Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Kaap­paus keit­tiös­sä Keittiödiktaattori. Le­mi­läi­sen per­heen äi­ti on keit­tiön dik­taat­to­ri jon­ka dieet­ti­ruoat ei­vät mais­tu a­vio­mie­hel­le ja tyt­tä­rel­le.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Loose Lips Sink Friendships Breast Intentions T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x6) T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x4)
10.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Kinastelua keittiöviikon aluksi. Teemapöydät.
12 12.00 O­let mi­tä syöt Geenit ja ylipaino. 12.00 Li­ne Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2) Suklaakoukussa. Terveydeksi.
12.30 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA Yhteinen sävel. 12.30 Ke­nen ko­to­na? Kau­si 2, 9/12. Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja!
13.00 Ko­dis­ta puu­tar­haan Pikkupihat käyttöön. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Jessica Ennis-Hill. Li­ne Ravintola Sokyo. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA Tosilleen luvatut. Kunnes kuolema erottaa.
13.30 Lap­si­van­hem­mat Joulutunnelmaa. 13.30 Lap­si­van­hem­mat Maisemanvaihdos.
14.00 Ja­ne t­he Vir­gin Täy­del­li­set nai­set Muistot. Yhteinen onni. Pokerinaamat. Paljon porua puvusta. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Jessica Ennis-Hill.
15 15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Reunion (Part 1) Ko­toi­sa 20-luvun henkeä Heinolassa. Ko­dis­ta puu­tar­haan Mittava mullistus. Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Piristystä perheelle. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Häämatkalle.
16.00 Lem­men vie­mää T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills (x2) Elämän jano. Un petit krapula.
17.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Uuden elämän kynnyksellä. Paluu 70-luvulle. Vauvavalmisteluita. Kau­hu­keit­tiö Kommunikaatio katkolla. Mo­lem­mis­sa keit­tiöis­sä tus­kail­laan ri­so­ton ja Wel­ling­to­nin pih­vin kans­sa. Pi­lan­päi­ten
17.10 Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa Le Marche.
17.40 Ko­ko Suo­mi lei­poo Finaali. Fi­naa­li. Kau­den hui­pen­nus koit­taa puu­tar­ha­juh­lien mer­keis­sä!
18 18.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo Suussa sulavaa suklaata. Makuja säästelemättä. Suomen luonto. Pientä ja sievää. 18.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Luottamusharjoitus. Tam­ra ja Ed­die puu­haa­vat muut­toa, mut­ta Ed­dien tu­le­va leik­kaus kum­mit­te­lee mie­les­sä.
18.40 Re­mon­til­la ra­hoik­si Keittiöiden paljastus. Kiis­tat­ta re­mont­ti­vii­kois­ta ras­kain e­li keit­tiö­viik­ko tu­lee pää­tök­seen­sä.
19.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Apua isälle. I­sä on ra­ken­ta­nut ko­ti­ta­loa yk­sin kuu­si vuot­ta, mut­ta tah­ti hii­puu ja o­sa ta­los­ta uh­kaa jää­dä kyl­mil­leen. Re­mon­til­la ra­hoik­si Kinastelua keittiöviikon aluksi. Teemapöydät. Kinkkiset keittiöasennukset. 19.00 Ja­ne t­he Vir­gin 97. luku. Ja­nen kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja eh­dot­taa kir­jaan synk­kää kään­net­tä, jo­ka saa Ja­nen miet­te­liääk­si. Ro­ge­lio y­rit­tää aut­taa Ri­ve­riä pa­ran­ta­maan vä­le­jään tyt­tä­reen­sä.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu (x2) AKI 1: Vierailu tuonpuoleiseen. AKI 2: Silmistä karisevat suomukset. T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills Hurrikaani Camille. Ca­mil­le haas­taa rii­taa Ky­len juh­lis­sa. Nai­set jär­kyt­ty­vät kuul­les­saan, et­tä Ky­le tör­mä­si Li­sa Van­der­pum­piin en­sim­mäis­tä ker­taa sen jäl­keen, kun hä­net hei­tet­tiin u­los Vil­la Ro­sas­ta.
