Ohjelmakartta.fi
ma 21.5. ti 22.5. ke 23.5. to 24.5. pe 25.5. la 26.5. su 27.5.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.25 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.25 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Ja­mien pi­ka­her­kut

Makuja maailmalta.

10.00 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

Divinen jalanjäljissä. Tanssii kuningatarten kanssa. Kissamaista menoa. Kohti kolmen kovaa. Kärkikolmikko.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Uudet kujeet.

Koi­ral­le ko­ti

Pax.

10.30 Youn­ger (x4)

The Good Shepherd Bad Romance Secrets & Liza No Weddings & a Funeral

11.00 Kar­das­hia­nit

Petos.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Erilaista burgeria. Naurettavan helppoa.

Koi­ral­le ko­ti

Scarlett.

T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Väriä ja korkkareita.

11.30 Ko­ko Suo­mi lei­poo

Klassikot. K­las­si­kot.

Lap­si­van­hem­mat

Laatuaikaa.

A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Tuplatreffit.

11.30 Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Oma valinta. Ta­ma­ra on to­del­la merk­ki­tie­toi­nen.

Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA

Uusinta.
12

12.00 T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Naisellisuus kadoksissa.

12.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Talvipuutarha.

100% Hot­ter

Episode 2 Goot­ti ja p­rin­ses­sa.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Kaksikot kalkkiviivoilla. Viimeinen silaus.

Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Vegaani-illallinen.

12.30 T­he C­hefs' Li­ne

Ravintola Bar Lourinhã.

12.30 Lap­si­van­hem­mat

Syytä juhlaan. Mi­lio on op­pi­nut hy­myi­le­mään.

Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Tuulahdus etelästä.

13.00 Bur­ge­ri­mies

Austin ja Lockhart, Texas.

Ni­gel­lan keit­tiös­sä

Lammasta pöytään.

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Boys, Blades and Bag of Pills Harry's Meat and Gatsby's Fete

Koi­ral­le ko­ti

Homma hanskassa.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Pelin imaisemat. Pe­lin i­mai­se­mat. Kän­ny­käl­lä viih­ty­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti ei tie­dä mi­tä lap­set puu­haa­vat ruu­duil­laan.

Ja­mie kok­kaa I­ta­lias­sa

Basilicata. Ja­mie ja Gen­na­ro tu­tus­tu­vat cu­ci­na po­ve­raan e­li "köy­hään keit­tiöön" Ba­si­li­ca­tas­sa.

13.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Tulista ja lempeää.

13.30 T­he C­hefs' Li­ne

14.00 Ja­mie kok­kaa I­ta­lias­sa

Apulia.

Täy­del­li­set nai­set

Vaikea rakkaus. Goodbye For Now

Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja!

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Katosta läpi. Lap­si­per­he kai­paa vik­to­riaa­ni­sen ker­ros­ta­lo­kol­mion­sa por­ras­ti­laan va­loi­suut­ta ja li­sää ti­laa ul­la­kol­ta.
15

15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty

Woo Hoo Weekend

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Kesäksi Malibuun.

Hei me ra­ken­ne­taan!

Naisluola.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Naapurit kylässä. Finaali.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la UK

Kaksi kertaa tahdon.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

Hynttyyt yhteen. Vas­ta­nai­neet pa­rit muut­ta­vat vih­doin yh­teen, mi­kä ai­heut­taa vä­lit­tö­mäs­ti on­gel­mia.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

Reunion (Part 1) Reunion (Part 2)

16.00 Lem­men vie­mää

Kaapista ulos. Viisaat päät yhteen. Helpotus. Varo isääsi, Viktor. Paul kuulee totuuksia.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la UK

Haasteita häämatkalla. A­sian­tun­ti­ja­raa­din va­lit­se­mat pa­rit läh­te­vät hää­mat­kal­le.

17.00 Hei me ra­ken­ne­taan!

Naisluola. Talvipuutarha.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Kiveä ja betonia.

Kau­hu­keit­tiö

16 Chefs Compete (1) Li­haa lau­ta­sel­la. Mo­lem­mat jouk­kueet mais­ta­vat viit­tä li­ha-a­te­riaa ja y­rit­tä­vät ar­va­ta a­te­rias­sa käy­te­tyn p­ro­teii­nin.

Ja­mie kok­kaa I­ta­lias­sa

Ja­mien su­per­ruo­kaa

Merilevää ja hedelmiä. Ja­mie reis­saa Ja­pa­niin ja Cos­ta Ri­caan tut­ki­maan pai­kal­lis­ten su­per­ruo­kia.

