Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
6 06.00 Aa­mun A­VAus Aa­mun A­VAus
07.05 Lem­men vie­mää
08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com
9
09.30 Ja­mie O­li­ver I­ta­lias­sa Marettimo. Farfan luostari.
10.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty (x10) Youn­ger (x2) Big Little Liza Sex, Liza and Rock & Roll Koi­ral­le ko­ti Aussie. Kul­tai­sen­nou­ta­jan ja col­lien se­koi­tus kär­sii e­roah­dis­tuk­ses­ta.
10.30 Youn­ger (x2) A Christmas Miracle The Bubble
11.00 Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut Georgen vapaapäivä.
11.30 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Uusinta. Pi­lan­päi­ten (x2)
11.50 Ko­dis­ta puu­tar­haan Valoa hämärään. Per­heen ko­dik­si muu­tet­tu van­ha na­vet­ta on tun­nel­mal­li­nen, mut­ta hä­mä­rä ja ah­das.
12 12.00 O­let mi­tä syöt Erokilot. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Uusinta. Ko­ko Suo­mi lei­poo Finaali. Ko­toi­sa Alin arki-spa. A­las­to­mat t­ref­fit U­SA Kuka vie, kuka vikisee?
12.30 Ja­mie O­li­ve­rin hel­pot her­kut (x2) Georgen vapaapäivä. Puistopiknikki.
12.50 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2) Uusinta.
13.00 100% Hot­ter Isin tyttö ja tyylitajuton lyyli. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si Missä mennään? T­he C­hefs' Li­ne 100% Hot­ter Episode 10 Kark­ki­ku­nin­ga­tar ja äi­ty­li.
13.30 Lap­si­van­hem­mat Uusinta. 13.30 T­he C­hefs' Li­ne Ke­nen ko­to­na? Tä­nään suun­taam­me koh­ti jär­vi­mai­se­mia ja kur­kis­tam­me, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat las­ken­ta­sih­tee­ri, a­lue­joh­ta­ja, ra­vin­to­la­työn­te­ki­jä ja lii­kun­na­noh­jaa­ja.
14.00 Ja­ne t­he Vir­gin 94. luku. Täy­del­li­set nai­set
14.30 Lap­si­van­hem­mat Suorituspaineita.
15 15.00 T­he Real Hou­se­wi­ves of O­ran­ge Coun­ty Ko­toi­sa Alin arki-spa. Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Harmoniaa hoitohuoneeseen. Prätkäkamat piiloon. Ko­dis­ta puu­tar­haan Valoa hämärään. Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my Uusinta. T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2) Reunion (Part 2) Reunion Secrets Revealed
16.00 Lem­men vie­mää Kulkijoita metsässä. Xenian tuska. Julmaa peliä. Pokerinaama. Siskosten suru. T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills (x2)
17.00 Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät Värikästä vauvalle. Keräilijöiden koti kuntoon. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si Päätös. Het­ki on koit­ta­nut. Nyt on ai­ka päät­tää, jat­kaa­ko nai­mi­sis­sa vai e­ro­ta­ko - el­lei niin o­le jo teh­ty. Kau­hu­keit­tiö 8 Chefs Compete Ma­ku­ja maail­mal­ta. Ko­keil­le ar­vo­taan jon­kun maan ruo­ka­kult­tuu­ri. Mi­ten sus­ta tu­li noin ri­kas? UK Autoja, seksiä ja kauneutta. 17.00 Ko­dis­ta puu­tar­haan Tuplasti tilaa. De­vo­nis­sa lap­si­per­heen ta­lo si­jait­see hie­nol­la pai­kal­la ran­ni­kol­la, mut­ta mai­se­mat ei­vät juu­ri­kaan näy ta­los­ta tai e­des pi­hal­ta.
17.45 Kaap­paus keit­tiös­sä Ruokahävikki. Kaap­paus keit­tiös­sä Su­san­nan ja Sa­min per­heen ruo­ka on mau­ton­ta ja tyl­sää ja syö­tä­vää ruo­kaa pää­tyy ros­kik­seen.
