Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 19.8. ti 20.8. ke 21.8. to 22.8. pe 23.8. la 24.8. su 25.8.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so. Kaap­paus keit­tiös­sä Hyvästit grillimausteelle. Ko­ti-i­sä Mar­ko maus­taa kai­ken g­ril­li­maus­teel­la ei­kä vä­li­tä kas­vik­sis­ta.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x6)
10.30 Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 5/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta. Lo­ve Is­land Suo­mi Kau­si 2, 6/50. Yk­si­tois­ta rak­kau­den­näl­käis­tä sink­kua läh­tee et­si­mään si­tä oi­keaa Es­pan­jan au­rin­gon al­ta.
11.25 Lap­si­van­hem­mat Muutosten edessä. 11.25 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Lopun alku. Rahaa tulee, rahaa menee.
11.40 Re­mont­ti­piis­ku­ri Paluu tulevaisuuteen. Ma­ria ja Mik­ko y­rit­tä­vät saa­da ko­ti­ta­lon­sa kel­la­ri­ker­ros­ta hyö­ty­käyt­töön.
12 12.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Patrick Stewart. Lo­ve Is­land Suo­mi Lo­ve Is­land Suo­mi
12.40 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Synttärimeiningit. Haasteasunto on valmis.
13.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA (x2) Puuttuvat palaset. Loitontumista ja lähentymistä. 13.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA
13.20 Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut Juhlavia juustoja. 13.20 Lap­si­van­hem­mat Kesän iloja. Linn ja To­mas naut­ti­vat naut­ti­vat ke­sä­lo­mas­ta A­myn kans­sa.
14.00 Täy­del­li­set nai­set Peli. Kiusankappaleet. Vaikeaa taidetta. Pelko pois. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Anoppilaan. Pa­ris­kun­nil­la on e­des­sään jäl­leen uu­si koi­tos, kun vuo­ros­sa on ap­pi­van­hem­piin tu­tus­tu­mi­nen.
15 15.00 Sa­mas­sa lie­mes­sä Ruuanlaiton ABC. Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa. Sa­mas­sa lie­mes­sä Juhlat. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Anoppilaan. Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so. First Da­tes UK Et sä tiedä mun nimeä? Rokkenrollia ja rupattelua.
16.00 Lem­men vie­mää Maailmanmiehet. Sadetta pitämässä. Morsiusmalja. Arvoitus. Sinäkö se oot? T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x3) Pokeri-ilta. Juoruja. Suukopua. Kau­hu­keit­tiö Haastajat. Vii­si e­del­lis­ten kau­sien voit­ta­jaa saa­puu haas­ta­maan fi­naa­li­vii­si­kon.
17.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Kumppanusten värikiista. Menetyksen jälkeen. Ko­toi­sa Beach-tunnelmissa. Vehreä keittiö ja takkatunnelmaa. Ke­nen ko­to­na? Kau­si 2, 12/12. Ham­mas­lää­kä­ri, y­rit­tä­jä, päi­vys­tä­jä ja vuo­ro­vas­taa­ja läh­te­vät tut­ki­mus­mat­kal­le tois­ten­sa ko­tei­hin. 17.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maail­mal­la Uusinta.
18 18.00 Ter­ve­tu­loa S­jö­lyc­ka­niin Uusi tyttöystävä. Salaisuuksia. Vatsavaivoja ja hellyydenkipeyttä. Kyllä maalla on mukavaa. Ka­ri Ta­pio: O­len Suo­ma­lai­nen 18.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Punaiset juhlat. Tam­ra jär­jes­tää kirk­kaan­pu­nai­set juh­lat Ed­dien kun­niak­si uu­des­sa ko­dis­saan.
18.05 Mo­der­ni per­he
18.30 Mo­der­ni per­he Kesärakkautta. Apu lähellä. Kädenojennuksia. Rima korkealla. Re­mon­til­la ra­hoik­si Haasteasunto on valmis. Haas­tea­sun­to ja sen myö­tä ko­ko ta­lo on val­mis, ja kil­pai­li­jat luo­vut­ta­vat vii­mei­set huo­neen­sa ar­vos­tel­ta­vik­si.
19.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotisauna lämpimäksi. Pi­ha­ra­ken­nuk­sen van­ha sau­na on tar­jon­nut läm­pi­miä muis­to­ja Hyy­tiäi­sen per­heel­le. Re­mon­til­la ra­hoik­si Lopun alku. Rahaa tulee, rahaa menee. Synttärimeiningit. 19.00 Ja­ne t­he Vir­gin 100. luku. Ja­ne ja Ra­fael val­mis­tau­tu­vat suu­reen päi­vään­sä. Ra­fael ha­luaa aut­taa Ja­nen u­nel­man to­teut­ta­mi­ses­sa mut­ta jou­tuu­kin vai­keuk­siin. Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so. Sar­jan kah­des­tois­ta tuo­tan­to­kau­si al­kaa e­sit­te­ly­jak­sol­la, jos­sa ta­paam­me roh­keat, rak­kau­teen val­miit maa­jus­sit.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Peli. Kiusankappaleet. Vaikeaa taidetta. Pelko pois. Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu (x2) ISMO 3: Sallaisuuksia ja valheita. ISMO 4: Pakoon pääse ei kohtaloaan. T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills Surullinen loppu. Ted­di ja De­ni­se koh­taa­vat e­pä­va­kaan vi­hol­li­sen. Ky­le miet­tii suh­det­taan Li­sa Van­der­pum­piin, ja muut­kin nai­set kes­kus­te­le­vat täs­tä. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Davina McCall. Tv-täh­ti Da­vi­na Mc­Call pää­see e­lä­mään taas lap­suut­taan, kun Ja­mie o­pet­taa tä­män lait­ta­maan ka­ni­pa­taa, jo­ta söi vii­mek­si 30 vuot­ta sit­ten Rans­kas­sa.
