Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Ja­mien pi­ka­her­kut

Klassikot uusiksi.

10.00 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Loppuhuipennus. Uudet kuningattaret. Älä jää varjoon.

Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Rullailua. Musiikin pauloissa.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Makuja maailmalta.

Koi­ral­le ko­ti

Remontti.

10.30 Youn­ger (x4)

A Kiss is Just A Kiss The Marshmallow Experiment Last Days of Books A Night at the Opera

11.00 Koi­ral­le ko­ti

Homma hanskassa.

T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Supervoimia.

11.20 Kar­das­hia­nit

True.

Ko­ko Suo­mi lei­poo

Suomalaiset maut. Suo­ma­lai­set maut.

Lap­si­van­hem­mat

Syytä juhlaan.

11.30 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Rakkautta etsimässä.

11.30 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Suorat sanat.

Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA

Uusinta.

11.50 Pi­lan­päi­ten

12

12.00 Maail­man kar­meim­mat ju­na­mat­kat

100% Hot­ter

Episode 3 F­riik­ki ja mi­nis­hort­sit.

Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2)

Kasvikset kunniaan. Uusi keittiö, uudet kujeet.

Ke­nen ko­to­na?

Ke­nen ko­tiin mat­ka­taan lau­tal­la, ku­ka a­suu van­haan ki­ven­näis­ve­si­teh­taa­seen ra­ken­ne­tus­sa lof­tis­sa?

12.20 T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Väriä ja korkkareita.

T­he C­hefs' Li­ne

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Kalaa Kanarialla.

12.50 Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Vegaani-illallinen.

12.50 Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Pippurisuutta.

13.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Hostile Hacienda Backed Into a Corner

Koi­ral­le ko­ti

Stewie.

13.00 Hei me ra­ken­ne­taan! (x2)

Pohjaratkaisu avaraksi. Vanhan myllyn uusi ilme.

13.20 Pi­lan­päi­ten

Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Tuulahdus etelästä.

13.30 Bur­ge­ri­mies

New Orleans, Louisiana.

13.30 T­he C­hefs' Li­ne

Lap­si­van­hem­mat

13.50 Pi­lan­päi­ten

14.00 Täy­del­li­set nai­set

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Illalliskutsut. Pa­ris­kun­nat suun­taa­vat vuo­ris­ton jyl­hiin mai­se­miin il­lal­lis­kut­su­ja var­ten.

14.30 Ja­mien pi­ka­her­kut

Lastenleikkiä.
15

15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty

Shock and Roll

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Kymppikerho.

Ja­mie kok­kaa I­ta­lias­sa

Rooma. Uusinta.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la UK

Ratkaisujen äärellä. Kuka sanoo tahdon?

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

Shaddy Beach Let Them Eat Cake

16.00 Lem­men vie­mää

Umpikujassa. Alician sydän. Boriksen bluffi. Ilkeä isä. Olutprinssejä.

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills (x2)

17.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Pohjaratkaisu avaraksi. Vanhan myllyn uusi ilme.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Parien muodostusta. O­sit­tain uu­dis­tu­nut a­sian­tun­ti­ja­ne­lik­ko va­lit­see jäl­leen sa­to­jen ha­ki­joi­den jou­kos­ta kuu­si sink­kua, jot­ka me­ne­vät nai­mi­siin.

Kau­hu­keit­tiö

16 Chefs Compete (2) Pet­ty­myk­siä. Bar­ret ja Jes­si­ca ei­vät pär­jää tar­joi­li­joi­na sur­kean kä­sia­lan­sa vuok­si.

Hei me ra­ken­ne­taan!

Hirsiseinä esiin. S­van­te ja Kat­ta muut­ti­vat Tuk­hol­mas­ta Bill­nä­siin, mis­tä he löy­si­vät u­nel­mien­sa ta­lon.

17.00 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Kiinteistökuningas. Ja­mes ja Da­vid saa­vat myy­tä­väk­seen i­son ta­lon pe­rin­teik­kääl­tä Los Fe­li­zin a­lueel­ta.

17.55 Ja­mie O­li­ve­rin et­ni­set her­kut

Mausteinen Marrakech. Aistikas Andalusia. Taivaallisten makujen Tukholma. Vesi kielellä Venetsiassa. Pötyä pöytään Pyreneillä.

Ja­ne t­he Vir­gin (x2)

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Olen muuttunut. Hec­tor jär­jes­tää lu­kion 10-vuo­tis­luok­ka­ko­kouk­sen 12 vuot­ta myö­hem­min. Va­len­cia koh­taa en­si­rak­kau­ten­sa ja Josh saa kuul­la i­kä­viä to­tuuk­sia tans­siais­ku­nin­kuu­des­taan.
18

19.00 Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja! Ar­vaat­ko si­nä, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat f­ree­lan­cer, per­so­nal t­rai­ner, hal­lin­to­koor­di­naat­to­ri ja y­rit­tä­jä?

U­nel­ma­rem­pat

Papan talon uusi elämä. Modernin perheen ratkaisut. Isompi poikamiesboksi.

Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA

19.00 Sun­nun­tai­lou­nas

Alku. Ee­vi al­kaa käy­dä te­ra­pias­sa. Tau­no al­kaa lis­ta­ta a­sioi­ta jot­ka pi­tää teh­dä en­nen kuo­le­maa.

19.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Kotiäiti-ruokabloggaaja. Ko­tiäi­ti An­ge­la kir­joit­taa ruoas­ta pai­kal­lis­leh­teen ja pi­tää ruo­kab­lo­gia.

20.00 Täy­del­li­set nai­set

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Kar­das­hia­nit

Vegas kutsuu! Kim läh­tee van­ho­jen kou­lu­ka­ve­rei­den­sa kans­sa Las Ve­ga­siin C­he­riä kat­so­maan. Kh­loe, T­ris­tan ja T­rue tu­le­vat en­sim­mäis­tä ker­taa yh­des­sä Ca­la­ba­sa­siin.
21

21.00 Muo­din hui­pul­le

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Parien muodostusta. O­sit­tain uu­dis­tu­nut a­sian­tun­ti­ja­ne­lik­ko va­lit­see jäl­leen sa­to­jen ha­ki­joi­den jou­kos­ta kuu­si sink­kua, jot­ka me­ne­vät nai­mi­siin.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Kaikki uusiksi. Uusk­las­sis­ta tyy­liä e­dus­ta­va 1960-lu­vun ta­lo saa pur­ku­tuo­mion, kos­ka re­mon­toi­mi­nen o­li­si tul­lut kal­liim­mak­si kuin uu­den, ny­kyai­kai­sen ta­lon ra­ken­ta­mi­nen.

O­let mi­tä syöt

Eskon testot. Hunks a­jois­taan roi­mas­ti tuh­tiu­tu­nut Es­ko Ee­ri­käi­nen on an­ta­nut pik­ku­sor­men ros­ka­ruual­le ja saa jär­ky­tyk­sek­seen kuul­la tes­tos­te­ro­niar­vo­jen­sa ro­mah­ta­neen.

Rep­pu­rit reis­sus­sa

Reppurit reissussa. Vauh­dik­kaas­sa ko­me­diae­lo­ku­vas­sa Dan T­runk­man tuo­ree­na y­rit­tä­jä­nä ta­voit­te­lee i­soa ka­laa kouk­kuun. Hän myyn­ti­tyk­kei­neen mat­kus­taa Sak­saan te­ke­mään e­lin­tär­keää so­pi­mus­ta, mut­ta sa­mal­la a­pa­jal­la käys­ken­te­lee myös Da­nin en­ti­nen työ­nan­ta­ja.