18 18.00 Kaap­paus keit­tiös­sä Hyvä kiertämään. Ei dieeteille. Vanukkaita vai vihanneksia? Lisää makua. 18.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la Anna Puu. Suo­men me­nes­ty­neim­piin muu­si­koi­hin kuu­lu­va An­na Puu kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään Hel­sin­kiin. C­ra­zy Ex-Girlf­riend Ystävä hädässä. Josh tun­nus­taa rak­kau­ten­sa Re­bec­cal­le, mi­kä ai­heut­taa häm­men­nys­tä. Dar­ryl tar­joaa a­puaan rin­ke­lei­den lo­mas­sa.
18.45 Re­mon­til­la ra­hoik­si
19.00 Re­mont­ti­piis­ku­ri Kotipesä kuntoon. Vii­ta­sen per­he on ai­na val­mis aut­ta­maan mui­ta, mut­ta o­man ko­din kor­jauk­sis­sa ve­to lop­puu kuin sei­nään. Re­mon­til­la ra­hoik­si 19.00 Ja­ne t­he Vir­gin Sun­nun­tai­lou­nas Idiootit. Se­ve­ri ot­taa o­pis­ton o­pe­tuk­sen kon­tol­leen.
19.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si Norjan kansallisruokaa.
20.00 Täy­del­li­set nai­set Tunnustan. T­he Real Hou­se­wi­ves of Be­ver­ly Hills Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jim­my
21 21.00 Muo­din hui­pul­le Jäätävä tehtävä. Kil­pai­li­joi­ta o­dot­taa vii­mei­nen haas­te­teh­tä­vä. Nyt rat­kais­taan, ket­kä pää­se­vät mu­kaan New Yor­kin muo­ti­vii­kol­le, jos­sa e­si­tel­lään ke­vään ja ke­sän muo­tia. En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si Päätös. Het­ki on koit­ta­nut. Nyt on ai­ka päät­tää, jat­kaa­ko nai­mi­sis­sa vai e­ro­ta­ko - el­lei niin o­le jo teh­ty. Ke­nen ko­to­na? Tä­nään suun­taam­me koh­ti jär­vi­mai­se­mia ja kur­kis­tam­me, mil­lai­sis­sa ko­deis­sa a­su­vat las­ken­ta­sih­tee­ri, a­lue­joh­ta­ja, ra­vin­to­la­työn­te­ki­jä ja lii­kun­na­noh­jaa­ja. Ri­kos­tut­ki­ja Berg­man Paper Boy, 2. osa. Ka­don­nei­den poi­kien et­sin­tä jat­kuu. Tii­mi kuu­lee Pa­per Boyn ta­ri­nan, ja myös per­hei­den yh­teys sel­viää. Da­re­de­vil Daredevil. Mar­ve­lin sar­ja­ku­va­hah­moon pe­rus­tu­va su­per­san­ka­rie­lo­ku­va, jon­ka pääo­sas­sa on Da­re­de­vil, oi­keal­ta ni­mel­tään Matt­hew Mur­dock. Mur­dock e­lää kak­soi­se­lä­mää, päi­vä­työs­sä hän toi­mii vä­häo­sais­ten puo­lus­tu­sa­sia­na­ja­ja­na ja öi­sin jah­taa so­kea­na su­per­san­ka­ri­na ri­kol­li­sia. Fin­ding Ne­ver­land - ta­ri­noi­den läh­teil­lä Fin­ding Ne­ver­land - ta­ri­noi­den läh­teil­lä. Löy­häs­ti to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va ta­ri­na s­kot­lan­ti­lai­ses­ta kir­jai­li­jas­ta J.M. Bar­ries­ta (John­ny Depp), jon­ka p­la­to­ni­nen suh­de Syl­via L­le­we­lyn Da­vie­sin (Ka­te Wins­let) se­kä tä­män poi­kien kans­sa ins­pi­roi hä­net kir­joit­ta­maan k­las­si­sen näy­tel­män­sä Pe­ter Pa­nis­ta. U­SA, 2004. Ca­mil­la Läck­berg: Ran­nik­ko­var­ti­ja Camilla Läckberg: Rannikkovartija. Myrs­kyn jäl­keen me­res­tä löy­tyy kak­si kuol­lut­ta su­kel­ta­jaa, ja paik­ka­kun­nal­la mie­hen­sä kans­sa lo­mai­le­va E­ri­ca Falck kiin­nos­tuu ta­pauk­ses­ta. Sa­la­ten to­del­li­sen hen­ki­löl­li­syy­ten­sä E­ri­ca ryh­tyy tut­ki­muk­siin, kos­ka us­koo et­tei ta­paus suin­kaan ol­lut on­net­to­muus.
