Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.05 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Mielessä myllertää.
ti: Kaukosuhde?
ke: Uutisia taidenäyttelyssä.
to: Tunkeutuja asunnossa.
pe: Syvää vihaa. Werner,..
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Pomo piilossa
Muotitietoinen.
10.00 Täy­del­liset naiset
Ko­me­dial­li­nen draa­ma­sar­ja ker­too Wis­te­ria La­nel­la asu­vis­ta, pe­ria­me­rik­ka­lais­ta unel­maa elä­vis­tä naisista.
ti: Joulun taika.
ke: Nainen menneisyydestä.
to: Turvattomuus. Bree kuulee,..
pe: Hammasten kiristys.
10.00 Kaap­paus keittiössä
Perusasioiden äärellä. Pe­ru­sa­sioi­den äärellä...
10.00 Meidän tarina
Mika Kallio ja Inka Isotalo.
10.55 Häät sul­hasen tapaan
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
ma: Surffarin rantahäät.
ti: Drag queeneja ja budjettipulmia.
10.55 Häähullut
ke: Penninvenytystä.
to: Poliisit paikalle. . Jen­ni­fe­rin hää­päi­vä koit­taa vihdoin,..
pe: Riitoja ja sovintoja. Mi­nyon sel­vit­te­lee vä­le­jä si­sa­ren­sa kanssa...
10.55 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Modernit mökit. Han­na Sumari,..
10.55 Putous
11.50 Nel­jän täh­den illallinen
11.50 Maa­jus­sille morsian
to: Maa­jus­seil­la on edes­sään tiuk­ka paikka,..
pe: Farmiviikko alkaa ja maajussit saavat odotettuja vieraita. Aapo,..
11.50 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Vegaanipäivä.
12
12.15 Ve­de­tään hatusta
Vieraana Sanna Stellan.
12.45 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
12.45 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
ti: Unohdetut herkut.
ke: Patisserie. Se­mi­fi­naa­lis­sa loih­di­taan herkkuja,..
to: Finaali. Odo­tet­tu fi­naa­li on koittanut,..
pe: Keksejä. Tun­nel­ma on jännittynyt,..
12.45 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
la: Tinkimätöntä makua.
su: Oppia hakemassa.
13.35 Koiralle koti
13.40 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ih­mis­suh­de­kiemuroita.
la: Bahamaa ja draamaa.
su: Kirpaisevat todisteet.
13.55 Pi­tää­kö ol­la huo­lis­saan klassikko
14.10 Jahti
Esko Eerikäinen, Minna Kuukka ja Aki Linnanahde.
14.10 Joo­nas Nordman Show
14.10 Unelmarempat
ke: Remontti sotaveteraanille.
to: Lahja vanhemmille. Van­hem­pi pa­ris­kun­ta ha­luaa ison talon,..
14.10 Me­nu Finnjävel
Savusilakka.
14.35 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hääpuku
Ame­rik­ka­lai­sen hää­rea­li­tyn jo­kai­ses­sa jak­sos­sa mor­sia­met tu­ki­jouk­koi­neen käy­vät so­vit­ta­mas­sa hää­pu­ku­ja, jo­ku jo­pa usei­ta kym­me­niä pu­ku­ja useam­mal­la käyn­tikerralla.
15
15.05 Me­nu Finnjävel
Läskisoosi.
15.05 Ra­kas, os­tin meille kodin
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
ti: Omakotitalo prinsessalle.
ke: Merta näkyvissä.
15.05 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
15.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Juhana Helmenkalastaja & Perttu Sirviö.
15.30 Lap­se­ni on teiniäiti
Muutto. Muutto...
15.30 Kardashianit
Viimeinen oljenkorsi. Kim tart­tuu vii­mei­seen ol­jen­kor­teen voi­dak­seen tul­la raskaaksi,..
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Kaukosuhde?
ti: Uutisia taidenäyttelyssä.
ke: Tunkeutuja asunnossa.
to: Syvää vihaa. Werner,..
pe: Huku, Denise!
16.25 Ota ra­hat ja juokse
Ida ja Iiro. Täs­sä jak­sos­sa ra­ha­sal­kul­le pii­lo­paik­kaa et­si­vät ra­kas­ta­vai­set Ida ja Iiro.
16.25 Ko­ko Suomi leipoo
Suussa sulavaa suklaata. Suus­sa su­la­vaa suklaata...
17.00 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Hienosti entisöidyt perinnemökit.
