Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.10 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Sydänsuruja.
ti: Pokerinaama. Fran­zi ei ole varma,..
ke: Aarrejahdissa.
to: Julma suunnitelma.
pe: Karlin puhelin.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Ru­Paul's Drag Race
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa drag quee­nit ki­saa­vat su­per­tähteydestä.
ma: Sulhasista morsiamia.
ti: Kimalletta kehiin.
ke: Musiikkivideon tähdet.
10.00 Fi­tis­tä fä­tik­si ja takaisin
Riitoja ja retkahduksia.
10.00 Pe­las­tavat enkelit
Näytön paikka. Marc on 8-vuo­tiaan Sam­my-po­jan yk­sin­huoltajaisä...
10.00 Kirp­piksen Kingi
Hortonomi Jarppi? . Hel­sin­ki­läis­ty­nyt Jus­si pa­laa ko­ti­seu­dul­leen ja löy­tää huo­neen­sa täyn­nä roinaa...
10.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Mittava mullistus. Lää­kä­ri­per­he on löy­tä­nyt ta­lon mie­lui­sal­ta alueel­ta Poh­jois-Englannissa...
10.55 Talent Suomi
Kilpailu alkakoon! . 30 000 eu­ron ta­len­tin et­si­mi­nen al­kaa! Koe-esiin­ty­mi­sis­sä näh­dään taitoja,..
10.55 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Toscana.
10.55 Suo­men iha­nimmat häät
10.55 Kirp­piksen Kingi
Hortonomi Jarppi?
11.00 Putous
Le­gen­daa­ri­nen Pu­tous on nau­rat­ta­nut lauan­tai-il­lois­sa jo 100 jak­son verran!..
11.05 Su­pernanny Suomi
Vähemmän on enemmän.
11.05 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Hahmot ja ilmiöt.
11.55 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
12.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
12
12.00 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Toscana. Täs­sä jak­sos­sa et­si­tään maa­lais­ruo­kia Tos­ca­nas­sa: st­ra­cot­to-li­ha­muhennosta,..
12.10 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
12.40 Bet­hen­ny & Fredrik
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa ys­tä­vyys ja her­mot jou­tu­vat koetukselle,..
12.30 Viet­te­le vaatteilla
13.05 Bet­hen­ny & Fredrik
13.05 Kotoisa
Sorakasasta tehoneliöiksi. So­ra­ka­sas­ta te­ho­neliöiksi...
13.00 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
ke: Kauniit kumppanuudet. Gunner.
to: Sinbad. Bran­don pohtii,.. Charlie ja Rosa.
pe: Rhea. Turvallisuus ennen kaikkea.
13.00 Talent Suomi
Kilpailu alkakoon! . 30 000 eu­ron ta­len­tin et­si­mi­nen al­kaa! Koe-esiin­ty­mi­sis­sä näh­dään tai­to­ja, joi­ta ku­kaan ei oli­si us­ko­nut nä­ke­vän­sä Ta­lent-lavalla.
13.30 Ja­mie Oli­verin kotona
13.35 Viet­te­le vaatteilla
Tyylitaiturille mies.
14.00 Pe­las­tavat enkelit
Sydämen ääni. 74-vuo­tias Les­ley me­net­ti mie­hen­sä nel­jä vuot­ta sitten...
14.00 Pa­luu alttarille
ti: Taru ja Reima.
ke: Tanja ja Jussi.
to: Päivi ja Valtteri.
pe: Ulla-Maija ja Jaakko.
14.05 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Vaihtoehtoiset ainekset. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat tiu­kan pai­kan eteen,..
14.25 Ja­mie Oli­verin kotona
Hyvää pavuista.
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.00 En­sit­ref­fit alttarilla USA
Kunnes kuolema erottaa.
15.05 Grand De­signs - unelma-asunnot
Rappion estetiikkaa.
15.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Julma suunnitelma.
to: Karlin puhelin.
pe: Koruhuijaus.
