Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
08.00 Kansan kesken
08.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 AlfaStudio
08.25 Uutiset
08.00 Kosketuskohta
08.30 Be­hind The Sce­nes: Pal­lon viemää
08.30 Se­nioriseisake
Toimiiko vanhusten kotihoito?
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Ult­ra Trail World Tour 2020
09.00 Kaasujalka
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Kansan kesken
Suo­mes­sa noin 44 000 ih­mis­tä tie­tää sai­ras­ta­van­sa ke­lia­kiaa. 70 000 sai­ras­taa si­tä tie­tämättään.
09.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
09.30 Pi­ke­Masters Liiga
09.30 Päi­vä tu­tun matkassa
09.30 Jus­sin kalajutut
09.30 Somero
09.30 Yh­tey­des­sä luontoon
10.00 Mo­bil 1 The Grid
10.00 Fol­ke Westin parhaat
10.00 Huippunaiset
10.00 Het­ki hy­vinvoinnille
10.00 Kaasujalka
10.00 Maail­maa pelastamassa
Jak­son ai­hee­na ta­lous­kas­vu. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Sirk­ka Hei­no­nen, Mat­ti Apu­nen se­kä Ma­ri Haavisto.
10.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Fol­ke Westin parhaat
11.00 Yh­tey­des­sä luontoon
11.00 Kil­pai­li­ja numero 539
11.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
11.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
11.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Tapio Liinoja
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Ta­pio Lii­no­ja tun­ne­taan mm. La­pin­lah­den Linnuista...
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Kil­pai­li­ja numero 539
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Ki­ken kanssa kuntoon
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Lukutoukat
12.00 Kansan kesken
Suo­mes­sa noin 44 000 ih­mis­tä tie­tää sai­ras­ta­van­sa keliakiaa...
12.00 Filminurkka
12.00 Huippunaiset
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
12.30 Päi­vä tu­tun matkassa
12.30 TerveysSummit
12.30 Ult­ra Trail World Tour 2020
12.30 Tanssi kanssain
Maria Tyyster, Sami Keskitalo ja Rosette. Ikaa­lis­ten kyl­pylä. (U) .
12.30 Mayn keittiö
Lampaanpaisti.
13.00 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina.
13.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
13.00 Pi­ke­Masters Liiga
13.00 Jus­sin kalajutut
Tyynenmeren punalohta.
13.30 Jus­sin kalajutut
13.30 Lukutoukat
13.30 Mo­bil 1 The Grid
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Het­ki hy­vinvoinnille
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Sielunrauha
15.00 Somero
15.00 My Dog - koirani
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.30 Ki­ken kanssa kuntoon
15.30 Se­nioriseisake
15.30 My Dog - koirani
15.30 Har­ras­terallisarja
Harrasterallisarja on suomen suosituin rallisarja.
15.30 Fol­ke Westin parhaat
15.30 Kil­pai­li­ja numero 539
16.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 Mayn keittiö
16.00 Somero
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Het­ki hy­vinvoinnille
17.00 Se­nioriseisake
Toimiiko vanhusten kotihoito?
17.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
Kris­til­lis­de­mok­raat­tien Sa­ri Es­sayah ar­vos­te­lee hal­li­tus­ta kipakasti ?
17.00 Maail­maa pelastamassa
Jak­son ai­hee­na ta­lous­kas­vu. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Sirk­ka Hei­no­nen, Mat­ti Apu­nen se­kä Ma­ri Haavisto.
17.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Tapio Liinoja
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Ta­pio Lii­no­ja tun­ne­taan mm. La­pin­lah­den Linnuista...
17.00 Ki­ken kanssa kuntoon
Venyttely. Ruo­ka­vink­ke­jä ka­nanmunista...
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
Puoluejohtajat vaalitentissä, osa 6.
17.30 Mayn keittiö
Lampaanpaisti.
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Ult­ra Trail World Tour 2020
17.55 Uutiset
18
18.00 Kansan kesken
Suo­mes­sa noin 44 000 ih­mis­tä tie­tää sai­ras­ta­van­sa ke­lia­kiaa. 70 000 sai­ras­taa si­tä tie­tämättään.
18.00 TerveysSummit
Ra­vin­to­val­men­ta­ja An­ni­ka Ha­vas­te ker­too ai­vo­jen ja suo­lis­ton mer­ki­tyk­ses­tä toisilleen.
