Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
05.00 Aamun AVAus
06.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Kohtaamisia keittiössä.
to: Todellista rakkautta.
pe: Poolotreenejä.
05.00 Aamun AVAus
07.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
07.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
08.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
9
09.00 Ru­Paul's Drag Race
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa drag quee­nit ki­saa­vat su­per­tähteydestä.
ma: Laulutaidot testiin.
ti: Imitoinnin aakkoset.
ke: Räävitöntä räppiä.
09.00 Fi­tis­tä fä­tik­si ja takaisin
Lannistumisia.
09.00 Pe­las­tavat enkelit
Korkeat esteet.
09.00 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kis­sat. Jarp­pi aut­taa koi­ra- ja kis­saih­mi­siä et­si­mään aarteita...
09.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Hyvästejä ja kiukunpuuskia.
10.00 Kokkisota
Krista Pärmäkoski ja Mari Eder. Hiih­tä­jien sal­miak­kiunelmat...
10.00 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Basilicata.
10.00 Suo­men iha­nimmat häät
10.00 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kis­sat. Jarp­pi aut­taa koi­ra- ja kis­saih­mi­siä et­si­mään aarteita...
10.00 Putous
Lauan­tai-il­to­jen kes­to­suo­sik­ki Pu­tous mars­sit­taa ruu­tuun rop­pa­kau­pal­la huu­mo­ria, täh­ti­sa­det­ta se­kä uu­sia yllätyksiä.
10.00 Kokkisota
Krista Pärmäkoski ja Mari Eder. Hiih­tä­jien sal­miak­kiunelmat...
10.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: iki­muis­toiset hetket
Ikimuistoiset hetket. Upei­ta mu­siik­kie­lä­myk­siä, vah­vo­ja tun­tei­ta ja sy­käh­dyt­tä­viä koh­taa­mi­sia. Täy­te­läi­nen lä­pileikkaus 1.
11.00 Ja­mie Oli­ve­rin säästöateriat
Klassikkoja pikkutwistillä.
11.00 Supernanny
ti: Tiukkisäiti ja pehmoisä.
ke: Uhmaa uusperheessä.
to: Kolmoset kuriin.
11.00 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Basilicata. Ja­mie ja Gen­na­ro tu­tus­tu­vat cu­ci­na po­ve­raan eli "köy­hään keit­tiöön" Ba­si­licatassa...
11.30 Ja­mie Oli­verin kotona
11.30 Putous
Pu­touk­sen kol­mas jak­so tar­joaa rop­pa­kau­pal­la jän­ni­tys­tä, kun en­sim­mäi­nen sket­si­hah­mois­ta jou­tuu jät­tä­mään sket­si­hah­mokilpailun.
12
12.00 Lapsivanhemmat
Ruot­sa­lai­ses­sa do­ku­men­taa­ri­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa tu­tus­tu­taan pa­ris­kun­tiin, jot­ka tu­le­vat nuo­ri­na vanhemmiksi.
Kausi 3. Jaksot 7-12. (kausi loppuu)
12.00 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
Kausi 6. Jaksot 1-6. (Kausi alkaa!)
12.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Hal­la­van he­vo­sen majatalo
Agatha Christie: Hallavan hevosen majatalo. Ys­tä­vän kuo­le­ma joh­dat­taa nei­ti Marp­len (Ju­lia Mc­Ken­zie) Hal­la­van He­vo­sen ma­ja­ta­loon, jos­sa har­joi­te­taan noitamenoja...
13.00 Pe­las­tavat enkelit
Leijonan luolaan. Da­vi­din isä sai­ras­taa dementiaa,..
13.00 Pa­luu alttarille
ti: Henna ja Niko.
ke: Gita ja Tuomo.
to: Sonja ja Heikki. Lah­te­lais­ten Son­jan ja Hei­kin yh­tei­nen sä­vel on kadonnut,..
pe: Mari ja Janne.
13.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Leipiä. Bra­vuu­ri­haas­tees­sa näh­dään uu­si kategoria,..
14.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
14.00 AVA doc Har­ry ja Meg­han: ku­nin­kaal­linen kriisi
Harry ja Meghan: kuninkaallinen kriisi.
14.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Ulkorakennuksen hengessä.
14.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 1-1.
15
15.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Viestejä rakkaudesta.
ti: Kohtaamisia keittiössä.
ke: Todellista rakkautta.
to: Poolotreenejä.
pe: Mustasukkaisuuden vallassa.
