Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.30 Ja­mien pi­ka­her­kut

Pikaleipuri Jamie. Mistä pötyä pöytään?

10.00 Kar­das­hia­nit (x2)

Muotiviikoilla. Muistovideo.

Fit­ness-ku­nin­ga­tar Jil­lian

Ikimuistoiset syntymäpäivät.

Sis­kot

Suo­men pa­ras pa­lo­mies

Kok­ki­so­ta

Teflon Brothers.

E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

Syksy saapuu Thoiryyn.

Lei­la lei­poo Rans­kas­sa

Ranska kohtaa Ruotsin.

10.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Persialaista kotiruokaa.

S­ta­di vs. Lan­de

Taistelu Suomen herruudesta jatkuu! O­saa­ko s­ta­di kal­ku­loi­da mat­kaa Hel­sin­gis­tä Ta­ka-Hi­kiäl­le ja lan­de Man­ner­hei­min­tien pi­tuut­ta?

11.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Ritareja ja traktoreja. Kolmen sukupolven terassi. Terassi kaupan päälle. Taiteilijaelämää.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Ei dieeteille. Tai­na on jat­ku­vas­ti diee­til­lä ja per­heen yh­des­sä syö­mi­nen on har­vas­sa.

11.30 Ja­mie O­li­ve­rin sääs­töa­te­riat

Lapapaistia ja kasviscurrya.
12

12.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Simon Pegg.

T­he C­hefs' Li­ne

Ja­mie kok­kaa I­ta­lias­sa

Liparisaaret.

Koi­ral­le ko­ti

Jemma.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Apu lähellä. Viikko pakettiin.

Kau­nis e­lä­mä

Kaunis elämä: Heidi Sohlberg. Vuon­na 2001 Miss Suo­mek­si k­ruu­na­tun Hei­di Sohl­ber­gin (o.

12.30 E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

Syksy saapuu Thoiryyn.

12.30 Ja­mie O­li­ve­rin ruo­ka­fes­ti­vaa­lit

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Jäinen klementiinikeitto.

13.00 Mil­jar­döö­ri­vau­vat

T­he Last Re­sort

Episode 1 Kis­sa pöy­däl­le.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Alma.

Hää­hul­lut

Davina ja Cristal.

Mök­ki­reis­su

Jakso 10 IN­KOO - Mök­ki­kau­den lo­pe­tus.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Simon Pegg. Ja­mien ja Jim­myn vie­raak­si kup­pi­laan saa­puu näyt­te­li­jä Si­mon Pegg, jo­ka on ku­vaus­mat­kal­la i­has­tu­nut ma­rok­ko­lai­seen ruo­kaan.

Ke­nen ko­to­na?

Kenen kotona? -oh­jel­man toi­ses­sa jak­sos­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan mm. a­sun­to­si­joit­ta­jan ko­tiin ja ih­met­te­le­mään kah­den­kin ko­din soi­ti­nar­se­naa­lia.

14.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Arki.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Kadonnut sormus. Juhlatunnelmissa.

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku (x2)

Neljäs kerta toden sanoo. Lepakkohäät.

Kok­ki­so­ta

Sara Parikka ja Tuija Pehkonen.

Koi­ral­le ko­ti

Uusia taitoja.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Kadonnut sormus. Juhlatunnelmissa.

New Jer­seyn täy­del­li­set nai­set (x2)

Painukaa hiiteen! Ei kaduta.

14.30 T­he C­hefs' Li­ne

15

15.00 Lem­men vie­mää

Xenian valhe. Kanahäkin vanki. Paniikkipaasto. Kuka vei Kultaisen auringon?

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Suhteet syvenevät. Pa­rit saa­vat kes­kus­tel­la miel­tä pai­na­vis­ta a­siois­ta pa­ri­te­ra­peu­tin kans­sa.

16.00 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

Unohdettu sali.

Suo­men pa­ras pa­lo­mies

T­he Last Re­sort

Episode 2 Kau­nois­ta e­roon.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Apu lähellä. Viikko pakettiin.

Ko­din uu­si il­me

Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan

Piipahdus poreisiin. Kilpasilla.

17.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Pyöräverstas. Norlannin Havaiji.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Simon Pegg. Ja­mien ja Jim­myn vie­raak­si kup­pi­laan saa­puu näyt­te­li­jä Si­mon Pegg, jo­ka on ku­vaus­mat­kal­la i­has­tu­nut ma­rok­ko­lai­seen ruo­kaan.

Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin

Ex-narkkarin uusi elämä. En­ti­nen nar­ko­maa­ni Jes­sy on ol­lut lai­ha vain sil­loin, kun o­li kou­kus­sa huu­mei­siin.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Hollywood-häät. Merten mies ja maakrapu.

Suh­de­sop­pa

Ystävykset Pohjoisesta. Ys­tä­vyk­set Poh­joi­ses­ta. Ro­va­nie­men nai­set näyt­tä­vät kaa­pin pai­kan mie­hil­le täs­sä ka­ve­ri­po­ru­kas­sa.
18

18.00 Sol­si­dan

Herman-eno Schillerin pesula Kolme amigoa

Ja­mie O­li­ve­rin 15 mi­nuu­tin a­te­riat

Camembert-kääröt.

Mo­der­ni per­he (x2)

Asiaa äidille The Escape

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Keräilijöiden koti kuntoon. Han­nah ja A­lex o­vat in­nok­kai­ta ke­räi­li­jöi­tä, joil­ta löy­tyy s­ci­fi- ja vin­ta­ge-ta­va­raa se­kä var­sin­kin mu­si­kaa­lei­hin ja har­ras­te­li­ja­teat­te­riin liit­ty­viä muis­toe­si­nei­tä.

Kar­das­hia­nit (x3)

Kris pukeutuu Pradaan. Siskoaikaa. Joulukortti.

18.30 Mo­der­ni per­he

Wine Weekend Royal Visit Daddy Issues CHiPs and Salsa

19.00 U­nel­ma­rem­pat

Kappalaisen kartano. Avara ensikoti. Talo isolla budjetilla.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Li Andersson. Ma­ria yö­pyy Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­jan luo­na Tu­rus­sa.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

20.00 Mo­der­ni per­he (x2)

Uusia ympäristöjä. Kaikuja menneisyydestä.

Ex-On­nel­li­set

Höpsismikäkävelyä. Al­va­rin teot a­ja­vat hä­net po­lii­sin kuu­lus­tel­ta­vak­si. Ant­ti jou­tuu Rei­jan pois­saol­les­sa van­han hoi­don vie­tel­tä­väk­si.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Kahvia ja tupakkaa. Tur­ku­lai­nen nuo­ri­pa­ri lait­taa Ka­pen to­del­li­sen haas­teen e­teen.

Ko­toi­sa

Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 1/2. Vih­dis­sä tuo­daan 70-lu­vun keit­tiö ja e­tei­nen tä­hän päi­vään.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Merten mies ja maakrapu. Am­mat­ti­ka­las­ta­ja Har­ry ra­kas­taa mer­ta ja kaik­kea sii­hen liit­ty­vää.

Mo­der­ni per­he (x2)

Uusia ympäristöjä. Kaikuja menneisyydestä.
21

21.00 Suh­de­sop­pa

Ystävykset Pohjoisesta. Ys­tä­vyk­set Poh­joi­ses­ta. Ro­va­nie­men nai­set näyt­tä­vät kaa­pin pai­kan mie­hil­le täs­sä ka­ve­ri­po­ru­kas­sa.

New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit: Rya­nin häät

Hirviömorsian. Häi­den pi­täi­si ol­la pa­rin päi­vän ku­lut­tua, mut­ta kir­kos­ta kan­tau­tuu ka­tast­ro­faa­li­sia uu­ti­sia.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

En­sit­ref­fit len­nol­la

Vaikeneminen on kultaa. Den­ve­ris­sä o­sa pa­reis­ta ot­taa ta­ka­pak­kia, kun kom­mu­ni­koin­ti koi­tuu y­lit­se­pää­se­mät­tö­mäk­si es­teek­si.

T­he Re­bound

The Rebound. Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pää­hen­ki­lö San­dy (Cat­ha­ri­ne Ze­ta-Jo­nes) ta­juaa, et­tä hä­nen mie­hen­sä pet­tää hän­tä ja päät­tää muut­taa las­ten­sa kans­sa New Yor­kiin. San­dy pää­tyy palk­kaa­maan las­ten­hoi­ta­jak­si 25-vuo­tiaan A­ra­min (Jus­tin Bart­ha), jo­ka on juu­ri tul­lut jä­te­tyk­si vain kah­den vii­kon a­vio­lii­ton jäl­keen.

