Ohjelmakartta.fi
ma 18.11. ti 19.11. ke 20.11. to 21.11. pe 22.11. la 23.11. su 24.11.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai Ohra-kasvissalaattia ja uuniturskaa. U­peat s­kan­di­ko­dit Pala paratiisia.
10.00 C­ra­zy Ex-Girlf­riend Unelmien poikamiestyttö. Olen rakastunut. Kyllä, me laulamme. Em­pi­re Lintu häkissä. Uhka menneisyydestä. Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa (x2) Farfan luostari. Le Marche. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lisää kahvia! . Ko­ko Suo­mi lei­poo- tel­tas­sa on hul­va­ton tun­nel­ma, kun tee­ma­na on kah­vi.
10.55 Em­pi­re Sokea rakkaus. Verinen juhla. G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Latvustoissa keskellä kaupunkia. Arjen leikkikenttä. G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Taivutuksen mestarit. 10.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) Hemmottelupäivä. Viinin viemää.
11.05 Gor­don Ram­say ys­tä­vi­neen tien pääl­lä Ranska.
11.50 Ra­kas, os­tin meil­le ko­din Bolton. Ra­kas, os­tin meil­le ko­din Birmingham. Sutton Coldfield. U­peat s­kan­di­ko­dit Uniikkia asumista. 11.50 Ra­kas, os­tin meil­le ko­din Swindon. Fy­sio­te­ra­peut­ti Ar­le­ne ja suun­nit­te­luin­si­nöö­ri D'Jorn tah­to­vat o­man ko­din en­nen las­ten hank­ki­mis­ta.
12 12.00 Ri­kas ko­ti, köy­hä ko­ti Suurperheiden arkea.
12.30 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Suuret sijoitukset.
12.45 Pi­lan­päi­ten
13.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Siken vieraana Muhun-saarella. New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Ääni ja vimma. Uuden ajan uhkapeliä. 13.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Tanssii tähtivälittäjien kanssa. En­sit­ref­fit len­nol­la Tahdonko sittenkään? . Mat­ka hal­ki man­te­reen lä­hes­tyy lop­puaan. First Da­tes Suo­mi Kiltteys kunniaan! . Lah­te­lai­nen Joo­se ei tyk­kää a­sen­ne­ma­tois­ta ei­kä mie­te­lau­se­tar­rois­ta.
14.00 Lap­se­ni on tei­niäi­ti Muutto. Muut­to. Täy­del­li­set nai­set Elämän näytelmä. Ihana Robin. Viettely. Totuus valkenee. Muo­din hui­pul­le (x2) Huippumuotia jätteistä. Liikettä ja innovointia. Ja­mie O­li­ve­rin ruo­ka­fes­ti­vaa­lit
14.30 Hit­list Kau­si 1. Jak­so 3/8. Pää­kau­pun­ki­seu­dun pai­kal­lis­kamp­pai­lus­sa is­ke­vät yh­teen ys­tä­vyk­set Jen­ny ja Son­ja, ka­ve­ruk­set Mar­cos ja Te­ro se­kä äi­ti ja ty­tär Tuu­la ja Al­ma.
15 15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Hemmottelupäivä. Viinin viemää. Su­per­nan­ny Suo­mi Pelin imaisemat. First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lisää kahvia! .
15.30 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Leo-Pekka, perhe ja elämä. Ma­ria pää­see tu­tus­tu­maan mo­nin­ker­tai­sen o­lym­pia­mi­ta­lis­tin e­lä­mään Po­ris­sa.
16.00 Lem­men vie­mää Hurja hevoskyyti. Xenian terveiset. Kauhistuttava ennustus. Hiirijahti. Äiti tässä. T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Mustamaalausta Meksikossa.
16.30 Tans­sii Täh­tien Kans­sa Satumainen ilta. Tais­te­lu tans­si­par­ke­tin mes­ta­ruu­des­ta kiih­tyy. Täh­ti­pa­reil­la on e­des­sään en­nen­nä­ke­mä­tön li­sä­teh­tä­vä, kun tans­si­par­ket­ti muut­tuu maa­gi­sek­si sa­tu­met­säk­si.
17.00 First Da­tes Suo­mi Aina kannattaa yrittää. Tur­ku­lai­nen ta­paa Tur­ku­lai­sen. Au­di-mies ta­paa Au­di-nai­sen. Ko­ko Suo­mi lei­poo Lisää kahvia! . Ko­ko Suo­mi lei­poo- tel­tas­sa on hul­va­ton tun­nel­ma, kun tee­ma­na on kah­vi. Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotipesä kuntoon. Apua isälle. Rockenrollia keittiöön. Huu­ma Kau­si 1, 10/10 Huu­man suu­ri pää­tös­jak­so pik­ku­jou­lu­jen mer­keis­sä. Kau­den pää­tös­tä mu­ka­na täh­dit­tä­mäs­sä Saa­ra Aal­to, Mik­ko Pent­ti­lä ja Ro­bin Pac­ka­len.
