Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.00 Aamun AVAus
05.00 Aamun AVAus
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
08.30 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
9
09.00 Ru­Paul's Drag Race
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa drag quee­nit ki­saa­vat su­per­tähteydestä.
ma: Ilmeitä ilmassa.
ti: Tyynysotaa.
ke: Kauhun kuningattaret.
09.00 Fi­tis­tä fä­tik­si ja takaisin
Uutta verta.
09.00 Pe­las­tavat enkelit
Leijonan luolaan. Da­vi­din isä sai­ras­taa dementiaa,..
09.00 Kirp­piksen Kingi
Usko itseesi! . Lah­te­lai­set kirp­pis­har­ras­ta­jat ke­räi­li­jä ja he­vos­mies Harri,..
09.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Selvännäkijä. Lin­da ta­paa sel­vän­näkijän,..
10.00 Kokkisota
Pia Penttala ja Pippa Laukka. Upeat nai­set val­taa­vat Kok­ki­so­dan keittiön,..
10.00 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Napoli. Ja­mie ja Gen­na­ro ovat nyt Na­po­lis­sa, jos­sa mais­te­taan al­ku­peräistä,..
10.00 Suo­men iha­nimmat häät
10.00 Kirp­piksen Kingi
Usko itseesi! . Lah­te­lai­set kirp­pis­har­ras­ta­jat ke­räi­li­jä ja he­vos­mies Harri,..
10.00 Putous
Legendaarinen Putous palaa ruutuun! Kau­den avaus­jak­sos­sa ta­paam­me 7 uut­ta sket­si­hah­moa se­kä tuo­reet Pu­tous-täh­det Ai­ja Pahkalan,
10.00 Kokkisota
Pia Penttala ja Pippa Laukka. Upeat nai­set val­taa­vat Kok­ki­so­dan keittiön,..
10.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Rakkaus on tässä. Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa mas­sii­vi­sen, tun­tei­ta he­rät­tä­vän mu­siik­kiyl­lä­tyk­sen pää­se­vät ko­ke­maan Jan­na, Le­ri Leskinen,
11.00 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Kansainvälistä meininkiä.
11.00 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
ti: Melkein yksinhuoltaja.
ke: Kiroileva kersa.
to: Ahdistuneet Andersenit.
11.00 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Napoli. Ja­mie ja Gen­na­ro ovat nyt Na­po­lis­sa, jos­sa mais­te­taan al­ku­peräistä,..
11.30 Ja­mie Oli­verin kotona
11.30 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
12
12.00 Lapsivanhemmat
ma: Jäähyväiset. Isovanhempia tapaamassa.
ti: Kätyrit. Tulevaisuudensuunnitelmia.
ke: Odottavan aika on pitkä. 1-vuotissynttärit.
to: Vauva kotiin. Vessaremontti.
pe: Kadonnut sormus. Juhlatunnelmissa. Kii­ru­nas­sa on juhlat,..
12.00 Agat­ha Ch­ris­tie: As­kel tyhjyyteen
Agatha Christie: Askel tyhjyyteen. Ran­ta­kal­liol­ta pu­don­neen mie­hen vii­mei­sis­tä sa­nois­ta su­keu­tuu ar­voi­tus, jo­ta rat­koo lo­pul­ta myös nei­ti Marp­le. Va­rak­kaan per­heen taus­tal­ta löy­tyy mo­nia salaisuuksia.
Ohjaus: Nicholas Renton, UK/USA 2009
13.00 Pe­las­tavat enkelit
Muutosten tuulissa.
13.00 Per­hey­ri­tykset kuntoon
Piin­ko­va yri­ty­sa­sian­tun­ti­ja Ta­bat­ha Cof­fey kut­su­taan apuun päät­tä­mään yri­tyk­sen tu­le­vai­suu­des­ta. Ame­rik­ka­lai­nen to­si-tv-sar­ja per­hey­ri­tys­ten si­säi­sis­tä on­gel­mis­ta ja nii­den rat­kaisemisesta.
Kausi 1. Jaksot 5-8. (kausi loppuu)
13.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Keksejä. Lei­pu­rit pää­se­vät esit­te­le­mään taitojaan,..
14.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
14.00 AVA doc Meg­han & Har­ry: En­sim­mäi­set 100 päivää
MEGHAN & HARRY: Ensimmäiset 100 päivää.
