Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.05 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Epäilyksen varjo.
ti: Tulipalo.
ke: Piru ja enkeli.
to: Tuhon partaalla.
pe: Loma-anomus.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
10.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Luksusta ja särmää. Tii­meil­lä on kii­re saa­da kyl­py­huo­neet val­miik­si ar­vos­te­lu­päi­vään mennessä...
10.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
ke: Kuraa niskaan.
to: Paita ja peppu.
pe: Shelley lyttää Ebonyn ja Whitneyn tyylitajun.
10.00 Näy­tän elä­ke­läi­sel­tä vaikka olen 20
Za­ra Harts­horn on 16-vuotias,..
10.00 MasterChef VIP
Ensimmäinen pudotus. Edel­li­sen päi­vän Mas­terC­las­sin opit pää­se­vät käyttöön,..
11.00 Talent Suomi
Joukossa on voimaa. Koe-esiin­ty­mi­sis­sä yl­le­tään hie­noi­hin suo­ri­tuk­siin. Mu­ka­na kil­pai­li­joil­la on lem­mik­ke­jä, per­het­tä, ystäviä,
11.00 Ja­mie Oli­ver: Su­per Food Fa­mily Classics
Juustoa ja siitakesieniä.
11.00 MasterChef VIP
Ensimmäinen pudotus.
11.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
11.00 Su­pernanny Suomi
Hippulat vinkuen. Sa­ra ja Ee­li-poi­ka ovat muut­ta­neet vas­ta uu­teen kaupunkiin...
11.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Kymppitanssien parhaat.
11.25 Ja­mien pikaherkut
12
12.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Orlando ulkoilmaihmisille.
ke: Fort Lauderdale.
to: Keskinen Algarve.
12.00 En­sit­ref­fit alttarilla USA
Yhteinen koti. Hää­mat­kan jäl­keen on ai­ka aset­tua aloilleen...
12.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yl­lä­tyk­siä. Suo­ran lä­he­tyk­sen juon­taa Ch­ris­tof­fer Strandberg.
12.30 Su­pernanny Suomi
Työn varjossa.
12.30 Viet­te­le vaatteilla
13.00 Kotoisa
Vanhemmille makuuhuone. Van­hem­mil­le makuuhuone...
13.00 Su­pernanny Suomi
Työn varjossa.
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Kirjeitä maailmalle. Kir­jei­tä maailmalle...
13.00 Maa­jus­sille morsian
Uusinta.
13.00 Talent Suomi
Joukossa on voimaa. Koe-esiin­ty­mi­sis­sä yl­le­tään hie­noi­hin suo­ri­tuk­siin. Mu­ka­na kil­pai­li­joil­la on lem­mik­ke­jä, per­het­tä, ys­tä­viä, jouk­kuei­ta ja yhteisöjä.
13.30 Ja­mie Oli­verin kotona
13.31 Viet­te­le vaatteilla
Maalaistyttö oon!
14.00 Ke­sä­mökkiunelmia
Kol­me pa­ria saa kym­me­nen viik­koa ai­kaa kun­nos­taa siir­to­la­puu­tar­ha­mö­kin. Kes­ke­nään kil­pai­le­vat äi­ti ja tytär,
14.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Herkullista suklaata.
14.30 Home and Away
Kausi 27. Jaksot 15-19.
14.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
14.30: Hukutetut murheet.
15.00: Jäähyväiset.
15.30: Kimppakämppä.
16.00: Kadonnut.
16.30: Huolenpitoa.
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Hiljaa hyvä tulee. Ke­vin McC­loud seu­raa ra­ken­nusprojektia,..
15.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 1-2.
16.00 Lem­men viemää
ma: Tulipalo.
ti: Piru ja enkeli. Ro­sa­lie et­sii mai­nos­kam­pan­jaan nuor­ta ja ko­meaa miesmallia,..
ke: Tuhon partaalla. Wer­ner ja Ro­bert miet­ti­vät kuumeisesti,..
to: Loma-anomus.
pe: Kakkuyllätys. Epäi­lyk­sen sie­men on kyl­vet­ty Se­li­nan mieleen,..
16.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den la­dy­jen ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta New Yorkissa.
17.00: Bet­hen­ny pyy­tää Do­rin­dan mu­kaan hy­vän­te­ke­väi­syys­mat­kal­le Puer­to Ricoon...
17.00 Julk­kis Pomo piilossa
Ashley Graham.
17.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Claudia Winkleman. Kup­pi­lan vie­raak­si saa­puu Clau­dia Winkleman,..
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Pieni suuri talo.
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Ranskalaiset klassikot. Tun­nel­ma tii­vis­tyy ja kä­det va­pi­se­vat, kun fi­naa­li lähestyy...
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Linnani on kotini.
17.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
17.00: Synttäreitä ja synkistelyä.
18.00: Yritetään nyt tulla toimeen. Kh­loe yrit­tää op­pia elä­mään yh­teis­huol­ta­jae­lä­mää Tris­ta­nin kanssa...
18
18.00 Suo­men kaunein koti
ma: Historiaa maaseudulla.
ti: Arkkitehtuurin taikaa. Saam­me tu­tus­tua kol­meen ark­ki­teh­tuu­ril­taan mo­der­niin ja uu­teen kotiin,..
ke: Fi­naa­lis­sa sel­viää, mi­kä ja mis­sä on Suo­men kaunein koti!
18.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
to: Ihastuttavat mummonmökit.
pe: Näyttävät julkisivut. Tuo­ma­rit vie­rai­le­vat kaa­re­va­kat­toi­ses­sa hir­si­mö­kis­sä Högsårassa,..
