Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Rakkaus vaakalaudalla.
ti: Valkoinen valhe.
ke: Käkikelloyllätys.
to: Bye bye, poni?
pe: Robertin vaikea päätös.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
09.30 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
10.00 Ex-Onnelliset
Lypsyaika.
10.00 Täy­del­liset naiset
Ko­me­dial­li­nen draa­ma­sar­ja ker­too Wis­te­ria La­nel­la asu­vis­ta, pe­ria­me­rik­ka­lais­ta unel­maa elä­vis­tä naisista.
ti: Nöyryytyksiä.
ke: Kiitoksen aika.
to: Naapuruston uhka.
pe: Kahakka kadulla.
10.00 Mas­terChef 2020
Kauhujen kakku. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ison haas­teen eteen kak­ku­teh­tävässä...
10.00 Olet mitä syöt
Kalle Palander - Takaisin huipulle. En­ti­nen huip­pu-ur­hei­li­ja, Kal­le Pa­lan­der on toi­me­lias mies,..
11.00 Olet mitä syöt
Enni Koistinen - Kehopositiivisuus.
11.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Eija Vilpas.
11.00 Mas­terChef 2020
Kauhujen kakku. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ison haas­teen eteen kak­ku­teh­tävässä...
11.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Omissa porukoissa.
11.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Halloween! . Kun il­ta hä­mär­tyy TTK-stu­diol­la, täh­ti­pa­rit hii­pi­vät esiin pi­meäs­tä ja tans­si­vat Hal­lo­ween-tun­nel­mis­sa. Näh­dään­kö par­ke­tilla aaveita,
11.00 Muo­din huipulle
Yh­dys­val­ta­lai­nen muo­ti­rea­li­ty­sar­ja, jos­sa et­si­tään uut­ta suun­nit­te­li­ja­ky­kyä vaa­te­muo­din huipulle.
la: Elton Johnin tyyliin.
su: Aatteet ja vaatteet. Kil­pai­li­joi­den on luotava asu,..
12
12.00 Grand De­signs Australia
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja ta­val­lis­ten ih­mis­ten epä­ta­val­li­sis­ta ko­din­ra­ken­nusp­rojekteista.
Kausi 8. Jaksot 9-10. (kausi loppuu)
12.00 Muo­din huipulle
Yh­dys­val­ta­lai­nen muo­ti­rea­li­ty­sar­ja, jos­sa et­si­tään uut­ta suun­nit­te­li­ja­ky­kyä vaa­te­muo­din huipulle.
Kausi 17. Jaksot 9-10.
12.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja luk­sus­kiin­teis­tö­jä myy­vis­tä kiin­teis­tön­vä­littäjistä.
la: Muutoksia suunnitelmiin. Somemarkkinointia. Tra­cy aut­taa ta­lo­kau­pois­sa her­moi­le­vaa ra­ken­nut­ta­jays­tä­vään­sä Bradleyä,..
su: Vaunukaupoilla. Tra­cy saa teh­tä­väk­seen myy­dä ka­lus­te­tun talon,.. Suuri kysymys. Tra­cy yrit­tää epä­toi­voi­ses­ti saa­da hy­vää tar­jous­ta Ho­me­wood Roa­din talosta,..
13.00 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 3. Jaksot 7-4.
14.00 Ja­ne the Virgin
lu­ku. Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja us­kon­nol­li­ses­ta nuo­res­ta nai­ses­ta, jo­ka tu­lee va­hin­gos­sa ras­kaak­si lää­kä­ri­käynnillään.
ma: 85.
ti: 86. Ja­ne su­ree Ra­fae­lin takia,..
ke: 87. Ja­ne saa Ra­fae­lis­ta huo­les­tut­ta­via tietoja,..
to: 88. Ja­ne läh­tee Mic­hae­lin kans­sa Mon­ta­naan testaamaan,..
pe: 89. Ja­ne ei kes­tä sitä,..
14.00 Kenen kotona?
14.00: Kenen kotona?
15.00: Toi­sen kau­den aloi­tus­jak­so on yl­lä­tyk­siä täyn­nä, kun et­si­vät Vares,..
14.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Vii­meinen juttu
In­tias­sa kas­va­nut Gwen­da Hal­li­day saa­puu Eng­lan­tiin nuo­re­na mor­sia­me­na hank­kiak­seen ta­lon jos­tain ete­lä­ran­ni­kol­ta. Pian Gwen­da löy­tää vie­hät­tä­vän huvilan,..
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
Jaksot 1-2.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Valkoinen valhe.
ti: Käkikelloyllätys.
ke: Bye bye, poni?
to: Robertin vaikea päätös.
pe: Välirikon syy. Eva on huolissaan,..
