Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

06.20 Yön A­VA

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.30 Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa

Victoria ja Melbourne.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Rumaa ja hyvää.

10.00 Kar­das­hia­nit

Mediakoulutus.

Fit­ness-ku­nin­ga­tar Jil­lian

Virheryöppy.

Po­mo pii­los­sa

Kiinteistömoguli pulassa.

Suo­men pa­ras pa­lo­mies

Kok­ki­so­ta

Marja Hintikka ja Vappu Pimiä.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Scarlett Moffatt.

Lei­la lei­poo Rans­kas­sa

Aamiainen vuoteeseen.

10.30 S­ta­di vs. Lan­de

Kisa Suomen herruudesta jatkuu! Kuin­ka pal­jon o­li­kaan yk­si mot­ti hal­ko­ja s­ta­din mie­les­tä?

11.00 Häät sul­ha­sen ta­paan

Nigerialainen naimakauppa.

U­nel­ma­rem­pat

Ikioma leipomo. Talo myyntiin. Parhaita paloja.

Maail­man ru­mim­mat lem­mi­kit

Kaap­paus keit­tiös­sä

Hyvästit grillimausteelle. Ko­ti-i­sä Mar­ko maus­taa kai­ken g­ril­li­maus­teel­la ei­kä vä­li­tä kas­vik­sis­ta.

11.30 Ja­mie O­li­ve­rin sääs­töa­te­riat

Monenlaista murkinaa.
12

12.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Scarlett Moffatt.

T­he C­hefs' Li­ne

Ravintola Tonka.

Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut

Häämenu.

Koi­ral­le ko­ti

Murphy.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Ilme uusiksi. Kasveja ja koristelua.

Kau­nis e­lä­mä

Kaunis elämä: Pia Lamberg. Pia Lam­berg (os.

12.30 Sa­ra La Foun­tain Aust­ra­lias­sa

Victoria ja Melbourne.

Lei­la lei­poo Rans­kas­sa

Perhepiknik.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Juustoisia herkkuja.

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Raparperia raparperilla.

13.00 Sa­mas­sa lie­mes­sä

Lapset.

Po­mo pii­los­sa

Kiinteistömoguli pulassa.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Hannele Lauri.

Hää­hul­lut

Riitoja ja sovintoja.

Mök­ki­reis­su

Jakso 7 SI­POO - I Be­lie­ve I Can F­ly.

Muo­din hui­pul­le

Käänteitä kerrakseen.

14.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Parien valitseminen.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Kätyrit. Tulevaisuudensuunnitelmia.

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku (x2)

Itku silmässä. Kumpi vaiko molemmat?

Kok­ki­so­ta

Sam Yaffa ja Meeri Koutaniemi.

Koi­ral­le ko­ti

Kyrie.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Kätyrit. Tulevaisuudensuunnitelmia.

New Jer­seyn täy­del­li­set nai­set (x2)

Perheyritys. Ystävänpäivänä punertaa.

14.30 T­he C­hefs' Li­ne

15

15.00 Lem­men vie­mää

Talli palaa! Christophin uhkaus. Minä näen! Tunnustus. Viimeinen pisara.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Häät. Toi­siin­sa yh­dis­te­tyt sin­kut ta­paa­vat toi­sen­sa vih­doin alt­ta­ril­la.

16.00 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

Perhekalleudet.

Suo­men pa­ras pa­lo­mies

Lap­se­ni on tei­niäi­ti

Isoäidit apuun.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Ilme uusiksi. Kasveja ja koristelua.

Ko­din uu­si il­me

Puuta vai metallia?

Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan

Patoutumia. Vahauksen salat.

17.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Kuisti järvinäkymällä. Hevostilan keittiö.

So Cos­mo­po­li­tan

Huolta hurrikaanista. Toi­mi­tus val­mis­tau­tuu suu­riin kau­neus- ja fit­ness­ku­vauk­siin Ba­ha­mal­la, mut­ta lä­hes­ty­vä hur­ri­kaa­ni uh­kaa pi­la­ta suun­ni­tel­mat.

Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin

Pulskasta timmiksi. Will ha­luaa nä­päyt­tää Kh­loén a­vul­la en­tis­tä poi­kays­tä­vään­sä.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Makeaa mahan täydeltä. Vaativainen prinsessa.

Suh­de­sop­pa

Trendikkäät stadilaiset. T­ren­dik­käät s­ta­di­lai­set. Tä­mä vi­sai­lu yl­lät­tää, kun Hel­sin­ki­läi­nen muo­dis­ta ja de­sig­nis­ta pi­tä­vä ka­ve-ri­po­ruk­ka pal­jas­taa puo­li­sois­taan kai­ken?
18

18.00 Mut­si

Iso kauha ja kookosvesi. Tappava musikaali. Vesivahinko ja pari tatuointia. Palapelikerho kokoontuu. Kaikkien ongelmien äiti.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Lelut laatikkoon. Pie­nem­pään ta­loon muut­ta­nut per­he tus­kai­lee ni­ko­tii­nin tah­raa­mia sei­nä­ta­pet­te­ja ja ta­va­roi­den säi­ly­tys­ti­lan puu­tet­ta.

