Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

06.45 Yön A­VA

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Ja­mien pi­ka­her­kut

Stressi pois.

10.00 Kar­das­hia­nit

Chigago.

E­läin­tar­han sa­lai­suu­det

Vanhemmuuden iloja ja kiroja.

Sis­kot

Hei me ra­ken­ne­taan!

Terassi poreammeella.

Ja­mie O­li­ve­rin Aust­ra­lian päi­vä­kir­ja

Ko­din uu­si il­me

Kermanvaaleaa vai riemunkirjavaa?

Koi­ral­le ko­ti

Teri.

10.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si (x2)

Liverpool-fani. Vippaskonsteja.

11.00 Ti­nan mat­kas­sa

Kylässä golfkuningattarella.

Suo­men kau­nein ko­ti

Kodit kompakteissa neliöissä. Itselle remontoidut vanhat puutalot. Boheemia rohkeutta. Omien unelmien kodit.

E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

Yllätyssyntymiä.

11.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Herkkutatteja ja kampasimpukoita.

Fi­tis­tä fä­tik­si ja ta­kai­sin

Uutta verta.
12

12.00 Ke­nen ko­to­na?

Oma piha Kalliossa. Tänään Kenen kotona? Kenen kotona?

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Kylppärin kimpussa. Taidetta tupaan.

Ke­nen ko­to­na?

Tä­nään ar­vail­laan, ke­nen ko­ti on vie­hät­tä­väs­sä van­has­sa ky­lä­kau­pas­sa ja ku­ka hörp­pää aa­mu­kah­vin­sa i­hail­len Us­pens­kin ka­ted­raa­lia.

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Kurdiherkkuja.

13.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Laura Huhtasaari. Juha Sipilä. Jorma Uotinen. Kaija Koo.

Bur­ge­ri­mies

San Francisco ja Muir Woods.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Temppuilevat prinsessat. Temp­pui­le­vat p­rin­ses­sat.

Ke­nen ko­to­na?

St­ra­te­gis­ti, mal­li, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja ja kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä vie­rai­le­vat tois­ten­sa ko­deis­sa ja y­rit­tä­vät pää­tel­lä, ku­ka mis­sä­kin a­suu.

14.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Ti­nan tun­tu­ri­keit­tiö

Rakkaudesta lajiin.

Ko­din uu­si il­me

Kermanvaaleaa vai riemunkirjavaa?

Kok­ki­so­ta

Cristal Snow ja Viivi Huuska.

Koi­ral­le ko­ti

Jojo ja Rhi Rhi.

Ti­nan tun­tu­ri­keit­tiö

Rakkaudesta lajiin. Täl­lä ker­taa Ti­nan vie­raak­si saa­puu maas­to­hiih­tä­jä­pa­ri An­na Haag ja E­mil Jöns­son.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Piristystä perheelle. Kol­mi­lap­si­nen per­he kai­paa vä­riä ja ko­dik­kuut­ta ti­la­vaan mut­ta an­keaan o­lo­huo­ne-ruo­kai­lu­ti­laan­sa.

14.30 T­he C­hefs' Li­ne

Ravintola Easy Tiger.
15

15.00 Lem­men vie­mää

Syke koholla. Uskonpuutetta. Paineen alla timantitkin syntyvät. Huoli hevosista. Kilpailupäivä.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Lempi lujilla. Rea­li­ty­sar­jan tans­ka­lais­ver­sios­sa et­si­tään sin­kuil­le rak­kaut­ta to­si­tar­koi­tuk­sel­la.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

Dinner Interrupted Swimming With the Gefilte Fishes

16.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty

Lies in the Air, Sand in My Hair

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Piinaava tarjous.

T­he Last Re­sort

50 vuoden päästä.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Koteja siivekkäille. Kylppärit syynissä.

T­ref­faa mun van­hem­mat

Jakso 6

Fi­tis­tä fä­tik­si ja ta­kai­sin

Uutta verta.

17.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Juha Sipilä. Jorma Uotinen. Kaija Koo. Lauri Markkanen.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Latohäät. Uusinta.

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Muutoksia suunnitelmiin. Josh F­lagg kaup­paa har­vi­nais­laa­tuis­ta ta­loa a­lueel­la, jo­ta ei tun­ne.
18

18.00 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Takaisin kiertoon.

Mo­der­ni per­he (x4)

Roolileikkejä Tasa-arvoa Tyhjä pesä Valmistujaiset

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Pakkaushuolia. Hääpäivä.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Piristystä perheelle. Kol­mi­lap­si­nen per­he kai­paa vä­riä ja ko­dik­kuut­ta ti­la­vaan mut­ta an­keaan o­lo­huo­ne-ruo­kai­lu­ti­laan­sa.

