Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
07.00 San­na Ukkola Live
07.00 360 Studio
07.00 San­na Ukkola Live
07.00 AlfaStudio
07.25 Uutiset
07.00 Kosketuskohta
07.30 Se­nioriseisake
Syrjitäänkö ikääntyneitä?
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
07.45 Uutiset
08.00 Kansan kesken
Hallitse painoasi terveellisillä elintavoilla.
08.00 Kaasujalka
08.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
08.00 TerveysSummit
Im­mu­ni­teet­ti, al­ler­giat, puu­tos­ti­lat, tu­leh­dus­sai­rau­det ja oi­kea ravinto.
08.00 Vempan kalat
08.00 Kansan kesken
Mihin talvilomalle? Mi­hin on mah­dol­lis­ta mat­ka­ta tal­vilomalle?..
08.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
08.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
08.30 Jahtikuksa
08.30 Somero
08.30 Yh­tey­des­sä luontoon
9
09.00 Lämäri
09.00 Fol­ke Westin parhaat
09.00 Las­ten­sairaalan syke
09.00 Het­ki hy­vinvoinnille
09.00 Kaasujalka
09.00 Maail­maa pelastamassa
Kolmannen jakson aiheena kiihtyvä ilmastonmuutos. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Ou­ti Honkatukia,..
09.00 Astu tarinaan
09.30 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2019: Salla
09.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
09.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
10.00 Yh­tey­des­sä luontoon
10.00 Hy­vän päivä
Hyvän päivä, MuuSuomi ja Kolmas elämä. Pi­laa­ko kulkutauti,..
10.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
10.00 Do­sent­ti: Pauli Kiuru
Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pau­li Kiu­ru kes­kus­te­lee Do­sen­tin kans­sa po­li­tii­kan haasteista...
10.00 PikeMasters
Toi­nen kil­pai­luaa­mu avau­tuu sa­tu­mai­ses­sa su­mus­sa Ylös­ta­lon ti­lal­la Särkisalossa.
10.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
10.30 Mayn keittiö
11.00 Fol­ke Westin parhaat
11.00 Kansan kesken
Mihin talvilomalle? Mi­hin on mah­dol­lis­ta mat­ka­ta tal­vilomalle?..
11.00 Filminurkka
11.00 Las­ten­sairaalan syke
11.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 TerveysSummit
Im­mu­ni­teet­ti, al­ler­giat, puu­tos­ti­lat, tu­leh­dus­sai­rau­det ja oi­kea ravinto.
11.30 Lämäri
11.30 Tanssi kanssain
11.30 Annin uunissa
12
12.00 Lukutoukat
12.00 Filminurkka
12.00 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2019: Salla
12.00 Jus­sin kalajutut
Helikalastusta Pitt-joella.
12.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
12.30 Toivesäveliä
12.30 Lukutoukat
12.30 Huippunaiset
12.30 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
13.00 Uu­si Silkkitie
13.00 Oh­jelmatietoja
ti: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
14.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
14.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
14.00 Sielunrauha
14.00 Somero
14.00 My Dog - koirani
14.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
14.30 Se­nioriseisake
14.30 My Dog - koirani
14.30 Maail­maa pelastamassa
Kolmannen jakson aiheena kiihtyvä ilmastonmuutos.
14.30 Fol­ke Westin parhaat
14.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
15
15.00 Hy­vän päivä
Hyvän päivä, MuuSuomi ja Kolmas elämä. Pi­laa­ko kulkutauti,..
15.00 Mayn keittiö
15.00 Somero
15.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
15.00 Sielunrauha
15.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
15.30 Hy­vän päivä
Hyvän päivä, MuuSuomi ja Kolmas elämä. Pi­laa­ko kul­ku­tau­ti, ko­ro­na lop­pue­lämämme?..
16.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 Do­sent­ti: Pauli Kiuru
Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pau­li Kiu­ru kes­kus­te­lee Do­sen­tin kans­sa po­li­tii­kan haasteista...
16.00 Maail­maa pelastamassa
Kolmannen jakson aiheena kiihtyvä ilmastonmuutos.
16.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 PikeMasters
16.00 Uutiset
16.05 Do­sent­ti: Pauli Kiuru
Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pau­li Kiu­ru kes­kus­te­lee Do­sen­tin kans­sa po­li­tii­kan haasteista...
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.30 Lämäri
16.55 Uutiset
17.00 Se­nioriseisake
Syrjitäänkö ikääntyneitä?
17.00 TerveysSummit
Im­mu­ni­teet­ti, al­ler­giat, puu­tos­ti­lat, tu­leh­dus­sai­rau­det ja oi­kea ravinto.
17.00 PikeMasters
Toi­nen kil­pai­luaa­mu avau­tuu sa­tu­mai­ses­sa su­mus­sa Ylös­ta­lon ti­lal­la Särkisalossa.
17.00 Kaasujalka
17.00 Filminurkka
17.00 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2019: Salla
Moot­to­ri­kel­kan en­du­ron Suo­men mes­ta­ruus rat­kot­tiin Sal­las­sa. Koos­te­lä­he­tys päi­vän ta­pahtumista...
