Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Surkea ajoitus.
ti: Sabotaasi. Syyt­tä­jä tar­joaa Ch­ris­top­hil­le sopimusta...
ke: Elämänhallinta hukassa.
to: Jotain salattavaa.
pe: Christophin ja Arianen uutiset.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Ja­mie Oli­verin kotona
Talvivihannekset.
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Ex-Onnelliset
Hidas sydän. Ar­to seu­raa sy­dän­tään, vaik­ka jou­tuu­kin sa­tut­ta­maan rakastaan.
10.00 Täy­del­liset naiset
ti: Heikot hetket.
ke: Ystävyys karilla. Ga­bya, Su­sa­nia ja Ly­net­teä kuu­lustellaan...
to: Uskotut. Bree val­mis­tau­tuu te­ke­mään lo­pun kär­si­myk­sistään...
pe: Avun tarpeessa. Avun tarpeessa...
10.00 Kirp­piksen Kingi
Menikö tunteisiin? . Jarp­pi sel­vit­tää ku­ka vie kaik­kien mui­den ra­hat ja on Kirp­pik­sen Kingi!..
10.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Koaloita ja myötähäpeää.
11.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Loppuhuipennus. On ai­ka kau­den vii­meis­ten tans­sien! Kak­sio­sai­sen fi­naa­lin toi­ses­sa osas­sa täh­ti­pa­rit tais­te­le­vat TTK-mes­ta­ruu­des­ta. Lu­vas­sa on jo­tain tuttua,
11.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Anssi Kela.
11.00 Suo­men iha­nimmat häät
11.00 Kirp­piksen Kingi
Menikö tunteisiin?
11.00 Ja­mie Oli­ve­rin 30 mi­nuutin ateriat
Brit­ti­läi­ses­sä ruo­kaoh­jel­mas­sa huip­pu­suo­sit­tu tv-kok­ki Ja­mie Oli­ver näyt­tää kuin­ka val­mis­taa ko­ko­nai­nen ateria ajassa,
11.00 The Last Resort
Aust­ra­lia­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa vii­si pa­ris­kun­taa kä­sit­te­lee pa­ri­suh­deon­gel­miaan pa­ra­tii­sisaarella.
la: Napit vastakkain.
su: 50 vuoden päästä.
12
12.00 Ja­mie Oli­ve­rin 30 mi­nuutin ateriat
Brit­ti­läi­ses­sä ruo­kaoh­jel­mas­sa huip­pu­suo­sit­tu tv-kok­ki Ja­mie Oli­ver näyt­tää kuin­ka val­mis­taa ko­ko­nai­nen ate­ria ajas­sa, jo­ka nor­maa­lis­ti me­ni­si yh­teen ruokalajiin.
12.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Ehdottelua. To­tuu­den het­ki koit­taa Tracylle,..
12.00 Ja­mie Oli­ve­rin 30 mi­nuutin ateriat
Brit­ti­läi­ses­sä ruo­kaoh­jel­mas­sa huip­pu­suo­sit­tu tv-kok­ki Ja­mie Oli­ver näyt­tää kuin­ka val­mis­taa ko­ko­nai­nen ate­ria ajas­sa, jo­ka nor­maa­lis­ti me­ni­si yh­teen ruokalajiin.
13.00 Ja­mie Oli­ve­rin Ame­rikan herkut
ma: New York.
ti: Louisiana. Ja­mie ha­luaa nähdä,..
ke: Los Angeles.
to: Arizona. Täl­lä ker­taa Ja­mie tu­tus­tuu in­tiaa­ni­pe­rin­tei­siin Arizonassa...
pe: Georgia. Geor­gias­sa Ja­mie tu­tus­tuu soul foodiin,..
13.00 Ja­mie Oli­ve­rin 30 mi­nuutin ateriat
Brit­ti­läi­ses­sä ruo­kaoh­jel­mas­sa huip­pu­suo­sit­tu tv-kok­ki Ja­mie Oli­ver näyt­tää kuin­ka val­mis­taa ko­ko­nai­nen ate­ria ajas­sa, jo­ka nor­maa­lis­ti me­ni­si yh­teen ruokalajiin.
14.00 100% Hotter
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
ma: Nukke ja rokkari.
ti: Gootti ja prinsessa.
ke: Friikki ja minishortsit. Tii­mi koh­taa val­ta­van haasteen,..
to: Paljastelija ja neiti pinkki. Ag­gy on tot­tu­nut pal­jas­te­le­maan liikaa...
pe: Poikatyttö ja tyttöpoika.