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Haluan jäädä tänne. Re­bec­ca il­moit­taa o­le­van­sa syyl­li­nen T­ren­tin mur­hay­ri­tyk­seen ja ha­luaa van­ki­laan te­ke­mään ka­tu­mus­har­joi­tuk­sia.

19.00 Suo­men kau­nein ko­ti

Funkkistalosta vanhalle juna-asemalle. Kattojen yllä.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Temppuilevat prinsessat. Temp­pui­le­vat p­rin­ses­sat. I­so­sis­kon k­roo­ni­nen sai­raus ja tä­män saa­ma huo­mio he­rät­tää pie­nem­mäs­sä ka­teut­ta.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku (x2)

Itku silmässä. Kumpi vaiko molemmat?

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Temppuilevat prinsessat. Temp­pui­le­vat p­rin­ses­sat. I­so­sis­kon k­roo­ni­nen sai­raus ja tä­män saa­ma huo­mio he­rät­tää pie­nem­mäs­sä ka­teut­ta. Siir­ty­mi­set o­vat silk­kaa s­how­ta.

20.00 P­las­tiik­ka­ki­rur­gian pää­kau­pun­ki

B­rit­ti­läi­nen An­nie P­ri­ce on e­lä­nyt pa­lo­vam­mo­jen kans­sa ko­ko i­kän­sä, ja hä­nel­le on teh­ty lu­kui­sia toi­min­ta­ky­kyä pa­ran­ta­via leik­kauk­sia.

Ex-On­nel­li­set

Rakkausisä. Ke­sä tuo E­roa­sun­to­jen a­suk­kail­le uut­ta rak­kaut­ta, uu­sia a­su­mis­jär­jes­te­ly­jä, uu­sia seik­kai­lu­ja ja An­til­le jäl­leen uu­den jäl­ke­läi­sen.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Keitto, kiusaus ja kastike. Keit­to, kiu­saus ja kas­ti­ke. Sii­nä pää­ta­voit­teet, kun per­heen i­sä on jää­mäs­sä van­hem­pain­va­paal­le ja ot­ta­mas­sa vas­tuu­ta kol­mi­hen­ki­sen per­heen ruo­ka­huol­los­ta.

Tee mi­nus­ta täy­del­li­nen

Do­ku­ment­ti ih­mi­sis­tä, jot­ka o­vat kou­kus­sa vaa­ral­li­siin kos­meet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Ri­ma­kau­hua ja rak­kaut­ta

Satunnaisia sankareita. Ra­mo­nan häis­tä käyn­nis­tyy ta­pah­tu­ma­ket­ju, jo­ka kos­ket­taa yh­den ja toi­sen­kin e­lä­mää. Pe­ten rie­mui­tes­sa jo per­heen­li­säyk­ses­tä Jen­ny kuu­lee huo­les­tut­ta­via uu­ti­sia.

Kar­das­hia­nit

Syntymä ja kuolema. Kh­loen ra­kas Gab­ba­na-koi­ra al­kaa ol­la van­ha ja sai­ras, ja per­he al­kaa val­mis­tau­tua sen me­ne­tyk­seen. Ky­lien tyt­tö­vau­va syn­tyy vih­doin, ja ras­kau­den ta­voin myös syn­ny­tys py­syy jul­ki­suu­del­ta sa­las­sa.
21

21.00 Kaap­paus keit­tiös­sä

Keitto, kiusaus ja kastike. Keit­to, kiu­saus ja kas­ti­ke. Sii­nä pää­ta­voit­teet, kun per­heen i­sä on jää­mäs­sä van­hem­pain­va­paal­le ja ot­ta­mas­sa vas­tuu­ta kol­mi­hen­ki­sen per­heen ruo­ka­huol­los­ta.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Temppuilevat prinsessat. Temp­pui­le­vat p­rin­ses­sat. I­so­sis­kon k­roo­ni­nen sai­raus ja tä­män saa­ma huo­mio he­rät­tää pie­nem­mäs­sä ka­teut­ta.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Temppuilevat prinsessat. Temp­pui­le­vat p­rin­ses­sat. I­so­sis­kon k­roo­ni­nen sai­raus ja tä­män saa­ma huo­mio he­rät­tää pie­nem­mäs­sä ka­teut­ta.

