Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 Kansan kesken
Mikä ihastuttaa tai vihastuttaa?
08.00 Uutiset
08.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
08.15 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­taisohjelma,..
08.30 i raportti
9
09.00 Lämäri
09.00 Kaasujalka
09.00 Astu tarinaan
09.30 Suojat pois
09.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
09.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
10.00 Mayn keittiö
10.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
10.15 Koh­ti au­tour­hei­lun uut­ta aikakautta
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
11.00 Fol­ke West mat­kal­la maailmalla
11.00 Soi­va postikortti
11.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
11.30 Las­ten­sairaalan syke
12
12.00 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
12.00 Kansan kesken
Mikä ihastuttaa tai vihastuttaa?
12.30 Pa­si Kau­nis­to - Kos­kaan et muuttua saa
13.00 Täh­täimessä Kuu
13.00 Soi­va postikortti
13.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
14.55 Ar­jen San­ka­ri­tar - Joulukalenteri
15
15.00 Hy­vän päivä
Hyvän päivä ja Kolmas elämä. Vie­rai­na Eli­na Si­mo­nen ja Päivi Uljas...
15.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
15.30 Se­nioriseisake
16.00 H.E.T.K.I. saaristossa
16.00 Mayn keittiö
16.00 Uutiset
16.05 Do­sent­ti: Suvi Ahonen
Pitäisikö Suomen erota EU:sta? Mik­si Su­vi Aho­nen pe­rus­ti kan­sanliikkeen,..
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.55 Uutiset
17.00 Se­nioriseisake
Elinikäinen oppiminen?
17.00 Do­sent­ti: Kyösti Kakkonen
Do­sen­tin vie­raa­na kaup­pa­neu­vos ja sar­jay­rit­tä­jä Kyös­ti Kakkonen...
17.00 Sielunrauha
Jak­sos­sa si­poo­lai­nen teks­tii­li­tai­tei­li­ja Rai­ja Jokinen,..
17.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
17.30 Kiin­teis­tö­vä­lit­täjän blues
18
18.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
18.00 Filminurkka
18.00 Mayn keittiö
Ranskalainen appelsiini-ankka.
18.30 Kansan kesken
Mikä ihastuttaa tai vihastuttaa? Suo­ran lä­he­tyk­sen pu­hee­nai­heis­sa kuu­luu kan­san ääni...
18.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Kasvien parantava voima.
18.30 i raportti
18.55 Uutiset
19.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
19.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
19.30 Uutiset
19.30 Kosketuskohta
19.45 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.45 360 Studio
Vii­koit­tai­nen ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jo­ta isän­nöi To­mi Lindblom.
20.00 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
Henkilökuviin keskittyvä ohjelmasarja.
20.30 Filminurkka
20.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
20.45 Be­hind The Sce­nes: Kei­lai­luk­lu­bi: Vii­meinen Kaato
21
21.00 Soi­va postikortti
21.00 Las­ten­sairaalan syke
Se­bas­tian-vau­van jal­ko­ja hoidetaan,..
21.00 Uutiset
21.05 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
21.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
21.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
21.30 i raportti
Kansainvälisen mediatalon IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.
22.00 Uutiset
22.00 Astu tarinaan
Is­mo Sal­mi­sen Olym­piau­nel­ma sai kar­mai­se­van lopun,..
22.15 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.15 360 Studio
Vii­koit­tai­nen ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jo­ta isän­nöi To­mi Lindblom...
22.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä. (Kaapeli-tv) .
23.00 H.E.T.K.I. saaristossa
23.00 Mayn keittiö
23.00 Lämäri
23.25 Uutiset
23.30 Uutiset
23.30 Fin­nish Pool Tour
Tourin osakilpailu (9-pallo)..
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Kyösti Kakkonen
00.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
00.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
01.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
01.00 Filminurkka
00.55 Jahtikuksa
01.25 Uutiset
01.30 Kansan kesken
01.30 Kaasujalka
01.30 Tanssi kanssain
Meiju Suvas, Reeta ja Lumo. Sil­ja Europa. (U)
02.30 Uutiset
02.30 Hy­vän päivä
Hyvän päivä ja Kolmas elämä.
02.45 San­na Ukkola Live
3
03.30 Filminurkka
03.30 Huippunaiset
04.00 Soi­va postikortti
04.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet