Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
08.00 Kansan kesken
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 AlfaStudio
08.25 Uutiset
08.00 Kosketuskohta
08.30 Se­nioriseisake
jakso 4.
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Lämäri
09.00 Kaasujalka
09.00 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
09.00 TerveysSummit
Jar­mo Hörk­kö, mi­to­kond­rioi­den toi­min­ta ja mer­ki­tys ter­vey­del­le. Markus J.
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Kansan kesken
Nykypäivänä kaikki kuvaa. Mi­kä on hy­vä ku­va ja min­kä­lai­set vä­li­neet tarvitaan?..
09.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
09.30 Hau­lik­kour­hei­lun rie­mua Kokkovuoressa
09.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
09.30 Jahtikuksa
09.30 Somero
09.30 Yh­tey­des­sä luontoon
10.00 Mo­bil 1 The Grid
10.00 Fol­ke Westin parhaat
10.00 Las­ten­sairaalan syke
10.00 Het­ki hy­vinvoinnille
10.00 Kaasujalka
10.00 Maail­maa pelastamassa
Jak­son ai­hee­na me­dia maail­man pe­las­ta­ja­na. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Riik­ka Kämppi,..
10.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Fol­ke Westin parhaat
11.00 Yh­tey­des­sä luontoon
11.00 Tam­mer­kos­ken rannalla
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
11.00 Do­sent­ti: Tuomas Malinen
11.00 Ku­via ja kään­ne­kohtia: Fredi
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Il­lan vie­ras­ta tus­kin tar­vit­see esi­tel­lä nimellä...
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 My Dog - koirani
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Ki­ken kanssa kuntoon
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Lukutoukat
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
12.00 Filminurkka
12.00 Las­ten­sairaalan syke
12.00 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
12.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Lahopuutarha kotipihaan.
12.30 Jus­sin kalajutut
12.30 TerveysSummit
Jar­mo Hörk­kö, mi­to­kond­rioi­den toi­min­ta ja mer­ki­tys ter­vey­del­le. Markus J.
12.30 Lämäri
12.30 Tanssi kanssain
12.30 Mayn keittiö
Kylmäkeittoa luonnon helmassa.
13.00 Uu­si Silkkitie
Lohikäärme kynnyksellä.
13.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
13.00 Hau­lik­kour­hei­lun rie­mua Kokkovuoressa
13.00 Jus­sin kalajutut
Alaskan kuningas- ja punalohet.
13.30 Toivesäveliä
13.30 Lukutoukat
13.30 Mo­bil 1 The Grid
13.30 Huippunaiset
13.30 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Het­ki hy­vinvoinnille
15.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
15.00 Sielunrauha
15.00 Somero
15.00 My Dog - koirani
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.30 Ki­ken kanssa kuntoon
15.30 Se­nioriseisake
15.30 My Dog - koirani
15.30 Maail­maa pelastamassa
Jak­son ai­hee­na me­dia maail­man pe­lastajana...
15.30 Fol­ke Westin parhaat
15.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
16.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 Mayn keittiö
16.00 Somero
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Het­ki hy­vinvoinnille
Val­men­ta­ja Kai­su kertoo,..
17.00 Se­nioriseisake
jakso 4. Ikäih­mi­set di­gi­maailmassa...
17.00 Do­sent­ti: Tuomas Malinen
17.00 Maail­maa pelastamassa
Jak­son ai­hee­na me­dia maail­man pe­las­ta­ja­na. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Riik­ka Kämppi,..
17.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
17.00 Ku­via ja kään­ne­kohtia: Fredi
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Il­lan vie­ras­ta tus­kin tar­vit­see esi­tel­lä nimellä...
17.00 Ki­ken kanssa kuntoon
Reisi- ja vatsalihasliikkeitä.
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
Puoluejohtajat vaalitentissä, osa 3.
17.30 Mayn keittiö
Kylmäkeittoa luonnon helmassa.
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Lämäri
17.55 Uutiset
18
18.00 Kansan kesken
Nykypäivänä kaikki kuvaa. Mi­kä on hy­vä ku­va ja min­kä­lai­set vä­li­neet tarvitaan?..
18.00 TerveysSummit
Jar­mo Hörk­kö, mi­to­kond­rioi­den toi­min­ta ja mer­ki­tys ter­vey­del­le. Mar­kus J. Rantala,
18.00 Ku­via ja kään­ne­kohtia: Fredi
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Il­lan vie­ras­ta tus­kin tar­vit­see esi­tel­lä nimellä...
18.00 Kaasujalka
18.00 Filminurkka
18.00 Moot­to­ri­kelk­kailun SM-2017
18.00 Sielunrauha
Hannu Leimu maalaa pelimaailman näkymiä.
18.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
18.30 Het­ki hy­vinvoinnille
Val­men­ta­ja Kai­su kertoo,..
18.30 Mo­bil 1 The Grid
18.30 Ky­sy­myk­siä uskosta
Jeesus.
19.00 Yh­tey­des­sä luontoon
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
19.00 Kaasujalka
19.00 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
19.00 Lukutoukat
19.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
19.00 TerveysSummit
Jar­mo Hörk­kö, mi­to­kond­rioi­den toi­min­ta ja mer­ki­tys ter­vey­del­le. Mar­kus J. Rantala,
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
19.30 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
19.25 Jahtikuksa
Met­säs­tyk­sen eri­koisohjelma,..
19.55 Uutiset
20.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Lahopuutarha kotipihaan.
20.00 Tanssi kanssain
Täs­sä jak­sos­sa tans­sit tans­si­taan stu­dios­sa ja jak­son ar­tis­tei­na ovat val­loit­ta­va Tar­ja Lun­nas se­kä hur­maa­va Jarno Kokko.
20.00 Nyt lauletaan!
Yh­teis­lau­luoh­jel­mas­sa lau­le­taan tu­tuim­pia hen­gel­li­siä lau­lu­ja ja kan­sanlauluja...
20.15 Uutiset
20.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
20.30 Lukutoukat
20.30 Yh­tey­des­sä luontoon
20.30 Filminurkka
20.30 Las­ten­sairaalan syke
Täs­sä jak­sos­sa tar­kistetaan,..
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.00 Las­ten­sairaalan syke
Täs­sä jak­sos­sa tar­kistetaan,..
21.00 Tanssi kanssain
21.00 Toivesäveliä
21.00 Uu­si Silkkitie
Vyö ja tie -hankkeen solki.
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Tee­mu Roivainen
Il­lan vie­ras Tee­mu Roi­vai­nen tul­kit­see kaik­kien ai­ko­jen hie­noim­pia rak­kauslauluja.
21.15 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
21.30 Somero
21.30 Tam­mer­kos­ken rannalla
21.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä.
22.00 Uutiskauha
22.00 Huippunaiset
22.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
22.25 Uutiset
22.30 Lukutoukat
22.30 Is­rael tutuksi: Akko
Matkailuohjelma.
22.30 Yh­tey­des­sä luontoon
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Somero
23.00 My Dog - koirani
23.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
23.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
23.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Tuomas Malinen
00.00 Maail­maa pelastamassa
00.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
00.00 Ku­via ja kään­ne­kohtia: Fredi
00.00 Lämäri
00.25 Uutiset
00.30 Mayn keittiö
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Moot­to­ri­kelk­kailun SM-2017
01.00 Kansan kesken
01.00 TerveysSummit
01.00 Ku­via ja kään­ne­kohtia: Fredi
01.00 Kaasujalka
01.00 Filminurkka
01.00 Mo­bil 1 The Grid
01.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
01.30 Het­ki hy­vinvoinnille
01.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
02.00 Yh­tey­des­sä luontoon
02.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
02.00 Kaasujalka
02.00 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
02.00 Lukutoukat
01.55 Jahtikuksa
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 AlfaStudio
02.30 Uutiskauha
02.30 Tanssi kanssain
02.55 Uutiset
3
03.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
03.15 Uutiset
03.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
03.30 Lukutoukat
03.30 Yh­tey­des­sä luontoon
03.30 Filminurkka
03.30 Las­ten­sairaalan syke
03.30 Soi­va pos­ti­kort­ti: Tee­mu Roivainen
04.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.00 Las­ten­sairaalan syke
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Toivesäveliä
04.00 Uu­si Silkkitie
04.30 Somero
04.30 Tam­mer­kos­ken rannalla
04.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.30 Huippunaiset