Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.25 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.25 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Ja­mien pi­ka­her­kut

Uuni töihin.

10.00 Kar­das­hia­nit

Pallo peliin.

Ja­mie O­li­ver: mes­ta­ri­kok­ki

Tunteet pinnassa.

Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Kelteisillään lavalla. Ilmojen halki. Shakespearea parodioimassa.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Lastenleikkiä.

Koi­ral­le ko­ti

Luna. Yk­si­vuo­tias sak­san­pai­men­koi­ra Lu­na on var­si­nai­nen e­ner­gia­pak­kaus.

10.30 Youn­ger (x4)

Tattoo You The Mao Function Like a Boss The Jade Crusade

11.00 T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Uusi elämä, uusi tyyli.

T­he C­hefs' Li­ne

Ja­mien pi­ka­her­kut

Lastenleikkiä.

Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Gotlannin makuja.

T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Tuplaongelmia.

11.30 Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Jälkiruokien kuningatar.

Bet­hen­ny & F­red­rik

Juhlan aika.

Koi­ral­le ko­ti

Odie.

11.30 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Unelmien mekko.

Fi­tis­tä fä­tik­si ja ta­kai­sin

Muodonmuutoksia. Ki­vik­koi­nen kah­dek­san kuu­kau­den p­ro­jek­ti on vih­doin o­hi.
12

12.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Ashley Jensen.

Maa­jus­sil­le mor­sian

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Sisäänkäynnin kimpussa. Valoa pimeyteen.

Ke­nen ko­to­na?

Ke­nel­lä on mah­ta­va ken­kä­ko­koel­ma, ke­nen ko­to­na a­suu pie­niä ku­nin­kaal­li­sia?

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Ehtoisa eläkeläinen.

13.00 Bur­ge­ri­mies

Las Vegas, Nevada.

T­he Last Re­sort

Roolit vaihtoon.

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Koi­ral­le ko­ti

Hachi.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Somekoukku.

Ko­toi­sa

Viidakosta ulko-olohuoneeksi. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa teh­dään vil­liin­ty­nees­tä puu­tar­has­ta viih­tyi­sä ko­ko per­heen ul­ko-o­lo­huo­ne.

13.30 T­he C­hefs' Li­ne

14.00 A­VA­doc: Maail­man kar­meim­mat len­not

Maailman karmeimmat lennot.

Täy­del­li­set nai­set

Your Fault Rakkautta ilmassa.

Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Tuulahdus Lähi-itää.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Menetyksen jälkeen. Loui­sel­la ja Dar­ra­nil­la on nel­jä­vuo­tias poi­ka, ja he o­dot­ta­vat tois­ta las­taan.

14.30 Lap­si­van­hem­mat

Iloinen yllätys. Ch­ris­tof­fer an­taa Ha­li­mel­le yl­lä­tys­lah­jan.
15

15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty

Something's Fishy

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Suuri kysymys.

T­he Last Re­sort

Jälleennäkeminen.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Koristusta kuistille. Arvioinnin aika.

T­ref­faa mun van­hem­mat

Jakso 10

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Huumoria ja sydänsuruja. A­sian­tun­ti­jat va­lit­se­vat kak­si seu­raa­vaa pa­ria.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

Picking Sides The Importance Of Being Family

16.00 Lem­men vie­mää

Rakkauden monet kasvot. Askeleen edellä. Yllätysjuhlat sairaalassa. Keittiömestari vaihtoon. Pitkästä aikaa.

Fi­tis­tä fä­tik­si ja ta­kai­sin

Muodonmuutoksia. Ki­vik­koi­nen kah­dek­san kuu­kau­den p­ro­jek­ti on vih­doin o­hi.

17.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Terassi poreammeella. Moottorikerhon kerhotila.

U­peat s­kan­di­ko­dit

Tyyliä ja tiluksia.

Kau­hu­keit­tiö

Keho koetuksella. Jouk­kueet jou­tu­vat fyy­si­sen haas­teen e­teen, kun hei­dän pi­tää kii­peil­lä ja et­siä hum­me­rei­ta.

A­VA­doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt

Maailman karmeimmat risteilyt. Mat­kai­lun i­kä­vis­tä sat­tu­muk­sis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan nyt kom­mel­luk­siin ve­sil­lä.

Ja­mien su­per­ruo­kaa

Yrttejä ja tofua. Ja­mien su­per­ruo­ka­mat­kat vie­vät täl­lä ker­taa K­reik­kaan ja Ja­pa­niin.

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Perfektionismia. Josh F­lagg et­sii ta­loa per­fek­tio­nis­ti­pa­ris­kun­nal­le, jo­ka ei suos­tu min­kään­lai­siin komp­ro­mis­sei­hin ta­lon suh­teen.

