Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Ka­na­que­sa­dil­lo­ja ja a­me­rik­ka­lais­ta juus­to­kak­kua. Kaap­paus keit­tiös­sä Syö ja voi paremmin. Tai­tei­li­ja­sie­lu Vee­ra in­nos­tuu ko­kei­le­maan e­ri­lai­sia ruo­ka­va­lioi­ta mut­ta vä­lil­lä u­noh­taa syö­mi­sen ko­ko­naan.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x10) Maa­jus­sil­le mor­sian Maajussille morsian starttaa taas!
10.30 Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan Piipahdus poreisiin.
11.00 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 11/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
11.30 Koi­ral­le ko­ti Sebastian.
12 12.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Davina McCall. Lo­ve Is­land Suo­mi Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Pippalot pystyyn. Huutokauppa. Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 12/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so. Li­ne Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Davina McCall. Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut Yövuorossa. Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa. 13.00 Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa.
13.30 Lap­si­van­hem­mat Kesän iloja. 13.30 Li­ne Ravintola El Público.
14.00 Ke­nen ko­to­na? Täy­del­li­set nai­set Vilppi. Menneisyyden haamut. Pyörremyrsky. Tuhon jälkeen. 14.00 Huip­pu­kok­ki lan­del­la So­fia Ruu­si­la-Nou­siai­nen ja Ni­ko Nou­siai­nen. Kau­si 1, 10/10. Ra­jut ran­tat­ree­nit.
15 15.00 Sa­mas­sa lie­mes­sä Normcore. Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa. Ihanat lastenhuoneet. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Valinnan hetki. Maa­jus­sil­le mor­sian Maajussille morsian starttaa taas! Lap­si­van­hem­mat Jaettu riemu. Sa­mas­sa lie­mes­sä Vegeä. Keit­tiö­kei­jut Pip­sa ja Me­ri-Tuu­li o­pas­ta­vat kas­vis­ruoan kieh­to­vaan maail­maan.
15.30 Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa Amalfi.
16.00 Lem­men vie­mää Aarteenetsijät. Salainen tehtävä. Herra Schwabin aviokriisi. Kiellettyjä tunteita. Valheita ilmassa. First Da­tes UK Vamppeja ja veteraaneja. Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan Piipahdus poreisiin.
17.00 Ko­toi­sa Myllerrystä. Myl­ler­rys­tä. Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa Puglia. Amalfi. Kau­hu­keit­tiö Burgerikuningas. Ki­saa­jien haas­tee­na on luo­da her­kul­li­nen ham­pu­ri­lai­nen. Ko­toi­sa Suuria linjoja. Suu­ria lin­jo­ja. Lap­si­per­he on muut­ta­mas­sa uu­teen ko­tiin, mut­ta val­ta­va o­lo­huo­ne kai­paa Sei­jan ja Vil­len kos­ke­tus­ta. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x3) Suukopua. Punaiset juhlat. Yllätyssynttärit ja yllätysero. First Da­tes UK Pappia kyydissä. En­sit­ref­fi­ra­vin­to­laan saa­puu täl­lä ker­taa Co­ro­na­tion st­ree­tis­sä pas­to­ria e­sit­tä­vä Da­niel, jo­ka et­sii rin­nal­leen mies­tä, jo­ka ei kat­so tv:tä.
17.35 Pi­lan­päi­ten Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen
17.40 Mo­der­ni per­he Suhteet solmussa.
17.50 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Syntymäpäivä. Ormskär-päivä. 17.50 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Naapurisopu koetuksella. Napit vastakkain. 17.50 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Italialaisen illan selkkaus. Vic­ki te­kee a­siat sel­vik­si, kun Kel­ly jat­kaa ta­ri­noi­den ker­to­mis­ta S­te­ves­tä Tam­ral­le ja S­han­no­nil­le.
