Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.25 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.25 Ja­mien pi­ka­her­kut

Lempeän tulista.

Koi­ral­le ko­ti

Bean. Vuo­den van­ha s­pa­nie­li Bean on ko­vin hyp­pi­väi­nen o­tus.

10.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

Kiistakumppanit. Katteettomia lupauksia. Iso pala purtavaksi. Mielin kielin. Uusi yritys.

Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Kahdenlaista kalaa Oslossa.

Youn­ger (x2)

Menneen ajan avio-onni. Karva jäätelössä.

10.30 Youn­ger (x2)

Taidevaras. Viiksekäs kaunotar.

11.00 U­nel­ma­rem­pat

Paljastuksia. Tarjolla työsuhdeasunto.

Ko­ko Suo­mi lei­poo

Ruista ranteeseen.

Koi­ral­le ko­ti

Otto.

Ke­nen ko­to­na?

11.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri

Mopoikäinen projekti. Re­mont­ti­piis­ku­ri kur­vaa Tuu­su­laan, jos­sa rek­ka­mies Sa­mu­li on re­mon­toi­nut ta­loaan jo 15 vuot­ta.

11.30 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Suoraa puhetta.

11.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2)

Monivalintakoe. Valinnan sietämätön vaikeus.
12

12.00 O­let mi­tä syöt

Mintun hikikammo.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Jodie Whittaker.

Li­ne

Ravintola Montrachet.

100% Hot­ter

Tuore nainen ja saippuakopio.

Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2)

Soppatykki Jamie. Jamie ja Elvis.

12.00 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2)

Puutarha katolle. Pääkylpyhuoneiden paljastus.

12.30 Lap­si­van­hem­mat

Ystävien kesken.

13.00 Ja­ne t­he Vir­gin (x2)

88. luku. 89. luku.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Hynttyyt yhteen.

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Koi­ral­le ko­ti

Ikimuistoisia tarinoita.

13.30 Li­ne

Ke­nen ko­to­na?

Kau­si 2, 4/12. Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.

14.00 Täy­del­li­set nai­set

14.30 Lap­si­van­hem­mat

Valoa ja varjoja.

Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut

Soppatykki Jamie.
15

15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty

Ko­toi­sa

Alin arki-spa.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Kotipesä kuntoon. Miesluola ja mummonkammari.

Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA

Puku ratkaisee.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Jodie Whittaker.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Perusasioiden äärellä. Pe­ru­sa­sioi­den ää­rel­lä.

16.00 Lem­men vie­mää

Eropaperit. Mistä kaikki alkoi. Riemua ja katkeruutta. Alician epäilys. Teitkö sen, Xenia?

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills (x2)

Susi Camillen vaatteissa.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

17.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Lisää luovuutta. Raikas tuulahdus.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Tapoja ja tavattomuuksia. Pa­rit viet­tä­vät yh­teis­tä ar­kea ja e­te­ne­vät suh­teis­saan ku­kin o­mil­la ta­soil­laan.

Kau­hu­keit­tiö

Maisteltavaa juhlapöytään. B­rean­na ha­luaa 15-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vil­leen vii­den a­te­rian mais­te­lu­me­nun.

Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut

Jamie ja Elvis.

17.30 Ke­nen ko­to­na?

Kau­si 2, 4/12. Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.
18

18.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Tiimipeliä. Kahvia ja tupakkaa. Työn iloa. Perusasioiden äärellä.

18.00 Ja­ne t­he Vir­gin (x2)

90. luku. 91. luku.

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Tauon paikka. Pau­lal­la on mon­ta rau­taa tu­les­sa, hän te­kee va­paaeh­tois­työ­tä, o­pis­ke­lee ja käy töis­sä. Vaih­de­vuo­sioi­reet­kin tun­tu­vat al­ka­van.

18.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Pääkylpyhuoneiden paljastus. En­nen pää­kyl­py­huo­nei­den pal­jas­tus­ta syn­tyy vii­me het­ken pa­niik­kia koh­ta­lok­kai­den mit­taus­vir­hei­den vuok­si.

19.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri

Ratkaisun hetki. Loh­ja­lais­per­heen o­ma­ko­tiu­nel­ma on muut­tu­nut pai­na­jai­sek­si ti­lan­puut­teen ja si­säil­maon­gel­man ta­kia.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Monivalintakoe. Valinnan sietämätön vaikeus. Puutarha katolle.

19.00 Sun­nun­tai­lou­nas

Kehosuhde. Ko­ko per­he tu­tus­tuu ke­ho­suh­tee­seen­sa.

19.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Etelävaltioiden makuja. Viik­ko jat­kuu Os­los­sa. Lin­dy hop -tans­sia har­ras­ta­va Tan­ja ra­kas­taa 1930-lu­kua.