17.00 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
17.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
ke: Toni Wirtanen ja Jannika B.
to: Päivi Räsänen.
17.00 First Dates Suomi
Positiiviset vibat. Tä­nään First Da­tes -ra­vin­to­laan saa­puu Paula,..
17.20 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen elä­mää ylel­li­sel­lä Oran­ge Coun­tyn asuinalueella.
la: Seuraavana päivänä.
su: Nipsaistut naikkoset.
18
18.00 Täy­del­liset naiset
Ko­me­dial­li­nen draa­ma­sar­ja ker­too Wis­te­ria La­nel­la asu­vis­ta, pe­ria­me­rik­ka­lais­ta unel­maa elä­vis­tä naisista.
ma: Joulun taika.
ti: Nainen menneisyydestä. Al­ma pal­jas­taa kai­kil­le et­tä ei ole kuollut...
ke: Turvattomuus. Bree kuulee,..
to: Hammasten kiristys.
18.00 Kos­tok­rop­pa Kh­loen malliin
Arvosta itseäsi.
18.15 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ih­mis­suh­de­kiemuroita.
18.15: Kirpaisevat todisteet.
19.10: Ystävyyden hautajaiset. Teddin,..
18.15 New Yor­kin luksuslukaalit
Saint Lucia. Fred­rik saa ek­soot­ti­sen teh­tä­vän lem­pi­saarellaan,..
19.00 First Dates Hotel
Jalalla koreasti. 87-vuo­tias Ber­nard on mil­jo­nää­ri, jo­ka et­sii tans­si­tai­tois­ta nais­ta rinnalleen...
18.55 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
ti: Patisserie.
ke: Finaali. Odo­tet­tu fi­naa­li on koittanut,..
to: Keksejä. Tun­nel­ma on jännittynyt,..
pe: Kakkuja. Toi­sel­la lei­von­ta­vii­kol­la lei­vo­taan kakkuja...
19.10 Suo­men kau­nein ko­ti: Kesämökit
Modernit mökit. Han­na Su­ma­ri, Si­ni Rai­nio ja Te­ro Pen­na­nen mat­kaa­vat Kuhmoisiin,..
20.00 Radalla
Kon­duk­töö­reil­lä riit­tää haas­tei­ta: Min­nan ju­naan on myy­ty lip­pu­ja vaunuun,..
20.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Antti Ketonen & Erika Vikman .
20.05 Joo­nas Nordman Show
Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa Joo­nak­sen soh­va­pai­kat val­taa­vat Suo­men haus­kin nai­nen Pir­jo Heikkilä,
20.05 Maal­la, me­rel­lä ja lautasella
Kou­lut­ta­ja Ju­ha­na Hel­men­ka­las­ta­ja ja te­le­vi­sion mo­ni­toi­mi­mies Pert­tu Sir­viö koh­taa­vat Itä­me­rel­lä ta­voit­tee­naan pei­to­ta toi­sen­sa par­haan me­nun val­mistuksessa.
Kausi 1. Jaksot 7-7.
20.05 En­sit­ref­fit lennolla
Totuus iskee. Mat­ka koh­ti alt­ta­ria jat­kuu. Las­keu­dut­tuaan Nash­vil­leen pa­ris­kun­tien on to­dis­tet­ta­va it­sel­leen ja toisilleen,
20.05 First Dates Hotel
Juuri oikeanlaista kemiaa. Lii­kun­na­no­pet­ta­ja Da­rill ta­paa sink­kuäi­ti Mil­lien. Säh­kö­mies Law­ren­ce ja tek­nik­ko Est­her et­si­vät kipinää.
21
21.00 Killing Eve
Tunnustus. Vil­la­nel­len teh­tä­vä pal­jas­tuu han­ka­lak­si, ja tap­pa­ja tur­vau­tuu ko­viin keinoihin...
21.00 Ter­ve­tu­loa Sjölyckaniin
Kausi 1. Jaksot 5-6.
21.00 Ex-Onnelliset
Höpsismikäkävelyä. Al­va­rin teot aja­vat hä­net po­lii­sin kuu­lus­teltavaksi...
21.00 The Affair
Hyvästi, Vik. Noa­hin kir­jas­ta teh­dään elo­ku­vaa, ja hän ta­paa fil­ma­ti­soin­nin ohjaajan,..
21.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
21.00: Kissa vieköön.
21.25: Chandlerin lista.
21.55: Hikinen joulu.