17.00 Sielunrauha
17.30 Mayn keittiö
Karjalanpiirakat.
17.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Puutarhojen monet muodot.
17.30 Het­ki hy­vinvoinnille
17.30 Ky­sy­myk­siä uskosta
Kristillinen maailmankatsomus.
18
18.00 Kansan kesken
Mihin talvilomalle? Mi­hin on mah­dol­lis­ta mat­ka­ta tal­vilomalle?..
18.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
18.00 Kaasujalka
18.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
18.00 Lukutoukat
18.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Puutarhojen monet muodot.
18.00 TerveysSummit
Im­mu­ni­teet­ti, al­ler­giat, puu­tos­ti­lat, tu­leh­dus­sai­rau­det ja oi­kea ravinto.
18.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
18.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
18.30 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
18.30 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
18.25 Jahtikuksa
Met­säs­tyk­sen eri­koisohjelma,..
18.55 Uutiset
19.00 Yh­tey­des­sä luontoon
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
19.00 Tanssi kanssain
Tans­si kans­sain -oh­jel­ma pa­laa taas ruu­tuun uu­sil­la jak­soil­la ja uu­del­la juontajalla!
19.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
19.15 Uutiset
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 Lukutoukat
19.30 Yh­tey­des­sä luontoon
19.30 Filminurkka
19.30 Las­ten­sairaalan syke
19.30 Kosketuskohta
20.00 Las­ten­sairaalan syke
20.00 Tanssi kanssain
Tans­si kans­sain -oh­jel­ma pa­laa taas ruu­tuun uu­sil­la jak­soil­la ja uu­del­la juontajalla!
20.00 Toivesäveliä
Mu­ka­na mm. Memory,..
20.00 Uu­si Silkkitie
Kii­nan mas­sii­vi­nen Vyö ja tie -han­ke ulot­tuu ym­pä­röi­viin ASEAN-maihin...
20.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Kyös­ti Mäkimattila
Kol­man­nen osan vie­raa­na tyy­li­käs Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la lau­laa rak­kaus­lau­lun­sa suo­raan sydämiin.
20.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
20.15 Uutiset
20.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
20.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
20.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
20.45 Be­hind The Sce­nes: Kei­lai­luk­lu­bi: Vii­meinen Kaato
21
21.00 Vempan kalat
21.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
21.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
21.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä.
21.00 Uutiskauha
21.00 Huippunaiset
21.00 Uutiset
21.05 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
21.25 Uutiset
21.30 Somero
21.30 Lukutoukat
21.30 Is­rael tu­tuk­si: Sodoman vuori
21.30 Yh­tey­des­sä luontoon
Kak­si ka­las­ta­jaa ja ka­ve­rus­ta, Kim­mo ja Las­se kinaavat,..
21.45 Uutiset
(Kaapeli-tv)
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Mayn keittiö
Karjalanpiirakat.
22.00 Sielunrauha
22.00 Somero
22.00 My Dog - koirani
22.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
22.00 Astu tarinaan
Ali Niemelä on noussut elämän pohjamudista.
22.30 Uutiset
22.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä. (Kaapeli-tv) .
22.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
22.45 Uutiset
23.00 Se­nioriseisake
23.00 Do­sent­ti: Pauli Kiuru
Kan­sa­ne­dus­ta­ja Pau­li Kiu­ru kes­kus­te­le­mas­sa po­li­tii­kan haasteista...
23.00 Maail­maa pelastamassa
Kolmannen jakson aiheena kiihtyvä ilmastonmuutos.
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.00 PikeMasters
23.00 Lämäri
23.25 Uutiset
23.30 Mayn keittiö
23.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.30 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2019: Salla
0
00.00 Kansan kesken
00.00 TerveysSummit
00.00 PikeMasters
00.00 Kaasujalka
00.00 Filminurkka
00.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
00.30 Het­ki hy­vinvoinnille
00.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
01.00 Yh­tey­des­sä luontoon
01.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
01.00 Kaasujalka
01.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
01.00 Lukutoukat
00.55 Jahtikuksa
01.25 Uutiset
01.30 San­na Ukkola Live
01.30 360 Studio
01.30 San­na Ukkola Live
01.30 AlfaStudio
01.30 Uutiskauha
01.30 Tanssi kanssain
01.55 Uutiset
02.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
02.15 Uutiset
02.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
02.30 Lukutoukat
02.30 Yh­tey­des­sä luontoon
02.30 Filminurkka
02.30 Las­ten­sairaalan syke
02.30 Soi­va pos­ti­kort­ti: Kyös­ti Mäkimattila
3
03.00 Vempan kalat
03.00 Las­ten­sairaalan syke
03.00 Tanssi kanssain
03.00 Toivesäveliä
03.00 Uu­si Silkkitie
03.30 Somero
Yl­lät­täen ar­ki muut­tuu ja ai­heut­taa pal­jon poh­din­taa ko­ro­nauu­tis­ten jälkeen.
03.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
03.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
03.30 Huippunaiset