Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.05 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Koruhuijaus.
ti: Huono ennuste.
ke: Amuletti. Al­fons löy­tää amuletin,..
to: Suuria suunnitelmia.
pe: Baijerilaiset läksiäiset.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Ru­Paul's Drag Race
Lähtölaskenta finaaliin.
10.00 Ru­Paul's Drag Race
Finaali. Yl­lä­tyk­siä pur­sua­vas­sa fi­naa­lis­sa selviää,..
10.00 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Rooma. Ja­mie ja Gen­na­ro vie­rai­le­vat Ita­lian pää­kaupungissa,..
10.00 Fi­tis­tä fä­tik­si ja takaisin
Muodonmuutoksia.
10.00 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Pöytä koreaksi.
10.00 Kirp­piksen Kingi
Rankkaa sadetta. Sää ei suo­si kirp­pis­myy­jiä. Mil­lai­sia myyn­ti­tak­tii­koi­ta ote­taan käyttöön,..
10.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Kiveä ja betonia.
11.05 Talent Suomi
Tunnelmasta toiseen.
11.05 Ja­mie Oli­ver: Su­per Food Fa­mily Classics
Avokadoja ja bibimbapia.
11.05 Kirp­piksen Kingi
Rankkaa sadetta. Sää ei suo­si kirp­pismyyjiä...
11.05 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
11.05 Su­pernanny Suomi
Parisuhde tuuliajolla.
11.05 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Opettajien suosikit.
11.15 Pilanpäiten
11.30 Ja­mien pikaherkut
12
12.05 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
ti: Italian herkkuja.
ke: Lapsen kengissä.
to: Uusi alku.
12.00 En­sit­ref­fit alttarilla USA
Tervetuloa perheeseen. On ku­lu­nut al­le vuo­ro­kau­si siitä,..
12.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
12.30 Su­pernanny Suomi
Vähemmän on enemmän.
12.30 Viet­te­le vaatteilla
13.05 Kotoisa
Hirsitalon tunnelmallinen keittiö. Hir­si­ta­lon tun­nel­mal­li­nen keittiö...
13.05 Su­pernanny Suomi
Vähemmän on enemmän.
13.05 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
Kausi 6. Jaksot 21-22.
13.00 Sukuni salat
Krista Kosonen. Rak­kaut­ta ja tragediaa...
13.00 Talent Suomi
Tunnelmasta toiseen. Tuo­ma­ris­to pää­see to­dis­ta­maan to­del­la eri­lai­sia ta­lent­te­ja ka­na-agi­li­tys­tä me­ren­nei­toi­hin ja kil­pa­syö­mi­ses­tä did­ge­ri­doon soittoon.
13.25 Ja­mie Oli­verin kotona
13.35 Viet­te­le vaatteilla
14.00 Pe­las­tavat enkelit
Näytön paikka. Marc on 8-vuo­tiaan Sam­my-po­jan yk­sin­huoltajaisä...
14.00 Ke­sä­mökkiunelmia
Nor­ja­lai­nen realitysarja.
Kausi 1. Jaksot 1-4. (Sarja alkaa!)
14.05 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Leivonnaisia. Bra­vuu­ri­haas­tees­sa seit­se­män jäl­jel­lä ole­vaa lei­pu­ria val­mis­taa fran­gi­pa­ne-piirakan...
14.30 Home and Away
14.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Kierteen pauloissa. Pa­ris­kun­ta ha­luaa ra­ken­taa elä­ke­päi­vik­seen talon,..
15.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Huono ennuste.
ti: Amuletti. Al­fons löy­tää amuletin,..
ke: Suuria suunnitelmia.
to: Baijerilaiset läksiäiset.
pe: Todelliset tunteet.
16.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja luk­sus­kiin­teis­tö­jä myy­vis­tä kiin­teis­tön­vä­littäjistä.
16.00: Harjoitusillallinen.
17.00: Keskeneräisiä bisneksiä. Ma­di­son myy si­sus­tus­suun­nit­te­li­jan­sa upeaa ta­loa Malibussa...
17.00 Julk­kis Pomo piilossa
Deion Sanders.
17.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Ant ja Dec. Keit­tiös­sä on tup­las­ti me­noa ja meininkiä,..
17.00 Viet­te­le vaatteilla
Tyylitaiturille mies.
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Vaihtoehtoiset ainekset. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat tiu­kan pai­kan eteen,..
16.55 Ko­dis­ta puutarhaan
Kiveä ja betonia.
17.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
17.00: Luonnon helmassa.
18.00: Jouluhärdelli. Kris an­taa vas­ten­tah­toi­ses­ti jou­lu­juh­lat Ki­min vas­tuul­le ja yrit­tää ym­mär­tää Kourtneyn,
17.35 Re­mon­tilla rahoiksi
Etupihan tuomarointi. Etu­pi­ha­viik­ko, sa­das re­mont­ti­päi­vä, vii­mei­nen ti­la ja vii­mei­nen tuo­ma­roin­ti. Hen­gäs­tyt­tä­vä urak­ka lä­hes­tyy loppuaan,..
18.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Avoimet ovet. Kä­sit­tä­mä­tön sa­dan re­mont­ti­päi­vän urak­ka on valmis,..
17.50 Re­mon­tilla rahoiksi
Huutokauppa. Sa­dan re­mont­ti­päi­vän ai­ka­na rän­sis­ty­nyt Os­lo muut­tui vii­dek­si luk­su­sa­sun­nok­si. Re­mont­ti on nyt ohi, ja on lop­pu­hui­pen­nuksen aika...
