Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
05.00 Aamun AVAus
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Tuttuja kasvoja.
ti: Suudelma unessa.
ke: Amelie. Tim koh­taa tal­lil­la vie­raan nuo­ren naisen,..
to: Ilmiantaja.
pe: Rahapula. Stef­fe­nin pel­ko toteutuu,..
07.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
9
09.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Kosteat tuplatreffit.
09.30 Ja­mie Oli­verin kotona
Riistalinnut.
09.55 Esit­te­lys­sä: Talent Suomi
10.00 Täy­del­liset naiset
Ko­me­dial­li­nen draa­ma­sar­ja ker­too Wis­te­ria La­nel­la asu­vis­ta, pe­ria­me­rik­ka­lais­ta unel­maa elä­vis­tä naisista.
ma: Elämän lahja.
ti: Naiset ja kuolema.
ke: Häät mielessä.
to: Suunnitelmat uusiksi.
pe: Vallankäyttöä.
10.00 Kirp­piksen Kingi
Ammattireiskat. Es­poo­lainen Sami,..
10.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Täydellinen ilta. Tä­nään yl­lä­tys­ten­tuo­liin jän­nit­tä­mään is­tu­vat Min­ka Kuus­to­nen, Ve­sa-Matti Loiri,
11.00 Tut­tu Juttu Show
Antti Lindtman ja Kaija Stormbom sekä Marie ja Toni Nurmi.
11.00 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
11.00 Suo­men iha­nimmat häät
11.00 Kirp­piksen Kingi
Ammattireiskat. Es­poo­lainen Sami,..
11.00 elokuva: Isä­ni on turbomies
Isäni on turbomies. Vauh­dik­kaas­sa per­he­ko­me­dias­sa st­res­saan­tu­nut isä ei löy­dä enää jou­luaat­to­na poi­kan­sa toi­vo­maa suo­sikkilelua,..
Ohjaaja: Brian Levant, USA 1996.
11.00 Kum­mit Li­ve: Jou­lu­Mie­lel­le-konsertti
JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti. Huip­puar­tis­tien täh­dit­tä­mä Jou­lu­Mie­lel­le-kon­sert­ti aut­taa pie­niä po­ti­lai­ta ym­pä­ri Suomen...
11.20 Ja­mien pikaherkut
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
11.20: Luksusta arkeen.
11.50: Vierailla mailla.
11.30 Gor­don Ram­sayn jou­lu ys­tävien kanssa
11.55 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
12
12.00 Ja­mie Oli­ve­rin ita­lia­lainen joulu
Ja­mie Oli­ver on Ita­lian Al­peil­la ja esittelee,..
12.00 Ja­mien ja Jim­myn jouluerikoinen
12.00 Ja­mie Oli­ve­rin hauska joulu
13.00: Jou­lu­päi­vän aa­mu­na val­mis­te­taan pi­ris­tä­vä aamiainen,..
12.20 AVA doc: Mil­jar­döö­ri­lapset lomalla
Miljardöörilapset lomalla.
12.50 ko­ti­mai­nen elokuva: Len­tä­vät luupäät
Lentävät luupäät. Len­no­kas ko­me­dia il­mai­lun ja sa­lais­ten agent­tien parista,..
Ohjaaja: Ere Kokkonen, Suomi 1984.
13.00 Ja­mie Oli­ver: Joulun alla
Jos jou­lust­res­si is­kee, kan­nat­taa katsoa,..
13.00 Ja­mie Oli­ve­rin par­haat jouluruoat
Täh­ti­kok­ki Ja­mie Oli­ver loih­tii jou­lu­herk­ku­ja yh­des­sä tyt­tä­rien­sä Pop­pyn ja Dai­syn kans­sa. Nä­mä re­sep­tit nos­tat­ta­vat taa­tus­ti ve­den kat­so­jien kielille!
13.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
13.00: Oispa joulu ainainen.
14.00: Talven ihmemaa.
15.00: Keksejä ja piilokuvioita.
13.10 Ri­kas ko­ti, köyhä koti
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
13.10: Samoista kuopista eri urille.
14.05: Suurperheiden arkea.
14.00 Ja­mie Oli­ve­rin perhejoulu
14.00 Ja­mie Oli­ve­rin perhejoulu
14.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
14.55 Esit­te­lys­sä: mtv-pal­ve­lu - Parasta aikaa
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
15.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-1.