14.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Historiallista ja modernia.
14.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
15
15.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Kuolemanpelkoa.
ti: Sekoileva pääportieeri.
ke: Luopumisen aika.
to: Imelää siideriä. Stef­fe­nin juo­ni on kariutua,..
pe: Ikuinen kakkonen.
15.00 Grand De­signs - vuoden talo
Maaseudun rauhassa.
15.01 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja luk­sus­kiin­teis­tö­jä myy­vis­tä kiin­teis­tön­vä­littäjistä.
15.01: Muutoksia suunnitelmiin.
16.00: Somemarkkinointia.
16.00 Grand Hotel
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sar­ja, jo­ka ker­too vii­mei­ses­tä per­heo­mis­tei­ses­ta ho­tel­lis­ta Mia­mi Beachilla.
ma: Taiteen tehtävä.
ti: Lapsuuden loppu.
ke: Myrskyn silmässä.
16.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Kakkuja. Kuu­des tuo­tan­to­kau­si starttaa,..
16.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Valoa hämärään . Per­heen ko­dik­si muu­tet­tu van­ha na­vet­ta on tun­nelmallinen,..
16.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
16.00: Vapauteen.
17.00: Minä suojelen sinua twiiteiltä.
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Kalkkikiven uumeniin.
17.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­to­kau­pa­taan, ja eni­ten voit­toa saa­nut pa­ri voittaa!
Kausi 13. Jaksot 38-39.
17.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Yksiön tuomarointi. Selk­kauk­sia täyn­nä ol­lut yk­siö­viik­ko saa­daan saa­tet­tua kun­nial­la loppuun...
17.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Parvekkeet, osa 1. Ki­san lop­pu al­kaa jo vä­hi­tel­len hää­möt­tää, mut­ta töi­tä riit­tää yhä...
17.00 Supernanny
17.00: Tiukkisäiti ja pehmoisä.
18.00: Uhmaa uusperheessä. To­bek-Law­ren­ceil­la on kum­mal­la­kin kak­si las­ta aiem­mas­ta pa­ri­suhteesta,..
19.00: Kolmoset kuriin. Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista...
18
18.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Farmit vaihtoon. Riik­ka hou­kut­te­lee Ii­dan muut­ta­maan omal­le farmilleen...
18.00 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
ti: Tiukkisäiti ja pehmoisä.
ke: Uhmaa uusperheessä.
18.05 Pilanpäiten
18.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vauh­dik­kai­den la­dy­jen ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta New Yorkissa.
18.00: Ei pelkkää kabareeta.
19.00: Mikä fiilis. Bet­hen­ny ja Luann sel­vit­te­le­vät yhä välejään...
18.20 Supernanny
Kolmoset kuriin.
18.25 Ko­ko Suomi leipoo
Seuraa johtajaa. Seu­raa joh­ta­jaa. Tä­mä jak­so si­säl­tää hui­mia yl­lätyksiä...
19.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Maailma on kaunis. On taas ai­ka suu­ren­mois­ten mu­siik­kie­si­tys­ten! Tä­nään yl­lä­tyk­sis­tä pää­see naut­ti­maan Amin Asi­kai­nen, Mic­hael Monroe,
19.00 Si­nul­le on postia
On jäl­leen ai­ka läh­teä ja­ka­maan pos­tia Juu­son, Lo­ren ja Tui­jan kanssa...
19.00 Suo­men iha­nimmat häät
19.20 Kokkisota
Krista Pärmäkoski ja Mari Eder. Hiih­tä­jien sal­miak­kiunelmat...
19.25 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.25: Chandler ja siskot.
19.55: Mustankipeä. Ross merk­kai­lee re­viirejään,..
20.25: Kuka kurkistaa?
20.55: Epätäydellisiä ihmisiä. Chand­ler ihas­tuu Gingeriin,..
21.25: Vikaan menee.
21.55: Seuraavana aamuna. Ross yrit­tää kaikkensa,..
22.25: Hiihtämään.
22.55: Hypnoosikuuri. Phoe­ben ve­li­puo­lel­la on jy­my-yllätys,..
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
Seuraa johtajaa. Seu­raa joh­ta­jaa. Tä­mä jak­so si­säl­tää hui­mia yl­lätyksiä...
