Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Ja­mien pi­ka­her­kut

Kaapin antimet.

10.00 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Madonnan jalanjäljissä. Ihmemaan hahmoja. Loanheittoa.

Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Elämäntarina asuilla.

Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Viimeistä viedään.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Klassikot uusiksi.

Koi­ral­le ko­ti

Bear.

10.30 Youn­ger (x4)

P is for Pancake Me, Myself, and O Ladies Who Lust What's Up, Dock?

11.00 Kar­das­hia­nit

Vegas kutsuu!

Ko­ko Suo­mi lei­poo

Uutta ja vanhaa. Uut­ta ja van­haa.

Koi­ral­le ko­ti

Stewie.

11.00 T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Kovat leidit.

11.30 Lap­si­van­hem­mat

Uusinta.

A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Ihastusta ilmassa.

11.30 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Siskoa parempi.

Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA

Uusinta.
12

12.00 O­let mi­tä syöt

Eskon testot.

T­he C­hefs' Li­ne

Bur­ge­ri­mies

Miami, Florida.

100% Hot­ter

Episode 4 Pal­jas­te­li­ja ja nei­ti pink­ki.

Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2)

Irlantilaisessa opissa. Yhden pannun ihme.

Ke­nen ko­to­na?

Ham­mas­lää­kä­ri, y­rit­tä­jä, päi­vys­tä­jä ja vuo­ro­vas­taa­ja läh­te­vät tut­ki­mus­mat­kal­le tois­ten­sa ko­tei­hin.

12.30 Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Pippurisuutta.

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Paikallisväriä perunoista.

13.00 Ja­ne t­he Vir­gin (x2)

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Parien muodostusta.

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Feeding a Need Cake Therapy

Koi­ral­le ko­ti

Dodger.

Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Häivähdys Italiaa.

O­let mi­tä syöt

Karkkivaras. Vii­si­lap­si­sen hel­sin­ki­läis­per­heen äi­ti va­ras­taa las­ten­kin kar­kit ja on lin­noit­tau­tu­nut ko­tiin­sa y­li­pai­non tuo­man hei­kon it­se­tun­non vuok­si.

13.30 T­he C­hefs' Li­ne

Lap­si­van­hem­mat

14.00 Täy­del­li­set nai­set

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Perheen parissa. Pa­ri­suh­de­ko­kei­lu lä­hes­tyy lop­puaan, ja e­des­sä on pe­lät­ty su­ku­lais­ten ta­paa­mi­nen.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Perheen peliongelma. Per­heen pe­lion­gel­ma. Ruu­tu­riip­pu­vai­nen per­he ha­kee ra­jo­ja ja ra­ken­tei­ta.
15

15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty

The Moral Minority

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Kiinteistökuningas.

Hei me ra­ken­ne­taan!

Hirsiseinä esiin. Aavemainen sukutila. Lapsiturvallinen yläkerta.

Ke­nen ko­to­na?

Toi­sen kau­den a­loi­tus­jak­so on yl­lä­tyk­siä täyn­nä, kun et­si­vät Va­res, Pal­mu ja nei­dit Fis­her ja Marp­le pää­se­vät vauh­tiin!

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

The Apology The Public Shaming of Melissa

16.00 Lem­men vie­mää

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills (x2)

17.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Aavemainen sukutila. Lapsiturvallinen yläkerta.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Häät. Kol­me pa­ria koh­taa­vat vih­doin toi­sen­sa en­si­ker­taa o­mis­sa häis­sään.

Kau­hu­keit­tiö

15 Chefs Compete Kek­sin uu­me­nis­ta. Hei­kos­ti suo­riu­tu­neet ko­kit jou­tu­vat an­sait­se­maan jat­ko­paik­kan­sa.

U­nel­ma­rem­pat

Pikkutalon pelastus. Kol­me vuot­ta a­vios­sa ol­lut pa­ris­kun­ta ha­luaa os­taa ja kun­nos­tut­taa van­han ta­lon.

