Ohjelmakartta.fi
ma 18.3. ti 19.3. ke 20.3. to 21.3. pe 22.3. la 23.3. su 24.3.
6

06.00 Aa­mun A­VAus

Aa­mun A­VAus

07.05 Lem­men vie­mää

08.00 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

08.30 Os­tos­ka­na­va T­vins.com

9

09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin?

Ja­mien pi­ka­her­kut

Nopeat fileet.

10.00 Kar­das­hia­nit

Raskaushuolia.

Fit­ness-ku­nin­ga­tar Jil­lian

Uusia tuulia.

Sis­kot

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Kok­ki­so­ta

Eevi Teittinen ja Teemu Packalen.

Ko­din uu­si il­me

Räiskyvää vai hillittyä? Si­sus­tuk­ses­ta e­ri­mie­li­nen pa­ris­kun­ta ha­luaa ko­tiin­sa uu­den il­meen.

Koi­ral­le ko­ti

Charlotte.

10.30 S­ta­di vs. Lan­de

S­ta­din ja lan­den mit­te­lös­sä kau­den pää­tös­jak­so.

11.00 New Yor­kin luk­sus­lu­kaa­lit

Myyntikikkoja.

Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Myyjän katumus. Kivat sulle. Fuksia sentään. Takaisin kiertoon.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Ruokahävikki. Kaap­paus keit­tiös­sä Su­san­nan ja Sa­min per­heen ruo­ka on mau­ton­ta ja tyl­sää ja syö­tä­vää ruo­kaa pää­tyy ros­kik­seen.

11.30 Ja­mie O­li­ve­rin sääs­töa­te­riat

Lampaanlapaa ja currya.
12

12.00 Ko­toi­sa

Kaija K ja mökkielämää. 70-luvulta nykyaikaan. Kuplintaa ja hyönteishotelli. Kumpulan tunnelmaa.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Kesäisiä leikkejä. Tuomarit terasseilla.

Ko­toi­sa

Keittiö kaikilla mukavuuksilla. Sei­ja ja Vil­le uu­dis­ta­vat Es­poos­sa o­lo­huo­neen, ruo­kai­lu­ti­lan ja 90-lu­vul­le jä­mäh­tä­neen keit­tiön.

12.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Monenlaista pastaa.

13.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Eva Wahlström. Jani Toivola. Riitta Väisänen. Danny ja Erika.

T­rin­ny & Su­san­nah S­kan­di­na­vias­sa

Ripaus glamouria.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Auktoriteettia anarkiaan. Auk­to­ri­teet­tia a­nar­kiaan.

Ke­nen ko­to­na?

Kuin­ka hy­vin kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä pys­tyy päät­te­le­mään, ke­nen ko­to­na mil­loin­kin ol­laan?

14.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Avioliiton satamaan.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Hauskanpitoa. Kesälaitumille.

Ko­din uu­si il­me

Räiskyvää vai hillittyä?

Kok­ki­so­ta

Veronica Verho ja Roni Back.

Koi­ral­le ko­ti

Riley.

Lap­si­van­hem­mat (x2)

Hauskanpitoa. Kesälaitumille.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Uuden elämän kynnyksellä. Hän on muut­ta­nut uu­teen ko­tiin ja ha­luaa a­loit­taa a­lus­ta.

14.30 T­he C­hefs' Li­ne

15

15.00 Lem­men vie­mää

Tähtimanageri Natascha. Tangon taikaa. Videokoe-esiintyminen. Soolouralle? Ihastunut tohtori.

En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Tans­ka

Yhteiselle taipaleelle. Rea­li­ty­sar­jan tans­ka­lais­ver­sios­sa et­si­tään sin­kuil­le rak­kaut­ta to­si­tar­koi­tuk­sel­la.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

Secrets Revealed (Part 2)

16.00 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

Pilalle hemmoteltu.

Ja­mien su­per­ruo­kaa

Kalaa ja bataattia.

T­he Last Re­sort

Episode 5 Sel­viy­ty­jät.

Ke­sä­mök­kiu­nel­mia (x2)

Keittiö kuntoon. Mökin sydämessä.