16.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Yh­dys­val­ta­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ede­sot­ta­muk­sia ylel­li­sel­lä Oran­ge Coun­tyn asuinalueella.
16.00 AVA doc: Mil­jar­döörilapset
Miljardöörilapset. Mil­jar­döö­rien lap­sil­la on ihan eri meininki...
17.00 Tans­sii Tähtien Kanssa
Halloween! . Kun il­ta hä­mär­tyy TTK-stu­diol­la, täh­ti­pa­rit hii­pi­vät esiin pi­meäs­tä ja tans­si­vat Hal­lo­ween-tun­nel­mis­sa. Näh­dään­kö par­ke­til­la aa­vei­ta, zom­biei­ta tai noitia?
17.00 Re­monttipiiskuri
Kotipesä kuntoon. Vii­ta­sen per­he on ai­na val­mis aut­ta­maan muita,..
17.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen kiih­keä rea­li­ty­sar­ja seu­raa toi­nen tois­taan va­rak­kaam­pien ja vä­rik­kääm­pien ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ede­sot­ta­muk­sia ja ih­mis­suh­de­kiemuroita.
Kausi 10. Jaksot 9-10.
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Keksit. Iha­nan rap­sak­kaa! Kek­sik­kääs­sä jak­sos­sa kil­pai­li­jat aloit­ta­vat omal­la ta­va­ra­merk­ki­kek­sillään...
17.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Kel­ly ja Meg­han pui­vat jäl­leen teks­ti­vies­ti­so­taan­sa, ja Peg­gy avau­tuu mur­heis­taan Shannonille...
18
18.00 Muo­din huipulle
Yh­dys­val­ta­lai­nen muo­ti­rea­li­ty­sar­ja, jos­sa et­si­tään uut­ta suun­nit­te­li­ja­ky­kyä vaa­te­muo­din huipulle.
ti: Elton Johnin tyyliin.
ke: Aatteet ja vaatteet. Kil­pai­li­joi­den on luotava asu,..
18.00 Grand De­signs - vuoden talo
Brit­ti­läi­nen ark­ki­teh­tuuriohjelma.
to: Perinteitä vaalien.
pe: Veden tuntumassa. Vuo­den ta­lo -sar­jas­sa esit­te­ly­vuo­ros­sa on viisi taloa,..
18.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen kiih­keä rea­li­ty­sar­ja seu­raa toi­nen tois­taan va­rak­kaam­pien ja vä­rik­kääm­pien ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen ede­sot­ta­muk­sia ja ih­mis­suh­de­kiemuroita.
18.00: Rauhaa, jos ei rakkautta.
19.00: Hulluja nuo kalifornialaiset.
18.00 Kardashianit
Siskoaikaa. Kh­loe odot­taa kuu­mei­ses­ti tie­toa vau­van­sa su­ku­puo­les­ta, jon­ka Ky­lie on lu­van­nut il­moit­taa hä­nelle. Kim,..
19.00 Grand De­signs - Unel­mien kotikatu
Unelmien ekotalo.
19.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Eija Vilpas.
19.00 Olet mitä syöt
Enni Koistinen - Kehopositiivisuus. En­ni Kois­ti­nen on ke­ho­po­si­tii­vi­suu­den puo­lestapuhuja,..
19.00 Tut­tu Juttu Show
Kris­tii­na ja Mik­ko Ke­kä­läi­nen se­kä Su­san­na ja Tee­mu Lahtinen...
19.00 Frendit
19.00: Synttärit.
19.30: Lapsenhoitaja.
20.05: Sopimaton laulu. Ross saa Em­man nau­ra­maan laulullaan...
20.35: Toinen sisar.
21.05: Joulu Tulsassa.
21.35: Puhelinnumero. Joey on var­ma, et­tä Mo­ni­cal­la on suhde...
22.06: Takaisin töihin.
22.30: Kotirotat. Rac­he­lia är­syttää se,..
19.00 Mas­ked Singer Suomi
Mitä ihmettä! . Maan ar­voi­tuk­sel­li­sin ky­sy­mys on jäl­leen kaik­kien mie­les­sä: ku­ka on mas­kin takana?..
20.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Eija Vilpas.
20.00 Maa­jus­sille morsian
Viimeiset treffit. Vii­mei­set tref­fit. Jän­ni­tys tii­vis­tyy far­miviikolla,..
20.00 En­sit­ref­fit alttarilla
Omissa porukoissa.
20.00 Mas­terChef 2020
Kauhujen kakku. Kil­pai­li­jat jou­tu­vat ison haas­teen eteen kak­ku­teh­tävässä...