17.30 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Alaston totuus.
18

18.00 Ma­ku­muis­to­ja

Jen­ni Ko­kan­der ja Ka­ri Lu­mi­ke­ro vie­rai­le­vat Van­taal­la yh­tei­ses­sä pöy­däs­sä ot­ta­mas­sa sel­vää mi­ten mo­nel­la ta­paa hä­vik­ki­ruoal­la voi teh­dä hy­vää.

Ja­mie O­li­ver: Su­per Food Fa­mi­ly C­las­sics

Pastaa ja kimchiä. Donitseja ja omenoita. Avokadoja ja bibimbapia. Juustoa ja siitakesieniä.

Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Rakkaus tulee hitaasti. Jen­ny a­loit­taa ke­mo­te­ra­pian. Se ei kui­ten­kaan hil­jen­nä vauh­tia, vaan hän liit­tyy C­har­lien hou­kut­te­le­ma­na kuo­roon ja ryh­tyy e­sit­tä­mään Ka­re­nin kir­jai­li­jaa.

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Suuria uutisia. Heat­her ja Va­len­cia ker­to­vat e­lä­män­muu­tok­sis­taan ja Re­bec­ca suh­tau­tuu uu­ti­siin o­mal­la ta­val­laan.

19.00 Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään suun­taam­me koh­ti jär­vi­mai­se­mia ja kur­kis­tam­me, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat las­ken­ta­sih­tee­ri, a­lue­joh­ta­ja, ra­vin­to­la­työn­te­ki­jä ja lii­kun­na­noh­jaa­ja.

U­nel­ma­rem­pat

Katto korkealle. C­hip ja Joan­na et­si­vät täl­lä ker­taa ta­loa kol­mi­lap­si­sel­le per­heel­le, jos­sa äi­ti tar­vit­see ti­laa as­kar­te­lu- ja maa­laus­huo­neel­le työn­sä­kin puo­les­ta.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Somekoukku.

Ko­toi­sa

Viidakosta ulko-olohuoneeksi. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa teh­dään vil­liin­ty­nees­tä puu­tar­has­ta viih­tyi­sä ko­ko per­heen ul­ko-o­lo­huo­ne.

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku (x2)

Vain paras on kyllin hyvä. Kurvit suoriksi.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Mittava mullistus. Lää­kä­ri­per­he on löy­tä­nyt ta­lon mie­lui­sal­ta a­lueel­ta Poh­jois-Eng­lan­nis­sa. Van­haa ta­loa pi­täi­si kui­ten­kin a­var­taa ja laa­jen­taa, ja puu­tar­haan toi­vot­tai­siin kyl­py­pal­jua ja ka­li­for­nia­lais­tyy­li­siä ul­koil­ma­ti­lo­ja.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Somekoukku.

20.00 Täy­del­li­set nai­set

Your Fault Love Is In The Air (a.k.a. What I Did For Love)

A­VA­doc: Mil­jar­döö­ri­lap­set

Miljardöörilapset. Mil­jar­döö­rien lap­sil­la on i­han e­ri mei­nin­ki.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Menetyksen jälkeen. Loui­sel­la ja Dar­ra­nil­la on nel­jä­vuo­tias poi­ka, ja he o­dot­ta­vat tois­ta las­taan. He o­vat myös ko­ke­neet suu­ren me­ne­tyk­sen, jo­ten Go­kin ja tii­min a­pu tu­lee tar­pee­seen.

Kar­das­hia­nit

Podcastin paluu. Kh­loen tois­tai­sek­si vii­mei­sel­lä Ka­li­for­nian-vi­sii­til­lä vie­te­tään vau­va­juh­lia ja o­sal­lis­tu­taan Cal­vin K­lei­nin ku­vauk­siin.
21

21.00 Muo­din hui­pul­le

Su­per­nan­ny Suo­mi

Somekoukku.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Mittava mullistus. Lää­kä­ri­per­he on löy­tä­nyt ta­lon mie­lui­sal­ta a­lueel­ta Poh­jois-Eng­lan­nis­sa.

A­VA­doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt

Maailman karmeimmat risteilyt. Mat­kai­lun i­kä­vis­tä sat­tu­muk­sis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan nyt kom­mel­luk­siin ve­sil­lä.

