Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.30 Ja­mien pi­ka­her­kut

Mistä pötyä pöytään? Jokaiselle jotakin.

10.00 Kar­das­hia­nit (x3)

Kris pukeutuu Pradaan. Siskoaikaa. Joulukortti.

Fit­ness-ku­nin­ga­tar Jil­lian

Yllätys!

Sis­kot

Suo­men pa­ras pa­lo­mies

Kok­ki­so­ta

Li Andersson ja Nasima Razmyar.

Kau­nis e­lä­mä

Kaunis elämä: Lola Odusoga. Miss Suo­mi 1996 Lo­la O­du­so­ga on yk­si kaik­kien ai­ko­jen seu­ra­tuim­mis­ta ja pu­hu­tuim­mis­ta mis­seis­täm­me.

Lei­la lei­poo Rans­kas­sa

Brasserie-klassikoita.

10.30 S­ta­di vs. Lan­de

Kumpi voittaa, stadi vai lande? Kuin­ka on s­ta­dil­la Möl­kyn sään­nöt hal­lus­sa, ja muis­taa­ko s­ta­di Hel­sin­gin naa­pu­ri­kun­tien mää­rää?

11.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

Hynttyyt yhteen.

New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

Kiistakumppanit. Katteettomia lupauksia. Iso pala purtavaksi.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Vanukkaita vai vihanneksia? Me­lis­san ja Te­ron per­heen kaup­pa­las­kut o­vat hui­mat, sil­lä per­he e­lää ei­nek­sil­lä ja va­nuk­kail­la.

11.30 Ja­mie O­li­ve­rin sääs­töa­te­riat

Uunilohta ja hampurilaisia. Pääa­te­ria­na on uu­ni­loh­ta pe­ru­na- ja vi­her­sa­laa­tin ke­ra, ja täh­teis­tä Ja­mie te­kee lo­hi-fi­lo­pii­raan.
12

12.00 Ja­mie kok­kaa I­ta­lias­sa

Apulia.

Koi­ral­le ko­ti

Uusia taitoja.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Paikka auringossa. Uusia tuulia.

Ke­nen ko­to­na?

Toi­sen kau­den a­loi­tus­jak­so on yl­lä­tyk­siä täyn­nä, kun et­si­vät Va­res, Pal­mu ja nei­dit Fis­her ja Marp­le pää­se­vät vauh­tiin!

12.30 E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

Paikka auringossa.

12.30 Ja­mie O­li­ve­rin ruo­ka­fes­ti­vaa­lit

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Rommiunelmia.

13.00 Ti­nan mat­kas­sa

Murkinaa musiikkigurulle.

T­he Last Re­sort

Episode 2 Kau­nois­ta e­roon.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Laura Huhtasaari.

Hää­hul­lut

Cristal ja Janelle.

Ti­nan mat­kas­sa

Laululinnun lautasella.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Ke­nen ko­to­na?

Nel­jä e­ri­lais­ta ko­tia ja nel­jä tun­te­ma­ton­ta a­su­kas­ta.

14.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Suhteet syvenevät.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Tulipalo. Vertaistukea.

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku (x2)

Vain paras on kyllin hyvä. Kurvit suoriksi.

Kok­ki­so­ta

Teflon Brothers.

Koi­ral­le ko­ti

Darby.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Tulipalo. Vertaistukea.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Harmoniaa hoitohuoneeseen.

14.30 T­he C­hefs' Li­ne

15

15.00 Lem­men vie­mää

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Päätöksenteon aika. Pa­ris­kun­tien pi­tää päät­tää, py­sy­vät­kö he nai­mi­sis­sa vai e­roa­vat­ko he.

New Jer­seyn täy­del­li­set nai­set (x2)

Tuomiopäivä.

16.00 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

Diktaattori keittiössä.

Suo­men pa­ras pa­lo­mies

T­he Last Re­sort

Episode 3 U­nel­mat­ref­feil­lä.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Paikka auringossa. Uusia tuulia.

T­ref­faa mun van­hem­mat

Jakso 1

Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan

Kilpasilla.

17.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Suurperheen keittiö. Toimisto kuntoon.

Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my

Todella upeeta. Ja­mie ja Jim­my saa­vat to­del­la u­peen vie­raan, kun roo­li­hah­mos­taan Pat­sys­ta tun­net­tu Joan­na Lum­ley saa­puu kup­pi­laan.

Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin

Näpäytys exälle. Tif­fa­nyn mies tah­toi e­ro­ta yl­lät­täen pit­kän a­vio­lii­ton jäl­keen.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Blingiä vai ei? Bilepojan budjettipulma.

Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan

18

18.00 Mo­der­ni per­he

Clash of Swords Si­säi­nen san­ka­ri.

New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

Kiistakumppanit. Katteettomia lupauksia. Iso pala purtavaksi. Mielin kielin.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Harmoniaa hoitohuoneeseen. Ro­xy, To­rik ja Jas­per-vau­va kai­paa­vat uu­dis­tus­ta keit­tiöön, o­lo­huo­nee­seen ja hie­ro­ja-Ro­xyn hoi­to­huo­nee­seen.

Suh­de­sop­pa

Bodaavat turkulaiset. Bo­daa­vat tur­ku­lai­set. Pa­ri­suh­de­vi­sai­lus­sa pum­pa­taan, jum­pa­taan ja tes­tail­laan sek­si­vä­li­neet kun ur­hei­lul­li­nen ka­ve­ri­po­ruk­ka Suo­men Tu­rus­ta pal­jas­taa hä­pei­le­mät­tä ys­tä­vien­sä kaik­ki pa­heet ja hy­veet.

18.30 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

Hynttyyt yhteen. Luis te­kee kaik­ken­sa lu­jit­taak­seen a­se­maan­sa kiin­teis­tö­mark­ki­noil­la, lyö jo­pa hynt­tyyt yh­teen van­han kil­pa­kump­pa­nin kans­sa.

19.00 Suo­men kau­nein ko­ti

Vanhojen koulujen uusi elämä. Suo­men kau­neim­man ko­din tuo­ma­rit Mil­la Alf­tan , Han­na Su­ma­ri ja A­lek­si Nie­me­läi­nen a­loit­ta­vat kau­neim­man ko­din et­sin­nän Rau­mal­ta, Pa­rai­sil­ta ja Ii­tis­tä.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Tiina Jylhä. Ma­ria läh­tee me­ri­mat­kal­le Tal­lin­naan ja ma­joit­tuu Tii­na Jyl­hän luk­sus­kar­ta­noon.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Su­per­nan­ny Suo­mi

20.00 Mo­der­ni per­he (x2)

Ex-On­nel­li­set

Rakastumisen alkuoireet. Su­vian­nan hoi­vae­ner­giat a­ja­vat Täh­ti­su­mun ko­toa pa­koon. Kal­len rie­ha­kas pik­ku­jou­luil­ta päät­tyy mär­kään va­hin­koon.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Työn iloa. Työn i­loa. Kok­ki­har­joit­te­li­ja Mar­kus ja mo­ti­voi­tu­nut tii­mi ot­ta­vat Ka­pen i­lol­la vas­taan e­ri­tyis­nuor­ten työ­pa­jas­sa Sa­los­sa.

Ko­toi­sa

Hir­si­ta­lon muo­don­muu­tos 2/2. Vii­me jak­sos­sa Sei­ja ja Vil­le re­mon­toi­vat hir­si­ta­lon keit­tiön ja e­tei­sen.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Bilepojan budjettipulma. Vii­me vuo­det I­bi­zal­la bi­le-e­lä­mää viet­tä­nyt Lu­ke jär­jes­tää häät mor­sia­mel­leen, jo­ka on haa­veil­lut pe­rin­tei­sis­tä häis­tä ko­ko i­kän­sä.

Mo­der­ni per­he (x2)

Kar­das­hia­nit

Taidetta. Kh­loe ei pi­dä sii­tä, et­tä K­ris pilk­kaa hä­nen tai­teen­tun­te­mus­taan, ja kek­sii S­cot­tin kans­sa so­pi­van ta­van kos­taa äi­dil­leen.
21

21.00 Suh­de­sop­pa

Bodaavat turkulaiset. Bo­daa­vat tur­ku­lai­set. Pa­ri­suh­de­vi­sai­lus­sa pum­pa­taan, jum­pa­taan ja tes­tail­laan sek­si­vä­li­neet kun ur­hei­lul­li­nen ka­ve­ri­po­ruk­ka Suo­men Tu­rus­ta pal­jas­taa hä­pei­le­mät­tä ys­tä­vien­sä kaik­ki pa­heet ja hy­veet.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

En­sit­ref­fit len­nol­la

Synnin syövereissä. Ra­kas­ta­vai­set jou­tu­vat luot­ta­maan toi­siin­sa, kun hou­ku­tuk­set käy­vät liian suu­rik­si.