T­ref­faa mun van­hem­mat

Jakso 3

Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan

Välittäjällä on väliä.

17.00 Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Jani Toivola. Riitta Väisänen. Danny ja Erika. Mikael ja Metti Forssell.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Talven ihmemaa. Yhtä vuoristorataa.

Dii­li Ryan Ser­han­tin ta­paan

Ihmeitä iholle. Kau­den pää­tös­jak­sos­sa ta­va­taan e­pä­var­ma ja sul­keu­tu­nut Jen, jon­ka on vai­kea saa­da i­ho­voi­tei­ta kau­pak­si.
18

18.00 Los An­ge­le­sin luk­sus­lu­kaa­lit

Myyjän katumus.

On­ne­la

Jesse. Juhannustaikoja. Talo, auto ja lapsi.

Ja­mien pi­ka­her­kut

Ihmeitä pannulla.

Gok Wan: Kek­se­liäät kier­rät­tä­jät

Uuden elämän kynnyksellä. Hän on muut­ta­nut uu­teen ko­tiin ja ha­luaa a­loit­taa a­lus­ta.

Suh­de­sop­pa

Espoolaiset naapurit. Es­poo­lai­set naa­pu­rit. Pa­ri­suh­de­vi­sai­lus­sa tun­teet kuu­me­ne­vat, kun pai­kal­la on es­poo­lai­sia, jot­ka ei­vät o­le vain ys­tä­vä­po­ruk­ka vaan myös naa­pu­rei­ta.

18.30 Mo­der­ni per­he

Rakkauden radalla Vaikeita valintoja Kolmessa kaupungissa Normipäivä

19.00 Ke­nen ko­to­na?

B­log­gaa­ja, kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä, mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­ri ja p­ro­jek­ti­pääl­lik­kö y­rit­tä­vät sel­vit­tää, ke­nen ko­dis­sa a­suu val­koi­nen jä­nis, en­tä ke­nen ko­dis­sa voi pi­tää bän­dit­ree­nit.

Suo­men kau­nein ko­ti

Kompaktit kodit. Mil­la, A­lek­si ja Han­na i­hai­le­vat kek­se­liääl­lä ot­teel­la re­mon­toi­tu­ja kom­pak­te­ja ko­te­ja Sa­los­sa, Ul­vi­las­sa ja Tu­rus­sa.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Auktoriteettia anarkiaan. Auk­to­ri­teet­tia a­nar­kiaan. Nel­jän pik­ku p­rins­sin pyö­rit­tä­mä huus­hol­li jät­tää äi­din ja a­pu­na o­le­van mum­min täy­sin pait­sioon.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Anna Puu. Suo­men me­nes­ty­neim­piin muu­si­koi­hin kuu­lu­va An­na Puu kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään Hel­sin­kiin.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Auktoriteettia anarkiaan. Auk­to­ri­teet­tia a­nar­kiaan. Nel­jän pik­ku p­rins­sin pyö­rit­tä­mä huus­hol­li jät­tää äi­din ja a­pu­na o­le­van mum­min täy­sin pait­sioon.

20.00 S­tu­dio

Pia Ny­kä­nen ja Tom­my Hells­ten tie­tä­vät, mil­tä sen me­net­tä­mi­nen tun­tuu. E­mi­lia Vuo­ri­sal­mi poh­tii a­siaa tie­teen kaut­ta, ja A­nu Si­ni­sa­lo kä­sit­te­lee si­tä näyt­tä­möl­lä.

Ex-On­nel­li­set

Infantiilia käytöstä. Hi­mo­kas Rei­ja lip­sah­taa La­pis­sa vil­lien vel­jes­ten pau­loi­hin.

Kaap­paus keit­tiös­sä

Perusasioiden äärellä. Pe­ru­sa­sioi­den ää­rel­lä. Jär­ven­pää­läi­nen nuo­ri äi­ti huo­leh­tii lap­sen­sa ruo­ka­va­lios­ta täy­del­li­ses­ti, mut­ta o­ma ruo­kai­lu on re­tu­pe­räl­lä.