18
18.00 Grand De­signs - vuoden talo
Brit­ti­läi­nen ark­ki­teh­tuuriohjelma.
ma: Perinteitä vaalien.
ti: Veden tuntumassa. Vuo­den ta­lo -sar­jas­sa esit­te­ly­vuo­ros­sa on viisi taloa,..
18.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
18.00: Antigua.
19.00: Grenada. Lon­too­lai­set ys­tä­vyk­set Ro­se­lyn Flea­ry ja Jen­ni­fer Law­ren­ce ha­ke­vat lo­ma-asun­to­ja Gre­na­dan saarelta,..
20.00: Saint Lucia. Ka­ri­bial­ta ko­toi­sin olevat,..
19.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Ant ja Dec. Keit­tiös­sä on tup­las­ti me­noa ja meininkiä,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Antigua.
ke: Grenada.
to: Saint Lucia. Ka­ri­bial­ta ko­toi­sin olevat,..
19.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jiä, jot­ka kaup­paa­vat hulp­pei­ta luk­su­sa­sun­to­ja ö­ky­rik­kail­le Los Angelesissa.
19.00: Ajan patinaa.
20.00: Kiinteistögurut kilpasilla.
19.30 Frendit
Rachelin yömekko.
20.00 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
20.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
21
21.00 Su­pernanny Suomi
Vähemmän on enemmän.
21.00 Sukuni salat
Krista Kosonen. Rak­kaut­ta ja tragediaa...
21.00 Kirp­piksen Kingi
Rankkaa sadetta. Sää ei suo­si kirp­pis­myy­jiä. Mil­lai­sia myyn­ti­tak­tii­koi­ta ote­taan käyttöön,..
21.00 Kotoisa
Roosan sävyinen yksiö. Roo­san sä­vyi­nen yksiö...
21.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
21.00: Varkaitakin olette!
21.30: Hääpäivä tiedossa.
22.00: Kutsukortti. Emi­ly ja Ross pos­tit­ta­vat hääkutsuja...
22.30: Surkea bestman. Joey ja Chand­ler tais­te­le­vat siitä,..
23.00: Oikea kirkko. Ros­sin ja Emi­lyn häät lähenevät,..
23.30: Satuhäät. Ross ja Emi­ly her­moi­le­vat häitään,..
00.00: Hirveät häät.
21.00 Klik!
Klik! . Mic­hael (Adam Sand­ler) on työ­nar­ko­maa­ni ja pe­hee­ni­sä, jo­ka ha­kee ha­kee hel­po­tus­ta ar­jen pyö­rit­tä­mi­seen. Hän saa kä­siin­sä kau­ko­sää­ti­men, jol­la voi ke­la­ta elä­mää eteen- ja taaksepäin.
USA 2006.
21.00 Elo­ku­va: Ma­ria Wern: On­nenkaappaaja
Maria Wern: Onnenkaappaaja. An­na Jans­so­nin dek­ka­rei­hin pe­rus­tu­van elo­ku­va­sar­jan uu­del­la kau­del­la seu­ra­taan jäl­leen ri­kos­ko­mi­sa­rio Ma­ria Wer­nin ri­kos­tut­ki­muk­sia kau­niil­la Got­lan­nin saa­rel­la. Vah­va in­tui­tio ja tin­ki­mät­tö­myys ovat Ma­rian valttikortit,..
Ohjaaja: Erik Leijonborg, Ruotsi 2016
22.00 AVA ri­kos­put­ki NCIS: New Orleans
NCIS tut­kii epäi­lyt­tä­vää kuo­le­mantapausta...
22.00 AVA ri­kos­put­ki Agat­ha Ch­ris­tie: To­tuus hal­la­van he­vo­sen majatalosta
22.00 Kova laki
Luupin alla. Ylio­pis­to­tut­ki­joi­den poi­ka on mur­hat­tu. En­si­si­jai­nen epäil­ty on toimittaja,..
22.00 AVA rikosputki: Nyrkki
Kolikon kääntöpuoli. Iso ra­ha liikkuu aina,..
22.55 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
Kirtlandin murhat.
22.50 NCIS: New Orleans
NCIS tut­kii epäi­lyt­tä­vää kuo­le­man­ta­paus­ta. Käy ilmi,..
23.00 True cri­me: Jeff­rey Dah­mer - Sar­ja­mur­haa­jan puheenvuoro
23.00 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Äidin julma kohtalo.
23.10 Agat­ha Ch­ris­tie: To­tuus hal­la­van he­vo­sen majatalosta
23.40 Kova laki
23.50 Ta­ka­pi­halle haudatut
23.55 Jeff­rey Dah­mer: Sar­ja­mur­haa­jan puheenvuoro
0
00.00 Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
00.00 Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
00.05 C.S.I. Cyber
Sairaalaisku.
00.30 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 5. Jaksot 3-6.
00.35 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­littäjiä,..
00.45 Kotoisa
00.50 Kirp­piksen Kingi
00.50 Sukuni salat
00.55 Su­pernanny Suomi
01.00 Su­pernanny Suomi
01.40 Kova laki
01.40 Ih­meel­liset ihmiset
01.35 Re­mon­tilla rahoiksi
Etupihan tuomarointi. Etu­pihaviikko,..
01.35 Re­mon­tilla rahoiksi
01.45 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­tokaupataan,
02.10 En­sit­ref­fit alttarilla USA
02.30 Emmerdale
02.25 Emmerdale
02.20 Emmerdale
02.50 Ko­ko Bri­tannia leipoo
02.50 Emmerdale
02.45 Re­mon­tilla rahoiksi