Ma­gic Mi­ke

Magic Mike. D­raa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä Mi­kes­ta, jo­ka pais­kii töi­tä ra­ken­nus­työ­mail­la, mut­ta il­lan pi­me­tes­sä ra­ken­nus­te­li­neet vaih­tu­vat st­rip­paus­tan­koon. Il­ta­hom­miin mu­kaan lyöt­täy­tyy rak­sa­työ­ka­ve­ri A­dam, jon­ka Mi­ke ot­taa sii­pien­sä suo­jaan ja o­pet­taa nuo­rel­le mie­hel­le yö­työn sa­lat.

Jä­tä se!

Jätä se! Hol­ly­wood-täh­tiä vi­li­se­vä ih­mis­suh­de­ko­me­dia si­joit­tuu Bal­ti­mo­reen, jos­sa pa­ri-kol­me­kymp­pi­set sin­kut pyr­ki­vät löy­tä­mään ku­kin it­sel­leen to­del­li­sen e­lä­män­kump­pa­nin tul­ki­ten vas­tak­kai­sen su­ku­puo­len lä­het­tä­miä sig­naa­le­ja. Syys­tä tai toi­ses­ta pon­nis­tuk­set me­ne­vät lä­hes ai­na täy­sin pos­kel­leen.

Miss F­BI - a­seis­tet­tu ja i­ha­na

Miss FBI - aseistettu ja ihana. Ko­me­dia o­ma­päi­ses­tä F­BI-a­gen­tis­ta, jo­ka läh­tee e­si­mie­hen­sä kiel­lois­ta piit­taa­mat­ta Las Ve­ga­siin et­si­mään sie­pat­tua mis­siys­tä­vään­sä.

22.00 Youn­ger

Tattoo You The Mao Function Naispomot. Tapaus Jade.

22.30 N­CIS: New Or­leans

Pako Suunnanmuutos Kohtalokas salaisuus.

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I.

Kaikella on hintansa. Ri­kos­paik­ka­tut­ki­jat hä­ly­te­tään pai­kal­le, kun tien var­res­ta löy­tyy hy­lät­ty au­to, jos­sa on 16-vuo­tiaan ty­tön ruu­mis.

23.15 Jo­han Falk 5 - o­pe­raa­tio Sa­ta­kie­li

Johan Falk 5 - operaatio Satakieli.

23.30 Täy­del­li­set nai­set

Your Fault Love Is In The Air (a.k.a. What I Did For Love) Uusinta.

23.30 Jä­tä se!

Jätä se! Hol­ly­wood-täh­tiä vi­li­se­vä ih­mis­suh­de­ko­me­dia si­joit­tuu Bal­ti­mo­reen, jos­sa pa­ri-kol­me­kymp­pi­set sin­kut pyr­ki­vät löy­tä­mään ku­kin it­sel­leen to­del­li­sen e­lä­män­kump­pa­nin tul­ki­ten vas­tak­kai­sen su­ku­puo­len lä­het­tä­miä sig­naa­le­ja.

23.40 Miss Ko­vis

Miss Kovis. Toi­min­ta­ko­me­dia, jos­sa F­BI:n nai­sa­gent­ti so­lu­te­taan kau­neus­kil­pai­luun es­tä­mään tu­hoi­sa kos­tois­ku.
0

00.30 Sink­kue­lä­mää (x4)

Ei paluuta neljänkymmenen porteilta Solidaarisuudella päähän! Kuumana käyvä kylmä sota Mäiskis, Manhattan!

Sink­kue­lä­mää (x2)

Amerikatar Pariisissa, Part une. Amerikatar Pariisissa, Part deux.

A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Alaston totuus.

01.00 Em­pi­re

Perheen voimalla.

01.10 Le­gen­dat ke­häs­sä

Legendat kehässä.

01.40 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Ruokarekat. Keit­tiö­re­mon­tit jat­ku­vat.

Gås­mam­man

Sonja etsii epätoivoisesti Gustavia.

01.50 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Keittiöt puntarissa. Keit­tiö­viik­ko on lop­pu­suo­ral­la.

01.50 A­VA­doc: Maail­man kar­meim­mat ris­tei­lyt

Maailman karmeimmat risteilyt.

02.00 Bet­hen­ny & F­red­rik

02.10 Em­pi­re

02.35 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2)

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

02.45 Kar­das­hia­nit

02.45 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

3

03.05 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

03.05 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

03.25 Kar­das­hia­nit

I­na <3 por­no

03.40 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

03.40 Bo­dy Fi­xers

04.00 Kar­das­hia­nit

04.10 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

04.10 Kar­das­hia­nit

04.20 Hää­hul­lut

Re­mon­til­la ra­hoik­si

04.40 Lap­si­van­hem­mat

05.00 Yön A­VA

05.15 Yön A­VA

05.15 Yön A­VA

05.40 Yön A­VA

05.55 Aa­mun A­VAus