14.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Koh­ti nollapistettä
Nei­ti Marp­le on kut­sut­tu il­lal­li­sil­le van­han luok­ka­to­ve­rin­sa luok­se, jos­sa pai­kal­la ovat myös kas­vat­ti­poi­ka ja tä­män en­ti­nen ja ny­kyi­nen vai­mo ja mui­ta van­ho­ja tuttuja...
Ohjaus: David Grindley/Nicholas Winding Refn, UK 2008
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.00 Kenen kotona?
Ham­mas­lää­kä­ri, yrittäjä,..
15.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 2-1.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Sabotaasi.
ti: Elämänhallinta hukassa.
ke: Jotain salattavaa.
to: Christophin ja Arianen uutiset.
pe: Keinolla millä hyvänsä.
16.00 Body Fixers
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
la: Räjähtänyt huuli.
su: Glitteriä alakertaan.
17.00 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
ma: Rintapaistia ja pannupizzaa.
ti: Lapapaistia ja kasviscurrya. Pääa­te­ria­na on pos­sun la­pa­pais­tia li­säkkeineen,..
ke: Uunilohta ja hampurilaisia. Pääa­te­ria­na on uu­ni­loh­ta pe­ru­na- ja vi­her­sa­laatin kera,..
to: Uunibroileria ja kebabvartaita. Pääa­te­ria­na on ko­ko­nai­nen uu­nib­roi­le­ri li­säkkeineen,..
17.00 Esit­te­lys­sä: Kirp­piksen Kingi
17.00 The Real Hou­se­wi­ves of New Jersey
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa New Jer­seyn va­rak­kai­den seu­ra­pii­ri­rou­vien ylel­lis­tä ja vä­ri­käs­tä elä­mää Yh­dys­val­tain itä­rannikolla.
la: Viinin viemää.
su: Mustamaalausta Meksikossa.
17.05 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Lampaanlapaa ja currya.
18
18.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Kalliolle, kukkulalle.
18.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­to­kau­pa­taan, ja eni­ten voit­toa saa­nut pa­ri voittaa!
ti: Pääkylpyhuone, osa 1.
ke: Pääkylpyhuone, osa 2.
to: Pääkylpyhuone, osa 3.
18.05 Re­mon­tilla rahoiksi
Pääkylpyhuoneen tuomarointi. Uu­vut­ta­val­la pää­kyl­py­huo­ne­vii­kol­la erot tii­mien suo­ri­tus­ky­vys­sä kär­jis­ty­vät jälleen...
18.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den la­dy­jen ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta New Yorkissa.
18.00: Simpukkasoppa.
19.00: Sopupeliä.
18.00 Kardashianit
Chigago. Ki­min si­jais­syn­nyt­tä­jän las­ket­tu ai­ka al­kaa ol­la lä­hel­lä, mut­ta Kim ei vie­lä­kään ole kek­si­nyt lap­sel­leen nimeä...
19.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Farmishokki. Nuo­ret saa­pu­vat far­meil­leen ja ko­ke­vat järkytyksen...
19.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Anssi Kela.
19.00 Esit­te­lys­sä: Lau­lu Rak­kau­del­le - Sec­ret Song Suomi
19.00 Esit­te­lys­sä: mtv-pal­ve­lu - Parasta aikaa
19.00 Mas­ked Singer Suomi
Totuudenhetki. Vii­si hah­moa kamp­pai­lee tä­nään pai­kas­ta en­si vii­kon se­mi­finaalissa...
19.05 Suo­men iha­nimmat häät
19.05 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä. Tä­nään on suo­lais­ten herk­ku­jen vuo­ro ja suun­taam­me koh­ti itää...
19.30 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä. Tä­nään on suo­lais­ten herk­ku­jen vuo­ro ja suun­taam­me koh­ti itää...
20.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Anssi Kela.
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä. Tä­nään on suo­lais­ten herk­ku­jen vuo­ro ja suun­taam­me koh­ti itää...
20.00 Kirp­piksen Kingi
Menikö tunteisiin? . Jarp­pi sel­vit­tää ku­ka vie kaik­kien mui­den ra­hat ja on Kirp­pik­sen Kingi!..
20.00 Kaap­paus keittiössä
Peloista pois. Pe­loista pois...
20.00 Rou­va Ministeri
Carpe diem. Selk­kaus kan­sain­vä­li­sil­lä ve­sil­lä uh­kaa ajaa Yh­dys­val­lat ydin­so­dan partaalle...
20.00 Kos­tok­rop­pa Kh­loen malliin
Valehtelija. Ken on me­nes­ty­nyt blog­gaa­ja, jo­ka po­see­raa mie­luus­ti Guc­cis­sa, Pra­das­sa ja ties missä...
20.30 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
20.30: Ongelmaäiti.
