Ohjelmakartta.fi
ma 30.3. ti 31.3. ke 1.4. to 2.4. pe 3.4. la 4.4. su 5.4.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Pahoja aikeita.
ti: Ymmärtäväinen Henry.
ke: Kyläjuhlat.
to: Kuka myrkyn nieli?
pe: Tehty tekemättömäksi.
07.55 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.25 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.25 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
09.25 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
09.55 Rou­va Ministeri
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sar­ja, jo­ka liik­kuu po­li­tii­kan ja kan­sain­vä­lis­ten suh­tei­den jän­nit­tä­väs­sä maail­mas­sa. Pääo­sas­sa Tea Leoni.
09.50 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
09.50 Meidän tarina
Katariina Souri ja Eliya Zweygberg.
10.40 Fredrik
10.40 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen eläinsarja.
11.05 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
ma: Päätöksiä, päätöksiä.
ti: Perhe on pahin. Ai­ka ta­va­ta kump­pa­nin vanhemmat...
ke: Pahaa puhetta poikienillassa.
to: Sota illallispöydässä.
11.05 Diili
Kutsukaa minua kuvernööriksi.
11.05 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä.
11.05 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
11.55 Oma ko­ti kullan kallis
Puusta on moneksi.
12.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Greg Davies.
12.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Merikonttitalo.
12
12.15 Ja­mien pikaherkut
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
12.45 Vap­pu ja Marja Live
12.45 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
12.50 Muo­din huipulle
Pois turva-alueelta.
12.50 Sii­pan saappaissa
Katja ja Mikko. Vii­kon päät­teek­si Kat­ja on val­mis suu­reen muutokseen.
13.40 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hääpuku
13.50 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hääpuku
14.05 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
14.05 Viet­te­le vaatteilla
14.05: Sporttipojat kilpasilla.
14.30: Tyylitaiturille mies.
14.15 Ko­din uusi ilme
Toimivaa vai teatraalista?
14.15 Meidän tarina
ti: Antti Kaikkonen ja Satu Taiveaho.
ke: Noora Karma ja Jani Strömholm.
14.15 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä.
14.15 Pi­ha ja parveke
14.55 Kardashianit
Entiset mielessä.
15
15.10 Grand De­signs Australia
15.10 Sii­pan saappaissa
Seray ja Arttu.
15.10 Nel­jän täh­den illallinen
15.10 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
15.45 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja. Van­hem­pien käs­kyt kai­ku­vat kuu­roil­le kor­vil­le, vaik­ka nyt tot­te­le­mi­nen oli­si tär­keäm­pää kuin kos­kaan ennen.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Ymmärtäväinen Henry.
ti: Kyläjuhlat.
ke: Kuka myrkyn nieli? . An­na­bel­le on huo­lis­saan suun­ni­tel­man­sa epäon­nistuttua...
to: Tehty tekemättömäksi. Eva ei tie­dä, mi­ten suh­tau­tui­si Ro­ber­tin tes­ti­pyyntöön...
pe: Muuttopuuhia. Ro­bert vie ä­kil­li­sis­tä ki­vuis­ta kär­si­vän Evan sairaalaan...
16.10 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
16.40 Vap­pu ja Marja Live
17.00 Ra­kas, os­tin meille kodin
Birmingham.
17.00 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä. Kuo­pio­lai­set Sal­la ja Valt­te­ri muut­ti­vat omil­leen jo alai­käisinä...
17.00 Häät sul­ha­sen ta­paan Special
Täydellinen äitienpäivä.
17.00 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
17.00 Pih­la­ja­ka­dun tuhmat tädit
17.00 Sii­pan saappaissa
Katja ja Mikko. Vii­kon päät­teek­si Kat­ja on val­mis suu­reen muutokseen.
17.30 Rantabaari
17.30: Paluu.
18.00: Kulissit. Vil­le on hä­tää kär­si­mäs­sä Tris­san keittiössä...
18.30: Rantabileet. Tris­sas­sa juh­li­taan isosti...
17.35 Nel­jän täh­den illallinen
18.50: Vii­kon vii­mei­sen il­lal­li­sen tar­joi­lee ar­tis­ti Jon-Jon Geitel...
17.55 Talent Suomi
Kaikki peliin. Kaik­ki peliin...
18
18.00 Täy­del­liset naiset
ma: Vaikea rakkaus.
ti: Luopumisen tuska. Su­san ja Mi­ke päät­tä­vät muut­taa yhteen...
ke: Eräänä kauniina päivänä. Nai­set rien­tä­vät sai­raa­laan tu­ke­maan Bree­tä, jo­ka val­voo Re­xin rinnalla...
to: Uusi vaihe. Re­xin hau­ta­jais­ten al­la Bree jou­tuu na­pit vas­tak­kain anop­pin­sa kanssa...
