Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.

07.05 FinRX

Mayn keit­tiö

Fil­mi­nurk­ka

On­nem­me kyy­ne­leet

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Ka­la­kul­ma

07.20 Al­peil­la

07.30 Mes­ta­rien maa

C­har­ley Boor­man

Mayn keit­tiö

Lä­mä­ri

Kaa­su­jal­ka

08.00 Tuk­ki­lai­set

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä.

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

Kos­ke­tus­koh­ta

Toh­to­ri C­har­les S­tan­ley an­taa kes­tä­viä neu­vo­ja ar­kie­lä­mään Raa­ma­tun va­los­sa.

08.30 Kaa­su­jal­ka

Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 17: Kielletty saari.

Do­sent­ti

Kaa­su­jal­ka

08.30 Uu­tis­kau­ha

Uutis- ja ajankohtaisohjelma.

John An­ker­berg vas­tauk­sia et­si­mäs­sä

To­del­li­sia vas­tauk­sia to­del­li­siin ky­sy­myk­siin.
9

09.00 Tans­si kans­sain

Pa­ta­jät­kä, Sär­mä, Tii­na Rä­sä­nen, Pet­ri Her­van­to.

Kan­san kes­ken

Kan­na­not­to­ja, mie­li­pi­tei­tä, vaih­toeh­to­ja. Mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja.

Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ei­no G­rön

?Sä kuu­lut päi­vään jo­kai­seen.

NAS­CAR W­he­len

Tans­sin täh­den

Ma­de in Is­rael

Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan ny­ky­päi­vän Is­rae­liin his­to­riaa u­noh­ta­mat­ta.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Val­la­bin poi­ka­nen A­nya e­siin­tyy en­si ker­taa y­lei­söl­le.

09.30 Lä­he­tys­ra­port­ti

Mediatalo IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.

09.45 Tu­le­vai­suu­den ko­dit

10.00 Tans­sin täh­den

Voiko lumihangessa tanssia tangoa?

10.00 Lä­mä­ri

Tans­si kans­sain

Marita Taavitsainen ja Eija Kantola.

Mes­ta­rien maa

Kei­jo Kurt­ti­lan sy­dän syk­kii U­ta­jär­ven Ro­kual­le.

So­kei­den u­net

As­tu ta­ri­naan

Vieraana Paul Raja-aho.

10.30 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 17: Kielletty saari.

10.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ei­no G­rön

?Sä kuu­lut päi­vään jo­kai­seen.. ? Mil­lai­sia suun­ni­tel­mia Ei­no G­rö­nil­lä on 80-vuo­tis­juh­la­vuo­ten­sa va­ral­le?

Tie­dot­tei­ta

AlfaTV:n ohjelmatietoja.

11.00 Ral­li Cup

Ral­li­cup, koos­te tal­ven 2019 o­sa­kil­pai­luis­ta.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Pet­ri Tuo­mi-Ni­ku­la

Lä­mä­ri

On­nem­me kyy­ne­leet

11.30 Fil­mi­nurk­ka

11.30 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 17: Kielletty saari.

Do­sent­ti

Fil­mi­nurk­ka

11.45 Al­peil­la

11.45 Al­peil­la

12

12.00 Tie­dot­tei­ta

AlfaTV:n ohjelmatietoja.
15

16.00 Uu­ti­set

16.05 Tie­dot­tei­ta

16.30 Uu­ti­set

16.35 Tie­dot­tei­ta

17.00 Uu­ti­set

17.05 Tie­dot­tei­ta

17.30 Uu­ti­set

17.35 Tie­dot­tei­ta

17.55 Uu­ti­set

18

18.00 Mayn keit­tiö

Paella ja pavlova.

Fil­mi­nurk­ka

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Val­labn poi­ka­nen A­nya e­siin­tyy en­si ker­taa y­lei­söl­le.

Ka­la­kul­ma

Ka­la­kul­mas­sa pal­jas­te­taan ka­las­tuk­sen sa­lat: Mi­ten saa­daan i­so von­ka­le kouk­kuun?

Kon­sert­ti: New York, New York

Ta­pio­la­sa­lis­sa tal­tioi­tu New York, New York F­rank Si­nat­ra D­raa­ma­kon­sert­ti. HT Com­pon so­lis­tei­na o­vat E­li­na Vet­ten­ran­ta ja Mar­ko Läm­sä.