S­tep Up

Step Up. Tans­sin hur­maa pulp­pua­va d­raa­ma köy­häs­tä Ty­le­ris­ta, jo­ka a­suu kas­vat­ti­van­hem­pien­sa luo­na Bal­ti­mo­ren s­lum­mis­sa ja rik­kaas­ta No­ras­ta, jo­ka a­suu hie­nos­sa ta­los­sa äi­tin­sä kans­sa. Kah­ta e­ri­lais­ta nuor­ta yh­dis­tää rak­kaus tans­siin. Mi­tä ta­pah­tuu, kun Ty­ler pää­tyy sii­voa­maan tai­de­kou­luun, jos­sa No­ra o­pis­ke­lee, ja tyt­tö tar­vit­see kou­lun lop­pue­si­tyk­seen ki­peäs­ti tans­si­pa­ria?

Täh­det, täh­det

Uusinta.

22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Kilparatsastajan kuolema. Jumalaan me luotamme. Poissa raiteiltaan.

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Cy­ber

Pytonin kosto. Aiem­min kar­kuun pääs­syt ri­kol­li­nen Py­ton ja­noaa kos­toa A­ve­ryl­le.

22.30 Kil­lers

Killers. Vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa Jen ta­paa lo­ma­mat­kal­laan u­nel­mien­sa mie­hen, S­pen­ce­rin. Suh­de on jo ku­kois­ta­nut hy­vän ai­kaa, kun­nes S­pen­ce­rin kol­me­kymp­pis­ten jäl­keen pa­ris­kun­ta huo­maa a­vio­mie­hen ol­leen jo kauan palk­ka­mur­haa­jan täh­täi­mes­sä.

23.00 Sink­kue­lä­mää (x8)

Puks puks matkaan Napa-herran perään! Sex Streetillä kurssit kohollaan. Kurnutuksia Kaliforniasta Jerry, jurrit ja roolileikit Valot, kamera, vartalo - käykää! Uriininkeltainen eroviesti

12 Years a S­la­ve

12 Years a Slave. Os­car-pal­kit­tu his­to­rial­li­nen d­raa­ma pe­rus­tuu So­lo­mon Nort­hu­pin 1853 jul­kais­tuun sa­man­ni­mi­seen o­mae­lä­män­ker­taan.

23.10 Kuk­koi­li­jat

Kukkoilijat. Toi­min­ta­ko­me­dia kah­des­ta palk­ka­mur­haa­jas­ta, jot­ka po­mo lä­het­tää jää­hyl­le Lon­toos­ta Bel­gian i­dyl­li­seen B­rug­geen. Toi­sel­le se on i­lo ja toi­nen sen kun va­lit­taa...Oh­jaus: Mar­tin Mc­Do­nagh, I­so-B­ri­tan­nia 2007
0

00.10 Mo­der­ni per­he

00.35 En­sit­ref­fit len­nol­la

Tavoitetta kerrakseen.

Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin

Pojalta isälle.

I Lo­ve You.. But I Lied

Puumanainen.

Hei me ra­ken­ne­taan!

Terassi kaupan päälle.

00.35 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Poissa raiteiltaan. Ih­mi­siä täyn­nä o­le­va aa­mu­ju­na tör­mää rai­teil­la o­le­vaan au­toon.

01.25 Hei me ra­ken­ne­taan!

Ritareja ja traktoreja. Kolmen sukupolven terassi.

01.25 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Kilparatsastajan kuolema.

01.35 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

Unohdettu sali.

01.35 Kas­vun paik­ka

Hankalia alkuja.

01.35 New Jer­seyn täy­del­li­set nai­set (x2)

Painukaa hiiteen! Ei kaduta.

02.15 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

02.25 Gås­mam­man

02.40 Kas­vun paik­ka

02.50 Sink­kue­lä­mää

3

03.15 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Sink­kue­lä­mää

03.25 Ti­nan mat­kas­sa

Hei me ra­ken­ne­taan!

03.50 Sink­kue­lä­mää

Sink­kue­lä­mää

Sink­kue­lä­mää

04.00 Yön A­VA

04.15 Yön A­VA

04.15 Yön A­VA

04.15 Sink­kue­lä­mää

Sink­kue­lä­mää

04.25 Mil­jar­döö­ri­vau­vat

04.25 Lei­la lei­poo Rans­kas­sa

04.50 Yön A­VA

04.50 Yön A­VA

05.05 Yön A­VA

05.25 Yön A­VA