Rak­kaut­ta ja mui­ta ka­tast­ro­fe­ja

Rakkautta ja muita katastrofeja. E­mi­ly Jack­son työs­ken­te­lee Lon­toos­sa Vo­guen as­sis­tent­ti­na ja e­lää kii­reis­tä e­lä­mää. Ro­man­tii­kan­näl­käi­nen nai­nen leik­kii mie­lel­lään A­mo­ria ys­tä­vil­leen, mut­ta hä­nen o­ma rak­kau­se­lä­män­sä on re­tu­pe­räl­lä: en­ti­nen mie­sys­tä­vä roik­kuu y­hä ku­viois­sa mu­ka­na.

Nai­set

Naiset. Ko­me­dia nai­sis­ta ja hei­dän e­lä­mäs­tään: mie­his­tä, lap­sis­ta, kau­neus­hoi­to­lois­ta ja muo­ti­näy­tök­sis­sä. On­nel­li­ses­ti nai­mi­sis­sa o­le­va, su­loi­nen Ma­ry Hai­nes (Meg Ryan) huo­maa, et­tä hä­nen a­vio­liit­ton­sa on on­gel­mis­sa, kun kau­nis myy­jä­tär C­rys­tal (E­va Men­des) saa kouk­kuun­sa hä­nen mie­hen­sä. Ti­lan­tees­ta tu­lee luon­nol­li­ses­ti kuu­ma pu­hee­nai­he nais­ten tut­ta­va­pii­ris­sä.

Täh­det, täh­det

Uusinta.

22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Sopimus paholaisen kanssa. Äitinsä tytär. Vanhat haavat auki.

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Cy­ber

Viisi kuolemansyntiä.

22.30 Tun­teet hal­tuun

Management - Tunteet haltuun. Jen­ni­fer A­nis­ton on ro­mant­ti­sen d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa u­raoh­jus Sue, jon­ka koh­taa­mi­nen van­hem­pien­sa mo­tel­lia pyö­rit­tä­vän Mi­ken (S­te­ve Zahn) kans­sa suis­taa mo­lem­pien e­lä­män va­kail­ta rai­teil­taan.

23.00 Sink­kue­lä­mää (x8)

Absolut poliisiasia! Harry, Charlotte ja shalom Naisen oikeus manoloida. Poikia ja keskeytettyjä ryhdyntöjä. Suuri sydämenlaajentuma Yksi, ensimmäinen, ainoani Kirkastu, ihminen! Myhky ja muita yllätyksiä

A­pi­noi­den p­la­nee­tan syn­ty

Apinoiden planeetan synty.

23.20 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Äitinsä tytär. Hui­ja­ri­mie­hen ruu­mis löy­tyy tyh­jäs­tä toi­mis­to­ra­ken­nuk­ses­ta.
0

00.10 Mo­der­ni per­he

Uusia horisontteja Päivän pelastajat. Mutkat suoriksi Salat julki

00.20 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Laulutaidot testiin.

00.30 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Vanhat haavat auki.

00.40 Kil­lers

Killers. Vauh­dik­kaas­sa toi­min­ta­ko­me­dias­sa Jen ta­paa lo­ma­mat­kal­laan u­nel­mien­sa mie­hen, S­pen­ce­rin.

Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin

Selittelijä ja poptähti.

I Lo­ve You.. But I Lied

Adoptoitu.

Häi­käi­le­mät­tö­mät on­ne­non­ki­jat

01.15 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Sopimus paholaisen kanssa.

Bo­dy Fi­xers

Episode 1 Rä­jäh­tä­nyt huu­li.

01.30 Gås­mam­man

01.30 New Jer­seyn täy­del­li­set nai­set (x2)

Tuomiopäivä.

01.40 Kas­vun paik­ka

Läpimurtoja. Tehtävä suoritettu.

02.15 Gås­mam­man

Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

02.25 Kas­vun paik­ka

02.45 En­sit­ref­fit len­nol­la

02.45 Sink­kue­lä­mää

02.45 Sink­kue­lä­mää

3

03.15 Kas­vun paik­ka

03.15 Sink­kue­lä­mää

03.25 Po­mo pii­los­sa UK

Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

03.25 E­läin­tar­han pik­ku­pen­nut

03.45 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

Sink­kue­lä­mää

03.55 Lei­la lei­poo Rans­kas­sa

03.55 Yön A­VA

04.20 Yön A­VA

Sink­kue­lä­mää

04.45 Sink­kue­lä­mää

05.00 Yön A­VA

05.20 Yön A­VA