21.00: Hyvä leipuri. Ros­sin elä­mä me­nee tukalaksi...
21.30: Tissit.
22.00: Palavat muistot.
22.30: Herkkuja. Ros­sil­la on to­si kiih­keä tyt­töystävä...
23.00: Phoe­bel­lä on kak­soissisar,..
23.30: Rac­hel ai­koo teh­dä Mo­ni­can avul­la va­kuu­tuspetoksen...
00.00: Raaka peli.
21
21.00 Ko­ko Suomi leipoo
Iloinen itä. Tä­nään on suo­lais­ten herk­ku­jen vuo­ro ja suun­taam­me koh­ti itää...
21.00 Ex-Onnelliset
Toivoa-antava ihminen. Uut­ta vuot­ta juh­lis­te­taan ys­tä­vyyk­siä sau­nas­sa solmien,..
21.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Koh­ti nollapistettä
Nei­ti Marp­le on kut­sut­tu il­lal­li­sil­le van­han luok­ka­to­ve­rin­sa luok­se, jos­sa pai­kal­la ovat myös kas­vat­ti­poi­ka ja tä­män en­ti­nen ja ny­kyi­nen vai­mo ja mui­ta van­ho­ja tuttuja...
Ohjaus: David Grindley/Nicholas Winding Refn, UK 2008
21.00 Rou­va Ministeri
Carpe diem. Selk­kaus kan­sain­vä­li­sil­lä ve­sil­lä uh­kaa ajaa Yh­dys­val­lat ydin­so­dan partaalle...
21.00 elokuva: Black Swan
Black Swan. Mes­ta­rioh­jaa­ja Dar­ren Aro­nofs­kyn ylis­tet­ty tril­le­ri ker­too nuo­res­ta ba­let­ti­tans­si­jas­ta Ni­nas­ta (Na­ta­lie Port­man) , jo­ka saa unel­mien­sa ti­lai­suu­den esit­tää Jout­sen­lam­men pää­roo­lin. Tai­teel­li­sel­la joh­ta­jal­la Tho­mas'lla on kui­ten­kin epäi­lyk­siä siitä,..
Ohjaus: Darren Aronofsky, USA 2010
21.00 elokuva: Edelleen Alice
Edelleen Alice. Kos­ket­ta­va draa­mae­lo­ku­va kie­li­tie­teen pro­fes­so­ri Ali­ce How­lan­dis­ta, jo­ka saa yl­lät­täen tie­tää sai­ras­ta­van­sa var­hai­siän Alz­hei­me­rin tau­tia. Ko­ko elä­mä mul­lis­tuu pait­si Ali­cen, myös hä­nen per­heen­sä osalta,..
Yhdysvallat 2014.
22.00 AVA rikosputki: Kova laki
Kultti. Mies am­puu it­seään päähän,..
22.00 AVA rikosputki: Hamilton
Suurlähetystö.
22.00 AVA rikosputki: C.S.I. Cyber
Tulikoodi.
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Ame­rik­ka­lai­nen rikossarja.
ma: Isän nimeen.
ti: Verkko kiristyy.
23.00 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
23.00 True cri­me: Lää­kä­ris­sä lupa tappaa
Kohtalokas kotihoito.
23.10 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Koh­ti nollapistettä
Nei­ti Marp­le on kut­sut­tu il­lal­li­sil­le van­han luok­ka­to­ve­rin­sa luokse,..
Ohjaus: David Grindley/Nicholas Winding Refn, UK 2008
0
00.00 Lää­kä­ris­sä: Lupa tappaa
00.00 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
00.00 Esit­te­lys­sä: Lau­lu Rak­kau­del­le - Sec­ret Song Suomi
00.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
00.05 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
00.30 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 3. Jaksot 7-10.
00.59 Esit­te­lys­sä: Kirp­piksen Kingi
01.00 Hamilton
01.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
01.00 Kirp­piksen Kingi
01.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
01.15 Re­mon­tilla rahoiksi
Pääkylpyhuoneen tuomarointi.
02.00 The Last Resort
02.00: Hengenvaarassa.
02.55: Selviytyjät.
03.55: Julma totuus.
01.55 Emmerdale
02.25 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­titaidoista.
02.40 100% Hotter
Nukke ja rokkari.
3
03.25 Ja­mie Oli­ve­rin 30 mi­nuutin ateriat
03.25 Grand De­signs - unelma-asunnot
03.25 Val­heen jäljillä
03.35 Re­mon­tilla rahoiksi
Tervetuloa Osloon.
04.10 Emmerdale
04.25 Yön AVA
04.20 Yön AVA
04.40 Yön AVA
04.50 Emmerdale
05.05 Yön AVA
05.20 Yön AVA