Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2) Synttärisankari. Venereissu. Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Kylmän tulinen sensaatio.
10.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Hiuskarvan varassa. Suuria odotuksia. Kalavelkoja. Myyntikikkoja. New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Ei asu miestä pahenna. 10.00 Koi­ral­le ko­ti Kaksin kaunihimpi.
10.30 Youn­ger (x4) The Incident at Pound Ridge A Novel Marriage It's Love, Actually Irish Goodbye
11.00 U­nel­ma­rem­pat Sininen talo sinkkuäidille. Paluu pikkukaupunkiin. Ko­ko Suo­mi lei­poo Kahvittaako? . Kah­vit­taa­ko? Koi­ral­le ko­ti Ikimuistoisia tarinoita.
11.10 Pi­lan­päi­ten
11.30 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA Eroon ujoudesta. Kaap­paus keit­tiös­sä Tuplakaappaus. Tup­la­kaap­paus. Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Poikien peliliike. Entisöintiä ja uudistamista. Re­mont­ti­piis­ku­ri Takaisin yläkertaan. Kuu­si­hen­ki­nen per­he nuk­kuu ko­ti­ta­lon­sa y­lä­ker­ras­sa, jos­ta puut­tu­vat kaik­ki huo­neet, vä­li­sei­nät ja o­vet.
12 12.00 O­let mi­tä syöt Uupunut yrittäjä. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Uusinta. Li­ne 100% Hot­ter Episode 8 Pop­pa­ri ja pas­tel­li­goot­ti.
12.30 Lap­si­van­hem­mat Valoa ja varjoja. 12.30 Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2) Synttärisankari. Venereissu. 12.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Lattiaongelma. Toisten vierashuoneiden paljastus.
13.00 Ja­ne t­he Vir­gin (x2) 90. luku. 91. luku. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si Tapoja ja tavattomuuksia. T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills
13.30 Li­ne Ke­nen ko­to­na? Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja, b­rän­di­ke­hit­tä­jä, e­lä­ke­läi­nen ja y­rit­tä­jä vie­rai­le­vat tä­nään tois­ten­sa ko­deis­sa.
14.00 Täy­del­li­set nai­set
14.30 Lap­si­van­hem­mat Voimia keräämässä.
15 15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Ko­toi­sa Alin arki-spa. Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Lelut laatikkoon. Lisää leikkimielisyyttä. Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA Tiukkoja pukuja ja biletystä. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Uusinta. Kaap­paus keit­tiös­sä Lapsi keittiössä. Lap­si keit­tiös­sä. 8-vuo­tias Sa­fi­ra on kut­su­nut Ka­pen a­puun pääs­täk­seen keit­tiöön kok­kaa­maan.
16.00 Lem­men vie­mää Yllättäviä tarjouksia. Hääkiireitä. Laukaten vihille. Juhlahumua. Ei näin, Paul. T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills (x2) Do You Really Want to Hurt Me? The Ultimate Ultimatum T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) Fauxpology Ain't No Misbehaving
17.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Kotipesä kuntoon. Miesluola ja mummonkammari. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si Kriiseilyä. Pa­rit al­ka­vat koh­da­ta k­rii­se­jä ja konf­lik­te­ja, ja a­sian­tun­ti­joi­den a­pu on tar­peen. Kau­hu­keit­tiö 10 Chefs Compete Sa­bo­taa­sia. Ra­vin­to­las­sa jär­jes­te­tään yk­si­tyi­sil­lal­li­nen so­ti­lail­le. Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut Synttärisankari.
17.30 Kaap­paus keit­tiös­sä Kiirettä ja kahvia. Seit­sen­hen­ki­sen suur­per­heen vauh­di­kas ar­ki ei in­nos­ta van­hem­pia ruoan­lait­toon.
18 18.00 Kaap­paus keit­tiös­sä Lapsi keittiössä. Tuplakaappaus. Keitto, kiusaus ja kastike. Levikset repee. 18.00 Ja­ne t­he Vir­gin (x2) 92. luku. 93. luku. C­ra­zy Ex-Girlf­riend Oravaflunssa. Re­bec­ca a­loit­taa ma­sen­nus­lääk­keet ja kamp­pai­lee se­kä en­nak­ko­luu­lo­jen­sa et­tä u­ne­liai­suu­den kans­sa.
18.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si Toisten vierashuoneiden paljastus. On ai­ka saat­taa toi­set vie­ras­huo­neet ar­vos­te­lu­kun­toon. Riit­tää­kö ai­ka, kun mat­kan var­rel­la on ol­lut vas­toin­käy­mi­siä?
19.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Mopoikäinen projekti. Re­mont­ti­piis­ku­ri kur­vaa Tuu­su­laan, jos­sa rek­ka­mies Sa­mu­li on re­mon­toi­nut ta­loaan jo 15 vuot­ta. Re­mon­til­la ra­hoik­si Poikien peliliike. Entisöintiä ja uudistamista. Lattiaongelma. 19.00 Sun­nun­tai­lou­nas Mäntsälä. Tau­no vie lap­sen­sa van­hem­pien­sa hau­dal­le Mänt­sä­lään.
