Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.
6

06.00 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x10)

Simp­so­nit (x6)

06.45 Sing­le Pa­rents

Mo­der­ni per­he

07.05 T­he Cool Kids

Simp­so­nit (x8)

07.30 Mo­der­ni per­he (x2)

07.50 Mo­der­ni per­he

08.10 La­pin po­lii­sit

A­la­nyan mat­kaop­paat

08.35 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät Suo­mi (x2)

A­ri ja Kir­si: Ko­ti­rem­pat (x8)

9

09.00 Mo­der­ni per­he (x2)

Murkkuiän kriisi Mammanpoikia

09.25 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x10)

Pakomatkalla. Kiipeilijät. Aamutoimet. Kesäiset leikit. Hämmennyksen hetkiä. Hassuttelevat kissat. Kuuliaiset koirat. Yhä ylös yrittää. Innostuneet elikot.

09.50 Lys­tik­käät e­läin­veik­ko­set (x5)

Kiipeilijät. Kesäiset leikit. Hassuttelevat kissat. Yhä ylös yrittää. Innostuneet elikot.

10.15 Simp­so­nit (x10)

Ammuu! Valkokankaan viisikko Äideistä parhain Kaikki Lisasta Joulurauha Nuori nero Ydinvoimala Perheterapia Kausi 1 Sodanjulistus. Lisan blues

11.05 Fa­mi­ly Guy (x10)

Tupakkamies. Herpesveljet. Järjen jättiläinen. Mustaa lempeä. Isän tyttö. Clevelandin paluu. Britti-Stewie. Joen kirja.

11.55 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät Suo­mi (x2)

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät

Aust­ra­lian ra­jal­la (x5)

Tutinaa tullissa. Rahahuolia. Ilveilijä. Tuliaiset.
12

12.20 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

12.20 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

12.45 Suu­ret pie­net ta­lot

13.10 A­la­nyan mat­kaop­paat

Jät­ti­mäi­set muut­to­kuor­mat

Mahtava upotus. Spitfire.

T­he Cool Kids

13.35 Sing­le Pa­rents

14.00 Kymp­pi­ton­ni

La­pin po­lii­sit

112 Hä­tä­kes­kus

14.30 Aust­ra­lian ra­jal­la (x12)

Matkakumppanit. Tutinaa tullissa. Rahahuolia. Ilveilijä. Tuliaiset. Paljon melua sienistä. Nappikauppaa. Kansallisherkku.

14.55 112 Hä­tä­kes­kus

14.55 Fa­mi­ly Guy (x4)

Järjen jättiläinen. Mustaa lempeä. Isän tyttö. Clevelandin paluu.
15

15.45 Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät Suo­mi (x2)

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät

16.10 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

16.10 Va­ras­to­jen met­säs­tä­jät: I­so-B­ri­tan­nia

16.35 Simp­so­nit (x10)

Äideistä parhain Kaikki Lisasta Joulurauha Nuori nero Ydinvoimala Perheterapia Kausi 1 Sodanjulistus. Lisan blues Ruostunut romukasa Sankarin pää

T­he Cool Kids

17.00 Sing­le Pa­rents

Jouk­ko ar­jes­saan kom­pu­roi­via sink­ku­van­hem­pia muo­dos­taa kes­ki­näi­sen tu­ki­ver­kos­ton sel­viy­tyäk­seen las­ten­kas­va­tus­haas­teis­taan.

17.30 Fa­mi­ly Guy (x10)

Järjen jättiläinen. Mustaa lempeä. Isän tyttö. Clevelandin paluu. Britti-Stewie. Joen kirja. Keksikuningas Peter. Myyntimies Brian.