18.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
18.00: Läntinen Algarve.
19.00: Kypros. MS-tau­tia sai­ras­ta­va Bev Ca­me­ron on huo­man­nut läm­pi­män il­mas­ton aut­ta­van oireisiin...
20.00: Almería. Rea­li­ty­täh­ti Louie Spen­ce ja hä­nen mie­hen­sä Le­to Fer­nan­dez ovat jo kauan haa­veil­leet lo­ma-asun­nos­ta Espanjassa,..
19.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Claudia Winkleman. Kup­pi­lan vie­raak­si saa­puu Clau­dia Winkleman,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Läntinen Algarve.
ke: Kypros. MS-tau­tia sai­ras­ta­va Bev Ca­me­ron on huo­man­nut läm­pi­män il­mas­ton aut­ta­van oireisiin...
to: Almería.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
Kausi 5. Jaksot 18-19.
19.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jiä, jot­ka kaup­paa­vat hulp­pei­ta luk­su­sa­sun­to­ja ö­ky­rik­kail­le Los Angelesissa.
19.00: Tilaa autoille.
20.00: Linnanherra. Alt­man saa myy­tä­väk­seen lin­nan Be­ver­ly Ridgestä...
20.00 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
20.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
Kausi 27. Jaksot 16-20.
21
21.00 Su­pernanny Suomi
Työn varjossa. Han­na-äi­ti te­kee kah­ta työ­tä ja usein teh­tä­vää jää vie­lä kotiinkin...
21.00 Maa­jus­sille morsian
Uusinta.
21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Kirjeitä maailmalle. Kir­jei­tä maailmalle...
21.00 Kotoisa
Ylellinen lounge. Ylel­li­nen loun­ge. Hel­sin­gis­sä si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon ala­ker­ta ko­kee suu­ren muutoksen,
21.00 MasterChef VIP
Ensimmäinen pudotus. Edel­li­sen päi­vän Mas­terC­las­sin opit pää­se­vät käyttöön,..
21.00 Höl­mö, hul­lu, rakkaus.
Vas­ti­kään vai­mos­taan eron­nut Cal huo­maa ole­van­sa ne­li­kymp­pi­nen sink­ku, mut­ta on­nek­seen hän saa apua uu­den rak­kau­den et­sin­tään ko­ke­neel­ta pe­li­mie­hel­tä Ja­co­bil­ta. Ja­cob yrit­tää saa­da Ca­lin unoh­ta­maan vai­mon­sa ja aloit­ta­maan oman elä­män­sä elä­mi­sen. Vä­hi­tel­len Ca­lin sil­mät avau­tu­vat­kin näkemään,
Ohjaajat: Glenn Ficarra, John Requa, USA 2011.
21.00 Elo­ku­va: Ma­ria Wern: Pahan aikeet
Maria Wern: Pahan aikeet. Pa­ris­kun­ta löy­de­tään sa­ma­na yö­nä mur­hat­tu­na kah­des­ta eri pai­kas­ta, Tuk­hol­mas­ta ja Got­lan­nis­ta. Ta­pauk­sen joh­dos­ta Ma­rian on pak­ko läh­teä Tuk­hol­maan ja työs­ken­nel­lä si­kä­läi­sen po­lii­sin kans­sa yh­teistyössä...
Ohjaaja: Erik Leijonborg, Ruotsi 2016
22.00 AVA Ri­kos­put­ki NCIS: New Orleans
Leda ja joutsen, osa 2.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki Agat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myyden taakka
22.00 Kova laki
Oikeus omiin käsiin. Ar­mei­jan rek­ry­toin­ti­kes­kuk­sen pom­mi­tuk­ses­sa kuo­lee pieni vauva...
22.00 AVA Ri­kos­putki: Nyrkki
Murha Moskovassa.
22.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
22.00: Sankariteko.
22.30: Pallottelua.
23.00: Loukatut.
00.30: Vegasin seuraukset.
22.50 NCIS: New Orleans
Leda ja joutsen, osa 2.
23.00 True cri­me: Se­du­ced: NXIVM-kultin tarina
Koukussa. UU­SI SARJA ALKAA!..
23.00 True cri­me: Lää­kä­ris­sä - Lupa tappaa
Rahat ja henki.
23.00 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
Kieroon kasvanut.
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Majatalon synkkä salaisuus.
23.25 AVA Ri­kos­put­ki Agat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tö­myyden taakka
23.45 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­littäjiä,..
0
00.00 Kova laki
00.00 Lää­kä­ris­sä: Lupa tappaa
00.00 Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
00.10 Ta­ka­pi­halle haudatut
00.25 C.S.I. Cyber
Pyton.
00.50 Su­pernanny Suomi
00.55 Grand De­signs - unelma-asunnot
00.55 Maa­jus­sille morsian
01.00 Kotoisa
01.00 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 5. Jaksot 15-18.
01.20 Su­pernanny Suomi
01.50 Suo­men kaunein koti
Kausi 5. Jaksot 8-11. (kausi loppuu)
01.35 En­sit­ref­fit alttarilla USA
02.05 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
02.35 Emmerdale
02.20 Emmerdale
02.30 Emmerdale
02.25 Emmerdale
02.25 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
02.45 Ma­ria Wern: Unis­sakävelijä
02.50 Re­mon­tilla rahoiksi
02.50 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
03.00 Kova laki
02.55 Viet­te­le vaatteilla
3
03.20 Re­mon­tilla rahoiksi
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
Etupiha. Vii­mei­nen urak­ka al­kaa 95:n remp­pa­päi­vän jälkeen...
03.30 C.S.I.
03.40 C.S.I.