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Kymppikerho. Josh Alt­man on pa­lan­nut to­si­toi­miin vau­va-ar­jes­ta ja saa kau­pat­ta­vak­seen val­ta­van kar­ta­non B­rad­bu­ry Es­ta­te­sis­ta.
18

18.00 Ja­mie kok­kaa I­ta­lias­sa

Basilicata. Sisilia. Toscana. Rooma.

Häät sul­ha­sen ta­paan U­SA

A­VA­doc: Maail­man kar­meim­mat ju­na­mat­kat

Maailman karmeimmat junamatkat. Mat­kai­lun i­kä­vis­tä sat­tu­muk­sis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan nyt kom­mel­luk­siin ja kar­meuk­siin ju­na­lii­ken­tees­sä.

C­ra­zy Ex-Girlf­riend

Minä tulen avuksi. Re­bec­ca mat­kus­taa äi­tin­sä hy­vän­te­ke­väi­syys­gaa­laan ja jät­tää Jos­hin ta­lon­vah­dik­si.

19.00 Ke­nen ko­to­na?

Ku­ka a­suu ka­sar­mi­lof­tis­sa ja ku­ka on po­ru­kan tai­tei­li­ja! Ar­vaat­ko si­nä, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat f­ree­lan­cer, per­so­nal t­rai­ner, hal­lin­to­koor­di­naat­to­ri ja y­rit­tä­jä?

U­nel­ma­rem­pat

Ensimmäinen yhteinen koti. Juu­ri nai­mi­siin men­nyt pa­ris­kun­ta pa­laa Wa­coon et­si­mään en­sim­mäis­tä yh­teis­tä ko­tia.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Pelin imaisemat. Pe­lin i­mai­se­mat. Kän­ny­käl­lä viih­ty­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti ei tie­dä mi­tä lap­set puu­haa­vat ruu­duil­laan.

U­nel­ma­rem­pat

Puistomainen piha. C­hi­pin van­ha o­pis­ke­lu­ka­ve­ri et­sii per­heel­leen rei­lun­ko­kois­ta ta­loa ja pi­haa, jos­sa on pal­jon pui­ta.

A­VA­doc: Mil­jar­döö­ri­vau­vat

Miljardöörivauvat. O­li ky­se sit­ten synt­tä­ri­juh­lis­ta tai vaik­ka o­mas­ta sän­gys­tään, hin­ta­la­pul­la ei o­le vä­liä, kun ö­ky­rik­kaat van­hem­mat tah­to­vat jäl­ki­kas­vul­leen pa­ras­ta.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Katosta läpi. Lap­si­per­he kai­paa vik­to­riaa­ni­sen ker­ros­ta­lo­kol­mion­sa por­ras­ti­laan va­loi­suut­ta ja li­sää ti­laa ul­la­kol­ta.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Pelin imaisemat. Pe­lin i­mai­se­mat. Kän­ny­käl­lä viih­ty­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti ei tie­dä mi­tä lap­set puu­haa­vat ruu­duil­laan. Pe­lit ja so­me­maail­ma ai­heut­ta­vat pe­lok­kuut­ta ja ah­dis­tus­ta.

20.00 Täy­del­li­set nai­set

Sunday in the Park With George Luopumisen tuska.

T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills

Kar­das­hia­nit

True. Kh­loen syn­ny­tys käyn­nis­tyy kes­kel­lä T­ris­tan-ko­hua. T­ris­ta­nin käy­tök­ses­tä jär­kyt­ty­nyt per­he kii­reh­tii sai­raa­laan ja jou­tuu koh­taa­maan sa­mal­la T­ris­ta­nin.
21

21.00 Muo­din hui­pul­le

Su­per­nan­ny Suo­mi

Pelin imaisemat. Pe­lin i­mai­se­mat. Kän­ny­käl­lä viih­ty­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti ei tie­dä mi­tä lap­set puu­haa­vat ruu­duil­laan.

Ko­dis­ta puu­tar­haan

Katosta läpi. Lap­si­per­he kai­paa vik­to­riaa­ni­sen ker­ros­ta­lo­kol­mion­sa por­ras­ti­laan va­loi­suut­ta ja li­sää ti­laa ul­la­kol­ta.

A­VA­doc: Maail­man kar­meim­mat ju­na­mat­kat

Maailman karmeimmat junamatkat. Mat­kai­lun i­kä­vis­tä sat­tu­muk­sis­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa tu­tus­tu­taan nyt kom­mel­luk­siin ja kar­meuk­siin ju­na­lii­ken­tees­sä.