21 21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Esittelyjakso. E­sit­te­ly­jak­so. Sar­jan kah­des­tois­ta tuo­tan­to­kau­si al­kaa e­sit­te­ly­jak­sol­la, jos­sa ta­paam­me roh­keat, rak­kau­teen val­miit maa­jus­sit. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Anoppilaan. Pa­ris­kun­nil­la on e­des­sään jäl­leen uu­si koi­tos, kun vuo­ros­sa on ap­pi­van­hem­piin tu­tus­tu­mi­nen. Ke­nen ko­to­na? Kau­si 2, 12/12. Ham­mas­lää­kä­ri, y­rit­tä­jä, päi­vys­tä­jä ja vuo­ro­vas­taa­ja läh­te­vät tut­ki­mus­mat­kal­le tois­ten­sa ko­tei­hin. Maa­jus­sil­le mor­sian maail­mal­la Uusinta. F­ren­dit (x8) Vuokralainen Eddie. Petollinen juoni. Tuulella ei ole ystävää. Ensimmäiset sanat. Lippisvarkaat. Tuplakemut. Huono suutelija. Rokkorakkautta. Ko­ti­mai­nen E­lo­ku­va: Ga­nes Ganes. Re­mu kas­vaa vaa­ti­mat­to­mis­sa o­lois­sa. Tei­ni­poi­ka­na hän on jät­tä­nyt kou­lun­sa kes­ken ja on am­ma­til­taan ri­kol­li­nen. Su­vun koh­ta­lo on to­teu­tu­mas­sa, o­do­tet­ta­vis­sa on se ta­val­li­nen ta­ri­na: Van­ki­la, al­ko­ho­lis­mi ja vä­ki­val­tai­nen kuo­le­ma. Koh­da­tes­saan rock-mu­sii­kin Re­mu kui­ten­kin in­nos­tuu, e­ri­tyi­ses­ti ta­ju­tes­saan et­tä A­me­ri­kas­sa mus­tat­kin o­vat me­nes­ty­neet roc­kil­la. Re­bec­ka Mar­tins­son: Kun­nes vi­ha­si a­set­tuu Re­bec­ka Mar­tins­son: Kun­nes vi­ha­si a­set­tuu. Ruot­sa­lai­ses­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa tun­tu­ri­jär­vel­tä löy­tyy nuo­ri su­kel­ta­ja kuol­lee­na. Syyt­tä­jä Re­bec­ka Mar­tins­son saa pa­rik­seen e­te­vän po­lii­sin An­na-Ma­ria Mel­lan ja yh­des­sä nä­mä pe­lot­to­mat nai­set on­nis­tu­vat as­te­le­maan suo­raan lei­jo­nan luo­laan.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Näkemisiin. Nurinniskoin. Diplomaattisoppa. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kumimurha. Syr­jäi­sel­tä ku­jal­ta löy­tyy mie­hen ruu­mis.
22.50 Täy­del­li­set nai­set Peli. Kiusankappaleet. Vaikeaa taidetta. Pelko pois. 22.50 Em­pi­re Rankka päivä. And­re tais­te­lee hen­ges­tään. Coo­kie ja Lu­cious a­jau­tu­vat il­mi­rii­taan. Kings­ley set­vii suh­det­taan i­sään­sä.
23.10 Kos­ke­mat­to­mat Koskemattomat. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va sym­paat­ti­nen d­raa­ma­ko­me­dia mie­hes­tä, jo­ka jou­tuu pyö­rä­tuo­liin hal­vaan­nut­tuaan on­net­to­muu­des­sa. Tä­mä ri­kas a­ris­tok­raat­ti palk­kaa it­sel­leen hoi­ta­jak­si köy­his­tä o­lois­ta läh­töi­sin o­le­van tum­mai­hoi­sen nuo­ren mie­hen.
23.45 Youn­ger Tatuoitu yllätys. Kasvava ikäero. Naispomot. Tapaus Jade. 23.45 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Suukopua. Punaiset juhlat.
0
00.15 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
01.00 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Kumimurha.
01.15 E­xiä ran­nal­la UK Kolmiodraama. Rakkautta ilmassa. Sukset ristissä. E­xiä ran­nal­la UK (x2) Sieluntoveri. Exiä ja seksiä.
01.40 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Anoppilaan. Pa­ris­kun­nil­la on e­des­sään jäl­leen uu­si koi­tos, kun vuo­ros­sa on ap­pi­van­hem­piin tu­tus­tu­mi­nen. Ja­ne t­he Vir­gin (x2) 73. luku. 74. luku.
01.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty
02.15 Kuk­koi­li­jat En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA (x2)
02.40 Lo­ve Is­land (x3)
02.55 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA (x2)
3
03.15 Fi­tis­tä fä­tik­si ja ta­kai­sin 03.15 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA
03.35 Yön A­VA
04.10 O­let mi­tä syöt
04.40 Yön A­VA 04.40 Fi­tis­tä fä­tik­si ja ta­kai­sin
05.10 Yön A­VA
05.30 Yön A­VA