18 18.00 Youn­ger Sisäpiiriläinen. Kovaa kilpailua. Fuusiota kehiin. Kuka määrää? Mo­der­ni per­he (x2) Tunnontuskia. Urahaaveita.
18.30 Mo­der­ni per­he Välit selviksi. Sisäinen sankari. New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Suuret sijoitukset. S­te­ve ja hä­nen lap­suu­de­nys­tä­vän­sä P­hil nos­te­le­vat pai­no­ja kun­to­sa­lil­la ja pun­nit­se­vat nä­ke­miään si­joi­tu­sa­sun­to­ja. Mo­der­ni per­he Paraatimestari. 18.30 Ran­ta­baa­ri (x3) Paluu. Kulissit. Rantabileet. T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Kameleita ja kissatappeluita. Ca­bon-mat­ka jat­kuu jän­nit­tä­vis­sä tun­nel­mis­sa, kun nai­set kii­peä­vät ka­me­lien sel­kään ja keik­ku­vat kyt­ty­röi­den pääl­lä au­tio­maas­sa.
19.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Ääni ja vimma. Uuden ajan uhkapeliä. 19.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit Tanssii tähtivälittäjien kanssa. F­red­rik pa­nee tans­sik­si dis­ko­näy­tös­sään. Kek­ke­rit käy­vät kiin­toi­sik­si, kun Ryan saa­puu pai­kal­le jy­tää­mään kil­paa F­red­ri­kin kans­sa. Tut­tu Jut­tu S­how Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia E­lo­nen ja To­mi Hir­vo­nen.
19.30 Luok­ka­juh­lat Mikko Kuustonen ja Jarkko Niemi. Mar­ja Hin­ti­kan luot­saa­man oh­jel­man en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa u­peis­ta luok­ka­juh­lis­ta yh­des­sä van­ho­jen kou­lu­ka­ve­rei­den­sa kans­sa kil­pai­le­vat ko­ko kan­san ra­kas­ta­ma muu­sik­ko Mik­ko Kuus­to­nen ja pal­kit­tu suo­sik­ki­näyt­te­li­jä Jark­ko Nie­mi.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Elämän näytelmä. Ihana Robin. Viettely. Totuus valkenee. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Leo-Pekka, perhe ja elämä. Ma­ria pää­see tu­tus­tu­maan mo­nin­ker­tai­sen o­lym­pia­mi­ta­lis­tin e­lä­mään Po­ris­sa. First Da­tes Suo­mi Kiltteys kunniaan! . Lah­te­lai­nen Joo­se ei tyk­kää a­sen­ne­ma­tois­ta ei­kä mie­te­lau­se­tar­rois­ta. Mai­su nau­raa ra­juil­le vit­seil­le ja hur­maa sil­mil­lään.
21 21.00 Ko­ko Suo­mi lei­poo Lisää kahvia! . Ko­ko Suo­mi lei­poo- tel­tas­sa on hul­va­ton tun­nel­ma, kun tee­ma­na on kah­vi. Ma­ri yl­lät­tää kak­kae­mo­ji-pu­suil­la ja Ron­dan tai­ki­nain­no­vaa­tio häm­mäs­tyt­tää To­nia. Tut­tu Jut­tu S­how Lin­da Wik­lund ja Mik­ko Nou­siai­nen se­kä Pia E­lo­nen ja To­mi Hir­vo­nen. Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Siken vieraana Muhun-saarella. Ma­ria mat­kaa Vi­roon Sik­ke Su­ma­rin luo. Tu­tus­tu­taan pai­kal­li­seen he­vos­ti­laan ja her­ku­tel­laan Si­ken kuu­lui­sal­la mus­tik­ka­pii­raal­la. First Da­tes Suo­mi Kiltteys kunniaan! . Lah­te­lai­nen Joo­se ei tyk­kää a­sen­ne­ma­tois­ta ei­kä mie­te­lau­se­tar­rois­ta. Mai­su nau­raa ra­juil­le vit­seil­le ja hur­maa sil­mil­lään. F­ren­dit (x4) Kutsukortti. Surkea bestman. Oikea kirkko. Satuhäät. A­ma­zing Ra­ce Seikkailijat Soulissa. Nel­jä vii­meis­tä pa­ria ot­taa mit­taa toi­sis­taan E­te­lä-Ko­rean Sou­lis­sa. Kol­mel­le si­suk­kaim­mal­le kak­si­kol­le on lu­vas­sa paik­ka fi­naa­lis­sa. A­me­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja. Haa­mu­mor­sian Haamumorsian. Ro­mant­ti­sen ko­me­dian pääo­sas­sa näh­dään E­va Lon­go­ria (Täy­del­li­set nai­set) Ka­ten roo­lis­sa. Ka­te on ai­keis­sa as­tua a­vioon e­läin­lää­kä­ri Hen­ryn kans­sa, mut­ta jou­tuu hää­päi­vä­nään on­net­to­muu­teen. Ka­te he­rää, mut­ta ku­kaan ei e­nää tie­dos­ta hä­nen läs­näo­loaan, ei e­des Hen­ry, jo­ka löy­tää pian uu­den suh­teen.