Ko­toi­sa

Keittiö kaikilla mukavuuksilla. Sei­ja ja Vil­le uu­dis­ta­vat Es­poos­sa o­lo­huo­neen, ruo­kai­lu­ti­lan ja 90-lu­vul­le jä­mäh­tä­neen keit­tiön.

Häät sul­ha­sen ta­paan

Yhtä vuoristorataa. S­te­ve ra­kas­tui tu­le­vaan vai­moon­sa vuo­ris­to­ra­dal­la, ja siel­lä hän ha­luaa myös men­nä nai­mi­siin.

Yö­ky­läs­sä Ma­ria Vei­to­la

Anna Puu. Suo­men me­nes­ty­neim­piin muu­si­koi­hin kuu­lu­va An­na Puu kut­suu Ma­rian yö­ky­läi­le­mään Hel­sin­kiin. Yh­des­sä pu­hu­taan e­roa­mi­ses­ta, lap­sis­ta ja me­nes­tyk­ses­tä, se­kä ha­ra­voi­daan leh­tiä tal­ven al­ta.

Kar­das­hia­nit

Painajainen ennen joulua. Si­sa­rus­ten rii­ta tuo li­sä­pai­nei­ta jou­lun suh­teen. Kourt­ney miet­tii, ha­luaa­ko viet­tää jou­lua per­heen­sä kans­sa ol­len­kaan.
21

21.00 Suh­de­sop­pa

Espoolaiset naapurit. Es­poo­lai­set naa­pu­rit. Pa­ri­suh­de­vi­sai­lus­sa tun­teet kuu­me­ne­vat, kun pai­kal­la on es­poo­lai­sia, jot­ka ei­vät o­le vain ys­tä­vä­po­ruk­ka vaan myös naa­pu­rei­ta.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Auktoriteettia anarkiaan. Auk­to­ri­teet­tia a­nar­kiaan. Nel­jän pik­ku p­rins­sin pyö­rit­tä­mä huus­hol­li jät­tää äi­din ja a­pu­na o­le­van mum­min täy­sin pait­sioon.

Ko­toi­sa

Keittiö kaikilla mukavuuksilla. Sei­ja ja Vil­le uu­dis­ta­vat Es­poos­sa o­lo­huo­neen, ruo­kai­lu­ti­lan ja 90-lu­vul­le jä­mäh­tä­neen keit­tiön.

Su­per­nan­ny Suo­mi

Auktoriteettia anarkiaan. Auk­to­ri­teet­tia a­nar­kiaan. Nel­jän pik­ku p­rins­sin pyö­rit­tä­mä huus­hol­li jät­tää äi­din ja a­pu­na o­le­van mum­min täy­sin pait­sioon.

S­lum­mien mil­jo­nää­ri

Slummien miljonääri. Kah­dek­sal­la Os­car-pal­kin­nol­la pal­kit­tu me­nes­ty­se­lo­ku­va on ta­ri­na koh­ta­los­ta ja rak­kau­des­ta. Ja­mal Ma­lik, 18-vuo­tias or­po Mum­bain s­lum­meis­ta, on vain yh­den ky­sy­myk­sen pääs­sä 20 mil­joo­nan ru­pian pää­voi­tos­ta In­tian Ha­luat­ko mil­jo­nää­rik­si? -oh­jel­mas­sa.

Vii­mei­nen mo­hi­kaa­ni

Viimeinen mohikaani. Os­car-pal­kit­tu k­las­sik­ko­ro­maa­niin pe­rus­tu­va hui­kea ro­mant­ti­nen seik­kai­lue­lo­ku­va mo­hi­kaa­nien kas­vat­ta­mas­ta val­koi­ses­ta Hau­kan­sil­mäs­tä, jon­ka rak­kaus b­rit­ti­läi­seen Co­raan uh­kaa jää­dä rans­ka­lais­ten ja eng­lan­ti­lais­ten se­kä in­tiaa­nien tais­te­lui­den jal­koi­hin.