15.00 AVA doc: Mil­jar­döö­ri­vauvojen joulu
Miljardöörivauvojen joulu.
15.00 Body Fixers
Hirviömäinen muodonmuutos. Am­ber ha­luaa muut­tua Mons­ter High -nu­ken nä­köiseksi...
15.30 Emmerdale
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Suudelma unessa.
ti: Amelie. Tim koh­taa tal­lil­la vie­raan nuo­ren naisen,..
ke: Ilmiantaja.
to: Rahapula. Stef­fe­nin pel­ko toteutuu,..
pe: Sekaisin Lucysta. Se­kä Be­la et­tä Paul pohtivat,..
16.00 Body Fixers
Oranssi on uusi musta.
16.05 The Real Hou­se­wi­ves of New Jersey
Jälleennäkeminen osa 3. Jäl­ki­puin­nin vii­mei­nen osa jatkuu,..
16.55 Esit­te­lys­sä: Talent Suomi
17.00 Ja­mie Oli­ve­rin hauska joulu
ti: Jou­lu­päi­vän aa­mu­na val­mis­te­taan pi­ris­tä­vä aa­miai­nen, jon­ka jäl­keen on­kin ai­ka pan­na kalk­ku­na uuniin...
17.00 Ja­mie Oli­ver's Ch­rist­mas Cookbook
Ter­ve­tu­loa jou­lua ra­kas­ta­van Ja­mie Oli­ve­rin matkaan,..
17.00 Ko­ko Suomi leipoo
Kun joulu on! . Kun jou­lu on! Pääs­tä ir­ti jou­lust­res­sis­tä ja nap­paa vin­kit help­poi­hin herkkuihin...
17.00 Ja­mie Oli­ve­rin ita­lia­lainen joulu
Ja­mie Oli­ver on Ita­lian Al­peil­la ja esittelee,..
17.00 The Real Hou­se­wi­ves of New Jersey
Vetinen vuosipäivä. Jen­ni­fer ja Bill juh­li­vat vuo­si­päivää...
17.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
17.00: Pallo peliin.
18.00: Podcastin paluu.
18
18.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Ulkorakennuksen hengessä.
18.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­to­kau­pa­taan, ja eni­ten voit­toa saa­nut pa­ri voittaa!
ti: Päämakuuhuoneen kylpyhuone, osa 1.
ke: Päämakuuhuoneen kylpyhuone, osa 2.
to: Päämakuuhuoneen kylpyhuone, osa 3.
18.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Päämakuuhuoneen kylpyhuoneen tuomarointi. Dra­ma­tiik­kaa, ki­nas­te­lua, kyy­ne­lei­tä ja silk­kaa uu­pu­mis­ta täyn­nä ol­lut kyl­py­huo­ne­viik­ko saa­daan kun­nial­la maaliin...
18.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den la­dy­jen ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta New Yorkissa.
18.00: Rauhaa ja rakkautta.
19.00: Tipuja, tyttöjä ja traumoja. Tins­leyn elä­mä on täyn­nä suu­ria muutoksia,..
18.55 Esit­te­lys­sä: Talent Suomi
19.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Unelmaduunin metsästys. Riik­ka ja Lin­da huo­maa­vat ole­van­sa työttömiä,..
19.05 Si­nul­le on postia
Kä­sin­kir­joi­te­tun kir­jeen voi­man saa täl­lä ker­taa ko­kea mm. nyrk­kei­li­jä Ro­bert Helenius.
19.00 Suo­men iha­nimmat häät
19.00 Tut­tu Juttu Show
Antti Lindtman ja Kaija Stormbom sekä Marie ja Toni Nurmi.
19.00 Kos­tok­rop­pa Kh­loen malliin
Pojalta isälle. Roc­co on ai­na ol­lut pak­su poi­ka, ja pel­kää isän­sä ter­vey­den puolesta...
19.25 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.25: Kosto elää, Heckles ei.
19.55: Viisi pihviä ja munakoiso.
20.25: Lypsä vähän, Chandler.
20.55: Vauva kyydissä. Mo­ni­ca mei­naa myr­kyt­tää veljensä...
21.25: Kissa vieköön. Tun­teet kuohuvat,..
21.55: Chandlerin lista.
22.25: Hikinen joulu.
22.55: Ei Ross vaan Russ. Mo­ni­ca ta­pai­lee haus­kaa heppua,..
