Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Arianen miina.
ti: Aavejahti.
ke: Hyvästi, Steffen.
to: Liittolainen.
pe: Vakuuttava esitys. Robert,..
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Ja­mie Oli­ve­rin 15 mi­nuutin ateriat
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Saunatreffejä eri mantereilla.
10.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Kodin sydän. Keit­tiö­viik­ko on tul­lut pää­tök­seen. Tii­mit ovat ah­ke­roi­neet luo­dak­seen jo­tain oma­peräistä,..
10.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
ke: Myrskyn silmässä.
to: Kokkaushaaste.
pe: Pippaloita kerrakseen.
10.00 Sukuni salat
Anne Kukkohovi. Ko­va­non­nen naiset...
10.00 MasterChef VIP
Jauhopeukaloiden taisto.
11.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Taikinataidot.
11.00 Näe minut
Tunteet solmussa. 23-vuo­tias Da­ley ha­luaa luo­da pa­rem­man yh­tey­den isäänsä,..
11.00 MasterChef VIP
Jauhopeukaloiden taisto.
11.00 Suurmestari
Tee takaperinvideo. Tee ta­ka­perinvideo...
11.00 AVA doc: Maail­man isoin poika
Maailman isoin poika.
11.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Torrevieja. Da­ve ja Deb­bie Cham­bers pe­rus­ti­vat per­heen nuorina,..
11.25 Ja­mien pikaherkut
12
12.00 Su­pernanny Suomi
Vauvan tuoksu.
12.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Lanzarote.
ke: Málagan maakunta.
to: Fuerteventura.
12.00 Muo­din huipulle
Huippumuotia jätteistä.
12.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Estepona. Re­nu­ka Jo­seph ha­luaa lo­ma­ko­din Au­rin­ko­rannikolta,..
12.00 New Yor­kin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jiä, jot­ka kaup­paa­vat hulp­pei­ta luk­su­sa­sun­to­ja New Yorkissa.
12.00: Kovat paineet.
13.00: Näytön paikka.
13.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Paljasta betonia.
13.00 MEG­HAN & HAR­RY: En­sim­mäi­set 100 päivää
13.00 Su­pernanny Suomi
Vauvan tuoksu.
13.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Herkkiä hetkiä ja suudelmia.
13.00 Sukuni salat
Anne Kukkohovi. Ko­va­non­nen naiset...
13.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Ensimmäiset häät.
13.55 Esit­te­lys­sä: Il­lal­li­nen äidille 2021
14.00 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
Brit­ti­läi­nen ruo­kaoh­jel­ma, jos­sa huip­pu­suo­sit­tu tv-kok­ki Ja­mie Oli­ver val­mis­taa help­po­ja ate­rioi­ta jak­soit­tain vaih­tu­vil­le vierailleen.
14.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den la­dy­jen ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta New Yorkissa.
16.00: Jak­sos­sa jat­ke­taan kau­den muis­te­lua juon­ta­ja An­dy Co­he­nin johdolla...
17.00: Kau­den jäl­ki­puin­ti päät­tyy tä­nään juon­ta­ja An­dy Co­he­nin johdolla...
14.30 Home and Away
Kausi 27. Jaksot 45-49.
14.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
14.30: Rakkauden asialla.
15.00: Vaietut tunteet.
15.30: Isyystesti.
16.00: Uusi elämä.
16.30: Eron jälkeen.
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Aavejahti.
ti: Hyvästi, Steffen.
ke: Liittolainen.
to: Vakuuttava esitys. Robert,..
pe: C-kasetti. Se­li­na on tun­tei­den vallassa,..
17.00 Muo­din huipulle
Huippumuotia jätteistä. Kier­rä­tys ja kes­tä­vyys ovat osa muo­din tu­le­vaisuutta...
17.00 En­sit­ref­fit alttarilla USA
Menneestä tulevaan. Men­nei­syys puhuttaa,..
17.00 Suurmestari
Tee takaperinvideo. Tee ta­ka­pe­rin­vi­deo. Mil­lai­sen vai­ku­tuk­sen Min­kan vi­deo­tai­de­teos te­kee Suur­mestariin?..
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Taikinataidot. Täl­lä vii­kol­la kes­ki­ty­tään löy­säs­tä tai­ki­nas­ta teh­tyi­hin herkkuihin...
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Jättimäinen savimaja.
17.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
17.00: Rajoja ja raivottaria.
18.00: Myrskyn jälkeen. Tap­pe­lun­sa jäl­keen Kim ja Kourt­ney läh­te­vät Ar­me­niaan kas­ta­maan lapsensa.
17.55 Esit­te­lys­sä: Pa­ras vuosi ikinä 2
18
18.00 Kotoisa
ti: Keittiö kaikilla mukavuuksilla. Sei­ja ja Vil­le uu­dis­ta­vat Es­poos­sa olohuoneen,..
ke: Seitsemän tähden piha.
to: Rentoutumiskeidas kattoterassilla. Su­vi ja Ni­ko kun­nos­ta­vat kat­to­te­ras­sin Hy­vin­käällä...
pe: Marmoria ja kristallin välkettä. Sei­ja ja Vil­le re­mon­toi­vat Kuu­san­kos­kel­la kyl­pyhuoneen,..
18.00 En­sit­ref­fit alt­ta­rilla Tanska
Ratkaisun edessä. Rea­li­ty­sar­jan tans­ka­lais­ver­sios­sa et­si­tään sin­kuil­le rak­kaut­ta to­si­tar­koituksella...
19.00 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
Kausi 1. Jaksot 1-2. (Sarja alkaa!)