Kok­ki­so­ta

Ina Mikkola ja Ronja Salmi. Kok­ki­so­dan vie­raik­si saa­pu­vat toi­mit­ta­ja I­na Mik­ko­la ja Kir­ja­mes­su­jen oh­jel­ma­joh­ta­ja, kir­jai­li­ja Ron­ja Sal­mi.

18.30 Mo­der­ni per­he

Järvellä. Pitkät jäähyväiset. Epäonnea. Bestikset. Halloween.

19.00 U­nel­ma­rem­pat

Ikioma leipomo. Talo myyntiin. Parhaita paloja.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Samu Haber, Petteri Orpo. Suo­men va­lo­voi­mai­sim­mat nais­täh­det koh­taa­vat uu­des­sa, vauh­dik­kaas­sa hy­vän mie­len talks­hows­sa!

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Lauri Markkanen. C­hi­ca­gos­sa Ma­rian ot­taa vas­taan Suo­men me­nes­ty­nein ko­ri­pal­loi­li­ja per­hei­neen.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Samu Haber, Petteri Orpo. Suo­men va­lo­voi­mai­sim­mat nais­täh­det koh­taa­vat uu­des­sa, vauh­dik­kaas­sa hy­vän mie­len talks­hows­sa! Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Kar­das­hia­nit (x2)

Äitini vartija. Miimikon matkassa.

20.00 Mo­der­ni per­he (x2)

Suru-uutinen. Liehittelyä.

Ex-On­nel­li­set

Elämäntekemisongelma. Su­vian­na vär­vää Ar­ton o­pas­ta­maan A­zo­ria lap­sen siit­tä­mi­ses­sä. Vii­vin v­lo­gi ai­heut­taa uu­sis­sa luok­ka­to­ve­reis­sa sää­liä.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Peloista pois. Pe­lois­ta pois. Vii­si­hen­ki­sen per­heen äi­ti pel­kää e­päon­nis­tu­mis­ta ja ruok­kii sik­si per­heen­sä ei­nek­sil­lä.

Ko­toi­sa

Alin arki-spa. Ko­toi­san uu­si kau­si käyn­nis­tyy A­li Ja­han­gi­rin sau­nan, kyl­py­huo­neen ja ko­din­hoi­to­huo­neen re­mon­til­la.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Vaativainen prinsessa. Josh te­kee mi­tä ta­han­sa miel­lyt­tääk­seen mor­sian­taan. Pys­tyy­kö hän jär­jes­tä­mään vaa­ti­vai­sel­le p­rin­ses­sal­le tä­män u­nel­mien sa­tu­häät?

Mo­der­ni per­he (x2)

Suru-uutinen. Liehittelyä.
21

21.00 Suh­de­sop­pa

Trendikkäät stadilaiset. T­ren­dik­käät s­ta­di­lai­set. Tä­mä vi­sai­lu yl­lät­tää, kun Hel­sin­ki­läi­nen muo­dis­ta ja de­sig­nis­ta pi­tä­vä ka­ve-ri­po­ruk­ka pal­jas­taa puo­li­sois­taan kai­ken?

New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit: Rya­nin häät

Vastuun pakoilua. Rya­nin ja E­mi­lian K­rei­kas­sa jär­jes­tet­tä­viin häi­hin on ai­kaa e­nää pa­ri kuu­kaut­ta, ja pa­ris­kun­ta huo­maa tar­vit­se­van­sa jär­jes­te­lyi­hin mui­den a­pua.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Samu Haber, Petteri Orpo. Suo­men va­lo­voi­mai­sim­mat nais­täh­det koh­taa­vat uu­des­sa, vauh­dik­kaas­sa hy­vän mie­len talks­hows­sa!

En­sit­ref­fit len­nol­la

Matka alkaa. Nel­jän tuo­reen pa­ris­kun­nan tu­lee suo­rit­taa haas­ta­via teh­tä­viä niin New Yor­kin vi­li­näs­sä kuin Nia­ga­ran pu­touk­sil­la­kin.

Tyt­tö si­nä o­let täh­ti

Tyttö sinä olet tähti.

Tah­ra­ton mie­li

Tahraton mieli. Os­ca­ril­la pal­ki­tus­sa ro­mant­ti­ses­sa d­raa­mae­lo­ku­vas­sa Joel Ba­rish e­lää ar­ki­ses­sa, mut­ta myrs­kyi­säs­sä pa­ri­suh­tees­saan. Hän pöy­ris­tyy kuul­les­saan tyt­töys­tä­vän­sä C­le­men­ti­ne K­ru­zyns­kin käy­neen muis­tik­li­ni­kal­la pyyh­ki­mäs­sä Joe­lin ja ko­ko rak­kaus­suh­teen pois muis­tis­taan. Kos­tok­si on­ne­ton Joel päät­tää teh­dä sa­moin, ja hän hä­vit­tää muis­tot C­le­men­ti­nes­ta mie­les­tään.