Mo­der­ni per­he (x3)

Parkettien parrattomat veitset Kotikadun kiitäjät Himmeitä älynvälähdyksiä
18

18.30 Simp­so­nit (x15)

Hätä ei lue lakia Rehtorin kahdet kasvot Saksofonin tarina Kauhujen talo VIII Mies ja pyssy Valmentajan poika Enkelinäyttely Kaksi totuutta Simpsonin laulava perhe Työni on huvini Homer hurmahenki Haaksirikko Koomikon paluu

19.00 T­he Or­vil­le

Em­my-pal­ki­tun Seth Mac­Far­la­nen luo­ma tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­va s­ci­fi-ko­me­dia­sar­ja seu­raa U.S.S. Or­vil­le -a­va­ruu­sa­suk­sen seik­kai­lu­ja. Toi­nen tuo­tan­to­kau­si.

20.00 T­he Or­vil­le

Em­my-pal­ki­tun Seth Mac­Far­la­nen luo­ma tu­le­vai­suu­teen si­joit­tu­va s­ci­fi-ko­me­dia­sar­ja seu­raa U.S.S. Or­vil­le -a­va­ruu­sa­suk­sen seik­kai­lu­ja.

Kymp­pi­ton­ni

Kau­si 3, jak­so 4/12. Kymp­pi­ton­nis­sa on tar­ve kuu­lo­suo­jai­mil­le, sil­lä toi­mit­ta­ja I­na Mik­ko­la, lau­la­ja Vir­pi Kät­kä, tu­bet­ta­ja Her­ba­lis­ti, ra­dio­juon­ta­ja Hu­su Hus­sein ja pai­ni­ja Mar­ko A­sell koet­te­le­vat s­tu­dion de­si­be­li­ra­jo­ja.

Huu­to­kau­pan met­säs­tä­jät Suo­mi (x2)

Top Gear

Juna-autot Je­re­my koea­jaa Ja­gua­rin no­peim­man ur­hei­lu­mal­lin. Kol­mik­ko ra­ken­taa Au­dis­ta ja Ja­gua­ris­ta ve­tu­rit. S­tu­dio­vie­raa­na Ro­wan At­kin­son.

112 Hä­tä­kes­kus

Ko­ti­mai­ses­sa oh­jel­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan hä­tä­kes­kuk­sen, pe­las­tus­hen­ki­löi­den ja e­ri vi­ra­no­mais­ta­ho­jen työ­tä, jo­ka al­kaa sii­tä kun a­vun tar­pees­sa o­le­va kan­sa­lai­nen soit­taa nu­me­roon 112.

Simp­so­nit (x2)

Hätä ei lue lakia Rehtorin kahdet kasvot
21

21.00 C­SI: Mia­mi 7

Hevosen suusta. Lauk­ka­ra­dal­la ta­pah­tuu mur­ha. Ryan y­rit­tää aut­taa ys­tä­vään­sä ve­nä­läi­sen ma­fian suh­teen, ja E­ric ke­rää roh­keut­ta ker­toa tun­teis­taan.

9-1-1

D­raa­ma­sar­ja en­si­hoi­ta­jien, pa­lo­mies­ten ja po­lii­sien e­lä­mäs­tä. Pääo­sis­sa An­ge­la Bas­sett, Pe­ter K­rau­se ja O­li­ver S­tark.

112 Hä­tä­kes­kus

Ko­ti­mai­ses­sa oh­jel­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan hä­tä­kes­kuk­sen, pe­las­tus­hen­ki­löi­den ja e­ri vi­ra­no­mais­ta­ho­jen työ­tä, jo­ka al­kaa sii­tä kun a­vun tar­pees­sa o­le­va kan­sa­lai­nen soit­taa nu­me­roon 112.

P­ro­ven In­no­cent

Pie­ni la­ki­fir­ma ot­taa hoi­taak­seen van­ho­ja oi­keus­ta­pauk­sia, jois­sa on syy­tä e­päil­lä vää­rää tuo­mio­ta. A­me­rik­ka­lai­nen d­raa­ma­sar­ja.

C­SI: Mia­mi 7

Syylliseksi oletettu. Mur­haoi­keu­den­käyn­ti saa­daan pää­tök­seen, mut­ta vil­kai­su ruu­mii­seen ker­too, et­tei ta­paus o­le­kaan vie­lä lop­puun kä­si­tel­ty.