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

Vap­pu Pi­miän ja Mar­ja Hin­ti­kan vie­rai­na näh­dään vii­kon pu­hu­tuim­mat hen­ki­löt ja Suo­men suu­rim­mat täh­det.

22.00 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Vauvani mun. Isänmaan asialla. Lista.

A­VA ri­kos­put­ki: C.S.I. Cy­ber

Jalanjäljet. Ko­ko Yh­dys­val­tain val­tion­hal­lin­non hen­ki­lös­tö­tie­to­ja hal­lin­noi­va pal­ve­lin hak­ke­roi­daan, mi­kä a­jaa mil­tei kaik­ki vi­ra­no­mais­ta­hot k­rii­si­ti­laan.

22.00 Täh­det, täh­det

Laulu ystävälle. Kau­si Lau­lu ys­tä­väl­le: On duet­to­jen ai­ka! Nel­jäs­tä ki­saa jat­ka­vas­ta täh­tiar­tis­tis­ta muo­dos­te­taan kak­si pa­ria, jot­ka val­loit­ta­vat yh­des­sä est­ra­din suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä.

23.00 Sink­kue­lä­mää (x8)

Käsi kieron hierojan haaroissa Bi-elämän piruetit Täydellisyyttä, leidit! Lunttuilijoitako me olemmekin? Panodraamakuningattaret Suuret, punaiset päivät täällä taas! Intohimoja tuntihotellissa ja Tiffanylla Puhelinseksigangsteri Chicagosta

23.20 Ma­ria Wern: Pe­lon vä­reet

Maria Wern: Pelon väreet.

A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Isänmaan asialla. Kul­je­tus­liik­keen o­mis­ta­jan mur­has­ta e­päil­lään lai­ton­ta maa­han­muut­toa vas­tus­ta­vaa ryh­mit­ty­mää.

23.30 Rak­kaus lai­nas­sa

Rakkaus lainassa.
0

00.10 En­sit­ref­fit len­nol­la

Perhe on pahin.

T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

Vap­pu ja Mar­ja Li­ve

En­sit­ref­fit len­nol­la

Rakkauden tyyssija.

00.20 E­del­leen A­li­ce

Edelleen Alice. Kos­ket­ta­va d­raa­mae­lo­ku­va kie­li­tie­teen p­ro­fes­so­ri A­li­ce How­lan­dis­ta, jo­ka saa yl­lät­täen tie­tää sai­ras­ta­van­sa var­hai­siän Alz­hei­me­rin tau­tia.

01.10 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

Start Spreading the News

Gås­mam­man

T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

The Biggest Boob

T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

BBQ, Brunch or Bust

01.20 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Vauvani mun.

01.50 A­VA ri­kos­put­ki: Ko­va la­ki

Lista. Kol­me sa­man­ni­mis­tä nais­ta sur­ma­taan. Ni­mi löy­tyy tap­po­lis­tal­ta, jol­la mai­ni­taan myös syyt­tä­jä Jack Mc­Coy.

02.10 Kas­vun paik­ka

Bet­hen­ny & F­red­rik

02.10 T­he Real Hou­se­wi­ves of New York Ci­ty

02.20 Re­mon­til­la ra­hoik­si (x2)

02.30 Ru­Paul's D­rag Ra­ce

02.40 I Lo­ve You.. But I Lied

02.50 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey (x2)

3

03.20 Sink­kue­lä­mää

03.20 Gås­mam­man

03.30 Bo­dy Fi­xers

03.40 Per­hey­ri­tyk­set kun­toon

03.55 T­he Real Hou­se­wi­ves of New Jer­sey

Yön A­VA

04.20 Sink­kue­lä­mää

04.20 Sink­kue­lä­mää

04.30 Lei­la lei­poo Rans­kas­sa

04.30 Ar­vos­te­le mun il­lal­li­nen Ruot­si

Sink­kue­lä­mää

04.50 Yön A­VA

04.50 Sink­kue­lä­mää

Yön A­VA

Sink­kue­lä­mää

05.10 Yön A­VA

05.10 Yön A­VA

05.25 Yön A­VA

05.25 Yön A­VA