19.57 Tun­tu­rin ta­ri­na - luon­tot­ri­lo­gian huipennus
20.00 Maail­man kar­meim­mat risteilyt
20.00 Ja­mie Oli­ver: Joulun alla
Jos jou­lust­res­si is­kee, kan­nat­taa katsoa,..
20.00 Kirp­piksen Kingi
Ammattireiskat. Es­poo­lainen Sami,..
20.00 Kaap­paus keittiössä
Tiimipeliä. Tiimipeliä...
20.00 Kos­tok­rop­pa Kh­loen malliin
Epärehellisyyttä ilmassa. Kh­loé tii­mei­nen jou­tuu miettimään,..
20.00 The Descendants
The Descendants. Os­car-pal­kit­tu draa­ma­ko­me­dia vai­keuk­sien koet­te­le­mas­ta ha­vai­ji­lais­per­hees­tä. Kes­ki-ikäi­nen Matt King jää kah­den tyt­tä­ren­sä yk­sin­huol­ta­jak­si vai­mon jou­dut­tua ve­neon­net­to­muu­teen. Vai­mon maa­tes­sa koo­mas­sa Matt saa kuul­la, et­tä täl­lä oli suh­de toi­seen mieheen.
Ohjaaja: Alexander Payne, USA 2011
21.00 Tut­tu Juttu Show
Antti Lindtman ja Kaija Stormbom sekä Marie ja Toni Nurmi.
21.00 Ko­ko Bri­tan­nia lei­poo: jouluerikoinen
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
ti: Oispa joulu ainainen.
ke: Talven ihmemaa.
to: Keksejä ja piilokuvioita.
21.00 elokuva: A Bad Moms Christmas
A Bad Moms Christmas. Uus­per­heen äi­ti Amy (Mi­la Ku­nis) , kilt­ti äi­ti Ki­ki (Kris­ten Bell) ja yk­sin­huol­ta­ja Car­la (Kathryn Hahn)..
USA 2017.
21
22.00 AVA rikosputki: Kova laki
Vaarallista viestintää.
22.00 AVA rikosputki: Hamilton
Lunnaat.
22.00 Kova laki
Jälleennäkeminen. Ke­hi­tys­vam­mai­nen mur­han to­dis­ta­ja aut­taa rat­kai­se­maan mut­kik­kaan jutun,..
22.00 AVA rikosputki: C.S.I. Cyber
Murhakyyti.
22.05 AVA doc: Mil­jar­döö­ri­las­ten syn­tymäpäivät
Miljardöörilasten syntymäpäivät.
22.15 AVA doc: Mil­jar­döörivauvat
Miljardöörivauvat. Oli ky­se sit­ten synt­tä­ri­juh­lis­ta tai vaik­ka omas­ta sän­gystään,..
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Jäljittelijä. Nai­nen huolestuu,..
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Kauhua rannalla.
23.00 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
Taivaan portti.
23.00 True cri­me: Lää­kä­ris­sä lupa tappaa
Vimmainen myrkynkeittäjä.
23.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
Kausi 1. Jaksot 3-5.
23.10 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
23.10: Tinkimätöntä makua.
00.00: Oppia hakemassa.
23.25 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 3. Jaksot 15-18.
00.00 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
00.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
0
00.00 Lää­kä­ris­sä: Lupa tappaa
00.00 Esit­te­lys­sä: Lau­lu Rak­kau­del­le - Sec­ret Song Suomi
00.05 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
00.45 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­titaidoista.
01.00 Esit­te­lys­sä: mtv-pal­ve­lu - Parasta aikaa
01.00 Si­nul­le on postia
01.00 Kirp­piksen Kingi
01.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
01.05 Hamilton
01.25 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Kausi 11. Jaksot 9-10.
01.55 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sarja,..
Kausi 13. Jaksot 22-24.
02.00 The Last Resort
02.00: Roolit vaihtoon.
02.55: Totuuden hetki.
03.50: Jälleennäkeminen.
02.50 Emmerdale
02.50 Val­heen jäljillä
02.50 Yön AVA
3
03.05 Emmerdale
03.50 Body Fixers
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
03.45 Kova laki
03.55 Re­mon­tilla rahoiksi
04.45 Emmerdale
04.45 Yön AVA
04.45 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sarja,..
04.50 Kova laki
05.00 Aamun AVAus
05.50 Yön AVA
05.40 Yön AVA
05.45 Yön AVA