Rak­kaus­kir­jei­tä Ju­lial­le

Rakkauskirjeitä Julialle. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia a­me­rik­ka­lai­ses­ta kih­la­pa­ris­ta, jo­ka mat­kus­taa Ve­ro­naan, S­ha­kes­pea­ren ja Ro­meon ja Ju­lian ko­ti­kau­pun­kiin. Pääois­sa: A­man­da Seyf­ried, Gael Gar­cía Ber­nal, Va­nes­sa Redg­ra­ve.

B­ra­ve­heart - tai­pu­ma­ton

Braveheart - taipumaton. Vii­del­lä Os­ca­ril­la pal­kit­tu his­to­rial­li­nen seik­kai­lue­lo­ku­va S­kot­lan­nin suu­rim­mas­ta san­ka­ris­ta, 1200-lu­vul­la maa­mies­ten­sä kans­sa Eng­lan­nin ku­nin­kaan ty­ran­niaa vas­taan tais­tel­lees­ta Wil­liam Wal­la­ces­ta.

Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta: Ku­nin­kaan pa­luu

Ta­ru Sor­mus­ten her­ras­ta: Ku­nin­kaan pa­luu. Pe­ter Jack­so­nin oh­jaa­man, tun­ne­tun e­lo­ku­vat­ri­lo­gian kol­mas o­sa. Ho­bi­tit F­ro­do ja Sam K­lon­kun o­pas­ta­ma­na lä­hes­ty­vät Mor­do­rin Tuo­mio­vuor­ta, jon­ka uu­me­niin saat­tueen on mää­rä sor­mus heit­tää tu­hot­ta­vak­si. Sa­maan ai­kaan Kes­ki-Maa A­ra­gor­nin joh­ta­ma­na val­mis­tau­tuu vii­mei­seen tais­te­luun vel­ho Sau­ro­nin pa­ho­ja voi­mia vas­taan.

22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Menestyksen hinta. Raaka bisnes. Keinoja kaihtamatta.

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I.

Kadonnut poro. Jou­lu­puk­kia e­sit­tä­nyt mies puu­ko­te­taan kuo­liaak­si hulp­pei­den pik­ku­jou­lu­jen päät­teek­si.

23.00 Sink­kue­lä­mää (x8)

Seksiä metsän kohdussa Pallit, nuo elämän pikku nallit! Tutkimattomat ovat siementen tiet. Sormus ja city. Kunnon jöö pitää orgasmit terässä! Gay-pornoa ja ei-pornoa Singleprinsessan esiaviolliset kutinat Jos vain manolot maniksi muuttaa voisi!

23.10 Jo­han Falk 1 - e­ri­koi­syk­sik­kö

Johan Falk 1 - erikoisyksikkö.
0

00.10 En­sit­ref­fit len­nol­la

Stephanie ja Ryan.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

En­sit­ref­fit len­nol­la

Stephanie ja Michael.

00.30 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Raaka bisnes. I­ra­kis­sa o­pe­roi­van tur­vayh­tiön po­mo mur­ha­taan ko­ti­maan ka­ma­ral­la.

00.50 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Keinoja kaihtamatta. Pan­kin­joh­ta­ja se­kaan­tuu o­man pank­kin­sa ryös­töy­ri­tyk­seen.

01.10 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

The Countess Bride

Gås­mam­man

Taivaalle kasaantuu mustia pilviä.

Bet­hen­ny & F­red­rik

Tunnelma kiristyy.

New York, I Lo­ve You

New York, I Love You.

A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Menestyksen hinta.

01.30 New in Town

New in Town. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia mia­mi­lai­ses­ta sin­kus­ta Lu­cys­ta, jo­ka läh­tee työ­mat­kal­le hyi­seen Min­ne­so­taan teh­tä­vä­nään te­hos­taa pai­kal­li­sen teh­taan toi­min­taa.

01.40 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Melurajoituksia.

01.50 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

Painajaismainen päivällinen. Elämä remonttiin.

02.10 Sink­kue­lä­mää

Re­mon­til­la ra­hoik­si

02.10 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

02.45 Re­mon­til­la ra­hoik­si

02.45 Sink­kue­lä­mää

3

03.10 Sink­kue­lä­mää

03.10 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

03.20 Yön A­VA

03.20 Gås­mam­man

03.40 Yön A­VA

Yön A­VA

03.40 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

03.50 Sink­kue­lä­mää

Sink­kue­lä­mää

04.20 Re­mon­til­la ra­hoik­si

04.40 Sink­kue­lä­mää

04.55 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Yön A­VA

05.15 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

05.30 Yön A­VA

05.50 Yön A­VA