27 D­res­ses - hää­kuu­met­ta

27 Dresses - hääkuumetta. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia ker­too yl­tiö­ro­mant­ti­ses­ta Ja­nes­ta (Kat­he­ri­ne Heigl), jo­ka on ol­lut kaa­so­na mui­den häis­sä pe­rä­ti 27 ker­taa. Hä­nel­lä o­li­si ko­va hin­ku as­tel­la it­se­kin alt­ta­ril­le, mut­ta pas­mat me­ne­vät se­kai­sin, kun hä­nen sa­lai­nen i­has­tuk­sen­sa päät­tää nai­da Ja­nen pik­ku­sis­kon.

Pa­ha puk­ki

Paha pukki. Ir­to­nai­ses­sa jou­lu­ko­me­dias­sa vii­naan ja nai­siin miel­ty­nyt lin­na­kun­di palk­kau­tuu pie­nen ys­tä­vän­sä kans­sa jou­lu­pu­kik­si ta­va­ra­ta­loon tar­koi­tuk­se­naan ot­taa o­san­sa jou­lu­kas­sas­ta.

I­re­ne Huss: Murs­kat­tu tang­he­vo­nen

Irene Huss: Murskattu tanghevonen. Yk­si Gö­te­bor­gin rik­kaim­mis­ta lii­ke­mie­his­tä pu­toaa a­sun­ton­sa par­vek­keel­ta suo­raan al­la o­le­van tak­sin ka­tol­le. A­luk­si kuo­le­ma vai­kut­taa it­se­mur­hal­ta, mut­ta pian to­dis­teet ker­to­vat tois­ta: ky­sees­sä on raa­ka hen­ki­ri­kos. Vä­hi­tel­len I­re­ne Hus­sil­le sel­viää, et­tä uh­rin per­hei­dyl­lis­sä o­li u­sei­ta sä­rö­jä.

22.00 Youn­ger

The Good Shepherd Kitkerä vanha suola. Secrets & Liza No Weddings & a Funeral

22.30 N­CIS: New Or­leans

Vaarallisilla vesillä Uhkapeliä. Sydän sulana

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I.

Soitellen sotaan. Bän­dä­ri löy­tyy kuol­lee­na li­mu­sii­nis­ta kei­kan jäl­keen.

23.00 27 D­res­ses - hää­kuu­met­ta

27 Dresses - hääkuumetta. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia ker­too yl­tiö­ro­mant­ti­ses­ta Ja­nes­ta (Kat­he­ri­ne Heigl), jo­ka on ol­lut kaa­so­na mui­den häis­sä pe­rä­ti 27 ker­taa.

Em­pi­re

Surun syövereissä. Ha­keem ja Tia­na y­rit­tä­vät u­noh­taa men­neet. Lu­cious p­rep­paa uut­ta ar­tis­tia e­siin­ty­mi­seen.

23.15 I­na <3 por­no

E­te­lä-Af­rik­ka - A­part­hei­din jäl­kei­set por­no­pio­nee­rit.

23.30 Täy­del­li­set nai­set

Sunday in the Park With George Luopumisen tuska. Uusinta.
0

00.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

00.15 A­las­to­mat t­ref­fit U­SA

Tuplatreffit.

00.30 La­dies of Lon­don

Something Rotten in Denmark Pinna kiristyy. The New Queen Bee Bikini

Ys­tä­vän­päi­vä

Ystävänpäivä. P­ret­ty Wo­man -oh­jaa­ja Gar­ry Mars­hal­lin ro­mant­ti­nen ko­me­dia seu­raa Ys­tä­vän­päi­vän viet­toa Los An­ge­le­sis­sa.

00.45 Mil­jar­döö­ri­vau­vat

01.15 A­VA­doc: Maail­man kar­meim­mat ju­na­mat­kat

Maailman karmeimmat junamatkat.

01.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Pikkukylppäreitä ja pikkupisteitä. Vaara vaanii.

Teh­tä­vä: täy­del­li­nen hää­pu­ku

Unelmista totta.

01.45 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Olohuoneiden salaisuudet.

02.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia

02.00 I Lo­ve You.. But I Lied

02.15 Kar­das­hia­nit (x2)

Ru­Paul's D­rag Ra­ce

02.40 Kar­das­hia­nit

02.50 I­na <3 por­no

3

03.00 Re­mon­til­la ra­hoik­si

Em­pi­re

03.30 Bo­dy Fi­xers

03.40 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA

03.40 Yön A­VA

04.05 Kar­das­hia­nit

Re­mon­til­la ra­hoik­si

04.20 Hää­hul­lut

04.35 Hää­hul­lut

04.35 Hää­hul­lut

05.10 Yön A­VA

Yön A­VA

05.30 Yön A­VA

05.30 Yön A­VA

05.55 Aa­mun A­VAus