Uu­tis­kau­ha

Uutis- ja ajankohtaisohjelma. Uu­tis­kau­ha kau­hoo uu­tis­vir­ras­ta vii­kon tär­keim­mät uu­ti­set ja il­miöt!

18.15 Al­peil­la

18.30 Mes­ta­rien maa

Ant­ti Ruus­ka­sen sy­dän syk­kii Pie­la­ve­del­le.

C­har­ley Boor­man

Täs­sä jak­sos­sa mat­kus­te­taan Jää­me­ren ran­nal­le I­nu­vi­kiin.

Mayn keit­tiö

Rapujuhlat.

Lä­mä­ri

Kaa­su­jal­ka

Kaa­su­jal­ka-oh­jel­mas­sa ta­va­taan lii­ke­mies To­pi Su­ka­ri.

18.30 Je­ru­sa­le­min uu­tis­lin­ja

Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.

19.00 Tuk­ki­lai­set

Tuk­ki­lais­pe­rin­tei­den har­ras­ta­jat e­sit­te­le­vät tai­to­jaan E­vi­jär­ven Jo­ki­suul­la ke­sä­kuus­sa 2018 pi­de­tys­sä näy­tök­ses­sä.

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä. Polt­to­pis­tees­sä o­vat yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja e­lä­män e­ri a­lueet.

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

19.00 I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Pet­ri Tuo­mi-Ni­ku­la

Pet­ri Tuo­mi-Ni­ku­la nä­ki Suo­men Un­ka­rin suur­lä­het­ti­lää­nä kuin­ka de­mok­ra­tia ja sa­nan­va­paus lu­his­tui­vat Un­ka­ris­sa.

19.30 Ul­ti­ma­te Rush

Do­sent­ti

Kaa­su­jal­ka

19.30 Uu­tis­kau­ha

Kaa­su­jal­ka

Kaa­su­jal­ka-oh­jel­mas­sa ta­va­taan lii­ke­mies To­pi Su­ka­ri. Koea­jos­sa uu­si BMW X5-ka­tu­maas­tu­ri.

19.55 Uu­ti­set

20.00 Kan­san kes­ken

Illan aiheena kirjallisuus. Kan­na­not­to­ja, mie­li­pi­tei­tä, vaih­toeh­to­ja. Mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä.

Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ei­no G­rön

?Sä kuu­lut päi­vään jo­kai­seen.. ? Mil­lai­sia suun­ni­tel­mia Ei­no G­rö­nil­lä on 80-vuo­tis­juh­la­vuo­ten­sa va­ral­le?

NAS­CAR W­he­len

Koos­te­lä­he­tys Nas­car eu­ro­sar­jan toi­ses­ta I­ta­lian o­sa­kil­pai­lus­ta, jo­ka a­jet­tiin F­ran­cia­cor­tan ra­dal­la.

Tans­sin täh­den

Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­lan ja muu­si­koi­den nä­ke­myk­siä tans­si­mu­sii­kin ny­ky­ti­las­ta. Tans­si­kan­san ko­koon­tu­mi­sa­jot Tal­lu­kas­sa: tans­si­ta mut tai­vai­siin.

Ma­de in Is­rael

Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan ny­ky­päi­vän Is­rae­liin his­to­riaa u­noh­ta­mat­ta. Mi­ten maa­ta­lous, ve­den­kä­sit­te­ly, lää­ke­tie­de ja tek­no­lo­gia o­vat ke­hit­ty­neet?

Tans­si kans­sain

Marita Taavitsainen ja Eija Kantola. Ho­tel­li Keu­rus­sel­kä, Keu­ruu.

Vas­tauk­sia

Kosmologia. Vie­raa­na ki­rur­gi Mik­ko Tuu­li­ran­ta. Toi­mit­ta­ja­na Sa­tu Pa­nu­la.

20.30 Raa­mat­tu oi­keus­sa­lis­sa

Raa­mat­tu k­ri­ti­sis­mi, ar­keo­lo­gi­set tut­ki­muk­set, mui­nai­set his­to­roit­si­jat, Jee­suk­sen seu­raa­jat en­sim­mäi­sel­tä vuo­si­sa­dal­ta, kaik­ki nä­mä o­vat to­dis­ta­ja­nai­tios­sa.

20.45 Tu­le­vai­suu­den ko­dit

21

21.00 Lä­mä­ri

Tans­si kans­sain

Marita Taavitsainen ja Eija Kantola. Ho­tel­li Keu­rus­sel­kä, Keu­ruu.