21 21.00 Muo­din hui­pul­le En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Häämatkalle. Toi­sen­sa saa­vat ko­ko p­ro­jek­tia e­päi­le­vä Zoe ja äi­din poi­ka A­lex se­kä o­mas­ta per­hees­tä haa­vei­le­vat Mic­hel­le ja Ja­mes. Ke­nen ko­to­na? Kau­si 2, 9/12. Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja! Ar­vaat­ko si­nä, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat f­ree­lan­cer, per­so­nal t­rai­ner, hal­lin­to­koor­di­naat­to­ri ja y­rit­tä­jä? Ri­kos­tut­ki­ja Berg­man Elokuvakerho, 2. osa. S­pen­cer kut­su­taan kuu­lus­tel­ta­vak­si, ei­kä F­red­ri­ka tie­dä, mi­tä a­ja­tel­la ti­lan­tees­ta. Vä­hät rak­kau­des­ta Vähät rakkaudesta. 1960-lu­vul­le si­joit­tu­vaa ro­mant­tis­ta ko­me­diaa täh­dit­tä­vät Re­née Zell­we­ger ja E­wan McG­re­gor. Hit­ti­kir­jai­li­ja ja fe­mi­nis­ti Bar­ba­ra No­vak (Re­née Zell­we­ger) jou­tuu ko­mean nais­san­ka­rin ja täh­ti­re­port­te­rin Catc­her B­loc­kin (E­wan McG­re­gor) pii­rit­tä­mäk­si. S­to­len Stolen. Toi­min­tat­ril­le­ri jo­ta täh­dit­tää Nic­ho­las Ca­ge. En­ti­nen va­ras Will Mont­go­me­ry va­pau­tuu van­ki­las­ta kär­sit­tyään tuo­mion­sa pank­ki­ryös­tös­tä. Hän läh­tee ta­paa­maan ra­kas­ta ty­tär­tään A­li­so­nia, jo­ta ei o­le näh­nyt kah­dek­saan vuo­teen. Kaik­ki me­nee kui­ten­kin pie­leen, kun Wil­lin en­ti­nen ri­kos­kump­pa­ni kid­nap­paa A­li­so­nin vaa­tien hä­nes­tä 10 mil­joo­nan dol­la­rin lun­nai­ta.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Empatiaa. Aarrejahti. Tervetuloa viidakkoon. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Tyttöjen toinen viikonloppu.
23.00 Täy­del­li­set nai­set Uusinta. Yhteinen onni. Pokerinaamat. Paljon porua puvusta. F­ren­dit (x3) F­ren­dit (x2) Hekumallinen hammaslääkäri. Tanssi väärän Monican kanssa.
23.30 F­ren­dit Rachel valaistuu.
0 00.00 Youn­ger Em­pi­re Isä tuntee poikansa. Lu­cious set­vii vä­le­jään Kings­leyyn, jo­ta F­BI pai­nos­taa.
00.25 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey
00.40 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Tyttöjen toinen viikonloppu.
00.50 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Luottamusharjoitus. Anteeksipyyntö ja petos.
01.20 E­xiä ran­nal­la E­xiä ran­nal­la UK Pelkoa paratiisissa. Lämpö nousee. E­xiä ran­nal­la UK
01.30 Vic­ky C­ris­ti­na Bar­ce­lo­na Vicky Cristina Barcelona.
02.15 Rak­kaus lai­nas­sa Bo­dy Fi­xers
02.25 Em­pi­re 02.25 Ja­ne t­he Vir­gin (x2)
3
03.20 X Fac­tor UK X Fac­tor UK
03.40 X Fac­tor UK
04.00 E­las­ti­nen feat.
04.20 E­las­ti­nen feat. 04.20 E­las­ti­nen feat.
04.40 E­las­ti­nen feat.
04.50 Yön A­VA
05.15 Yön A­VA 05.15 Yön A­VA
05.40 Yön A­VA 05.40 Yön A­VA