17.00 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Harjoitusillallinen. Josh Alt­man saa vä­li­tet­tä­väk­seen luk­sus­ta­lon rau­hal­li­ses­ta Pa­ci­fic Pa­li­sa­de­sis­ta, mut­ta koh­de on myy­tä­vä e­rit­täin no­peas­ti.
18

18.00 Ja­mie O­li­ve­rin et­ni­set her­kut

Autuaana Ateenassa. Sar­jan pää­tös­jak­sos­sa Ja­mie suun­taa K­rei­kan pää­kau­pun­kiin A­tee­naan her­kut­te­le­maan hu­na­jal­la, yr­teil­lä, li­ha­var­tail­la ja fe­ta­sa­laa­til­la.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Perheen peliongelma. Huutoraivarit. Auktoriteettia anarkiaan. Raastavat ruokailuhetket.

Ja­ne t­he Vir­gin (x2)

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

19.00 Ke­nen ko­to­na?

Ke­nen ko­tiin mat­ka­taan lau­tal­la, ku­ka a­suu van­haan ki­ven­näis­ve­si­teh­taa­seen ra­ken­ne­tus­sa lof­tis­sa?

U­nel­ma­rem­pat

Kaliforniasta Texasiin. Hurmaava talovanhus. Talo seikkailunhaluisille.

Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA

19.00 Sun­nun­tai­lou­nas

Anteeksianto. Tau­no koh­taa kou­lu­kiu­saa­jan­sa ja poh­tii an­teek­sian­non mie­lek­kyyt­tä.

19.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Lähiruokaa metsästä. Rolf on 79-vuo­tias ak­tii­vi­nen e­lä­ke­läi­nen, jo­ka työs­ken­te­lee y­hä o­sa-ai­kai­ses­ti.

20.00 Täy­del­li­set nai­set

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Kar­das­hia­nit

Pokerioppeja. Kim roh­kais­tuu läh­te­mään Ka­nyen kans­sa Pa­rii­siin Louis Vuit­to­nin mies­ten­vaa­te­näy­tök­seen. K­ris yl­lyt­tää tyt­tä­ren­sä pe­laa­maan po­ke­ria S­hel­lin jär­jes­tä­mäs­sä hy­vän­te­ke­väi­syys­tur­nauk­ses­sa.
21

21.00 Muo­din hui­pul­le

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Häät. Kol­me pa­ria koh­taa­vat vih­doin toi­sen­sa en­si­ker­taa o­mis­sa häis­sään. Lu­vas­sa on jän­ni­tys­tä, lait­tau­tu­mis­ta ja vii­me het­ken ken­kien vuok­raus­ta.

Ke­nen ko­to­na?

Toi­sen kau­den a­loi­tus­jak­so on yl­lä­tyk­siä täyn­nä, kun et­si­vät Va­res, Pal­mu ja nei­dit Fis­her ja Marp­le pää­se­vät vauh­tiin!

O­let mi­tä syöt

Karkkivaras. Vii­si­lap­si­sen hel­sin­ki­läis­per­heen äi­ti va­ras­taa las­ten­kin kar­kit ja on lin­noit­tau­tu­nut ko­tiin­sa y­li­pai­non tuo­man hei­kon it­se­tun­non vuok­si.

K­reik­ka­lai­nen nai­ma­kaup­pa

Kreikkalainen naimakauppa. A­me­ri­kank­reik­ka­lai­ses­ta per­hees­tä ker­to­va läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia, jos­sa nau­re­taan e­ri­lais­ten kult­tuu­rien yh­teen­tör­mäyk­sel­le. Per­heen kol­mi­kymp­pi­nen ty­tär Tou­la on vaa­ras­sa jää­dä van­hak­si­piiak­si, mut­ta kun hän e­sit­te­lee ei-k­reik­ka­lai­sen sul­ha­seh­dok­kaan­sa se­ka-a­vio­liit­to­ja vas­tus­ta­val­le su­vul­leen, o­vat fars­sin ai­nek­set koos­sa.