19.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Värikäs syysillallinen. Il­lal­li­set jat­ku­vat Os­los­sa.
20.00 Täy­del­li­set nai­set T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills Retkeilemään. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my
21 21.00 Muo­din hui­pul­le Pois turva-alueelta. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat jäl­leen uu­den haas­teen e­teen e­ri­koi­sien ma­te­riaa­lien pa­ris­sa. Täl­lä ker­taa teh­tä­vä­nä on teh­dä a­sut suo­ja­ma­te­riaa­leis­ta. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si Kriiseilyä. Pa­rit al­ka­vat koh­da­ta k­rii­se­jä ja konf­lik­te­ja, ja a­sian­tun­ti­joi­den a­pu on tar­peen. Ke­nen ko­to­na? Kau­si 2, 5/12. Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja, b­rän­di­ke­hit­tä­jä, e­lä­ke­läi­nen ja y­rit­tä­jä vie­rai­le­vat tä­nään tois­ten­sa ko­deis­sa. Ri­kos­tut­ki­ja Berg­man Veriside, 2. osa. Tii­mi jat­kaa pap­pi­pa­ris­kun­nan ja maa­han­muut­ta­jien mur­hien tut­ki­mis­ta. Pap­pi­per­hees­tä tu­lee il­mi uu­sia a­sioi­ta. Co­py­cat - ko­pio­mur­haa­ja Copycat - kopiomurhaaja. Jän­ni­tys­ta­ri­na, jos­sa mur­hay­ri­tyk­sen koh­teek­si jou­tu­nut ja pa­niik­ki­häi­riös­tä kär­si­vä ri­kosp­sy­kiat­ri suos­tuu aut­ta­maan po­lii­sia sar­ja­mur­haa­jan jäl­jit­tä­mi­ses­sä. Oh­jaa­ja: Jon A­miel, U­SA 1995 (118'). Pääo­sis­sa: Si­gour­ney Wea­ver, Hol­ly Hun­ter, Der­mot Mul­ro­ney, Wil­liam Mc­Na­ma­ra, Will Pat­ton, John Roth­man, J.E. A­me­ri­kan P­sy­ko 2 A­me­ri­kan P­sy­ko 2. A­me­ri­kan P­sy­ko -jän­ni­ty­se­lo­ku­van ko­me­dial­li­ses­sa jat­ko-o­sas­sa sar­ja­mur­haa­ja Pat­rick Ba­te­ma­nin kä­sis­tä sel­vin­nyt nuo­ri o­pis­ke­li­ja­tyt­tö tap­paa kaik­ki tiel­leen o­su­vat ih­mi­set pääs­täk­seen y­lio­pis­top­ro­fes­so­rin as­sis­ten­tik­si. F­ree­man, U­SA 2002 Ca­mil­la Läck­berg: Ka­don­nut ys­tä­vä Camilla Läckberg: Kadonnut ystävä. Dek­ka­ri­kir­jai­li­ja E­ri­ca Falck suun­nit­te­lee kir­jaa, jo­ka pe­rus­tuu to­si­ta­pah­tu­maan hä­nen o­mas­ta lap­suu­des­taan. Kun E­ri­ca o­li 13-vuo­tias, hä­nen hy­vä ys­tä­vän­sä ja luok­ka­to­ve­rin­sa Pe­ter nou­si bus­siin ja ka­to­si. Ta­pauk­sen ton­ki­mi­nen näyt­tää he­rät­tä­vän nuk­ku­van pe­don.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Kuollut mies kummittelee. Viraalivideo. Hyväksyttävä tappio. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. C. S.I.-vai­ku­tus.
22.55 Youn­ger Kohtalokas säkkihyppely. A Novel Marriage Tosirakkautta. Irish Goodbye 22.55 F­ren­dit (x3) Tri Ramorayn valtaus. Alaston illallinen. Taannoiset tanssit. F­ren­dit (x2) Miksi Rachel nauroi? Aikamies ja hupakko.
23.30 Täy­del­li­set nai­set Uusinta. F­ren­dit Hikinen joulu.
0 00.00 Em­pi­re
00.25 La­dies of Lon­don Tanskanmaalla tapahtuu. Pinna kiristyy. Em­pi­re Raskas kruunu. 00.25 Lo­ve Is­land (x2) Rakkauden saari. Frigidi Cara.
01.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) Leppoisaa lomailua. Suuria tunteita ja juhlan tuntua.
01.20 Sel­viy­ty­jät Pelataan voitosta. Pe­la­taan voi­tos­ta. Sel­viy­ty­jät Vaarallisilla vesillä. 01.20 Sel­viy­ty­jät Kuin sielunsa paholaiselle myisi.
02.10 X Fac­tor UK
02.30 X Fac­tor UK 02.30 X Fac­tor UK Sel­viy­ty­jät
02.50 X Fac­tor UK (x2)
3 03.00 I Lo­ve You.. But I Lied
03.10 Po­mo pii­los­sa
03.30 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka (x2)
03.50 Po­mo pii­los­sa 03.50 X Fac­tor UK
04.05 Yön A­VA
04.25 Yön A­VA
04.45 Yön A­VA 04.45 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka
Yön A­VA
05.45 Yön A­VA