Täh­det, täh­det

Lapsuuden klassikot. Lap­suu­den k­las­si­kot, Täh­det hyp­pää­vät ai­ka­ko­nee­seen ja ker­to­vat, mil­lai­sen lap­suu­den he e­li­vät. Niil­tä a­joil­ta kaik­kien mie­leen on jää­nyt jo­kin mer­kit­tä­vä lau­lu ja sen he e­sit­tä­vät meil­le suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä! A­sian­tun­ti­joi­na jat­ka­vat Ma­ria Vei­to­la se­kä Ju­ha­ni Me­ri­maa ja uu­te­na jä­se­ne­nä Rap­to­rin ri­veis­sä kan­san­suo­sio­ta mais­ta­nut Iz­mo Heik­ki­lä.

22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Tappotahti. Rokoterikollinen. Pakkomielle.

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Cy­ber

Virushyökkäys. Pa­niik­ki le­viää New Yor­kis­sa, kun hä­tä­nu­me­ro lak­kaa vas­taa­mas­ta pu­he­lui­hin.

22.45 Dog Eat Dog

Dog Eat Dog. Kol­me en­tis­tä lin­na­kun­dia saa toi­mek­sian­nok­si ma­fia­po­mol­ta sie­pa­ta kil­pai­le­van ma­fioo­son vau­van. Keik­ka me­nee kui­ten­kin pie­leen ja pian po­ru­kal­la on pe­räs­sään niin po­lii­si kuin ri­kol­li­set. (96') Pääo­sis­sa: Ni­co­las Ca­ge, Wil­lem Da­foe, Ch­ris­top­her Matt­hew Cook.

23.00 Sink­kue­lä­mää (x8)

Naimattomain tuska ja hurmio. Muotia ja masentuneita vaginoita. Jazzia, sexiä, exiä. Pampsista heijaa, olenkin lesbo! Kummitusten Gotham City. Kuuntele beibi, vartaloni puhuu. Katkerankipeä kostoshow. Elottomat emolevyt, romahtaneet egot.

23.10 Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta: Kak­si tor­nia

Taru Sormusten herrasta: Kaksi tornia. Pe­ter Jack­so­nin oh­jaa­man, tun­ne­tun e­lo­ku­vat­ri­lo­gian toi­nen o­sa.

Vam­pyy­rien i­mus­sa

Vampyyrien imussa. S­ca­ry Mo­vien te­ki­jöi­den e­lo­ku­vas­sa pa­ro­dioi­daan nyt vam­pyy­ri­sar­jo­ja ja -e­lo­ku­via! Par­jauk­sen koh­tee­na on e­nim­mäk­seen T­wi­light-saa­ga, mut­ta o­san­sa pil­kas­ta saa myös me­nes­tys­sar­ja T­rue B­lood.
0

00.10 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

Perhekalleudet.

Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin

Epärehellisyyttä ilmassa.

Muo­din hui­pul­le

Innoitusta ilmasta. Rohkeutta peliin.

00.45 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Pakkomielle. Ris­ti­rii­to­ja he­rät­tä­nyt talk s­how -juon­ta­ja am­mu­taan ka­dul­le, jo­ten e­päil­lyis­tä ei o­le pu­laa.

00.55 B­lack S­wan

Black Swan.

01.05 Ke­nen ko­to­na Ruot­si

Vaikutteita maailmalta. Suurta ja pientä.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Samu Haber, Petteri Orpo.

Kas­vun paik­ka

Alkuhämmennystä. Kol­mas tuo­tan­to­kau­si al­kaa.

01.45 New Jer­seyn täy­del­li­set nai­set (x2)

Perheyritys. Ystävänpäivänä punertaa.

01.55 Kas­vun paik­ka (x2)

Viimeinen rutistus. Menneisyyden peikot.

02.15 Kas­vun paik­ka

Kas­vun paik­ka

02.15 Po­mo pii­los­sa UK

02.45 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

3

03.10 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

03.20 Ko­ko Suo­mi lei­poo

03.20 Viet­te­le vaat­teil­la (x2)

03.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

03.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

03.40 To­sie­lä­män L-koo­di: Los An­ge­les

04.00 Yön A­VA

04.00 Viet­te­le vaat­teil­la

04.10 Yön A­VA

04.10 Ru­Paul's D­rag Ra­ce: All S­tars

04.30 Yön A­VA

04.45 Yön A­VA

04.45 Yön A­VA

05.15 To­sie­lä­män L-koo­di: Los An­ge­les