18
18.10 Re­mon­til­la ra­hoik­si Huutokauppa. On tul­lut ai­ka myy­dä tä­män kau­den a­sun­not, ja kil­pai­li­jat ja S­cot­ty seu­raa­vat huu­to­kaup­paa rys­ty­set val­koi­si­na. Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät a­sun­to­ja kil­paa.
18.20 Mo­der­ni per­he Rajojen rikkojat. Vä­rik­kään ja sym­paat­ti­sen Dunp­hy-P­ritc­het­tin k­laa­nin ar­jes­sa pu­hal­ta­vat uu­det tuu­let. Mo­der­ni per­he Kiitospäivän palveluksia. 18.20 Mo­der­ni per­he Valkoinen joulu. Leikkitreffit.
18.50 Re­mon­til­la ra­hoik­si Pippalot pystyyn. Kil­pai­li­joi­den on ai­ka juh­lia li­ki kol­men kuu­kau­den an­ka­ran työn tu­lok­sia.
19.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Ma­ria ja Mik­ko y­rit­tä­vät saa­da ko­ti­ta­lon­sa kel­la­ri­ker­ros­ta hyö­ty­käyt­töön. 19.00 Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa. Sei­ja ja Vil­le kun­nos­ta­vat vie­hät­tä­vän 1920-lu­vun ta­lon y­lä­ker­ran, jon­ne ra­ken­ne­taan pie­ni ves­sa ja re­mon­toi­daan kak­si ma­kuu­huo­net­ta van­han ta­lon hen­keä vaa­lien. Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu (x4) KARI 1: Valtaa ja vallattomuutta. KARI 2: Oispa kaljaa. SALINIT: Unelma elää. SALINIT: Paluu menneisyyteen. 19.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Maajussille morsian starttaa taas! Sar­jan kah­des­tois­ta tuo­tan­to­kau­si al­kaa e­sit­te­ly­jak­sol­la, jos­sa ta­paam­me roh­keat, rak­kau­teen val­miit maa­jus­sit.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Vilppi. Menneisyyden haamut. Pyörremyrsky. Tuhon jälkeen. 20.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Valinnan hetki. Nel­jän vii­kon a­vio­liit­to­koe on o­hi, ja kol­me jäl­jel­lä o­le­vaa pa­ris­kun­taa päät­tä­vät, jat­ka­vat­ko yh­des­sä vai suun­taa­vat­ko e­ri teil­le. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my
21 21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Maajussille morsian starttaa taas! Sar­jan kah­des­tois­ta tuo­tan­to­kau­si al­kaa e­sit­te­ly­jak­sol­la, jos­sa ta­paam­me roh­keat, rak­kau­teen val­miit maa­jus­sit. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Valinnan hetki. Nel­jän vii­kon a­vio­liit­to­koe on o­hi, ja kol­me jäl­jel­lä o­le­vaa pa­ris­kun­taa päät­tä­vät, jat­ka­vat­ko yh­des­sä vai suun­taa­vat­ko e­ri teil­le. A­VA doc: Maail­man kar­meim­mat lo­ma­mat­kat Maailman karmeimmat lomamatkat. Mat­kai­lun i­kä­vis­tä sat­tu­muk­sis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan nyt sur­ku­hu­pai­siin lo­ma­mat­koi­hin, kun u­nel­mien reis­suis­ta tu­lee­kin yh­tä pai­na­jais­ta. A­VA doc: Maail­man kar­meim­mat len­not Maailman karmeimmat lennot. Mat­kai­lun i­kä­vis­tä sat­tu­muk­sis­ta ker­to­van sar­jan täs­sä jak­sos­sa tu­tus­tu­taan len­to­mat­kai­lun hy­viin, pa­hoi­hin ja ru­miin puo­liin. F­ren­dit (x8) Poikien puheet. Rasvaa ja riitoja. Hilloa hilloa. Suoraan tunneliin. Remonttireiska. Silloin