15.00 Grand De­signs - vuoden talo
Tuomariston päätös.
15.01 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja luk­sus­kiin­teis­tö­jä myy­vis­tä kiin­teis­tön­vä­littäjistä.
15.01: Vaunukaupoilla.
16.00: Suuri kysymys.
16.00 Julk­kis Pomo piilossa
Gabby Douglas.
16.00 MEG­HAN & HAR­RY: En­sim­mäi­set 100 päivää
16.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Historiallista ja modernia.
16.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Keksejä. Lei­pu­rit pää­se­vät esit­te­le­mään taitojaan,..
16.00 Ko­dis­ta puutarhaan
Tuplasti tilaa.
16.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
16.00: Kourtneyn valinta.
17.00: Zen ja sisarussuhteiden kunnossapito. Kourt­ney, Kh­loe, Kim, Scott ja lap­set läh­te­vät Balille,..
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Pieni suuri talo.
17.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­to­kau­pa­taan, ja eni­ten voit­toa saa­nut pa­ri voittaa!
Kausi 13. Jaksot 42-43.
17.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Parvekkeiden tuomarointi. Uu­vut­ta­va kah­den par­vek­keen työ­viik­ko hui­pen­tuu tuo­marointiin,..
17.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Käytävä, osa 1. Käy­tä­vä­viik­ko, eli ka­ve­rei­den kes­ken hel­vettiviikko,..
17.00 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
17.00: Kauhukaksoset.
18.00: Helpoimman kautta. New Yor­kin osa­val­tion poh­joi­so­sas­sa asu­vat Or­rit myö­täi­le­vät nel­jää las­taan kaikessa...
19.00: Peti poikineen. Mic­hael ja An­ge­la Brown ovat yh­dis­tä­neet kak­si sänkyä,..
18
18.00 Unel­ma­duu­ni Australiassa
Selvännäkijä. Lin­da ta­paa sel­vän­näkijän,..
18.05 Supernanny
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa le­gen­daa­ri­nen kas­va­tus­neu­vo­ja Jo Frost aut­taa per­hei­tä sel­viä­mään van­hem­muu­den haasteista.
ti: Kauhukaksoset.
ke: Helpoimman kautta.
18.05 Ko­ko Suomi leipoo
Leipä leipurin tiellä pitää. Lei­pä lei­pu­rin tiel­lä pitää...
18.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vauh­dik­kai­den la­dy­jen ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta New Yorkissa.
18.00: Keksejä ja hutsuja.
19.00: Leidit kertovat, osa Kauden jälkipyykki alkaa. Nai­set ker­to­vat asu­mis­ti­lanteistaan...
18.20 Supernanny
Peti poikineen. Mic­hael ja An­ge­la Brown ovat yh­dis­tä­neet kak­si sänkyä,..
19.00 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Rakkaus on tässä. Vii­mei­ses­sä jak­sos­sa mas­sii­vi­sen, tun­tei­ta he­rät­tä­vän mu­siik­kiyl­lä­tyk­sen pää­se­vät ko­ke­maan Jan­na, Le­ri Leskinen,
19.00 Si­nul­le on postia
Tä­nään su­kel­le­taan suo­ma­lai­sen mie­hen tun­ne­maail­maan, muis­te­taan ys­tä­vää ja yl­lä­te­tään oma rakas.
19.00 Suo­men iha­nimmat häät
19.05 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.05: Pikkuruinen T-paita.
19.35: Nukkekoti. Mo­ni­ca saa pe­rin­tö­nä van­han nukkekodin,..
20.05: Phoebe tietää.
20.35: Raivon valtaama.
21.05: Rossin erikoinen.
21.35: Entinen kalju. Pe­te osal­lis­tuu va­paaot­te­lu­turnaukseen...
22.05: Rantamökissä.
22.35: Monica ja maneetti.
19.20 Kokkisota
Helmi-Leena Nummela ja Kristoffer Strandberg. Pu­tous­täh­tien ve­gaa­ni­nen hirvi...
20.00 Ko­ko Suomi leipoo
Leipä leipurin tiellä pitää. Lei­pä lei­pu­rin tiel­lä pitää...
20.00 Kirp­piksen Kingi
Koirat vs. Kis­sat. Jarp­pi aut­taa koi­ra- ja kis­saih­mi­siä et­si­mään aarteita...
