Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Kaap­paus keit­tiös­sä Lisää makua. Lin­dan kol­me pien­tä poi­kaa söi­si­vät lä­hes mi­tä vain mut­ta äi­din mau­ton ruo­ka ei mais­tu.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Lasten kasvatusta New Jerseyn malliin. Rauhaton retriitti. Tunteet pinnassa. Myrskyn alla Milanossa. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Paluu arkeen. Pa­rit pa­laa­vat hää­mat­kal­ta ja yh­tei­nen ar­ki al­kaa.
10.25 Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan Ihmeitä iholle. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa ta­va­taan e­pä­var­ma ja sul­keu­tu­nut Jen, jon­ka on vai­kea saa­da i­ho­voi­tei­ta kau­pak­si.
11.00 Ja­ne t­he Vir­gin 69. luku. 70. luku. 71. luku. 72. luku. 73. luku. Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. Jou­ko pe­rään­kuu­lut­taa ke­miaa ja Ar­tun va­lin­nat me­ne­vät uu­sik­si.
11.25 Koi­ral­le ko­ti Missä he ovat nyt? .
12 12.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Lo­ve Is­land Suo­mi
13.00 Ko­din uu­si il­me Retroa vai radikaalia? . G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Lapsuusmaisemaan. Talokaksoset. Uusinta. First Da­tes UK Älykköjä ja törkyturpia. Lynn on 82-vuo­tias te­räs­nai­nen, jo­ka pu­huu rää­vit­tö­miä ja pa­laa deit­tai­lun pa­riin puo­len vuo­si­sa­dan jäl­keen. First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! . Rak­kaus­ra­vin­to­las­sa At­te toi­voo löy­tä­vän­sä lei­din, jo­ka tyk­kää La­dois­ta.
14.00 Lap­si­van­hem­mat (x2) Kaverin kanssa. Odottavan aika. Täy­del­li­set nai­set Naispedot. Himon vallassa. Tulipalo. Toipilaat. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x3) Seuraavana päivänä. Nipsaistut naikkoset. Peräruiskeita ja perättömyyksiä. First Da­tes UK Tukka hyvin kaikki hyvin. Maal­ta tu­le­va Dai­sy et­sii mies­tä, jon­ka hiuk­set muis­tut­ta­vat jää­te­lö­töt­te­röä.
15 15.00 Su­per­nan­ny Suo­mi Auktoriteettia anarkiaan. Raastavat ruokailuhetket. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa. First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. 15.00 Ke­nen ko­to­na? Kenen kotona? -oh­jel­man toi­ses­sa jak­sos­sa pääs­tään kur­kis­ta­maan mm. a­sun­to­si­joit­ta­jan ko­tiin ja ih­met­te­le­mään kah­den­kin ko­din soi­ti­nar­se­naa­lia.
16.00 Lem­men vie­mää Suruista suurin. Wernerin treffimaraton. Kaksi samankaltaista. Jäähyväiset Lunalle. Oikeuden edessä. 16.00 Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan Ihmeitä iholle. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa ta­va­taan e­pä­var­ma ja sul­keu­tu­nut Jen, jon­ka on vai­kea saa­da i­ho­voi­tei­ta kau­pak­si.
17.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x8) Pippa Laukka. Shirly Karvinen. Kimmo Ohtonen. Matti Puro. Natalia Salmela. Oona Kivelä. Timo Lavikainen. Viki Eerikkilä. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa. Pert­tu saa teh­tä­väk­seen Kii­naan löy­tää To­pi Su­ka­ril­le e­dul­li­sia säh­köau­to­ja ja Tii­na Jyl­häl­le ras­vaa polt­ta­van laih­du­tus­ko­neen. Huu­ma Uusinta. Tans­sii Täh­tien Kans­sa Kau­si 12, 1/11. Tans­sii Täh­tien Kans­sa val­loit­taa jäl­leen!
18 18.00 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Jazzkalastaja. Sikareita ja ostereita. Turskaa ja kyyneleitä. Fitnessmimmin keittiössä. Trendiruokaa tukholmalaisittain. 18.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Viimeiset viettelijättäret. E­mi­ly jär­jes­tää fem­me fa­ta­le -juh­lat nai­sil­le, kun hä­nen äi­tin­sä tu­lee vie­rai­lul­le O­ran­ge Coun­tyyn en­sim­mäi­sen ker­ran vii­teen vuo­teen.
18.30 Mo­der­ni per­he Huipulla tuulee. Kekkereitä ja kepposia. Mustasukkaisuutta. Koko klaani koolla. Yhteen hiileen. Ran­ta­baa­ri (x3) Syytöksiä. Pettymyksiä. Saari. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia.
19.00 G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Lapsuusmaisemaan. Talokaksoset. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Paluu arkeen. Pa­rit pa­laa­vat hää­mat­kal­ta ja yh­tei­nen ar­ki al­kaa. U­nion­gel­mat ja kom­mu­ni­kaa­tio­vai­keu­det tuot­ta­vat haas­tei­ta yh­teen muut­ta­nei­den pa­rien vä­lil­le. 19.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. Jou­ko pe­rään­kuu­lut­taa ke­miaa ja Ar­tun va­lin­nat me­ne­vät uu­sik­si. Myös Lau­ril­la on vai­keuk­sia päät­tää, ke­net kut­sui­si far­mi­vii­kol­le tu­tus­tu­maan lä­hem­min niin it­seen­sä kuin e­lä­mään­sä­kin.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Naispedot. Himon vallassa. Tulipalo. Toipilaat. Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu (x2) SIEVISET: Upseeri, ei herrasmies. First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! . Rak­kaus­ra­vin­to­las­sa At­te toi­voo löy­tä­vän­sä lei­din, jo­ka tyk­kää La­dois­ta. Mi­ka o­pet­taa Ma­rian­nel­le ryt­mi­mu­nan soit­toa ja Ju­lia toi­voo, et­tä deit­ti ei har­ras­taa ai­na­kaan mi­tään kyl­py­tak­ki­la­je­ja. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Paluu arkeen. Pa­rit pa­laa­vat hää­mat­kal­ta ja yh­tei­nen ar­ki al­kaa. U­nion­gel­mat ja kom­mu­ni­kaa­tio­vai­keu­det tuot­ta­vat haas­tei­ta yh­teen muut­ta­nei­den pa­rien vä­lil­le.
