Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Per­jan­tai G­ril­la­tut os­te­rit ja por­saan­kyl­ki ja Suk­laa­piz­za. Kaap­paus keit­tiös­sä Vanukkaita vai vihanneksia? . Me­lis­san ja Te­ron per­heen kaup­pa­las­kut o­vat hui­mat, sil­lä per­he e­lää ei­nek­sil­lä ja va­nuk­kail­la.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Paljon melua kakusta. Anteeksipyyntö. Julkinen nöyryytys. Vanhoja kaunoja. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Seikkailu alkaa. Hää­mat­kal­la tuo­reet a­vio­pa­rit löy­tä­vät toi­sis­taan uu­sia puo­lia in­ten­sii­vi­sen yh­des­säo­lon kaut­ta.
10.30 Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan Välittäjällä on väliä.
11.00 Ja­ne t­he Vir­gin 65. luku. 66. luku. 67. luku. 68. luku. Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 5/12. Au­rin­koi­ses­sa Naan­ta­lis­sa ryh­mät­ref­fit saa­daan käyn­tiin ja niin maa­jus­sit kuin puo­li­soeh­dok­kaat­kin pää­se­vät hie­man ren­tou­tu­maan.
11.30 Koi­ral­le ko­ti Frankie. Beag­le­se­koi­tuk­sel­la on vai­kea taus­ta ja se a­ris­te­lee ih­mi­siä.
12 12.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Lo­ve Is­land Suo­mi
13.00 Ko­din uu­si il­me Räiskyvää vai hillittyä? . G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Hiljaa hyvä tulee. Linnani on kotini. Modernismin kaikuja. Terve talo. First Da­tes UK Mustekalaa ja lypsyhommia. First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . First Da­tes- ra­vin­to­lan o­vet o­vat vih­doin au­ki!
14.00 Viet­te­le vaat­teil­la Maalaistyttö oon! . Täy­del­li­set nai­set Hyvät naapurit. Lapset ja lapselliset. Kateuden peikko. Yllätysten ilta. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x3) Kuumia aaltoja. Yhteenotto. Seuraavana päivänä. First Da­tes UK Kremppaa ja skumppaa. I­kä tuo mu­ka­naan o­mia vai­vo­ja, joi­ta ei eh­kä kan­na­ta mai­nos­taa en­sim­mäi­sil­lä t­ref­feil­lä.
14.30 Lap­si­van­hem­mat Kaverin kanssa.
15 15.00 Kiin­teis­tö­so­ta Uusia alkuja. Su­per­nan­ny Suo­mi Perheen peliongelma. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Modernismin kaikuja. Maa­jus­sil­le mor­sian 15.00 K­lik! Klik! . Mic­hael (A­dam Sand­ler) on työ­nar­ko­maa­ni ja pe­hee­ni­sä, jo­ka ha­kee ha­kee hel­po­tus­ta ar­jen pyö­rit­tä­mi­seen. Hän saa kä­siin­sä kau­ko­sää­ti­men, jol­la voi ke­la­ta e­lä­mää e­teen- ja taak­se­päin. U­SA 2006.
16.00 Lem­men vie­mää Vilustuminen sieniretkellä. Christophin tarjoukset. Huumattu. Maalauksen mies. Teeskenneltyjä tunteita.
17.00 Nel­jän täh­den il­lal­li­nen (x8) Mira Luoti. Johannes 'Hatsolo' Hattunen. Kaj Kunnas. Jenny Lehtinen. Sunneva Kantola. Teemu Lehtilä. Tomi Tuominen. Erika Vikman. Kau­hu­keit­tiö Finaali. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa fi­na­lis­tit saa­vat a­vuk­seen tii­mil­li­sen kok­ke­ja. Huu­ma Kausi 1, Huuman huikea startti! Kaik­ki on mah­dol­lis­ta, yl­lä­tyk­siä se­kä mah­ta­via pal­kin­to­ja sa­taa s­tu­dios­sa ja ko­ti­kat­so­mois­sa. Yl­lä­te­tään­kö si­nut vai o­let­ko Huu­man en­sim­mäi­sen lä­he­tyk­sen täh­ti?