22.20: Ei Ross vaan Russ.
22.50: Naimisiin. Van­han rou­van sie­lu muut­taa Phoebeen...
23.15: Tri Ramorayn valtaus.
23.45: Alaston illallinen.
00.10: Taannoiset tanssit.
21.05 elokuva: Magic Mike
Magic Mike. Draa­ma­ko­me­dia kol­me­kymp­pi­ses­tä Mi­kes­ta, jo­ka pais­kii töi­tä ra­ken­nus­työ­mail­la, mut­ta il­lan pi­me­tes­sä ra­ken­nus­te­li­neet vaih­tu­vat st­rip­paus­tan­koon. Il­ta­hom­miin mu­kaan lyöt­täy­tyy rak­sa­työ­ka­ve­ri Adam, jon­ka Mi­ke ot­taa sii­pien­sä suo­jaan ja opet­taa nuo­rel­le mie­hel­le yö­työn salat...
Ohjaaja: Steven Soderbergh, USA 2012
21.00 elokuva: Re­bec­ka Mar­tins­son: Perustukset
Rebecka Martinsson: Perustukset. Pu­ret­ta­van ta­lon lat­tian al­ta löy­tyy ruu­mis. Po­lii­si al­kaa tut­kia, voi­si­ko ky­sees­sä ol­la 16 vuot­ta aiem­min ka­don­nut nai­nen, jon­ka avo­mies­tä epäil­tiin ai­koi­naan murhasta...
Ohjaus: Fredrik Edfeldt, Ruotsi 2020
21.55 AVA rikosputki: Grand Hotel
Kiristystä ja ehtoja.
22.00 AVA rikosputki: C.S.I.
Kuvien kertomaa. Sarjan !..
22.00 AVA rikosputki: Kova laki
Mörkö.
22.10 elokuva: Re­bec­ka Mar­tins­son: Paimenet
Rebecka Martinsson: Paimenet.
Ohjaus: Fredrik Edfeldt, Ruotsi 2020
22.50 True cri­me: Lupa tappaa
Kohtalokas kotihoito.
22.55 True cri­me: Lupa tappaa
Kuolemanenkeli.
23.00 True cri­me: Lupa tappaa
Vimmainen myrkynkeittäjä.
22.50 Empire
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
22.50: Kompromisseja.
23.45: Muistatko minut? . Coo­kie löy­tää ar­tis­tin, jon­ka Lu­cious ai­koi­naan hylkäsi...
23.15 Kova laki
Mörkö.
23.45 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Unohdetut herkut.
23.55 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Patisserie.
23.55 elokuva: Sex and the Ci­ty - Sink­kuelämää 2
Sex and the City - Sinkkuelämää 2.
Ohjaaja: Michael Patrick King, USA 2010, 147'.
0
00.10 Ko­ko Bri­tannia leipoo
00.10: Finaali.
01.15: Keksejä. Tun­nel­ma on jännittynyt,..
00.10 Kotoisa
00.35 Modus
00.40 Tut­tu Juttu Show
00.55 Killing Eve
01.00 Kotoisa
01.00 Re­monttipiiskuri
01.25 So Cosmopolitan
01.25 Suhdesoppa
01.50 Ry­sän päällä
01.45 True cri­me: Lupa tappaa
01.45 Valtiatar
01.45: Solmussa.
02.25: Kolme valtaistuinta.
02.15 True cri­me: Lupa tappaa
02.10 Ry­sän päällä
02.10 Eri­laiset perheet
02.30 Ry­sän päällä
02.40 Kotoisa
03.00 Ry­sän päällä
02.55 The Real Hou­se­wi­ves of Sydney
02.55 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
3
03.20 The Real Hou­se­wi­ves of Sydney
Kausi 1. Jaksot 5-6.
03.20 The Real Hou­se­wi­ves of Sydney
03.15 The Real Hou­se­wi­ves of Sydney
03.10 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
03.45 The Real Hou­se­wi­ves of Sydney
03.45 New Yor­kin luksuslukaalit
03.40 The Real Hou­se­wi­ves of Sydney
04.00 New Yor­kin luksuslukaalit
03.55 The Real Hou­se­wi­ves of Sydney
04.05 True cri­me: Lupa tappaa
04.30 New Yor­kin luksuslukaalit
04.30 Yön AVA
04.55 Yön AVA
04.50 Ry­sän päällä
04.50 Yön AVA
04.45 Yön AVA