C­SI: Mia­mi 7 (x2)

Pinnan alla. Erojuhla.

22.00 Numb3rs

Rampage Ve­ri­löy­ly. F­BI:n toi­mis­toon hyök­kää mies, jon­ka toi­min­ta ei kui­ten­kaan o­le loo­gis­ta.

C­SI: Mia­mi 7

Savuvahinkoja. Cal­leigh ja Ryan tut­ki­vat ruu­mis­ta ul­la­kol­la, kun jo­ku sul­kee luu­kun ja sy­tyt­tää ta­lon tu­leen.

Kymp­pi­ton­ni

Numb3rs

Backscatter Ta­kai­sin­si­ron­ta. Tii­mi nap­paa pa­ri o­ve­laa verk­ko­hui­ja­ria, mut­ta Don saa ko­kea yl­lä­tyk­sen ta­ju­tes­saan jou­tu­neen­sa it­se hui­jauk­sen uh­rik­si.

9-1-1

D­raa­ma­sar­ja en­si­hoi­ta­jien, pa­lo­mies­ten ja po­lii­sien e­lä­mäs­tä. Pääo­sis­sa An­ge­la Bas­sett, Pe­ter K­rau­se ja O­li­ver S­tark.

23.00 Simp­so­nit (x2)

Äideistä parhain Kaikki Lisasta

Uu­ti­sank­ku­ri: Ron Bur­gun­dyn le­gen­da

(2004)

Simp­so­nit (x4)

Ydinvoimala Perheterapia Kausi 1 Sodanjulistus. Lisan blues

At­lan­ta (x10)

Alkuräjähdys. Laki on laki. Kaikki tai ei mitään. Streisand-ilmiö. Biebs voittaa aina. Naisen arvo. B. Yökerho. Juneteenth. Takki.

28 viik­koa myö­hem­min

28 Weeks La­ter,UK/Es­pan­ja,2007. Lon­too on tu­hou­tu­nut tap­pa­van rai­vo­tau­din jäl­jil­tä. Vi­ruk­sel­le al­tis­tu­nut nai­nen al­kaa tie­tä­mät­tään le­vit­tää tau­tia uu­del­leen.
0

00.00 Fa­mi­ly Guy

00.00 Fa­mi­ly Guy (x2)

Britti-Stewie.

Fa­mi­ly Guy

00.25 C­SI: Mia­mi 7 (x2)

Shokki. Motelli DeLuca.

00.25 Uu­ti­sank­ku­ri: Ron Bur­gun­dyn le­gen­da

(2004)

00.45 Simp­so­nit (x2)

Joulurauha. Nuori nero.

T­he Cool Kids

00.45 Simp­so­nit (x5)

Saksofonin tarina Kauhujen talo VIII Mies ja pyssy Valmentajan poika

01.10 Sing­le Pa­rents

01.35 Fa­mi­ly Guy

Mo­der­ni per­he (x2)

Murkkuiän kriisi Mammanpoikia

02.00 28 päi­vää myö­hem­min

02.00 28 päi­vää myö­hem­min

02.10 Numb3rs

02.30 T­he Or­vil­le

02.55 C­SI: Mia­mi 7

3

03.05 Mia­min laa­va­vaa­ra

03.20 Ta­ran­tel­la­tä­ri­nä

03.30 Top Gear

03.50 Fa­mi­ly Guy (x3)

04.00 P­ro­ven In­no­cent

04.10 C­SI: Mia­mi 7

04.25 T­rue C­ri­me: Mur­hien mee­diot (x3)

04.25 Hir­viö­su­si

04.35 T­rue C­ri­me: Mur­hien mee­diot

04.45 Numb3rs

04.45 T­rue C­ri­me: Mur­hien mee­diot

04.55 Aust­ra­lian ra­jal­la (x2)

05.10 Aust­ra­lian ra­jal­la

05.20 Vil­leim­mät vi­deot

05.20 Vil­leim­mät vi­deot