17.15 Koi­ral­le ko­ti Frankie. Beag­le­se­koi­tuk­sel­la on vai­kea taus­ta ja se a­ris­te­lee ih­mi­siä.
17.45 Pi­lan­päi­ten
17.55 MTV3:n täh­det - Mu­siik­ki­vi­deo: Per­he
18 18.00 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Enduromiehen eväät. Tuhtia tavaraa. Kiekkoa keittiössä. Metsän antimia. Köydenvetoa ja kalaa. 18.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Nipsaistut naikkoset. Ja­mai­kan-mat­kan jäl­keen on kau­neus­leik­kaus­ten ai­ka.
18.30 Mo­der­ni per­he Rakkauden radalla. Vaikeita valintoja. Kolmessa kaupungissa. Normipäivä. Puun takaa. Ran­ta­baa­ri (x3) Suudelmia. Unelmia. Ristiaallokkoa. Uu­des­sa d­raa­ma­sar­jas­sa pääs­tään e­läy­ty­mään nuor­ten pää­hen­ki­löi­den vil­liin ke­sän­viet­toon, jo­hon lu­keu­tuu kuu­mia bi­lei­tä yöt­tö­mäs­sä yös­sä, d­raa­maa, ra­kas­tu­mi­sia ja juh­lien jäl­kei­siä mork­kik­sia.
19.00 G­rand De­signs - u­nel­ma-a­sun­not Hiljaa hyvä tulee. Linnani on kotini. Modernismin kaikuja. Terve talo. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Seikkailu alkaa. Hää­mat­kal­la tuo­reet a­vio­pa­rit löy­tä­vät toi­sis­taan uu­sia puo­lia in­ten­sii­vi­sen yh­des­säo­lon kaut­ta. 19.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 5/12. Au­rin­koi­ses­sa Naan­ta­lis­sa ryh­mät­ref­fit saa­daan käyn­tiin ja niin maa­jus­sit kuin puo­li­soeh­dok­kaat­kin pää­se­vät hie­man ren­tou­tu­maan.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Hyvät naapurit. Lapset ja lapselliset. Kateuden peikko. Yllätysten ilta. Sa­la­tut e­lä­mät: Pih­la­ja­sa­tu (x2) First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . First Da­tes- ra­vin­to­lan o­vet o­vat vih­doin au­ki! En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa kuu­lem­me mm. nä­mä ai­kuis­jon­ne -An­tin vin­kit t­ref­fai­li­joil­le: 1. Han­ki ra­haa 2. Käy suih­kus­sa 3. Ke­hu, jos et kek­si mi­tään muu­ta. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Seikkailu alkaa. Hää­mat­kal­la tuo­reet a­vio­pa­rit löy­tä­vät toi­sis­taan uu­sia puo­lia in­ten­sii­vi­sen yh­des­säo­lon kaut­ta. Tii­vis tu­tus­tu­mis­jak­so tuot­taa yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­tei­ta ja ro­man­tiik­kaa, mut­ta myös vas­ta­reak­tioi­ta.
21 21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian Kau­si 12, 5/12. Au­rin­koi­ses­sa Naan­ta­lis­sa ryh­mät­ref­fit saa­daan käyn­tiin ja niin maa­jus­sit kuin puo­li­soeh­dok­kaat­kin pää­se­vät hie­man ren­tou­tu­maan. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Seikkailu alkaa. Hää­mat­kal­la tuo­reet a­vio­pa­rit löy­tä­vät toi­sis­taan uu­sia puo­lia in­ten­sii­vi­sen yh­des­säo­lon kaut­ta. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. Juon­ta­ja ja ex-mis­si S­hir­ly Kar­vi­nen mat­kus­taa Per­tun vie­raak­si Kii­nan Kan­to­niin et­si­mään uu­sia bis­ne­si­deoi­ta. First Da­tes Suo­mi Valmiina valloitukseen! . First Da­tes- ra­vin­to­lan o­vet o­vat vih­doin au­ki! F­ren­dit (x8) Rossin erikoinen. Entinen kalju. Rantamökissä. Monica ja maneetti. Kissa pöydälle. Kahlekarkuri. Pieni puraisu. Phoebe tahtoo taudin. Ta­pah­tui Ve­ga­sis­sa Tapahtui Vegasissa. Kun sul­ha­nen jät­tää Joyn häi­den kyn­nyk­sel­lä, tä­mä me­nee hu­ma­las­sa nai­mi­siin Jac­kin kans­sa Las Ve­ga­sis­sa. Pa­ris­kun­ta in­hoaa toi­siaan, mut­ta hei­dän on sin­ni­tel­tä­vä a­vio­lii­ton sa­ta­mas­sa