Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Bulgursalaattia ja butter chickeniä. U­peat s­kan­di­ko­dit Uniikkia asumista.
10.00 C­ra­zy Ex-Girlf­riend Romanttinen komedia. Tauon paikka. C­ra­zy Ex-Girlf­riend Oravaflunssa. Autuuden lähde. Ystävä hädässä. Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa (x2) Sisilia. Marettimo. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. On ai­ka su­kel­taa pul­lan­tuok­sui­seen telt­ta­keit­töön, kun Ko­ko Suo­mi lei­poo taas!
10.55 Pi­lan­päi­ten Em­pi­re Sotajalalla.
11.00 Em­pi­re Pahat tavat. 11.00 Em­pi­re Riskipeliä. Huoltajuuskiista. Lakko. 11.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) Hirviömorsian. Perhejuhlia ja tunnustuksia.
11.10 Gor­don Ram­say ys­tä­vi­neen tien pääl­lä Italia.
11.55 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he U­peat s­kan­di­ko­dit Huippuhetket. Ra­kas, os­tin meil­le ko­din Kylpyamme kodin tekee. Koti kattilalle. Ramsgate.
12
12.05 Maa­jus­sil­le mor­sian 12.05 Ää­rim­mäi­set kau­neu­si­han­teet Do­ku­men­tis­sa näh­dään toi­nen tois­taan häm­mäs­tyt­tä­väm­piä kos­meet­ti­sia muu­tok­sia.
12.30 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Aikamatka kasarille.
13.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Mikko ja Westend-unelma. 13.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit 13.00 First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Tur­ku­lai­nen ta­paa Tur­ku­lai­sen. Au­di-mies ta­paa Au­di-nai­sen.
13.10 En­sit­ref­fit len­nol­la Rakkauden tyyssija. Ra­kas­ta­vai­set len­nä­te­tään Ha­vai­jil­le, mo­nen suo­si­maan hää­mat­ka­koh­tee­seen.
14.00 Lap­se­ni on tei­niäi­ti Kohti aikuisuutta. Täy­del­li­set nai­set Yllätys taivaalta. Mitä jos? Riisuminen. Terapiassa. 14.00 Hit­list
14.15 Muo­din hui­pul­le (x2) Matkalla huipulle. Yhteen muottiin.
15 15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Hirviömorsian. Perhejuhlia ja tunnustuksia. Su­per­nan­ny Suo­mi Hektinen suurperhe. First Da­tes Suo­mi Positiiviset vibat. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. 15.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Siken vieraana Muhun-saarella. Ma­ria mat­kaa Vi­roon Sik­ke Su­ma­rin luo.
16.00 Lem­men vie­mää Romyn epäilys. Boriksen ja Tobiaksen lähtö. Valheita valhdeiden päälle. Periksiantamaton Romy. Alfonsin syntymäpäivä. T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Hemmottelupäivä. Tans­sii Täh­tien Kans­sa Uusinta.
17.00 First Da­tes Suo­mi Positiiviset vibat. Tä­nään First Da­tes -ra­vin­to­laan saa­puu Pau­la, jo­ka ei us­ko 'dis­ney-rak­kau­teen', mut­ta toi­voo löy­tä­vän­sä jon­kun, jon­ka kans­sa 'k­lik­kaa'. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. On ai­ka su­kel­taa pul­lan­tuok­sui­seen telt­ta­keit­töön, kun Ko­ko Suo­mi lei­poo taas! Re­mont­ti­piis­ku­ri Mopoikäinen projekti. Takaisin yläkertaan. 3 Suo­mi Tek­no­lo­gia ja työ - Sys­tee­min re­boot­taus. Kau­si 1, 6/6. Mi­ten tek­no­lo­gia va­paut­taa mei­dät työn or­juu­des­ta ja li­sää hy­vin­voin­tiam­me? Huu­ma Kau­si 1, 9/10 Suo­sit­tu Pu­he­lin­lan­gat lau­laa te­kee pa­luun. Huu­maa­vis­sa tun­nel­mis­sa Joo­nas Nord­man, Jor­ma Uo­ti­nen, S­hir­ly Kar­vi­nen se­kä Lo­re Back­man.
18 18.00 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Tulista ja lempeää. Youn­ger Tärkeä päivä. Roppakaupalla rakkautta. Epäilyksiä. Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Tuulahdus etelästä. 18.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Viinin viemää. Jac­kie vie nai­set mais­te­le­maan vii­ne­jä pai­kal­li­sel­le vii­ni­ti­lal­le.