20.00 Kirp­piksen Kingi
Usko itseesi! . Lah­te­lai­set kirp­pis­har­ras­ta­jat ke­räi­li­jä ja he­vos­mies Harri,..
20.00 Vain seksiä
Vain seksiä. Dy­lan on kyl­läs­ty­nyt ih­mis­suh­tei­siin ja Ja­mie Hol­ly­wood-kli­seil­lä kuor­ru­tet­tuun to­si­rak­kau­teen. Kun he ys­tä­vys­ty­vät, he päät­tä­vät yh­des­sä ko­keil­la jo­ta­kin ihan uut­ta ja käyt­tää hy­väk­seen si­tä to­sia­siaa, et­tä he tun­te­vat ve­toa toi­siin­sa. Se on­kin hel­pom­min sa­not­tu kuin tehty. . .
USA 2011.
20.00 Step Up
Step Up. Tans­sin hur­maa pulp­pua­va draa­ma köy­häs­tä Ty­le­ris­ta, jo­ka asuu kas­vat­ti­van­hem­pien­sa luo­na Bal­ti­mo­ren slum­mis­sa ja rik­kaas­ta No­ras­ta, jo­ka asuu hie­nos­sa ta­los­sa äi­tin­sä kans­sa. Kah­ta eri­lais­ta nuor­ta yh­dis­tää rak­kaus tans­siin. Mi­tä ta­pah­tuu, kun Ty­ler pää­tyy sii­voa­maan tai­de­kou­luun, jos­sa No­ra opiskelee,
Ohjaus: Anne Fletcher, USA 2006
20.20 Kaap­paus keittiössä
Lapsi keittiössä. Lap­si keittiössä...
20.30 Viet­te­le vaatteilla
21.00 AVA ri­kos­put­ki NCIS: New Orleans
Sitä on liikkeellä, osa UUSI KAUSI ALKAA!
21.00 AVA rikosputki: Hamilton
Ukraina.
21.00 Kova laki
Sweetie Nessin kuolema. Lu­po ja Ber­nard tut­ki­vat en­ti­sen miesp­ros­ti­tuoi­dun kuolemaa...
21
21.20 AVA rikosputki: C.S.I. Cyber
22.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosohjelma.
22.00: Salemin kauhut.
23.00: Puiston kauhut. Kah­den ka­don­neen tei­ni­ty­tön van­hem­mat ja­ka­vat sa­man surun,..
22.00 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Kuolettava petos.
21.55 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Sekavat kuviot.
22.20 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Kuolettava avioero.
22.15 Grand Hotel
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sar­ja, jo­ka ker­too vii­mei­ses­tä per­heo­mis­tei­ses­ta ho­tel­lis­ta Mia­mi Beachilla.
22.15: Taiteen tehtävä.
23.15: Lapsuuden loppu.
22.10 Killing Eve
Vihreä huivi. Vil­la­nel­le tap­paa kii­na­lai­sen evers­tin epä­mää­räi­sel­lä kli­ni­kal­la Ber­liinissä...
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Huonoa seuraa.
22.45 True cri­me: Tap­pajan motiivi
23.20 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Salemin kauhut.
23.10 NCIS: New Orleans
Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia ra­vis­te­lee New Orleansia...
23.25 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 4. Jaksot 9-12.
23.35 Kirp­piksen Kingi
23.55 Hamilton
23.50 Si­nul­le on postia
0
00.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­titaidoista.
00.00 Kova laki
Sweetie Nessin kuolema.
00.20 Re­mon­tilla rahoiksi
00.10 Grand De­signs - unelma-asunnot
00.45 Kova laki
00.40 Re­mon­tilla rahoiksi
01.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Yksiön tuomarointi.
00.55 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Kausi 11. Jaksot 15-16.
01.10 Emmerdale
01.35 Emmerdale
01.35 Re­mon­tilla rahoiksi
02.00 Grand De­signs - vuoden talo
01.55 Ko­ko Bri­tannia leipoo
02.05 Emmerdale
02.05 Yön AVA
02.25 Grand De­signs - unelma-asunnot
02.30 Viet­te­le vaatteilla
02.25 Emmerdale
02.35 Yön AVA
02.50 Yön AVA
02.45 Grand De­signs - vuoden talo
02.55 Re­mon­tilla rahoiksi
3
03.15 Yön AVA
03.35 Yön AVA
03.45 Yön AVA
05.00 Aamun AVAus