ennen. Punainen peti. Hengenpelastaja. Ku­nin­kaan mies: Maail­man lai­dal­la Kuninkaan mies: Maailman laidalla. Pe­ter Wei­rin oh­jaa­ma uh­kea me­ri­seik­kai­lu vie kes­kel­le Na­po­leo­nin so­tien ai­kai­sia mels­kei­tä. Roh­kea b­rit­ti­kap­tee­ni joh­dat­taa a­luk­sen­sa E­te­lä-A­me­ri­kan ve­sil­le pal­jon suu­rem­man rans­ka­lai­sa­luk­sen ja mui­den vaa­ro­jen u­han al­le. Oh­jaa­ja: Pe­ter Weir, U­SA 2003. (133') Pääo­sis­sa: Rus­sell C­ro­we, Paul Bet­ta­ny, Ja­mes D'Ar­cy, Ed­ward Woo­dall, Ch­ris Lar­kin, Max Pir­kis, Jack Ran­dall, Max Be­nitz, Lee Ing­le­by. Re­bec­ka Mar­tins­son: Uh­ri­lah­ja Rebecka Martinsson: Uhrilahja. Ruot­sa­lai­ses­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa nai­nen löy­de­tään kuol­lee­na vuo­tees­taan. Kuo­lin­syy viit­taa in­to­hi­mo­ri­kok­seen, mut­ta syyt­tä­jä Re­bec­ka Mar­tins­son e­päi­lee kui­ten­kin to­tuu­den löy­ty­vän i­han muual­ta. Uh­rin lap­sen­lap­si jää yk­sin nai­sen kuo­le­man jäl­keen, ja taus­ta­tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la näyt­tää sil­tä kuin uh­rin su­vun yl­lä o­li­si ki­rous.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ro­ba Uusi aika. Uu­si ai­ka. Ro­ba on uu­den a­jan ää­rel­lä. A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Perintö. Isältä pojalle. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kieroja sopimuksia. Nick ja D.B. kut­su­taan van­ki­laan tut­ki­maan pyyk­ki­tu­vas­ta kuol­lee­na löy­ty­neen van­gin mur­haa.
22.50 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Yllätyssynttärit ja yllätysero. Italialaisen illan selkkaus.
23.00 Täy­del­li­set nai­set Vilppi. Menneisyyden haamut. Pyörremyrsky. Tuhon jälkeen.
23.45 Ro­ba Uusi aika. Uu­si ai­ka. Ro­ba on uu­den a­jan ää­rel­lä.
0 00.00 Youn­ger Muistoja Jerseystä. Eroon Jadesta. Luonnon armoilla. Terapiaa ja parisuhdekriisejä.
00.30 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
00.45 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Valinnan hetki. Nel­jän vii­kon a­vio­liit­to­koe on o­hi, ja kol­me jäl­jel­lä o­le­vaa pa­ris­kun­taa päät­tä­vät, jat­ka­vat­ko yh­des­sä vai suun­taa­vat­ko e­ri teil­le. Ja­ne t­he Vir­gin (x2) 75. luku. 76. luku.
01.00 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kieroja sopimuksia.
01.30 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA Vaikea valinta. Iloisia uutisia. Häähumua. Em­pi­re Rankka päivä. And­re tais­te­lee hen­ges­tään.
01.50 Lo­ve Is­land (x2) Rakkauden oppitunti. Kiusalliset totuudet.
02.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
02.30 Joel vs. Hei­mot O­let mi­tä syöt Kos­ke­mat­to­mat 02.30 Lo­ve Is­land
3 03.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA
03.25 O­let mi­tä syöt C­hy­na
03.35 Yön A­VA
03.50 Yön A­VA
04.00 T­ref­faa mun van­hem­mat UK
04.20 T­ref­faa mun van­hem­mat UK
04.45 T­ref­faa mun van­hem­mat UK Yön A­VA
05.20 Yön A­VA
05.45 Yön A­VA