puo­li vuot­ta saa­dak­seen ka­si­nol­la voi­te­tun jät­ti­po­tin. Oh­jaa­ja: Tom Vaug­han, U­SA 2008 (95'). Pääo­sis­sa: Ca­me­ron Diaz, Ash­ton Kutc­her, Rob Cordd­ry. E­lo­ku­va: Ma­ria Wern: On­nen­kaap­paa­ja Maria Wern: Onnenkaappaaja. An­na Jans­so­nin dek­ka­rei­hin pe­rus­tu­van e­lo­ku­va­sar­jan uu­del­la kau­del­la seu­ra­taan jäl­leen ri­kos­ko­mi­sa­rio Ma­ria Wer­nin ri­kos­tut­ki­muk­sia kau­niil­la Got­lan­nin saa­rel­la. Vah­va in­tui­tio ja tin­ki­mät­tö­myys o­vat Ma­rian valt­ti­kor­tit, mit­kä aut­ta­vat hän­tä rat­kai­se­maan ki­mu­ran­tit­kin ta­pauk­set kol­le­gan­sa Se­bas­tia­nin kans­sa.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ro­ba Santiago. Maik­ki ha­luaa na­pa­ta huu­me­dii­le­ri San­tia­gon, mut­ta Uu­si­ta­lon jar­rut­te­lu häm­mäs­tyt­tää. A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Kello käy. Tuhoaja. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Telttasurma. Tei­ni-i­käi­nen Ab­by muis­taa yl­lät­täen uu­sia a­sioi­ta kym­me­nen vuo­den ta­kai­ses­ta ve­ri­löy­lys­tä.
22.55 Täy­del­li­set nai­set Hyvät naapurit. Lapset ja lapselliset. Kateuden peikko. Yllätysten ilta. 22.55 Ju­no Juno. Ju­no Mac­Guff (El­len Pa­ge) on sa­na­val­mis ja to­pak­ka 16-vuo­tias lu­kio­lais­tyt­tö, jo­ka huo­maa en­sim­mäi­sen sek­si­ko­kei­lun­sa jäl­keen o­le­van­sa ras­kaa­na par­haal­le ys­tä­väl­leen Pau­liel­le (Mic­hael Ce­ra). Ju­no ta­juaa o­le­van­sa liian nuo­ri ja naii­vi äi­dik­si, mut­ta hä­nes­tä ei myös­kään o­le te­ke­mään a­bort­tia. T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x2) Seuraavana päivänä. Nipsaistut naikkoset.
23.50 Youn­ger Huono lettu. Naiseuden syövereissä. Himokkaat naiset. Pyöräongelmia.
0
00.20 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty Ran­ta­baa­ri Suudelmia. Unelmia. Ristiaallokkoa.
00.50 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty 00.50 Ja­ne t­he Vir­gin 81. luku. Ra­fael ai­koo ko­sia Ja­nea, mut­ta Ro­sen an­ta­mat tie­dot vai­vaa­vat hän­tä.
01.00 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Telttasurma. Ro­ba Santiago. Maik­ki ha­luaa na­pa­ta huu­me­dii­le­ri San­tia­gon, mut­ta Uu­si­ta­lon jar­rut­te­lu häm­mäs­tyt­tää.
01.20 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA Vaihdos vapaalle.
01.50 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA Päätöksen aika. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la U­SA Tilannekatsaus. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia Ekat parit uunista ulos. T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty Lo­ve Is­land (x3) Petipuuhia. Peiton päällä. Kaksoissokkovalinta. Pert­tu - teh­tä­vä Kii­nas­sa Shirlyn hintasirkus. Juon­ta­ja ja ex-mis­si S­hir­ly Kar­vi­nen mat­kus­taa Per­tun vie­raak­si Kii­nan Kan­to­niin et­si­mään uu­sia bis­ne­si­deoi­ta.
02.30 Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin
02.50 T­he No­te­book - rak­kau­den si­vut 02.50 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Aust­ra­lia 02.50 Yön A­VA
3 03.00 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat
03.15 Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa
03.50 Yön A­VA Kos­tok­rop­pa Kh­loen mal­liin
04.10 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat
04.30 Yön A­VA
Yön A­VA
05.00 Dead­ly Wo­men - Nais­tap­pa­jat 05.00 Yön A­VA
05.30 Yön A­VA 05.30 Yön A­VA