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Estepona.
ke: Torrevieja. Da­ve ja Deb­bie Cham­bers pe­rus­ti­vat per­heen nuorina,..
to: Frigiliana.
19.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
19.00: Halpa hääpuku.
19.30: Joeyn palkinto. Joey on innoissaan,..
20.00: Rossin ja Monican serkku.
19.00 New Yor­kin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jiä, jot­ka kaup­paa­vat hulp­pei­ta luk­su­sa­sun­to­ja New Yorkissa.
19.00: Kovat paineet.
20.00: Näytön paikka.
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Frigiliana.
20.00 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
20.00 Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
Murhaava maailmanparantaja. Rau­hal­li­sen ka­na­da­lais­jär­ven ran­nal­ta löy­tyy jä­te­säk­kiin sul­lot­tu ruumis...
20.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
Kausi 27. Jaksot 46-50.
21
21.00 Su­pernanny Suomi
Vauvan tuoksu. En­sim­mäi­sel­tä kau­del­ta tut­tu prin­ses­sa­kak­sik­ko on saa­nut pikkuveljen!..
21.00 Sukuni salat
Anne Kukkohovi. Ko­va­non­nen naiset...
21.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Herkkiä hetkiä ja suudelmia. Herk­kiä het­kiä ja suudelmia...
21.00 AVA doc Prins­si Phi­lip: Ku­nin­kaal­linen elämä
Prinssi Philip: Kuninkaallinen elämä. Eri­kois­do­ku­men­tis­sa kä­si­tellään 9...
21.00 MasterChef VIP
Jauhopeukaloiden taisto.
21.00 Sex Ta­pe - ka­don­neen vi­deon metsästys
Kym­me­nen vuo­den ja kah­den lap­sen jäl­keen Jay ja An­nie kai­paa­vat lem­peen­sä uut­ta ki­pi­nää ja he päät­tä­vät ku­va­ta ko­ti­vi­deon it­ses­tään ko­kei­le­mas­sa lä­pi Ra­kas­ta hel­läs­ti -kir­jan kaik­ki asen­not. Idea tun­tuu lois­ta­val­ta, mut­ta sit­ten vi­deo pää­tyy ai­van vää­riin käsiin.
USA 2014.
21.00 Re­bec­ka Mar­tins­son: Perustukset
Purettavan talon lattian alta löytyy ruumis. Po­lii­si al­kaa tut­kia, voi­si­ko ky­sees­sä ol­la 16 vuot­ta aiem­min ka­don­nut nai­nen, jon­ka avo­mies­tä epäil­tiin ai­koi­naan mur­has­ta. Syyt­tä­jä Re­bec­ka Mar­tins­so­nin hy­vä ys­tä­vä jou­tuu sairaalaan,..
Ohjaus: Fredrik Edfeldt, Ruotsi 2020
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Bäckström
Väreitä pinnan alla.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Mur­ha Hel­singörissä
Piiri pieni pyörii, osa 1.
22.00 Kova laki
Pelastajan kuolema. Pa­lo­mies ja hä­nen vai­mon­sa ta­pe­taan raa'as­ti. Käy ilmi,..
22.05 AVA Ri­kos­putki: Nyrkki
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Pre­si­den­tin­vaa­lien aat­to­na He­le­na ja Ju­lius us­kou­tu­vat toisilleen...
22.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
22.00: Rachelin tulisuudelma.
22.30: Avioliittolupaukset.
23.00: Chandlerin isä.
23.00 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
Kieroutunut yhteys.
23.00 True cri­me: Lää­kä­ris­sä - Lupa tappaa
Vimmainen myrkynkeittäjä.
23.00 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
Murhaava maailmanparantaja.
22.55 C.S.I. Cyber
Huip­pu­suo­si­tun yh­dys­val­ta­lai­sen CSI-per­heen uu­sim­mas­sa sar­jas­sa pääo­saan nou­see FBI:n ky­ber­ri­ko­syk­sik­kö, jo­ka sel­vit­tää ri­kol­lis­ten lai­ton­ta toi­min­taa verkossa.
Kausi 1. Jaksot 9-10.
23.05 True cri­me: Murhan DNA
Julma hotellisurma.
23.05 AVA Ri­kos­put­ki: Mur­ha Hel­singörissä
Piiri pieni pyörii, osa 1.
00.00 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
00.05 C.S.I. Cyber
Viimeinen juoksu. Nuori,..
0
00.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
00.00 True cri­me: Lää­kä­ris­sä - Lupa tappaa
00.20 True cri­me: Hen­gen­vaa­ral­liset valheet
00.30 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 6. Jaksot 17-20.
00.50 Ma­ria Wern: Unis­sakävelijä
Ma­ria Wern puut­tuu pa­hoin­pi­te­lyyn sil­lä seu­rauksella,..
00.45 En­sit­ref­fit alttarilla USA
01.00 Kova laki
01.00 Näe minut
01.00 Su­pernanny Suomi
Vauvan tuoksu.
01.20 Sukuni salat
01.40 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
02.00 Su­pernanny Suomi
01.55 C.S.I.
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma, jos­sa C. S. I...
Kausi 15. Jaksot 9-10.
01.55 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
02.15 C.S.I.
Ame­rik­ka­lai­nen ri­kosd­raa­ma, jos­sa C. S. I...
Kausi 15. Jaksot 11-12.
02.30 Maria Wern
Maria Wern: Haudankaivaja. 2...
02.40 Emmerdale
02.55 Emmerdale
02.50 Maria Wern
Maria Wern: Haudankaivaja. 2...
3
03.05 Kova laki
03.25 C.S.I.
Murha ei vanhene koskaan.
03.25 Kotoisa
Marmoria ja kristallin välkettä.
03.45 Emmerdale