Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus Yön A­VA
07.00 Lem­men vie­mää 07.00 Aa­mun A­VAus
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Mitä tänään syötäisiin? . Os­tos­ka­na­va T­vins.com
10.00 C­ra­zy Ex-Girlf­riend Nathanielin ja Joshien piina. Nathaniel, täältä pesee! Trent? Nathaniel ei merkitse mitään. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tyyntä ja myrskyä. Kau­si6, Yk­si pa­reis­ta a­jau­tuu myrs­kyi­sään rii­taan.
10.30 U­peat s­kan­di­ko­dit Kartanokaupat.
11.00 Ja­ne t­he Vir­gin 88. luku. 89. luku. 90. luku. 91. luku. 92. luku. Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 10/12 Far­mi­viik­ko lä­he­nee lop­puaan. Lau­ra P. Ko­dis­ta puu­tar­haan Kiveä ja betonia.
12 12.00 Maa­jus­sil­le mor­sian E­ro­ho­tel­li Ida ja Tobias. Susann ja Janne. Bodil ja Henrik. Petra ja Peder. Huip­pu­kok­ki lan­del­la Arman Alizad. Jou­si­met­säs­tä­jät. To­mi läh­tee Ar­man A­li­za­din kans­sa met­säs­tä­mään ruo­kaa pöy­tään. T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) Kirveelle töitä. Tuulinen Oklahoma.
12.55 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la E­ro­tiik­kaa ja d­ra­ma­tiik­kaa Mii­nan luo­na. Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Bileet pystyyn. Piinaava tarjous. Muutoksia suunnitelmiin. Somemarkkinointia. En­sit­ref­fit len­nol­la Vaikeneminen on kultaa. Den­ve­ris­sä o­sa pa­reis­ta ot­taa ta­ka­pak­kia, kun kom­mu­ni­koin­ti koi­tuu y­lit­se­pää­se­mät­tö­mäk­si es­teek­si.
14.00 Lap­se­ni on tei­niäi­ti Vauvoja tulossa. Täy­del­li­set nai­set Naamiot ja naima-aikeet. Verkko kiristyy. Hääkellot. Syntiset. First Da­tes UK Joulun odotusta. Mi­kä on­kaan mu­ka­vam­paa kuin viet­tää jou­lua o­man rak­kaan kans­sa? First Da­tes Suo­mi Silmissä maailmankaikkeus. First Da­tes-ra­vin­to­las­sa tä­nään: Hur­maa­ko Je­re Lai­lan it­se­te­ke­mäl­lä raa­ka­suk­laal­la?
15 15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Kirveelle töitä. Tuulinen Oklahoma. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Pandojen jäljillä. First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 10/12 Far­mi­viik­ko lä­he­nee lop­puaan. Tut­tu Jut­tu S­how Jut­ta ja Ju­ha Larm se­kä Hen­na ja Ilk­ka An­ti­kai­nen. First Da­tes UK Manchesterilaiset Lontoossa. Pu­he­liaat Lee ja Na­dia y­rit­tä­vät saa­da toi­sil­taan suun­vuo­ron.
16.00 Lem­men vie­mää Kielletty suudelma. Tuplakosinta. Vihkitodistajia vailla. Bluffia? Petollinen ystävä. T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Hienohelma-Jennifer. Pol­ly on jär­jes­tä­nyt New Jer­seyn nai­sil­le yl­lä­tyk­sen. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Tuuren eloa ja iloa. Nuo­ri­soi­do­li Tuu­re Boe­lius kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään luok­seen.
17.00 First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Sant­tu toi­voo ta­paa­van­sa ih­mi­sen, jo­ka on si­nut o­man e­pä­täy­del­li­syy­ten­sä kans­sa. Huip­pu­kok­ki lan­del­la Arman Alizad. Herba & Lakko. First Da­tes Suo­mi Omituisia etelän naisia. Sant­tu toi­voo ta­paa­van­sa ih­mi­sen, jo­ka on si­nut o­man e­pä­täy­del­li­syy­ten­sä kans­sa. 3 Suo­mi Luonto - Äiti Maa rulez! . Mi­ten Suo­mi toi­mi­si, jos se toi­mi­si ku­ten luon­to: te­hok­kaas­ti ja kes­tä­väs­ti? Huu­ma Kau­si 1, 6/10. Huu­man suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä koe­taan jäl­leen jät­tiyl­lä­tyk­siä ko­ti­kat­so­mos­sa ja s­tu­dios­sa! Juon­ta­ji­na Roo­pe Sal­mi­nen, Er­nest Law­son, Jen­ni Ko­kan­der ja hei­dän mi­ni­ver­sion­sa. Kat­so ja yl­lä­ty! Tans­sii Täh­tien Kans­sa Hollywoodin ja TV:n säihkettä. Tans­si­par­ke­til­la vie­te­tään va­kio­tans­si-il­taa e­lo­ku­va- ja te­le­vi­sio­mu­sii­kin tah­dis­sa. Ki­sa ki­ris­tyy en­ti­ses­tään, sil­lä il­lan päät­teek­si jaos­sa o­vat jat­ko­pai­kat.
18 18.00 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Kurkkukeittoa ja kuumaa rakkautta. Raparperia raparperilla. Savannirullia ja leopardipataa. Norjalainen jäätelökakku. Jäinen klementiinikeitto.
18.30 Mo­der­ni per­he Pitkät jäähyväiset. Epäonnea. Bestikset. Halloween. Petos. Ran­ta­baa­ri (x3) Aave. Epäilys. Tuparit.
19.00 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Bileet pystyyn. Piinaava tarjous. Muutoksia suunnitelmiin. Somemarkkinointia. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tyyntä ja myrskyä. Kau­si6, Yk­si pa­reis­ta a­jau­tuu myrs­kyi­sään rii­taan. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rin ja aut­taa hei­tä k­rii­sin sel­vit­tä­mi­ses­sä. 19.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Turkkilaiset pidot. Jen­ni­fer kut­suu kaik­ki kat­so­maan uut­ta, u­peaa ta­loaan ja val­mis­taa suu­ren turk­ki­lai­sen il­lal­li­sen. Joey käy ta­paa­mas­sa i­sään­sä ja rai­voa­mas­sa sis­kol­leen.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Naamiot ja naima-aikeet. Verkko kiristyy. Hääkellot. Syntiset. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Tuuren eloa ja iloa. Nuo­ri­soi­do­li Tuu­re Boe­lius kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään luok­seen. First Da­tes Suo­mi Silmissä maailmankaikkeus. First Da­tes-ra­vin­to­las­sa tä­nään: Hur­maa­ko Je­re Lai­lan it­se­te­ke­mäl­lä raa­ka­suk­laal­la? Löy­tää­kö Ju­lia i­so­sel­käi­sen, huo­maa­vai­sen mie­hen? Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 10/12 Far­mi­viik­ko lä­he­nee lop­puaan. Lau­ra P. on o­dot­ta­nut o­maa t­ref­fi­päi­vään­sä ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa ja toi­voo, et­tä Ju­ho an­tai­si jon­kun mer­kin, mil­lai­sia tun­tei­ta hä­nel­lä on nais­ta koh­taan.
21 21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 10/12 Far­mi­viik­ko lä­he­nee lop­puaan. Lau­ra P. T­he De­par­ted The Departed. Oh­jaa­ja Mar­tin S­cor­se­sen ti­heä­tun­nel­mai­nen, nel­jäl­lä Os­ca­reil­la pal­kit­tu ri­kos­jän­ni­tys­fil­mi kah­des­ta mie­hes­tä, jot­ka kas­voi­vat sa­moil­la Bos­to­nin ku­jil­la, mut­ta toi­mi­vat nyt vas­tak­kai­sil­la puo­lil­la. Nuo­ri un­der­co­ver-po­lii­si Bil­ly Cos­ti­gan (Leo­nar­do Di­Cap­rio) on­nis­tuu so­lut­tau­tu­maan a­me­ri­ka­nir­lan­ti­lai­sen ma­fian se­kaan, kun taas paa­tu­nut ri­kol­li­nen Co­lin Sul­li­van (Matt Da­mon) te­kee u­raa po­lii­sin va­sik­ka­na. Yh­teen­tör­mäys on väis­tä­mä­tön. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la E­ro­tiik­kaa ja d­ra­ma­tiik­kaa Mii­nan luo­na. Kau­si 5, 3/10. Ma­ria yö­pyy tai­te­li­ja Mii­na Äk­ki­jyr­kän maa­ti­lal­la, jos­sa leh­mä­teok­sia ra­ken­ne­taan au­ton­ro­muis­ta. First Da­tes Suo­mi Silmissä maailmankaikkeus. First Da­tes-ra­vin­to­las­sa tä­nään: Hur­maa­ko Je­re Lai­lan it­se­te­ke­mäl­lä raa­ka­suk­laal­la? F­ren­dit (x8) Epätäydellisiä ihmisiä. Vikaan menee. Seuraavana aamuna. Hiihtämään. Hypnoosikuuri. Pikkuruinen T-paita. Nukkekoti. Phoebe tietää. A­ma­zing Ra­ce Vaikeuksia Venetsiassa. Kil­pai­li­joi­den mat­ka jat­kuu I­ta­lian Ve­net­siaan. Yk­si pa­reis­ta jou­tuu sie­to­ky­kyn­sä ää­ri­ra­joil­le et­sies­sään ve­si­tak­sia. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tyyntä ja myrskyä. Kau­si6, Yk­si pa­reis­ta a­jau­tuu myrs­kyi­sään rii­taan. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rin ja aut­taa hei­tä k­rii­sin sel­vit­tä­mi­ses­sä.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ro­ba Vanha koira. Ta­ru tuu­raa Lun­dia ja ot­taa ti­lan­teen hal­tuun, kun puo­lus­tus­voi­mil­ta va­ras­te­taan ryn­näk­kö­ki­vää­ri. 22.00 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Valheiden verkko. Kau­hea kank­ku­nen 2 Kau­hea kank­ku­nen 2. Kak­si vuot­ta le­gen­daa­ris­ten Las Ve­gas -polt­ta­rei­den jäl­keen on "su­si­lau­man" seu­raa­van jä­se­nen vuo­ro men­nä nai­mi­siin. S­tu ai­koo vält­tää polt­ta­ri­ka­tast­ro­fin ja sel­viy­tyä pel­käl­lä polt­ta­rib­runs­sil­la, mut­ta toi­sin käy. 22.00 Good Will Hun­ting Good Will Hunting. Kah­del­la Os­ca­ril­la pal­kit­tu (kä­si­kir­joi­tus Matt Da­mon ja Ben Aff­leck) ja seit­se­män eh­dok­kuut­ta ke­rän­nyt d­raa­ma nuo­res­ta y­lio­pis­ton ta­lon­mie­he­nä työs­ken­te­le­väs­tä ma­te­ma­tiik­ka­ne­ros­ta, jo­ka ha­luaa vain juo­da kal­jaa ka­ve­rei­den kans­sa. A­puun rien­tää p­ro­fes­so­ri, jo­ka aut­taa Wil­liä löy­tä­mään suun­nan e­lä­mäs­sään. U­SA 1997. Oh­jaa­ja: Gus van Sant. E­lo­ku­va: Ma­ria Wern: Pe­lon vä­reet Maria Wern: Pelon väreet. Len­to­ko­ne jou­tuu las­keu­tu­maan, kos­ka kyy­dis­sä on e­rit­täin sai­ras mies. Ma­ria kut­su­taan hä­tiin kes­ken hau­ta­jais­ten. Vyyh­ti al­kaa pur­kau­tua pik­ku­hil­jaa pa­la pa­lal­ta. Ar­vids­so­nin pi­täi­si tyh­jen­tää E­kin työ­pöy­tä, ja Se­bas­tian ha­luai­si Ma­rian an­tau­tu­van suh­tee­seen täy­sil­lä.
23.00 Täy­del­li­set nai­set Naamiot ja naima-aikeet. 23.00 Täy­del­li­set nai­set Hääkellot.
23.55 Youn­ger Liza Too. 23.55 Youn­ger Kulissikiertue. 23.55 En­sit­ref­fit len­nol­la Vaikeneminen on kultaa. Den­ve­ris­sä o­sa pa­reis­ta ot­taa ta­ka­pak­kia, kun kom­mu­ni­koin­ti koi­tuu y­lit­se­pää­se­mät­tö­mäk­si es­teek­si.
0
00.10 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Jättipotti. 00.10 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Pahin painajainen.
00.25 T­he Real Hou­se­wi­ves of Syd­ney 00.25 Ran­ta­baa­ri Epäilys.
00.40 Ro­ba Vanha koira. Ta­ru tuu­raa Lun­dia ja ot­taa ti­lan­teen hal­tuun, kun puo­lus­tus­voi­mil­ta va­ras­te­taan ryn­näk­kö­ki­vää­ri.
01.00 Täy­del­li­set nai­set Verkko kiristyy. T­he Real Hou­se­wi­ves of Syd­ney Täy­del­li­set nai­set Syntiset. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Pahin painajainen. C. 01.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tyyntä ja myrskyä. Kau­si6, Yk­si pa­reis­ta a­jau­tuu myrs­kyi­sään rii­taan.
01.30 Lap­se­ni on tei­niäi­ti Vauvoja tulossa.
01.40 Lo­ve Is­land Finaali. Toi­nen kau­si hui­pen­tuu jän­nit­tä­vään fi­naa­liin, jos­sa pa­ris­kun­tien suo­sio pun­ni­taan lo­pul­li­ses­ti.
01.55 Youn­ger Paljastuksen jälkeen. E­ro­ho­tel­li Susann ja Janne. Youn­ger Lahjakas herra Ridley. E­ro­ho­tel­li Petra ja Peder. 01.55 3 Suo­mi Luonto - Äiti Maa rulez! . Mi­ten Suo­mi toi­mi­si, jos se toi­mi­si ku­ten luon­to: te­hok­kaas­ti ja kes­tä­väs­ti?
02.25 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin Ran­ta­baa­ri 02.25 Ran­ta­baa­ri
02.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of Syd­ney Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa T­he Real Hou­se­wi­ves of Syd­ney Ko­din uu­si il­me 02.55 Muo­din lei­jo­nan­luo­la
3
03.25 Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa
03.55 E­ro­ho­tel­li Suu­rin pu­dot­ta­ja E­ro­ho­tel­li So Cos­mo­po­li­tan Yön A­VA Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa
04.25 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA
04.40 Yön A­VA 04.40 Yön A­VA 04.40 Yön A­VA
04.50 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA
05.00 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin 05.00 Suu­rin pu­dot­ta­ja
05.15 Yön A­VA
05.45 Yön A­VA 05.45 Yön A­VA