20.00 Rou­va Ministeri
Tappajarobotit. YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton is­kun teh­nyt ter­ro­ris­ti on pai­kan­net­tu, ja Eli­za­beth on vai­kean pää­tök­sen edessä...
20.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
Kape Aihinen. Keit­tiö­mes­ta­ri Ka­ri ¿Ka­pe¿ Ai­hi­nen ja Ma­ria aloit­ta­vat yö­ky­läi­lyn Turusta,..
21
21.00 Maa­jus­sille morsian
Viimeiset treffit. Vii­mei­set tref­fit. Jän­ni­tys tii­vis­tyy far­miviikolla,..
21.00 Ex-Onnelliset
Dekolte-ahdistus. Oo­na läh­tee opin­to­reissulle,..
21.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Vii­meinen juttu
In­tias­sa kas­va­nut Gwen­da Hal­li­day saa­puu Eng­lan­tiin nuo­re­na mor­sia­me­na hank­kiak­seen ta­lon jos­tain ete­lä­ran­ni­kol­ta. Pian Gwen­da löy­tää vie­hät­tä­vän huvilan,..
21.00 Rou­va Ministeri
Tappajarobotit. YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton is­kun teh­nyt ter­ro­ris­ti on paikannettu,..
21.00 elokuva: Villi tusina 2
Villi tusina 2. Suur­per­heen isä Tom Ba­ker päät­tää vie­dä lap­si­kat­raan­sa vie­lä ker­ran yh­tei­sel­le lo­mal­le en­nen kuin van­him­mat len­tä­vät pe­säs­tä. Nos­tal­gi­ses­sa lo­ma­pai­kas­sa on myös van­ha vi­hol­li­nen Jim­my Mur­taugh pesueineen,..
Ohjaaja: Adam Shankman, USA 2005.
21.00 elokuva: Mother's Day
Mother's Day. Täh­dil­lä roo­li­tet­tu ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia, jos­sa ku­va­taan äi­tiy­den il­miö­tä eri­lais­ten nais­ten nä­kö­kul­mas­ta äi­tien­päi­vän yh­tey­des­sä. (118') Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Anis­ton, Ka­te Hud­son, Shay Mitc­hell, Ju­lia Ro­berts, Ja­son Su­dei­kis, Ti­mot­hy Olyp­hant. Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Anis­ton, Ka­te Hud­son, Shay Mitchell,
Ohjaaja: Garry Marshall, USA 2016.
22.00 AVA rikosputki: Kova laki
Tappotahti.
22.00 AVA rikosputki: NCIS: New Orleans
Vihan luodit.
22.00 elokuva: Re­bec­ka Mar­tins­son: Uhrilahja
Rebecka Martinsson: Uhrilahja. Ruot­sa­lai­ses­sa jän­ni­ty­se­lo­ku­vas­sa nai­nen löy­de­tään kuol­lee­na vuoteestaan...
Ohjaaja: Fredrik Edfeldt, Ruotsi 2015
23.00 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan mut­kik­kai­ta mur­ha­ta­pauk­sia, jois­sa te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys py­syy pit­kään ar­voituksena.
Kausi 1. Jaksot 3-4.
23.00 True cri­me: Murhan DNA
Sadistinen surma. Ku­ka ha­lu­si ki­dut­taa ja tap­paa vii­si­kymp­pi­sen miehen,..
22.55 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 2. Jaksot 7-10.
23.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Vii­meinen juttu
In­tias­sa kas­va­nut Gwen­da Hal­li­day saa­puu Eng­lan­tiin nuo­re­na mor­sia­me­na hank­kiak­seen ta­lon jos­tain ete­lä­rannikolta...
23.25 Roo­sa nau­ha Tans­sii Tähtien kanssa
Sun­nun­tai­na täh­ti­pa­rit tans­si­vat omat nu­me­ron­sa hy­vän­te­ke­väi­syysteemalla,..
0
00.00 Olet mitä syöt
00.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
00.00 Mas­terChef 2020
00.00 En­sit­ref­fit alttarilla
01.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
00.55 Emmerdale
01.25 Bull
Kausi 2. Jaksot 12-15.
01.25 Mas­ked Singer Suomi
Mitä ihmettä!
01.55 elokuva: Ed­ge of Tomorrow
02.20 True cri­me: Murhan DNA
02.20 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
Kausi 1. Jaksot 3-4.
02.20 Val­heen jäljillä
02.20 Kiinteistösota
Ongelmia.
02.30 elokuva: Blood Dia­mond - veritimantti
3
03.20 Lem­men viemää
03.15 Kardashianit
Siskoaikaa.
04.15 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­litysarja,..
04.10 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Kausi 10. Jaksot 9-10.
04.15 Yön AVA
05.15 Yön AVA
05.25 Yön AVA