Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Os­tos­ka­na­va T­vins.com Aa­mun A­VAus
06.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
07.05 Lem­men vie­mää
07.30 Kaap­paus keit­tiös­sä
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) Avajaiset. Painajaismainen päivällinen.
08.25 Os­tos­ka­na­va T­vins.com Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan Kilpasilla.
9
09.25 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Ka­nan­sii­piä, kaa­li­sa­laat­tia ja suk­laa­pan­nu­kak­ku­ja. Koi­ral­le ko­ti Nikki.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x8) Lo­ve Is­land Suo­mi En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Hyppy tuntemattomaan. Uu­si kau­si al­kaa! Lo­ve Is­land Suo­mi Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
11.00 G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Ulkorakennuksen hengessä. Maa­jus­sil­le mor­sian Uusinta. Sa­mas­sa lie­mes­sä Hitailu. Pip­sa ja Me­ri-Tuu­li vaih­ta­vat va­paal­le. Kun on e­nem­män ai­kaa, voi val­mis­taa rau­has­sa miel­tä hel­li­viä ruo­kia.
12 12.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Lo­ve Is­land Suo­mi Täy­del­li­set nai­set Rikkomuksia. Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 17/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta. Huip­pu­kok­ki lan­del­la Jaana Pelkonen. Pan­na­cot­ta-tai­vas. To­mi B­jörck pää­see nuo­ruu­ten­sa mai­se­miin Lah­teen kan­sa­ne­dus­ta­ja Jaa­na Pel­ko­sen kans­sa.
13.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Stephen Mangan. G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Kalliolle, kukkulalle. Historiallista ja modernia. Ulkorakennuksen hengessä. Kiin­teis­tö­so­ta Puhuttelun paikka. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Stephen Mangan. Ja­mien ja Jim­myn kup­pi­lan val­taa näyt­te­li­jä S­tep­hen Man­gan, jo­ka o­pet­te­lee lait­ta­maan ruo­kaa, jo­ta sai ai­koi­naan S­ri Lan­kas­sa. First Da­tes UK Sä­häk­kä e­lä­ke­läis­lei­di Lyn­da ta­paa en­ti­sen rou­da­rin Ch­ri­sin, mut­ta on­ko rou­van vauh­ti sit­ten­kin liian ko­va?
14.00 Viet­te­le vaat­teil­la Wining and dining. Täy­del­li­set nai­set Sunnuntai. Uusin silmin. Rikkomuksia. Lem­men vie­mää Annabelle, isän tyttö. Huip­pu­kok­ki lan­del­la Hjallis Harkimo. H­jal­lik­sen ko­to­na. Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan Kilpasilla.
14.30 Lap­si­van­hem­mat Yhteisiä seikkailuja.
15 15.00 Kiin­teis­tö­so­ta Peli käyntiin! Presentaatiot. Ongelmia. Puhuttelun paikka. Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x2) Saana Akiola. Eero Ettala. First Da­tes UK Tulennielijöitä ja olympiatoivoja. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my
16.00 Lem­men vie­mää Sirpaleet tuottavat onnea. Onnettomuus. Kuka myrkytti Tobiaksen? Juomapullon jäljillä. Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Ingela-äidin lohipata. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x3) Yllätyssynttärit ja yllätysero. Italialaisen illan selkkaus. Menestyksen minuutit. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Hauska tutustua taas.
16.30 Mo­der­ni per­he
16.55 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x8) Vici 'Seksikäs Suklaa' Konssi. Kristoffer Ignatius. Petra Gargano. Ina Mikkola. Miss Suomi Alina Voronkova. Sami Uotila. Saana Akiola. Eero Ettala. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Hyppy tuntemattomaan. 16.55 Maa­jus­sil­le mor­sian Uusinta.
18 18.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Kuokkavieraat. Häähumua. Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Hidasta härkää. Ingela-äidin lohipata. Täy­del­li­set nai­set Tervetuloa. Ly­net­te saa sel­vil­le, ku­ka sy­tyt­ti tu­li­pa­lon Ric­kin ra­vin­to­las­sa. 18.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Hyppy tuntemattomaan. Kau­si6, Uu­si kau­si al­kaa! A­sian­tun­ti­jat Ka­ri Ka­na­la, E­li­na Tans­ka­nen ja Ma­rian­na S­tol­bow va­lit­se­vat tu­le­van kau­den pa­rit.
18.30 Mo­der­ni per­he Omilla siivillä. Tuuletuksen paikka. Uusia horisontteja. Päivän pelastajat. Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu SALINIT: Umpitunnelissa näkyy valoa.
19.00 G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Kalliolle, kukkulalle. Historiallista ja modernia. Ulkorakennuksen hengessä. Arkkitehdin unelma. A­VA doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt Maailman karmeimmat risteilyt. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Kiinaan! . Kau­si 1, Pert­tu Sir­viö et­sii Sam­po Kau­la­sel­le uu­tuus­tuot­tei­ta Kii­nan suu­rim­mil­ta mes­suil­ta kan­sain­vä­li­sen kaup­pa­mie­hen Ja­ri Ko­mu­lai­sen ja tä­män Mil­la-tyt­tä­ren kans­sa. Ma­ria Wern: U­nis­sa­kä­ve­li­jä Maria Wern: Unissakävelijä. Ma­ria Wern puut­tuu pa­hoin­pi­te­lyyn sil­lä seu­rauk­sel­la, et­tä jou­tuu it­se vä­ki­val­lan uh­rik­si. Ta­pauk­sen mo­tii­vi tun­tuu kul­ke­van kos­tos­ta pe­tok­sen kaut­ta vi­ha­ri­kok­siin. Ruu­mii­den ka­sau­tues­sa Ma­ria tur­hau­tuu naa­pu­rei­den ja to­dis­ta­jien vai­to­nai­suu­teen. Kun hän vii­mein yh­dis­tää kaik­kien uh­rien ol­leen oi­keus­lää­kä­rin po­ti­lai­ta, al­ka­vat e­päi­lyt he­rä­tä.