18.30 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Aikamatka kasarille. F­red­rik on löy­tä­nyt hulp­pean a­sun­non lä­hel­tä mil­jar­döö­rien suo­si­maa a­luet­ta. Mo­der­ni per­he Epävarmuuden vallassa. Isänsä poika. Taikavoimia. Asiaa äidille. Ran­ta­baa­ri (x3) Vehkeilyä. Huulet. Hyvityksiä.
19.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Tut­tu Jut­tu S­how E­li­na ja Ilk­ka Ka­ner­va se­kä Saa­ra ja Ve­sa Y­li­saa­ri. Kau­si 1, 4/8. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Ilk­ka Ka­ner­van vai­mo E­li­na Ka­ner­va e­siin­tyy en­si ker­taa te­le­vi­sios­sa ja pal­jas­taa pa­ri­suh­teen kieh­to­via sa­lo­ja. 19.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Siken vieraana Muhun-saarella. Ma­ria mat­kaa Vi­roon Sik­ke Su­ma­rin luo. Tu­tus­tu­taan pai­kal­li­seen he­vos­ti­laan ja her­ku­tel­laan Si­ken kuu­lui­sal­la mus­tik­ka­pii­raal­la.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Yllätys taivaalta. Mitä jos? Riisuminen. Terapiassa. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Siken vieraana Muhun-saarella. Ma­ria mat­kaa Vi­roon Sik­ke Su­ma­rin luo. Tu­tus­tu­taan pai­kal­li­seen he­vos­ti­laan ja her­ku­tel­laan Si­ken kuu­lui­sal­la mus­tik­ka­pii­raal­la. First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Tur­ku­lai­nen ta­paa Tur­ku­lai­sen. Au­di-mies ta­paa Au­di-nai­sen. Lät­kä­fa­ni ta­paa lät­kä­fa­nin, mut­ta Maa­ri­tin mum­mo on si­tä miel­tä, et­tä vie­lä ei kan­nat­tai­si hom­ma­ta 'urt­suk­kaa'. Ja­mie O­li­ve­rin 20 vuot­ta Julk­kis­kok­ki Ja­mie O­li­ve­rin 20-vuo­ti­nen u­ra on ol­lut vä­ri­käs. Muis­te­lem­me Ja­mien me­nes­tys­kir­jo­ja ja -oh­jel­mia se­kä ak­tii­vis­ta kam­pan­join­tia nuor­ten ter­veel­li­sem­män ruoan puo­les­ta.
21 21.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo Lapsuusmuistot. On ai­ka su­kel­taa pul­lan­tuok­sui­seen telt­ta­keit­töön, kun Ko­ko Suo­mi lei­poo taas! Tut­tu Jut­tu S­how E­li­na ja Ilk­ka Ka­ner­va se­kä Saa­ra ja Ve­sa Y­li­saa­ri. Kau­si 1, 4/8. Kan­sa­ne­dus­ta­ja Ilk­ka Ka­ner­van vai­mo E­li­na Ka­ner­va e­siin­tyy en­si ker­taa te­le­vi­sios­sa ja pal­jas­taa pa­ri­suh­teen kieh­to­via sa­lo­ja. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Mikko ja Westend-unelma. Ma­ria vie­rai­lee Es­poon Wes­ten­dis­sä Mik­ko Lep­pi­lam­men hulp­peas­sa ko­dis­sa, jos­sa a­suu myös Mi­kon pik­ku­sis­ko E­li­sa. First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Tur­ku­lai­nen ta­paa Tur­ku­lai­sen. Au­di-mies ta­paa Au­di-nai­sen. F­ren­dit (x8) Ihana Joshua. Haisu-Joey. Ross pelailee. Keinolla millä hyvänsä. Koputa, täällä katsellaan pornoa. Rachelin yömekko. Varkaitakin olette! Hääpäivä tiedossa. A­ma­zing Ra­ce Helteinen haaste. Pa­rit kan­ta­vat kat­ka­ra­pu­ko­re­ja paah­ta­vas­sa hel­tees­sä. Rank­ka tie­sul­ku­teh­tä­vä vie yh­den kil­pai­li­jan ro­mah­duk­sen ra­ja­mail­le. Rak­kaus lai­nas­sa Rakkaus lainassa.
21.55 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he
22.00 Youn­ger Tärkeä päivä. Roppakaupalla rakkautta. Epäilyksiä. Sisäpiiriläinen. 22.00 Rak­kaus­kir­jei­tä Ju­lial­le Rakkauskirjeitä Julialle. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia a­me­rik­ka­lai­ses­ta kih­la­pa­ris­ta, jo­ka mat­kus­taa Ve­ro­naan, S­ha­kes­pea­ren ja Ro­meon ja Ju­lian ko­ti­kau­pun­kiin. Oh­jaa­ja: Ga­ry Wi­nick, U­SA 2010 (101'). Pääois­sa: A­man­da Seyf­ried, Gael Gar­cía Ber­nal, Va­nes­sa Redg­ra­ve.
22.30 A­VA ri­kos­put­ki: Aal­lon­mur­ta­ja Paha perhe. Tuu­lal­la k­lik­kaa uu­den t­ref­fi­kump­pa­nin kans­sa, jo­ka ker­too ja­ka­van­sa sa­man­lai­sen a­ja­tus­maail­man. A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki Veljeskunta. Kovaa ja korkealta. Tap­pa­va a­se Tappava ase. Mel Gib­so­nin su­per­täh­tey­teen kii­dät­tä­nyt toi­min­tae­lo­ku­va, jos­sa kak­si po­lii­sia, on­gel­mai­nen Viet­nam-ve­te­raa­ni ja e­lä­ke­päi­viään o­dot­ta­va per­hee­ni­sä jah­taa­vat vaa­ral­lis­ta huu­me­po­moa. Suo­sit­tu e­lo­ku­va syn­nyt­ti kol­me jat­ko-o­saa.
23.20 Aal­lon­mur­ta­ja Paha perhe. Tuu­lal­la k­lik­kaa uu­den t­ref­fi­kump­pa­nin kans­sa, jo­ka ker­too ja­ka­van­sa sa­man­lai­sen a­ja­tus­maail­man.
23.30 Täy­del­li­set nai­set Yllätys taivaalta. Mitä jos? Riisuminen.
0
00.10 E­del­leen A­li­ce Edelleen Alice. Kos­ket­ta­va d­raa­mae­lo­ku­va kie­li­tie­teen p­ro­fes­so­ri A­li­ce How­lan­dis­ta, jo­ka saa yl­lät­täen tie­tää sai­ras­ta­van­sa var­hai­siän Alz­hei­me­rin tau­tia.
00.20 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat Orpo omasta tahdosta. Näi­den nais­ten koh­dal­la ve­ri ei to­del­la­kaan o­le vet­tä sa­keam­paa.
00.30 T­he Af­fair Sopeutuminen. Ran­ta­baa­ri
00.55 T­he Af­fair Pahimmat pelot. Tragedia. A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki Asehulluutta. A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tä­jän to­dis­ta­ja Silmukka kiristyy.
01.20 En­sit­ref­fit len­nol­la Rakkauden tyyssija. Ra­kas­ta­vai­set len­nä­te­tään Ha­vai­jil­le, mo­nen suo­si­maan hää­mat­ka­koh­tee­seen.
01.45 Lap­se­ni on tei­niäi­ti Kohti aikuisuutta.
01.55 Täy­del­li­set nai­set Terapiassa. Mus­ta­maa­lat­tu (x2) Salaliitto. Paljastus.
02.05 Se toi­nen nai­nen Ri­kas ko­ti, köy­hä ko­ti
02.15 Muo­din hui­pul­le
02.25 3 Suo­mi
02.40 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin 02.40 Ran­ta­baa­ri
3 03.00 Muo­din lei­jo­nan­luo­la
03.10 Bo­dy Fi­xers T­he Af­fair
03.20 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la
03.35 Bo­dy Fi­xers
03.45 A­me­ri­kan A­ni­ta
04.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja 04.00 Bo­dy Fi­xers
04.20 Va­paak­si ve­lois­ta 04.20 Huu­ma 04.20 Muo­din hui­pul­le
04.30 Fit­ness­päi­vä­kir­jat 04.30 Fit­ness­päi­vä­kir­jat
05.00 Fit­ness­päi­vä­kir­jat 05.00 Fit­ness­päi­vä­kir­jat
05.15 Yön A­VA 05.15 So Cos­mo­po­li­tan Yön A­VA
05.40 Yön A­VA