19.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Brit­ti­läi­ses­sä lei­von­taoh­jel­mas­sa in­nok­kaat ama­töö­ri­lei­po­jat ki­sai­le­vat toi­siaan vas­taan eri­lai­sis­sa lei­von­ta­haasteissa.
ma: Leivonnaiset.
ti: Hankala taikina.
ke: Patisserie.
to: Finaali.
19.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Modernismin kaikuja.
19.15 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
19.15 Grand De­signs Australia
Haavetalon hinta.
20.00 Mas­ked Singer Suomi
Mys­tee­rit sy­ve­ne­vät en­ti­ses­tään, kun saam­me uu­sia vih­jei­tä ja näem­me li­sää hah­mo­jen yl­lät­tä­viä esityksiä...
20.00 Vap­pu ja Marja Live
Va­pun ja Mar­jan vie­raik­si saa­pu­vat Kat­ri Kul­mu­ni, Joo­nas Nord­man, Ant­ti Ke­to­nen ja etäyh­tey­del­lä Antti Holma.
20.00 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja.
20.00 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
20.00 Kaap­paus keittiössä
Aikuistumisen kynnyksellä. Kuo­pio­lai­set Sal­la ja Valt­te­ri muut­ti­vat omil­leen jo alai­käisinä...
20.05 Kardashianit
Entiset mielessä. Kh­loe har­kit­see ot­ta­van­sa yh­teyt­tä La­ma­riin, jol­ta jul­kais­taan kirja...
20.05 Joo­nas Nordman Show
Joo­nak­sen vie­raak­si saa­pu­vat ex-mi­nis­te­ri Ti­mo Soi­ni, ra­dio­toi­mit­ta­ja Jen­ni Poi­ke­lus ja maan haus­kin ma­sen­tu­nut kes­ki-ikäi­nen mies Vil­le Myllyrinne.
21
21.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tä­jän todistaja
Silmukka kiristyy.
21.00 Ko­ro­na­vi­ruk­sen jäljillä
21.00 Ho­tel Swan Helsinki
Paljastuksia. Epäi­lyt Pa­ja­rin avo­puo­li­soa koh­taan kasvavat...
21.00 Sii­pan saappaissa
Katja ja Mikko. Vii­kon päät­teek­si Kat­ja on val­mis suu­reen muutokseen.
21.00 Frendit
21.30: Kukaan ei kosi.
22.00: Emma ei lakkaa itkemästä.
22.30: Lastenlääkäri.
23.00: Hait.
23.30: Synttärit.
00.00: Lapsenhoitaja. Ross pilk­kaa Rac­he­lin mies­puo­lis­ta lap­senhoitajaa...
00.35: Sopimaton laulu. Ross saa Em­man nau­ra­maan laulullaan...
21.00 Su­pernanny Suomi
Raskaita aikoja. Van­hem­pien käs­kyt kai­ku­vat kuu­roil­le kor­vil­le, vaik­ka nyt tot­te­le­mi­nen oli­si tär­keäm­pää kuin kos­kaan ennen.
21.00 Jo­han Falk 1 - eri­koisyksikkö
Jo­han Falk saa uu­den vi­ran eri­koi­syk­sik­kö GSI:stä vii­den vuo­den Eu­ro­pol-kei­kan jäl­keen. Pal­jas­tuu, et­tä GSI käyt­tää ri­kol­lis­pii­reis­sä ope­ra­tii­vi­sia tie­to­läh­tei­tä. Gö­te­bor­gia rii­vaa sar­ja ar­vo­kul­je­tus­ryös­tö­jä, jois­ta läh­teet saa­vat tie­toa vaihtelevasti.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Gåsmamman
Ruot­sa­lai­nen jän­ni­tys­sar­ja per­heen äi­dis­tä, jon­ka on yh­täk­kiä pe­lat­ta­va vaa­ral­lis­ta pe­liä ala­maail­man kanssa.
ma: Gåsmamman .
22.00 AVA rikosputki: Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja. 18. tuo­tantokausi.
ke: Kyyti.
to: Luonnollinen poliitikko.