21 21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Ryhmätreffit saadaan päätökseen. Jou­ko pe­rään­kuu­lut­taa ke­miaa ja Ar­tun va­lin­nat me­ne­vät uu­sik­si. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Paluu arkeen. Pa­rit pa­laa­vat hää­mat­kal­ta ja yh­tei­nen ar­ki al­kaa. U­nion­gel­mat ja kom­mu­ni­kaa­tio­vai­keu­det tuot­ta­vat haas­tei­ta yh­teen muut­ta­nei­den pa­rien vä­lil­le. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa. Pert­tu saa teh­tä­väk­seen Kii­naan löy­tää To­pi Su­ka­ril­le e­dul­li­sia säh­köau­to­ja ja Tii­na Jyl­häl­le ras­vaa polt­ta­van laih­du­tus­ko­neen. First Da­tes Suo­mi Rakkaus on syvältä! . Rak­kaus­ra­vin­to­las­sa At­te toi­voo löy­tä­vän­sä lei­din, jo­ka tyk­kää La­dois­ta. F­ren­dit (x8) Rotankolo. Chandler pistoksissa. Chandler laatikossa. Pettymysten päiviä. Monican pikku apulainen. Sisarpuolirakkautta. Kukkokiekuu. Ihana Joshua. I Lo­ve You P­hil­lip Mor­ris I Love You Phillip Morris. To­si­ta­ri­naan pe­rus­tu­va e­lo­ku­va on kaik­kea muu­ta kuin pe­rin­tei­nen ro­mant­ti­nen ko­me­dia. Mes­ta­ri­hui­ja­ri ja pik­ku­ri­kol­li­nen S­te­ven Rus­sell pää­tyy rö­tös­ten­sä seu­rauk­se­na kal­te­rei­den taak­se. Van­ki­las­sa mies tu­tus­tuu hur­maa­vaan ja va­lo­voi­mai­seen P­hi­lip Mor­ri­siin, ja mies­ten vä­lil­le syn­tyy ai­nut­laa­tui­nen suh­de. E­lo­ku­va: Ma­ria Wern: Kuol­leet vai­ke­ne­vat Maria Wern: Kuolleet vaikenevat. Lää­kä­ri S­te­fan Hel­mers­son on ka­don­nut ja pian sel­viää, et­tä hä­net on sie­pat­tu. Hel­mers­son kui­ten­kin löy­tyy hen­ki­to­reis­saan tien­pen­kal­le jä­tet­ty­nä, mut­ta mi­tä lää­kä­ril­le on ta­pah­tu­nut ka­toa­mi­sen­sa ai­ka­na? An­na Jans­so­nin dek­ka­rei­hin pe­rus­tu­vas­sa e­lo­ku­va­sar­jas­sa seu­ra­taan ri­kos­ko­mi­sa­rio Ma­ria Wer­nin ri­kos­tut­ki­muk­sia kau­niil­la Got­lan­nin saa­rel­la.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ro­ba Lapsen etu. Ar­toa ja Pek­kaa työl­lis­tää pa­ri­suh­de­vä­ki­val­ta­teh­tä­vä, jo­ka me­nee kum­mal­la­kin tun­tei­siin. A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Laivaston täydelliset naiset. Tuntematon uhka. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Synnin hinta. Gig Har­bor -sar­ja­mur­hien pääe­päil­ty va­pau­tuu van­ki­las­ta to­dis­tei­den puut­tu­mi­sen vuok­si.
22.55 Täy­del­li­set nai­set Naispedot. Himon vallassa. Tulipalo. Toipilaat. 22.55 Ro­ba Lapsen etu. Ar­toa ja Pek­kaa työl­lis­tää pa­ri­suh­de­vä­ki­val­ta­teh­tä­vä, jo­ka me­nee kum­mal­la­kin tun­tei­siin. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Peräruiskeita ja perättömyyksiä. Viimeiset viettelijättäret.
23.50 Youn­ger Kesäperjantai. Pulut, papukaijat ja haikarat. Unohtumattomat kirjamessut. Valheiden taakka. 23.50 Lo­ve Is­land (x3) Viides viikko. Treffiseuraa. Miestreffit.
0
00.20 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty Ran­ta­baa­ri Syytöksiä. Pettymyksiä. Saari.
00.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Synnin hinta. 00.55 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Paluu arkeen. Pa­rit pa­laa­vat hää­mat­kal­ta ja yh­tei­nen ar­ki al­kaa.
01.15 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Häähumua.
01.55 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Romantiikkaa ja riitelyä. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Karu paluu arkeen. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Kireyttä ilmassa. T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty 01.55 Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Ja rasvaa palaa.
02.25 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin
02.45 Ju­no 02.45 Yön A­VA
02.55 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin 02.55 Ko­din uu­si il­me Yön A­VA
3
03.05 Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa
03.35 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat 03.35 Yön A­VA
04.00 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat
04.15 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat
04.35 Yön A­VA
04.50 Yön A­VA
05.05 Yön A­VA