19.30 F­ren­dit Lähtölaskenta. Rac­he­lin työ­mo­ti­vaa­tio ro­mah­taa poh­ja­lu­ke­miin, kun tar­joi­lu­hom­mat ei­vät su­ju ai­van toi­vo­tul­la ta­val­la.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Sunnuntai. Uusin silmin. Rikkomuksia. Tervetuloa. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kovaa peliä biljardisalissa. Viet­te­le vaat­teil­la (x2) Pitsiä ja nahkaa. Maalaistyttö oon!
20.30 F­ren­dit Mustankipeä. Ross merk­kai­lee re­vii­re­jään, kos­ka mie­leen hii­pii pel­ko Rac­he­lin me­net­tä­mi­ses­tä.
20.55 Täy­del­li­set nai­set 20.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Menestyksen minuutit. Hauska tutustua taas.
21 21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Uusinta. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Hyppy tuntemattomaan. Uu­si kau­si al­kaa! Uu­si kau­si al­kaa! A­sian­tun­ti­jat Ka­ri Ka­na­la, E­li­na Tans­ka­nen ja Ma­rian­na S­tol­bow va­lit­se­vat tu­le­van kau­den pa­rit. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Kiinaan! . Kau­si 1, Pert­tu Sir­viö et­sii Sam­po Kau­la­sel­le uu­tuus­tuot­tei­ta Kii­nan suu­rim­mil­ta mes­suil­ta kan­sain­vä­li­sen kaup­pa­mie­hen Ja­ri Ko­mu­lai­sen ja tä­män Mil­la-tyt­tä­ren kans­sa. A­VA doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt Maailman karmeimmat risteilyt. Mat­kai­lun i­kä­vis­tä sat­tu­muk­sis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan nyt kom­mel­luk­siin ve­sil­lä. F­ren­dit (x2) Kuka kurkistaa? Epätäydellisiä ihmisiä. G­host­bus­ters Ghostbusters. G­host­bus­ters pa­laa uu­sis­ta hah­mois­ta koos­tu­van näyt­te­li­jä­kaar­tin voi­min. Kol­me­kym­men­tä vuot­ta sen jäl­keen kun al­ku­pe­räi­nen haa­mu­jen­gi vil­lit­si maail­man, mu­ka­na on jouk­ko ai­kam­me haus­kim­pia näyt­te­li­jöi­tä. Oh­jaus: Paul Feig, U­SA 2016 (116'). Pääo­sis­sa Me­lis­sa Mc­Cart­hy, K­ris­ten Wiig, Ka­te Mc­Kin­non, Les­lie Jo­nes ja Ch­ris Hems­worth.
21.50 Youn­ger
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ro­ba Kumbaya. Uu­si ko­mi­sa­rio Lund jou­tuu he­ti haas­teen e­teen, kun ro­ba­lai­set, Maik­ki e­tu­ne­näs­sä, jah­taa­vat k­ra­naat­ti­rä­jäh­dyk­ses­tä vas­tuus­sa o­le­vaa mies­tä. A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Elinkorjuu. Räjähtävää aktivismia. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kovaa peliä biljardisalissa. E­lä­väl­tä hau­dat­tu mies kai­vau­tuu va­pau­teen, mut­ta kuo­lee ko­la­ris­sa. F­ren­dit
22.25 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
22.30 F­ren­dit
22.55 Täy­del­li­set nai­set Sunnuntai. Uusin silmin. Rikkomuksia. Tervetuloa. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kovaa peliä biljardisalissa. 22.55 Ja­ne t­he Vir­gin (x2) 77. luku. 78. luku.
23.25 Joel vs. Hei­mot Xavante-heimo. Ro­ba Kumbaya. Uu­si ko­mi­sa­rio Lund jou­tuu he­ti haas­teen e­teen, kun ro­ba­lai­set, Maik­ki e­tu­ne­näs­sä, jah­taa­vat k­ra­naat­ti­rä­jäh­dyk­ses­tä vas­tuus­sa o­le­vaa mies­tä.
23.45 Youn­ger Hyvä paimen. Kitkerä vanha suola. Lizan salaisuudet. Hautajaiset.
23.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
0 00.00 F­ren­dit (x2) Vikaan menee. Seuraavana aamuna.
00.20 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
00.40 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat
00.55 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kovaa peliä biljardisalissa. 00.55 Ja­ne t­he Vir­gin (x2) 77. luku. 78. luku.
01.15 Joel vs. Hei­mot Mongolian aroilla. Ku­nin­kaan mies: Maail­man lai­dal­la Kuninkaan mies: Maailman laidalla.
01.25 Sa­mas­sa lie­mes­sä Vegeä.
01.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
02.10 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA
02.35 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat
02.55 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA
3
03.20 C­hy­na
03.30 Yön A­VA
04.00 C­hy­na 04.00 Yön A­VA
04.20 T­ref­faa mun van­hem­mat UK
04.30 Aa­mun A­VAus
05.05 Yön A­VA Yön A­VA Yön A­VA 05.05 Lem­men vie­mää