16.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Mittava mullistus. Lää­kä­ri­per­he on löy­tä­nyt ta­lon mie­lui­sal­ta alueel­ta Poh­jois-Englannissa...
16.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja luk­sus­kiin­teis­tö­jä myy­vis­tä kiin­teis­tön­vä­littäjistä.
16.00: Kymppikerho.
17.00: Kiinteistökuningas.
16.55 Esit­te­lys­sä: Home and Away
17.00 Julk­kis Pomo piilossa
Bethany Mota. You­Tu­be-sen­saa­tio Bet­ha­ny Mo­ta naa­mioi­tuu ja läh­tee mu­ka tu­tus­tu­maan nou­se­viin tu­bettajiin...
17.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Mary Berry.
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Arkkitehdin unelma.
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Jälkiruokia. Lu­vas­sa on ma­keaa lei­von­taa, kun kil­pai­li­joi­den tu­lee val­mis­taa jälkiruokia...
17.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Mittava mullistus. Lää­kä­ri­per­he on löy­tä­nyt ta­lon mie­lui­sal­ta alueel­ta Poh­jois-Englannissa...
17.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
17.00: Liekkejä pakoon.
18.00: Epäluottamuslause. Kris on louk­kaan­tu­nut ja hämmentynyt,..
18
18.00 Grand De­signs - par­haat unelma-asunnot
Grand De­sign -oh­jel­ma­sar­ja on saa­vut­ta­nut 20 vuoden iän...
18.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­to­kau­pa­taan, ja eni­ten voit­toa saa­nut pa­ri voittaa!
Kausi 13. Jaksot 50-51.
18.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­to­kau­pa­taan, ja eni­ten voit­toa saa­nut pa­ri voittaa!
to: Kattoterassin ja autotallin tuomarointi.
pe: Etupiha. Vii­mei­nen urak­ka al­kaa 95:n remp­pa­päi­vän jälkeen...
18.00 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
18.00: Italian herkkuja.
19.00: Lapsen kengissä. Me­gan ja Jo­nat­han Ro­bert­son ovat ikui­sia tei­ni­vanhempia...
20.00: Uusi alku. Tyt­tä­ren ol­tua kuol­la Amy ja Jus­tin Sut­her­land ei­vät huo­li apua nel­jän lap­sen­sa kas­vattamiseen.
19.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Mary Berry. UU­SI SARJA ALKAA!..
19.00 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
ti: Italian herkkuja.
ke: Lapsen kengissä.
19.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jiä, jot­ka kaup­paa­vat hulp­pei­ta luk­su­sa­sun­to­ja ö­ky­rik­kail­le Los Angelesissa.
19.00: Viisaat päät yhteen.
20.00: Veitsen terällä.
19.25 Supernanny
Uusi alku.
19.25 Ko­ko Suomi leipoo
Unelmia tarjolla. Unel­mia tarjolla...
20.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Voittajat.
20.00 Grand De­signs - par­haat unelma-asunnot
Grand De­sign -oh­jel­ma­sar­ja on saa­vut­ta­nut 20 vuoden iän...
20.00 Kaap­paus keittiössä
Levikset repee. Le­vik­set re­pee. Ka­pe läh­tee Ro­va­nie­mel­le ur­hei­luo­pis­ton poi­kien avuksi...
20.20 Sa­la­tut elä­mät esit­tää: Tunteisiin
20.20 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.20: Monican pikku apulainen.
20.50: Sisarpuolirakkautta. Ross ot­taa Joeyn mu­seoon oppaaksi...
21.20: Kukkokiekuu.
21.50: Ihana Joshua.
22.20: Haisu-Joey.
22.50: Ross pelailee.
23.20: Keinolla millä hyvänsä.
23.50: Koputa, täällä katsellaan pornoa.
20.25 Ja­mie Oli­verin kotona
Mansikat. Ja­mie puu­hai­lee man­sikkamaalla...