22.00 A­VA ri­kos­put­ki: N­CIS: New Or­leans Peili. Hirviö. Identiteettikriisi. A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Pahaa verta. Sa­ra ja G­reg kut­su­taan ri­kos­pai­kal­le, mut­ta tut­ki­joi­den yl­lä­tyk­sek­si am­mut­tu uh­ri sai­ras­taa vaa­ral­lis­ta ve­ren­vuo­to­kuu­met­ta.
23.00 Youn­ger Ikä ei ole edes numero. Sex, Liza and Rock & Roll A Christmas Miracle The Bubble F­ren­dit (x3) Tutustutaan Monican päivälliset Rahaa ja riippuvuutta F­ren­dit (x3) Lätkässä Romanssi pyykkituvassa Aurora, Aurora! F­ren­dit (x2) Kynttilät, tähdet ja kuu. Kahdesti kuollut.
23.30 Täy­del­li­set nai­set Tunnustan. Uusinta.
0 00.00 Em­pi­re Tunteet pinnassa. Tun­teet käy­vät kuu­mi­na Lyo­nien kier­tueel­la. Coo­kie set­vii o­maa suh­det­taan Da­mo­niin.
T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey Uncivil Union True Love True Lies Best Friends For Never 00.30 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Ruot­si Päätös. Het­ki on koit­ta­nut. Nyt on ai­ka päät­tää, jat­kaa­ko nai­mi­sis­sa vai e­ro­ta­ko - el­lei niin o­le jo teh­ty.
00.40 Sun­nun­tai­lou­nas Kädenojennus.
01.00 I Lo­ve You.. But I Lied Rumaa peliä. A­vioe­roa­sia­na­ja­jal­la ei o­le puh­taat jau­hot pus­sis­sa, kun hän lu­pau­tuu hoi­ta­maan rik­kaan lan­kon­sa a­vioe­ron.
01.10 Ro­tat Rotat.
01.30 E­ro­ho­tel­li Carmen ja Stefan. Ida ja Tobias. Susann ja Janne. 01.30 Lo­ve Is­land (x3) Episode 5 Episode 6 - The Weekly Hotlist Episode 7
01.40 A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Pahaa verta.
01.55 E­ro­ho­tel­li Petra ja Peder. Pet­ran ja Pe­de­rin a­vio­liit­to kaa­tui Pe­de­rin us­kot­to­muu­teen, ja nyt en­ti­nen pa­ri on hä­din tus­kin pu­he­vä­leis­sä.
02.30 Bo­dy Fi­xers Em­pi­re E­ro­ho­tel­li
02.55 E­xiä ran­nal­la
3
03.30 X Fac­tor UK
03.45 X Fac­tor UK
Ke­nen ko­to­na Ruot­si Ke­nen ko­to­na Ruot­si
04.45 X Fac­tor UK
05.15 Yön A­VA 05.15 Yön A­VA 05.15 Yön A­VA 05.15 Yön A­VA
05.40 Yön A­VA 05.40 Yön A­VA 05.40 Yön A­VA