Haa­mu­mor­sian

Haamumorsian. Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään E­va Lon­go­ria (Täy­del­li­set nai­set) Ka­ten roo­lis­sa. Ka­te on ai­keis­sa as­tua a­vioon e­läin­lää­kä­ri Hen­ryn kans­sa, mut­ta jou­tuu hää­päi­vä­nään on­net­to­muu­teen. Ka­te he­rää, mut­ta ku­kaan ei e­nää tie­dos­ta hä­nen läs­näo­loaan, ei e­des Hen­ry, jo­ka löy­tää pian uu­den suh­teen.

I­re­ne Huss: La­si­pa­ho­lai­nen

Irene Huss: Lasipaholainen. Gö­te­bor­gin lie­peil­lä löy­de­tään kol­me pap­pis­per­heen jä­sen­tä raa'as­ti mur­hat­tu­na. Ri­kos­pai­kal­le on ve­rel­lä maa­lat­tu y­lö­sa­lai­sin o­le­via pen­tag­ram­me­ja, jot­ka viit­taa­vat saa­ta­nan­pal­von­taan. Ri­kos­ta tut­ki­va I­re­ne Huss jou­tuu it­se­kin saa­ta­nan­pal­vo­jien uh­rik­si en­nen kuin mut­ki­kas vyyh­ti al­kaa sel­vi­tä. Ruot­si, 2007.

22.00 Youn­ger

P is for Pancake Naiseuden syövereissä. Ladies Who Lust What's Up, Dock?

22.30 N­CIS: New Or­leans

Ystävän avunpyyntö Ulkokuori pettää. Mies menneisyydestä

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I.

Langennut enkeli. Tei­ni­poi­ka am­mus­ke­lee po­lii­sia­se­mal­la ja ot­taa pant­ti­van­geik­seen Rus­sel­lin ja yh­den am­mus­ke­lus­sa haa­voit­tu­neen mie­hen.

23.00 Sun­nun­tai­lou­nas

Alku.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Häät. Kol­me pa­ria koh­taa­vat vih­doin toi­sen­sa en­si­ker­taa o­mis­sa häis­sään.

Em­pi­re

23.30 Täy­del­li­set nai­set

Uusinta.

A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Ihastusta ilmassa.
0

00.00 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Suorat sanat.

S­tep Up

Step Up. Tans­sin hur­maa pulp­pua­va d­raa­ma köy­häs­tä Ty­le­ris­ta, jo­ka a­suu kas­vat­ti­van­hem­pien­sa luo­na Bal­ti­mo­ren s­lum­mis­sa ja rik­kaas­ta No­ras­ta, jo­ka a­suu hie­nos­sa ta­los­sa äi­tin­sä kans­sa.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

The Apology The Public Shaming of Melissa

00.30 T­he Hap­pe­ning

The Happening.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Neljä vuodenaikaa päivässä.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Illalliskutsut.

Em­pi­re

Veto. Coo­kie ja Lu­cious et­si­vät uu­sia ar­tis­te­ja tal­liin­sa.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Valehtelijasta varkaaksi?

01.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Terassikollegat. Kovia syytöksiä.

01.40 Kar­das­hia­nit

02.00 Kar­das­hia­nit

02.00 I Lo­ve You.. But I Lied

02.10 La­by­rint­ti

02.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si

02.30 Kar­das­hia­nit

02.40 Hää­hul­lut (x2)

02.40 Hää­hul­lut (x2)

3

03.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA (x2)

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA

03.35 Hää­hul­lut

03.55 Hää­hul­lut

04.30 Yön A­VA

Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Yön A­VA

04.50 Yön A­VA

05.05 Yön A­VA