Af­ter t­he Sun­set - keik­ka Ba­ha­mal­la

After the Sunset - keikka Bahamalla. Mes­ta­ri­var­kaat Max ja Lo­la o­vat teh­neet vii­mei­sen ti­mant­ti­ryös­tön­sä ja näyt­tä­neet pit­kää ne­nää F­BI-a­gent­ti S­tan L­loy­dil­le. Pa­ris­kun­ta päät­tää ve­täy­tyä le­kot­te­le­maan t­roop­pi­seen pa­ra­tii­siin Ba­ha­mal­le, mut­ta jää­rä­päi­nen S­tan ei lo­pet­ta­mi­sai­kei­siin us­ko vaan seu­raa pe­räs­sä ja us­koo nap­paa­van­sa pit­kä­kyn­net vie­lä ry­sän pääl­tä.

I­re­ne Huss: Yö­kier­to

Irene Huss: Yökierto. Sai­raa­lan hil­jai­nen yö­vuo­ro saa t­raa­gi­sen kään­teen, kun y­li­lää­kä­ri ja vah­ti­mes­ta­ri löy­tä­vät yh­den sai­raan­hoi­ta­jis­ta mur­hat­tu­na por­tai­kos­ta. Tut­ki­muk­sis­sa et­si­vä I­re­ne Hus­sil­le sel­viää, et­tä o­ma­laa­tui­sen hen­ki­lö­kun­nan pyö­rit­tä­män van­han sai­raa­lan ku­lis­seis­sa pii­lee lu­kui­sia vaiet­tu­ja su­ru­näy­tel­miä ja kat­ke­ria sa­lai­suuk­sia.

22.00 Youn­ger

A Kiss is Just A Kiss Vaahtokarkkikoe. Last Days of Books A Night at the Opera

22.30 N­CIS: New Or­leans

Likaisia salaisuuksia Juhlavieraita. Kipeitä muistoja

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I.

Kutsumaton vieras. Ko­ko­nai­nen per­he on ka­don­nut, ja sel­keim­mäl­tä e­päil­lyl­tä vai­kut­taa hei­dän ta­los­saan a­su­nut nar­ko­maa­ni.

23.00 I­na <3 por­no

Suo­mi - A­ma­töö­ri­por­non ja a­las­to­muu­den keh­to.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si

Parien muodostusta.

Em­pi­re

Veto. Coo­kie ja Lu­cious et­si­vät uu­sia ar­tis­te­ja tal­liin­sa.

23.30 Täy­del­li­set nai­set

Uusinta.
0

00.00 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Rakkautta etsimässä.

T­he Hap­pe­ning

The Happening. On ai­van ta­va­no­mai­nen päi­vä New Yor­kin Cent­ral Par­kis­sa, kun yh­täk­kiä ih­mi­set jäh­met­ty­vät pai­koil­leen, al­ka­vat pu­hu­vat se­ka­via ja tap­pa­vat it­sen­sä.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

Myrskyisä matka. Paljon melua kakusta.

00.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Peiliongelmia.

Re­mon­til­la ra­hoik­si

Raakaa peliä.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Hynttyyt yhteen.

Em­pi­re

Surun syövereissä.

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Oma valinta.

01.00 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Kattokiista.

01.25 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Hyväntekeväisyyshaaste. Yllätyksiä.

01.35 Kar­das­hia­nit (x2)

Dashin kohtalonhetket.

01.50 Kar­das­hia­nit (x2)

Tunteet pinnassa. Vaikeat vauvakutsut.

01.50 Kar­das­hia­nit

Viimeinen oljenkorsi.

02.00 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

I Lo­ve You.. But I Lied

02.35 Kar­das­hia­nit

Kar­das­hia­nit

02.35 Hää­hul­lut

Hää­hul­lut

3

03.00 Hää­hul­lut (x2)

03.30 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA

03.30 Hää­hul­lut

03.30 Bo­dy Fi­xers (x2)

03.45 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA (x2)

03.55 Yön A­VA

04.30 Yön A­VA

05.05 Yön A­VA

05.30 Yön A­VA

05.30 Yön A­VA