20.00 Täy­del­li­set nai­set

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Haluatko oikeasti satuttaa minua? Äärimmäinen uhkavaatimus.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

21

21.00 Muo­din hui­pul­le

Pikkuisen avantgardea. Pal­jas­tuk­set ku­lis­sien ta­kaa joh­ta­vat e­del­li­sen teh­tä­vän uu­del­lee­nar­vioin­tiin ja yl­lät­tä­vään rat­kai­suun.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Tapoja ja tavattomuuksia. Pa­rit viet­tä­vät yh­teis­tä ar­kea ja e­te­ne­vät suh­teis­saan ku­kin o­mil­la ta­soil­laan.

Ke­nen ko­to­na?

Kau­si 2, 4/12. Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.

Ri­kos­tut­ki­ja Berg­man

Veriside, 1. osa. Hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töä pyö­rit­tä­nyt pap­pi­pa­ris­kun­ta löy­de­tään kuol­lee­na ko­toaan. On­ko ky­sees­sä it­se­mur­ha vai mur­ha?

New York, I Lo­ve You

New York, I Love You.

Mil­lion Dol­lar Ba­by

Million Dollar Baby. Nel­jäl­lä Os­ca­ril­la pal­kit­tu e­lo­ku­va ker­too Mag­gies­ta, jo­ka u­nek­sii am­mat­ti­lais­nyrk­kei­li­jän u­ras­ta ja viet­tää kai­ken ai­kan­sa F­ran­kie Dun­nin nyrk­kei­lyk­lu­bil­la. F­ran­kie ei ha­luai­si si­tou­tua nais­nyrk­kei­li­jään, jol­ta si­tä pait­si puut­tuu ko­ke­mus­ta. Mag­gien tah­to ja sin­nik­kyys saa­vat hä­net kui­ten­kin suos­tu­maan. Oh­jaa­ja: C­lint East­wood, U­SA 2004. (135') Pääo­sis­sa: Hi­la­ry S­wank, C­lint East­wood, Mor­gan F­ree­man.

Ca­mil­la Läck­berg: Kuo­le­ma saa­puu F­jäll­bac­kaan

Ca­mil­la Läck­berg: Kuo­le­ma saa­puu F­jäll­bac­kaan. Dek­ka­ri­kir­jai­li­ja E­ri­ca Falck ja hä­nen po­lii­si­puo­li­son­sa Pat­rik pää­ty­vät sel­vit­tä­mään men­nei­syy­des­tä kum­pua­vaa ri­kos­vyyh­teä i­dyl­li­ses­sä F­jäll­bac­kan ka­las­ta­ja­ky­läs­sä. Ky­lil­lä ku­va­taan suo­sit­tua An­tiik­kiaar­teet-tv-sar­jaa, ja vie­rai­lul­le saa­pu­nut E­ri­can si­sar An­na f­lirt­tai­lee oh­jel­man ka­ris­maat­ti­sen juon­ta­jan kans­sa.

22.00 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans

Virkavapaalla. Ykkösfani. Valttikortti.

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I.

Murha ei vanhene koskaan. Hil­jai­ses­ta pik­ku­kau­pun­gis­ta löy­tyy ko­ti­seu­dul­leen pa­lan­nut mies am­mut­tu­na.

23.00 Youn­ger

Taidevaras. Viiksekäs kaunotar. Menneen ajan avio-onni. Karva jäätelössä.

F­ren­dit (x3)

Rossin uusi rakkaus. Maidonmakeaa. Kosto elää, Heckles ei.

23.00 F­ren­dit (x2)

Kissa vieköön. Chandlerin lista.

23.30 Täy­del­li­set nai­set

Uusinta.

23.30 F­ren­dit (x3)

Viisi pihviä ja munakoiso. Lypsä vähän, Chandler. Vauva kyydissä.
0

00.00 Em­pi­re

Raskas kruunu. Coo­kie su­lat­te­lee yl­lät­tä­vää pal­jas­tus­ta mie­hes­tään.

00.30 La­dies of Lon­don

Potkupukuilua.

Ma­ta­dor

Matador.

Fin­ding Ne­ver­land - ta­ri­noi­den läh­teil­lä

Fin­ding Ne­ver­land - ta­ri­noi­den läh­teil­lä.

Em­pi­re

Isän perua.

00.40 Sun­nun­tai­lou­nas

Kilpakosijat.

01.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

01.10 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Suoraa puhetta.

New York, I Lo­ve You

New York, I Love You.

01.30 Sel­viy­ty­jät

Vainoharhaisuutta.

01.30 La­dies of Lon­don

Krapulatunnelmissa.

01.40 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Tapoja ja tavattomuuksia.

02.25 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

La­dies of Lon­don

02.35 Sel­viy­ty­jät

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

02.50 La­dies of Lon­don

3

03.05 Sel­viy­ty­jät

03.20 Po­mo pii­los­sa

Sel­viy­ty­jät

Sel­viy­ty­jät

Po­mo pii­los­sa

03.20 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

03.50 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

03.50 I Lo­ve You.. But I Lied

04.15 Yön A­VA

04.15 Yön A­VA

04.15 Po­mo pii­los­sa

04.25 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

04.40 Yön A­VA

04.55 Po­mo pii­los­sa

05.15 Yön A­VA

05.15 Yön A­VA

05.50 Yön A­VA