Mes­ta­rien maa

Kei­jo Kurt­ti­lan sy­dän syk­kii U­ta­jär­ven Ro­kual­le. Myös Mi­ka Pou­ta­la, Jan­ni Hus­si ja Sa­tu Aar­nio naut­ti­vat Ro­kuan tiu­kois­ta t­ree­neis­tä ja U­ta­jär­ven i­ha­nan lep­poi­sas­ta ke­säi­dyl­lis­tä.

So­kei­den u­net

Tut­ki­mus­mat­ka so­keu­tu­nei­den ih­mis­ten u­ni­maail­maan, jos­sa he saa­vat het­kel­li­ses­ti nä­kö­ky­kyn­sä ta­kai­sin.

Tans­sin täh­den

Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­lan ja muu­si­koi­den nä­ke­myk­siä tans­si­mu­sii­kin ny­ky­ti­las­ta. Tans­si­kan­san ko­koon­tu­mi­sa­jot Tal­lu­kas­sa: tans­si­ta mut tai­vai­siin. Tans­sin hur­maa ja tiuk­kaa ki­saa.

Al­faS­tu­dio

Ky­sy­myk­siä a­jan­koh­tai­sis­ta il­miöis­tä. Polt­to­pis­tees­sä o­vat yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja e­lä­män e­ri a­lueet.

21.30 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 17: Kielletty saari.

21.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ei­no G­rön

?Sä kuu­lut päi­vään jo­kai­seen.. ? Mil­lai­sia suun­ni­tel­mia Ei­no G­rö­nil­lä on 80-vuo­tis­juh­la­vuo­ten­sa va­ral­le ja kuin­ka suo­si­tun tan­go­lau­la­jam­me u­ra sai al­kun­sa?

21.55 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoi­vis­sa

Val­la­bin poi­ka­nen A­nya e­siin­tyy en­si ker­taa y­lei­söl­le.

I­sän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Pet­ri Tuo­mi-Ni­ku­la

Pet­ri Tuo­mi-Ni­ku­la nä­ki Suo­men Un­ka­rin suur­lä­het­ti­lää­nä kuin­ka de­mok­ra­tia ja sa­nan­va­paus lu­his­tui­vat Un­ka­ris­sa.

Lä­mä­ri

On­nem­me kyy­ne­leet

Tan­go­mark­ki­noi­den 35-vuo­tis­ta his­to­riaa kä­sit­te­le­vä 15-o­sai­nen sar­ja.

21.55 Ja­pan Mo­tors Cup

Ja­pan Mo­tors Cup on täy­sin as­fal­til­la a­jet­ta­va kah­dek­san o­sa­kil­pai­lun mit­tai­nen sar­ja, jo­ka s­tart­taa tou­ko­kuun a­lus­sa Kau­ha­val­ta ja päät­tyy e­lo­kuun lo­pus­sa Le­vil­lä a­jet­ta­viin kil­pai­lui­hin.

Lä­he­tys­ra­port­ti

Mediatalo IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.

22.25 Fil­mi­nurk­ka

22.25 Ul­ti­ma­te Rush

Jakso 17: Kielletty saari.

Do­sent­ti

Fil­mi­nurk­ka

22.25 Kos­ke­tus­koh­ta

Toh­to­ri C­har­les S­tan­ley an­taa kes­tä­viä neu­vo­ja ar­kie­lä­mään Raa­ma­tun va­los­sa.

22.45 Al­peil­la

22.45 Al­peil­la

22.55 Uu­ti­set

22.55 Uu­ti­set

23.00 Jus­sin ka­la­ju­tut

Fraserjoen koiralohet.

Is­rael tu­tuk­si: Em­maus

Pir­ren olk­ka­ris­sa

Ka­la­kul­ma

Pir­ren olk­ka­ris­sa

NAS­CAR W­he­len

Koos­te­lä­he­tys Nas­car eu­ro­sar­jan toi­ses­ta I­ta­lian o­sa­kil­pai­lus­ta, jo­ka a­jet­tiin F­ran­cia­cor­tan ra­dal­la.

Ma­de in Is­rael

Do­ku­men­tis­sa tu­tus­tu­taan ny­ky­päi­vän Is­rae­liin his­to­riaa u­noh­ta­mat­ta.

23.30 Je­ru­sa­le­min uu­tis­lin­ja

Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.

CBN News

Ei suomenkielistä tekstitystä.

23.45 Tu­le­vai­suu­den ko­dit