20.00 Eyes Wide Shut
Eyes Wide Shut. Art­hur Sch­nitz­le­rin ro­maa­niin pe­rus­tu­va draa­ma toh­to­ris­ta, jo­ka er­ka­nee vai­mos­taan yhä sy­vem­mäl­le pak­ko­miel­tei­sen sek­sin fan­ta­sioi­hin ja ka­ruun to­del­li­suu­teen. Tä­mä mes­ta­ri­teos jäi Kub­ric­kin vii­mei­sek­si. (153'). Pääo­sis­sa:Tom Crui­se, Ni­co­le Kid­man, Ma­di­son Egin­ton, Jac­kie Sa­wi­ris, Syd­ney Pol­lack. Pääo­sis­sa:Tom Crui­se, Ni­co­le Kid­man, Ma­di­son Egin­ton, Jac­kie Sa­wi­ris, Syd­ney Pollack.
Ohjaaja: Stanley Kubrick, USA 1999.
20.00 Miss You Already
Miss You Already. Läm­min­hen­ki­nen draa­ma­ko­me­dia kah­des­ta nai­ses­ta, jot­ka ovat ol­leet par­hai­ta ys­tä­viä kou­lui­käi­sis­tä as­ti. Mil­ly ja Jess ovat ai­na ja­ka­neet kai­ken, mut­ta nyt ys­tä­vyys jou­tuu koe­tuk­sel­le, kun Mil­lyl­lä to­de­taan rin­ta­syö­pä. Sa­maan ai­kaan Jess huo­maa odot­ta­van­sa kauan kai­vat­tua lasta,..
Ohjaaja: Catherine Hardwicke, Iso-Britannia 2015
20.20 Kaap­paus keittiössä
Tuplakaappaus. Tup­la­kaap­paus. Jes­se on val­mis muutokseen...
20.30 Viet­te­le vaatteilla
Bränditietoinen tuhlaajapoika.
21
21.00 AVA ri­kos­put­ki NCIS: New Orleans
21.00 AVA rikosputki: Hamilton
Loppupeli.
21.00 Kova laki
Ei jälkeäkään. Cut­te­rin vii­mei­sin jut­tu tun­tuu ete­ne­vän liian­kin sulavasti...
21.20 AVA rikosputki: C.S.I. Cyber
Perhesalaisuuksia.
22.00 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­do­ku­menttisarja.
22.00: Viharikos.
23.00: Kuolettava avioero.
22.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Kauppias katoaa.
22.00 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Tappaja yläkerrassa.
22.20 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­do­ku­menttisarja.
22.20: Perheen painajainen.
23.20: Viharikos.
22.20 Killing Eve
Anteeksi, kulta. Even Ber­lii­nis­sä ka­don­nut mat­ka­lauk­ku löytyy...
23.00 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Viharikos.
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Kauppias katoaa.
23.05 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 4. Jaksot 13-16.
23.15 C.S.I. Cyber
B. Huip­pu­suo­si­tun yh­dys­val­ta­lai­sen CSI-per­heen uu­sim­mas­sa sar­jas­sa pääo­saan nou­see FBI:n ky­ber­ri­kosyksikkö,
23.15 NCIS: New Orleans
Car­ter ja Tam­my jou­tu­vat tiuk­kaan paik­kaan ko­ro­na­vi­ruk­sen run­te­le­mal­la avus­tu­saluksella...
23.54 Ka­ra­lah­ti - re­hel­li­nen do­ku­ment­ti ex-jää­kiekkoilijasta
23.55 Hamilton
23.55 Si­nul­le on postia
00.00 Kirp­piksen Kingi
0
00.10 Kova laki
Ei jälkeäkään.
00.20 Grand De­signs - unelma-asunnot
00.50 Kova laki
00.50 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sarja,..
01.15 Re­mon­tilla rahoiksi
Parvekkeiden tuomarointi.
01.10 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­tokaupataan,
01.05 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
01.05: Keksejä ja hutsuja.
02.00: Leidit kertovat,..
01.45 Emmerdale
02.15 Grand De­signs - vuoden talo
02.15 Ko­ko Bri­tannia leipoo
02.25 Re­mon­tilla rahoiksi
02.35 Emmerdale
02.45 Emmerdale
03.10 Grand De­signs - vuoden talo
03.05 Viet­te­le vaatteilla
02.55 Viet­te­le vaatteilla
3
03.05 Yön AVA
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.21 Grand De­signs - unelma-asunnot
03.25 Yön AVA
03.35 Re­mon­tilla rahoiksi
03.35 Yön AVA
04.05 Yön AVA
04.10 Yön AVA
04.35 Yön AVA
05.00 Aamun AVAus