21.00 Kaap­paus keittiössä
Levikset repee. Le­vik­set re­pee. Ka­pe läh­tee Ro­va­nie­mel­le ur­hei­luo­pis­ton poi­kien avuksi...
21
21.00 Ko­ko Suomi leipoo
Unelmia tarjolla. Unel­mia tarjolla...
21.00 Kirp­piksen Kingi
Hortonomi Jarppi? . Hel­sin­ki­läis­ty­nyt Jus­si pa­laa ko­ti­seu­dul­leen ja löy­tää huo­neen­sa täyn­nä roinaa...
21.00 Kotoisa
Hirsitalon tunnelmallinen keittiö. Hir­si­ta­lon tun­nel­mal­li­nen keittiö...
21.00 How to Be Single
How to Be Single. Ali­ce, Ro­bin ja hei­dän ka­ve­ri­jen­gin­sä ovat New Yor­kis­sa asu­via sink­ku­ja. He naut­ti­vat elä­mäs­tä ja kek­si­vät jat­ku­val­la syö­töl­lä haus­ko­ja temp­pu­ja - mut­ta mi­tä ta­pah­tuu, kun he al­ka­vat et­siä rak­kaut­ta to­sis­saan? Oh­jaa­ja Ch­ris­tian Dit­ter. Pääo­sis­sa Ali­son Brie, An­ders Holm, Da­ko­ta John­son, Da­mon Vayans Jr.
USA 2016.
21.00 Elo­ku­va: Ma­ria Wern: Haudankaivaja
Maria Wern: Haudankaivaja. Vis­bys­sä vie­te­tään kes­kiai­kai­sia kar­ne­vaa­le­ja, joi­den tii­mel­lyk­ses­sä 70-vuo­tiaan Fri­dan pe­lä­tään me­neh­ty­neen mur­ha­pol­ton uhrina...
Ohjaus: Erik Leijonborg, Ruotsi 2013.
21.55 AVA ri­kos­put­ki NCIS: New Orleans
Jokainen lankeaa. Mur­ha­tun po­lii­sin ta­pauk­ses­sa selviää,..
22.00 AVA ri­kos­put­ki Agat­ha Ch­ris­tie: To­tuus hal­la­van he­vo­sen majatalosta
22.00 AVA rikosputki: Kova laki
22.00 AVA rikosputki: Nyrkki
Nyrkit veressä.
22.50 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
Vampyyriklaani.
22.55 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
Kulissit murenevat.
22.55 Ka­ra­lah­ti - re­hel­li­nen do­ku­ment­ti ex-jää­kiekkoilijasta
22.55 Killing Eve
Vankilakeikka. Nais­puo­li­nen palk­ka­mur­haa­ja pi­dä­te­tään Ve­näjällä...
23.00 True cri­me: Ver­sa­cen mur­ha - Ajojahti
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
30 vuoden salaisuus.
23.15 Agat­ha Ch­ris­tie: To­tuus hal­la­van he­vo­sen majatalosta
Mark Eas­terb­rook käy ta­paa­mas­sa kar­ta­nonrouvaa,..
23.50 True cri­me: Tap­pajan motiivi
23.55 Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
23.50 Ver­sa­cen mur­ha: Ajojahti
23.55 NCIS: New Orleans
Jokainen lankeaa.
0
00.00 Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
00.20 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 4. Jaksot 21-2.
00.15 C.S.I. Cyber
Punainen eukko.
00.45 Kotoisa
00.45 Kaap­paus keittiössä
00.45 Kirp­piksen Kingi
00.55 Kaap­paus keittiössä
00.50 AVA rikosputki: Kova laki
01.10 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­titaidoista.
01.30 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sarja,..
01.45 Re­mon­tilla rahoiksi
Kattoterassin ja autotallin tuomarointi.
01.35 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­littäjiä,..
01.40 Kova laki
02.28 Emmerdale
02.20 Emmerdale
02.45 Ko­ko Bri­tannia leipoo
02.45 Viet­te­le vaatteilla
03.00 Emmerdale
02.55 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy