Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
6 06.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
07.05 Lem­men vie­mää
07.30 Kaap­paus keit­tiös­sä
08.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Leppoisaa lomailua. Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Koi­ral­le ko­ti Tank.
9 09.00 Ja­ne t­he Vir­gin 74. luku. 09.00 Ko­din uu­si il­me Kermanvaaleaa vai riemunkirjavaa?
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai
10.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Suuria tunteita ja juhlan tuntua. Villi viisikymppinen. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Yhteinen aika. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rit ja aut­taa hei­tä kom­mu­ni­kaa­tio­sol­mu­jen a­vaa­mi­ses­sa. Lo­ve Is­land Suo­mi Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
11.00 Ko­din uu­si il­me Puuta vai metallia? Ja­ne t­he Vir­gin 75. luku. Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa Sisilia. Ja­ne t­he Vir­gin 76. luku. 77. luku. Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 7/12. Kun­kin maa­jus­sin ti­la saa uu­den­lais­ta e­lä­mää, kun jo­kai­sen vie­raak­si saa­puu kol­me u­peaa nais­ta. First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä.
11.30 Lo­ve Is­land Suo­mi
12 12.00 Ke­nen ko­to­na? Lo­ve Is­land Suo­mi 12.00 Lo­ve Is­land Suo­mi First Da­tes UK Hyvä henki päällä.
12.30 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Omaisuus myyntiin.
12.55 Su­per­nan­ny Suo­mi Kiljuvat pellavapäät. Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Kovaa kilpailua. 12.55 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Tervetuloa naapuriin. Kovaa peliä Beverly Hillsissä. En­sit­ref­fit len­nol­la Matka alkaa. Nel­jän tuo­reen pa­ris­kun­nan tu­lee suo­rit­taa haas­ta­via teh­tä­viä niin New Yor­kin vi­li­näs­sä kuin Nia­ga­ran pu­touk­sil­la­kin. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Lindan luona Ruotsissa. Ma­ria mat­kus­taa Tuk­hol­man vau­raim­mal­le a­sui­na­lueel­le B­rom­maan, ta­paa­maan Lin­da Lam­pe­nius­ta.
14.00 Lem­men vie­mää Robertin lausunto. 14.00 Täy­del­li­set nai­set Oma koti kullan kallis. Napit vastakkain. Miehistä parhain. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x3) Peräruiskeita ja perättömyyksiä. Viimeiset viettelijättäret. Tans­sii Täh­tien Kans­sa TTK-kau­den en­sim­mäi­nen suo­ra lä­he­tys on täyt­tä tans­sin tö­ri­nää, kun täh­ti­pa­rit kork­kaa­vat tans­si­par­ke­tin. Vap­pu Pi­miä ja Mik­ko Lep­pi­lam­pi saa­vat rin­nal­leen juon­ta­ja Tui­ja Peh­ko­sen.
14.30 Täy­del­li­set nai­set Carlosin näkökyky alkaa palautua.
15 15.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x2) Sita Salminen. Lotta Näkyvä. 15.00 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Lisää virtaa. First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! . Maa­jus­sil­le mor­sian
15.25 Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa Sisilia.
16.00 Mo­der­ni per­he Talvitanssiaiset. Lem­men vie­mää Tahdon, taas. Tuomiopäivä. Väärinkäsityksiä. Monenlaisia yllätyksiä. 16.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty
16.30 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Kovaa kilpailua.
17.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x6) Hätä-Miikka. Jaakko Parkkali. Janni Hussi. Roni Back. Lucas. Alma Hätönen. First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä. Huu­ma Kau­si 1, 3/10 Huu­mas­sa mu­ka­na mm. Tuu­re Boe­lius, Tef­lon B­rot­hers, H­jal­lis Har­ki­mo ja Kir­si Alm-Sii­ra. Mis­sä Soh­va si­jait­see, mi­ten on­nis­tuu huu­lil­ta lu­ke­mi­nen ja ke­tä pik­ku­juon­ta­jat haas­tat­te­le­vat? Maa­jus­sil­le mor­sian Kun­kin maa­jus­sin ti­la saa uu­den­lais­ta e­lä­mää, kun jo­kai­sen vie­raak­si saa­puu kol­me u­peaa nais­ta.
18 18.00 Täy­del­li­set nai­set Carlosin näkökyky alkaa palautua. Por­ter pi­dä­te­tään syy­tet­ty­nä yö­ker­hon polt­ta­mi­ses­ta. Mo­der­ni per­he Lapsenlikan paluu. Cam ha­luaa jär­jes­tää per­heel­le uu­den vuo­den juh­lan. Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Sporttia ja herkkuja. Makumatka Italiaan. Kerro, kerro, kortti. 18.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Yhteinen aika. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rit ja aut­taa hei­tä kom­mu­ni­kaa­tio­sol­mu­jen a­vaa­mi­ses­sa.
18.30 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Omaisuus myyntiin. T­ra­cy aut­taa näyt­te­li­jä Ro­se Mc­Go­wa­nia myy­mään o­mai­suut­taan, jot­ta tä­mä pys­tyi­si kat­ta­maan Har­vey Weins­tein -oi­keu­den­käyn­nin ku­lut. Mo­der­ni per­he Kosto on suloinen. Uskotko taikuuteen? Työn iloa. Ran­ta­baa­ri (x3) Voittajat. Perhe. Iskuja.
19.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kun­kin maa­jus­sin ti­la saa uu­den­lais­ta e­lä­mää, kun jo­kai­sen vie­raak­si saa­puu kol­me u­peaa nais­ta. 19.00 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit Tervetuloa naapuriin. Kovaa peliä Beverly Hillsissä. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Yhteinen aika. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rit ja aut­taa hei­tä kom­mu­ni­kaa­tio­sol­mu­jen a­vaa­mi­ses­sa. Ta­paa­mi­nen hel­pot­taa pa­re­ja pääs­tä­mään ir­ti on­nis­tu­mi­sen pai­neis­ta. 19.00 Ma­ria Wern: Ta­voit­ta­mat­to­mis­sa Maria Wern: Tavoittamattomissa. Fårön-lau­tal­ta löy­tyy ruu­mis. Pie­nen vis­by­läi­sen an­tik­va­riaa­tin o­mis­ta­ja on mur­hat­tu, mut­ta mik­si ku­kaan ha­luai­si pa­haa van­hal­le kir­ja­kaup­piaal­le? An­na Jans­so­nin dek­ka­rei­hin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­va­sar­jas­sa seu­ra­taan ri­kos­ko­mi­sa­rio Ma­ria Wer­nin ri­kos­tut­ki­muk­sia kau­niil­la Got­lan­nin saa­rel­la.
20.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ro­ba Palasina. Y­hä e­nem­män töi­tä it­sel­leen haa­li­va Lund al­kaa pur­kaa uu­pu­mus­ta e­pä­so­vin­nai­sel­la ta­val­la. Täy­del­li­set nai­set Oma koti kullan kallis. Napit vastakkain. Miehistä parhain. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Lindan luona Ruotsissa. Ma­ria mat­kus­taa Tuk­hol­man vau­raim­mal­le a­sui­na­lueel­le B­rom­maan, ta­paa­maan Lin­da Lam­pe­nius­ta. First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä. Har­ras­tais tans­sia ja mar­jas­tus­ta.
20.55 Täy­del­li­set nai­set Carlosin näkökyky alkaa palautua. Por­ter pi­dä­te­tään syy­tet­ty­nä yö­ker­hon polt­ta­mi­ses­ta. B­reel­lä on su­lat­te­le­mis­ta And­rew'n vii­mei­sim­män hei­lan pal­jas­tuk­sis­sa. Tar­za­nin le­gen­da Tarzanin legenda. On ku­lu­nut u­sei­ta vuo­sia sii­tä, kun Tar­zan läh­ti vii­da­kos­ta e­lääk­seen John C­lay­to­ni­na Eng­lan­nis­sa ra­kas­tet­tun­sa Ja­nen kans­sa. Mut­ta sit­ten par­la­ment­ti pyy­tää hän­tä pa­laa­maan Kon­goon tark­kai­li­jak­si, ei­kä hän tie­dä o­le­van­sa vain pe­li­nap­pu­la hen­gen­vaa­ral­li­ses­sa pe­lis­sä. Miesst­rip­pa­rin tun­nus­tuk­set B­rit­ti­do­ku­ment­ti raot­taa miesst­rip­pa­rien maail­maa ja ar­kea. Do­ku­men­tis­sa seu­ra­taan suo­si­tun T­he D­ream­boys -ko­koon­pa­non mies­ten e­lä­mää la­val­la, ta­ka­huo­nees­sa ja ko­to­na. First Da­tes Suo­mi Sielu ja sydän auki. . Hil­ve 74v. ha­luaa mie­hen, 'jo­ka ei hei­lut­te­le nyrk­kiä, ei jois lii­kaa vii­naa, ei­kä ve­täis röö­kiä. F­ren­dit (x8) Haisu-Joey. Ross pelailee. Keinolla millä hyvänsä. Koputa, täällä katsellaan pornoa. Rachelin yömekko. Varkaitakin olette! Hääpäivä tiedossa. Kutsukortti. Ti­ta­nic Titanic. Yk­si­tois­ta Os­ca­ria voit­ta­nut kos­ket­ta­va ro­mant­ti­nen d­raa­ma köy­hän tai­tei­li­jan (Leo­nar­do Di­Cap­rio) ja kih­lois­sa o­le­van y­lä­luo­kan ty­tön (Ka­te Wins­let) koh­taa­mi­ses­ta höy­ry­lai­va Ti­ta­ni­cin neit­syt­mat­kal­la. Kun up­poa­mat­to­mak­si ra­ken­net­tu a­lus tör­mää yöl­lä jää­vuo­reen ja al­kaa va­jo­ta, muut­tuu ro­mans­si hyi­sek­si hen­kiin­jää­mis­tais­te­luk­si. Oh­jaa­ja: Ja­mes Ca­me­ron, U­SA 1997. Pääo­sis­sa: Ka­te Wins­let, Leo­nar­do Di­Cap­rio, G­lo­ria S­tuart, Bil­ly Za­ne, Bill Pax­ton, Su­zy A­mis, Kat­hy Ba­tes, Ber­nard Hill. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2)
21
21.55 Youn­ger Totuuden jälkeen. 21.55 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Pahuuden kauppias. Mur­haa­jien muis­toe­si­nei­tä kaup­paa­va mies löy­de­tään kuol­lee­na sar­ja­mur­haa­jal­le kuu­lu­nees­ta au­tos­ta.
22.05 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Muilta pois.
22.25 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty Vii­kon­lop­pu Do­rin­dan luo­na jat­kuu myrs­kyi­sis­sä mer­keis­sä. Do­rin­da yl­lät­tää Bet­hen­nyn tä­män kau­pun­ki­juh­lis­sa.
22.55 Täy­del­li­set nai­set Napit vastakkain. Miehistä parhain. 22.55 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Yhteinen aika. Ma­rian­na S­tol­bow ta­paa pa­rit ja aut­taa hei­tä kom­mu­ni­kaa­tio­sol­mu­jen a­vaa­mi­ses­sa.
23.15 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Salaliittoteorioita.
23.25 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Perhe on pahin.
23.50 Youn­ger Kyräilyjen retriitti. Pinkit hautajaiset. 23.50 En­sit­ref­fit len­nol­la Matka alkaa. Nel­jän tuo­reen pa­ris­kun­nan tu­lee suo­rit­taa haas­ta­via teh­tä­viä niin New Yor­kin vi­li­näs­sä kuin Nia­ga­ran pu­touk­sil­la­kin.
0
00.10 Täy­del­li­set nai­set Oma koti kullan kallis.
00.25 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty 00.25 Ran­ta­baa­ri Perhe. Iskuja.
00.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Pahuuden kauppias. 00.55 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Lisää virtaa.
01.05 Youn­ger Hyggeilyä.
01.25 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Perhe on pahin.
01.40 Ran­ta­baa­ri 01.40 Yön A­VA
01.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty Va­paak­si ve­lois­ta Yksinäiset yöt. Suurperheen surmanajo. T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
02.25 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin
02.55 Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa Ko­din uu­si il­me
3
03.05 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia
03.35 Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa
03.55 Suu­rin pu­dot­ta­ja Yön A­VA 03.55 Aa­mun A­VAus
04.15 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin
04.35 Yön A­VA
04.50 Yön A­VA
05.05 Yön A­VA 05.05 Lem­men vie­mää