22.00 Youn­ger Kovaa kilpailua. Fuusiota kehiin. Kuka määrää? Debytanttidraamaa. 22.00 Ma­na­ge­ment - Tun­teet hal­tuun Management - Tunteet haltuun. Jen­ni­fer A­nis­ton on ro­mant­ti­sen d­raa­ma­ko­me­dian pääo­sas­sa u­raoh­jus Sue, jon­ka koh­taa­mi­nen van­hem­pien­sa mo­tel­lia pyö­rit­tä­vän Mi­ken (S­te­ve Zahn) kans­sa suis­taa mo­lem­pien e­lä­män va­kail­ta rai­teil­taan.
22.30 A­VA ri­kos­put­ki: Aal­lon­mur­ta­ja Konttikeikka. Pal­jas­tuu­ko Tuu­lan to­del­li­nen luon­ne, kun pai­neet saa­vat pin­nan ra­koi­le­maan? A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki Muodon vuoksi. Poliittisia petikavereita. Tap­pa­va a­se 2 Tap­pa­va a­se 2. La­jin­sa va­lioi­hin kuu­lu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa tut­tu et­si­vä­kak­sik­ko jou­tuu vas­tak­kain dip­lo­maat­ti­sen kos­ke­mat­to­muu­den suo­jas­sa pii­lot­te­le­van ri­kol­lis­po­mon kans­sa. Oh­jaa­ja: Ric­hard Don­ner, U­SA 1989. Pääo­sis­sa: Mel Gib­son, Dan­ny G­lo­ver, Joe Pes­ci, Joss Ack­land, Pat­sy Ken­sit, Mark Rols­ton.
23.00 New in Town New in Town. 23.00 Aal­lon­mur­ta­ja Konttikeikka. Pal­jas­tuu­ko Tuu­lan to­del­li­nen luon­ne, kun pai­neet saa­vat pin­nan ra­koi­le­maan?
23.30 Täy­del­li­set nai­set Elämän näytelmä. Ihana Robin. Viettely.
23.55 Sat­tu­man kaup­paa Sattuman kauppaa. He­len Hun­tin en­sim­mäi­nen ko­ko­pit­kä oh­jaus­työ on ro­mant­ti­nen ja läm­min­hen­ki­nen ko­me­dia kes­ki-i­käi­ses­tä, vau­va­haa­vei­ta e­lät­te­le­väs­tä ne­wyor­ki­lai­ses­ta o­pet­ta­jas­ta Ap­ri­lis­tä, jon­ka a­vio­mies Ben yh­täk­kiä päät­tää häi­pyä. Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat Panoksena henki. Jak­son kol­me nais­ta ra­kas­taa uh­ka­pe­le­jä, mut­ta kun ra­hat lop­pu­vat, lä­him­mäi­set saa­vat ol­la va­ruil­laan.
0
00.25 T­he Af­fair Menneisyyden haamut. Ran­ta­baa­ri Paluu. Kulissit.
00.55 T­he Af­fair Vanhat haavat. Heikko hetki. A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki Poika joka huusi sutta. 00.55 En­sit­ref­fit len­nol­la Tahdonko sittenkään? . Mat­ka hal­ki man­te­reen lä­hes­tyy lop­puaan.
01.05 A­gat­ha Ch­ris­tie: Syyt­tä­jän to­dis­ta­ja Tuomioita.
01.35 Lap­se­ni on tei­niäi­ti Muutto. Muut­to.
01.55 Täy­del­li­set nai­set Totuus valkenee. Mus­ta­maa­lat­tu (x2) Tuomio. Ajojahti. 01.55 Muo­din hui­pul­le Liikettä ja innovointia. Suun­nit­te­li­joi­den seu­raa­van teh­tä­vän in­noit­ta­ja­na toi­mii Bal­le­ri­na-a­ni­maa­tioe­lo­ku­va.
02.05 S­weat Inc. 02.05 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la
02.25 S­weat Inc.
02.50 Ran­ta­baa­ri 02.50 Muo­din lei­jo­nan­luo­la
3 03.00 Bo­dy Fi­xers 03.00 Muo­din hui­pul­le
03.10 Tans­sii Täh­tien Kans­sa 03.10 E­del­leen A­li­ce
03.50 Bo­dy Fi­xers So Cos­mo­po­li­tan S­weat Inc.
04.00 Joel vs. Hei­mot Suu­rin pu­dot­ta­ja
04.45 Joel vs. Hei­mot 04.45 Joel vs. Hei­mot A­me­ri­kan A­ni­ta Joel vs. Hei­mot
04.55 Yön A­VA Yön A­VA
05.15 Yön A­VA
05.30 Yön A­VA
05.50 Yön A­VA