18.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Tapio Liinoja
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Ta­pio Lii­no­ja tun­ne­taan mm. La­pin­lah­den Linnuista...
18.00 Kaasujalka
18.00 Filminurkka
18.00 Nas­car Euroopassa
18.00 Sielunrauha
18.30 Päi­vä tu­tun matkassa
18.30 Het­ki hy­vinvoinnille
18.30 Mo­bil 1 The Grid
18.30 i raportti
Kansainvälisen mediatalon IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.
19.00 Yh­tey­des­sä luontoon
19.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
19.00 Kaasujalka
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Lukutoukat
19.00 Päi­vä tu­tun matkassa
19.00 TerveysSummit
Ra­vin­to­val­men­ta­ja An­ni­ka Ha­vas­te ker­too ai­vo­jen ja suo­lis­ton mer­ki­tyk­ses­tä toisilleen.
19.30 Nais­ten­päivä Live
Kansainvälisen naistenpäivän erikoislähetys. San­na Uk­ko­lan ja Jaa­na Vil­la­sen vie­rai­na suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä suo­ma­lai­sia huip­pu­nai­sia eri aloilta.
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
19.30 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
19.25 Pa­si Kau­nis­to - Kos­kaan et muuttua saa
19.55 Uutiset
20.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
20.00 Tanssi kanssain
Maria Tyyster, Sami Keskitalo ja Rosette. Ikaa­lis­ten kyl­pylä. (U) .
20.00 Be­hind The Sce­nes: Pal­lon viemää
20.15 Uutiset
20.15 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.30 Lukutoukat
20.30 Yh­tey­des­sä luontoon
20.30 Filminurkka
20.30 Huippunaiset
Uusi kausi alkaa!
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
21.00 Tanssi kanssain
Maria Tyyster, Sami Keskitalo ja Rosette. Ikaa­lis­ten kyl­pylä. (U) .
21.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
21.00 Eläinten vaistot
Arokissa - arojen valtias. Mon­go­lian ka­ruil­la aroil­la sel­viää par­hai­ten arokissa,
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Saija Tuupanen
Eri­kois­jak­sos­sa Sai­ja Tuupanen,..
21.15 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
21.30 Somero
21.30 Huippunaiset
Uusi kausi alkaa!
21.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
22.00 Nais­ten­päivä Live
Kansainvälisen naistenpäivän erikoislähetys. San­na Uk­ko­lan ja Jaa­na Vil­la­sen vie­rai­na suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä suo­ma­lai­sia huip­pu­nai­sia eri aloil­ta. (Kaapeli-tv) .
22.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä.
22.00 Uutiskauha
22.00 Huippunaiset
Uusi kausi alkaa!
22.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
22.25 Uutiset
22.30 Lukutoukat
22.30 Is­rael tu­tuksi: Masada
22.30 Yh­tey­des­sä luontoon
Intensiivinen ahvenen metsästys.
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv)
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Somero
23.00 My Dog - koirani
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
23.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
23.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
00.00 Maail­maa pelastamassa
00.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Tapio Liinoja
00.00 Ult­ra Trail World Tour 2020
00.25 Uutiset
00.30 Mayn keittiö
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Nas­car Euroopassa
01.00 Kansan kesken
01.00 TerveysSummit
01.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Tapio Liinoja
01.00 Kaasujalka
01.00 Filminurkka
01.00 Mo­bil 1 The Grid
01.30 Päi­vä tu­tun matkassa
01.30 Het­ki hy­vinvoinnille
01.30 Päi­vä tu­tun matkassa
02.00 Yh­tey­des­sä luontoon
02.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
02.00 Kaasujalka
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Lukutoukat
01.55 Pa­si Kau­nis­to - Kos­kaan et muuttua saa
02.25 Uutiset
02.30 Nais­ten­päivä Live
Kansainvälisen naistenpäivän erikoislähetys.
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 AlfaStudio
02.30 Uutiskauha
02.30 Tanssi kanssain
Maria Tyyster, Sami Keskitalo ja Rosette.
02.55 Uutiset
3
03.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
03.15 Uutiset
03.30 Lukutoukat
03.30 Yh­tey­des­sä luontoon
03.30 Filminurkka
03.30 Huippunaiset
03.30 Soi­va pos­ti­kort­ti: Saija Tuupanen
04.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
04.00 Eläinten vaistot
04.30 Somero
04.30 Huippunaiset
04.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.30 Huippunaiset
Uusi kausi alkaa!