22.00 La­by­rint­ti - Aavikkokokeet
Paet­tuaan la­by­rin­tis­ta post-apo­ka­lyp­ti­sel­le aa­vi­kol­le Tho­mas ys­tä­vi­neen vie­dään mi­li­ta­ri­soi­tuun W. C. K. D. -tu­ki­koh­taan, jos­sa hei­dän lu­va­taan ole­van tur­vas­sa. Pian hän saa kui­ten­kin sel­vil­le ka­va­lan sa­lai­suu­den hei­dän niin kut­su­tuis­ta suo­je­lijoistaan...
Ohjaus: Wes Ball, USA 2015.
22.50 Mrs. Doubt­fi­re - Isä sisäkkönä
Mrs. Doubt­fi­re - Isä si­säk­kö­nä. Ko­ko per­heen ko­me­dia hu­li­vi­li­mie­hes­tä, jo­ka vai­mon jä­tet­tyä kek­sii mie­li­ku­vi­tuk­sek­kaan kei­non ta­va­ta lap­siaan: hä­nes­tä tu­lee per­heen ta­lou­den­hoi­ta­ja, rou­va Doubt­fi­re (Ro­bin Wil­liams Os­ca­rin ar­voi­ses­sa mei­kis­sään) . (120')
Ohjaaja: Chris Columbus, USA 1993.
23.00 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kos­dokumentti.
ma: Rikollinen mieli.
ti: Kateellinen kuopus. Vau­raal­la ja rau­hal­li­sel­la asui­na­lueel­la pal­jas­tuu verilöyly...
23.00 True cri­me: Lupa tappaa
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­menttisarja.
ke: Pelon ilmapiiri.
to: Kohtalokas kotihoito.
23.55 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Päätöksiä, päätöksiä. Toi­sek­si vii­mei­nen si­tou­tu­mis­seremonia...
00.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
ke: Perhe on pahin.
to: Pahaa puhetta poikienillassa. Pa­rit ta­paa­vat tois­ten­sa lä­hei­siä yk­sin saa­dak­seen pa­rem­man ku­van kump­panistaan...
00.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Sota illallispöydässä.
0
00.20 AVA rikosputki: Kova laki
Luonnollinen poliitikko.
01.00 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
01.05 Kardashianit
Entiset mielessä.
01.10 To­della upeeta
Brit­ti­läi­nen ko­mediasarja.
01.10: Jymy-PR.
01.45: Hyväksikäyttöä.
02.25: Kylmää kalkkunaa.
01.20 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
01.15 True cri­me: Lupa tappaa
Pelon ilmapiiri.
01.20 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha.
01.20 Talent Suomi
Kaikki peliin. Kaik­ki peliin...
01.45 New Yor­kin luksuslukaalit
01.50 True cri­me: Lupa tappaa
Kohtalokas kotihoito.
02.05 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Hankala taikina.
02.05 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Finaali.
02.00 Hid­den Fi­gu­res - Var­joon jääneet
Hidden Figures - Varjoon jääneet. To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa Kat­he­ri­ne John­son, Do­rot­hy Vaug­han ja Ma­ry Jack­son työs­ken­te­li­vät 1960-lu­vun ro­tue­rot­te­lun ai­kaan ma­te­maa­tik­koi­na NASA:lla...
02.35 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Patisserie.
02.30 Labyrintti
Labyrintti.
Ohjaaja: Wes Ball, USA/Iso-Britannia 2014
02.35 New Yor­kin luksuslukaalit
Käytöshäiriöitä. Fred­rik ha­vit­te­lee vä­li­tet­tä­väk­seen So­Hos­ta tren­di­käs­tä taloa...
02.55 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Leivonnaiset. Tä­män jak­son lei­von­nais­haas­tei­na ovat pas­tei­jat, bre­tag­ne­lai­nen pe­rin­ne­lei­von­nai­nen kouign-amann se­kä ec­lai­rit eri­lai­sil­la täytteillä...
02.50 Rak­kaut­ta Karibialla
Kemiaa.
02.50 Rak­kaut­ta Karibialla
Viehätysvoimaa. Ris­ti­rii­tai­nen teks­ti­vies­ti ki­ris­tää tun­nel­maa ja uh­kaa tul­la yh­den pa­ris­kun­nan väliin...
3
04.05 Yön AVA
04.05 Yön AVA
04.10 Yön AVA
04.20 Rak­kaut­ta Karibialla
Välitön yhteys.
04.20 Yön AVA
04.20 Americans
Rakas kotimaa. Phi­li­pin ja Eli­za­bet­hin uu­den teh­tä­vän koh­de on neu­vos­toloikkari...
04.35 Yön AVA
04.35 Yön AVA
04.45 Yön AVA
04.05 Yön AVA
04.10 Yön AVA