Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Kanava Suora
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
07.00 Kansan kesken
07.00 San­na Ukkola Live
07.00 360 Studio
07.00 San­na Ukkola Live
07.00 AlfaStudio
07.25 Uutiset
07.00 Kosketuskohta
07.30 Se­nioriseisake
Syrjitäänkö ikääntyneitä?
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
07.45 Uutiset
08.00 Lämäri
08.00 Kaasujalka
08.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
08.00 TerveysSummit
Synnynnäinen ja hankittu immuniteetti.
08.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
08.00 Kansan kesken
Aiheena terveyskeskuslääkäritoiminta. Oh­jel­mas­sa vie­raa­na suo­men kuu­lui­sin maa­lais­lääkäri,..
08.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
08.30 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2020: Kemijärvi
08.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
08.30 Jahtikuksa
08.30 Somero
08.30 Yh­tey­des­sä luontoon
9
09.00 Fol­ke Westin parhaat
09.00 Las­ten­sairaalan syke
09.00 Het­ki hy­vinvoinnille
09.00 Kaasujalka
09.00 Ho­lo­kaus­tin muistopäivä
Oh­jel­mas­sa poh­di­taan, mik­si ho­lo­kaus­tis­ta pi­tää edel­leen­kin puhua...
09.00 Astu tarinaan
Vie­raa­na Mert­si Tamminen...
09.15 Koh­ti au­tour­hei­lun uut­ta aikakautta
09.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
09.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
10.00 Fol­ke Westin parhaat
10.00 Yh­tey­des­sä luontoon
10.00 Hy­vän päivä
Paa­vo Väy­ry­nen ja Ol­li Val­to­nen pu­hu­vat val­las­ta ja ih­mi­sen arvosta...
10.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
10.00 Do­sent­ti: Päi­vi Räsänen
Päi­vi Rä­sä­nen - kan­sa­nedustaja,..
10.00 PikeMasters
Tänään rikotaan ennätyksiä.
10.00 Kaddish
Kad­dish on juu­ta­lai­nen muistorukous,..
10.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
10.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
10.30 Mayn keittiö
10.45 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.00 Lukutoukat
11.00 Kansan kesken
Aiheena terveyskeskuslääkäritoiminta.
11.00 Filminurkka
11.00 Las­ten­sairaalan syke
11.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Yrttitarha hedelmäpuun oksille.
11.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
11.30 TerveysSummit
Synnynnäinen ja hankittu immuniteetti.
11.30 Lämäri
11.30 Tanssi kanssain
Tanssi kanssain -ohjelma palaa ruutuun uusilla jaksoilla.
11.30 Annin uunissa
12
12.00 Uu­si Silkkitie
Kii­nan mas­sii­vi­nen Vyö ja tie -han­ke ulot­tuu ym­pä­röi­viin ASEAN-maihin...
12.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
12.00 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2020: Kemijärvi
12.00 Jus­sin kalajutut
Vedder -joen koiralohet.
12.30 Toivesäveliä
12.30 Lukutoukat
12.30 Huippunaiset
12.30 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
12.45 Koh­ti au­tour­hei­lun uut­ta aikakautta
13.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
14.00 Hy­vän päivä
Paa­vo Väy­ry­nen ja Ol­li Val­to­nen pu­hu­vat val­las­ta ja ih­mi­sen arvosta...
14.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
14.00 Sielunrauha
14.00 Somero
14.00 My Dog - koirani
14.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
14.30 Se­nioriseisake
14.30 My Dog - koirani
14.30 Ho­lo­kaus­tin muistopäivä
Oh­jel­mas­sa pohditaan,..
14.30 Fol­ke Westin parhaat
14.30 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
15
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.00 Mayn keittiö
15.00 Somero
15.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
15.00 Sielunrauha
15.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
15.30 Hy­vän päivä
Paa­vo Väy­ry­nen ja Ol­li Val­to­nen pu­hu­vat val­las­ta ja ih­mi­sen arvosta...
16.00 Se­nioriseisake
16.00 Do­sent­ti: Päi­vi Räsänen
Päi­vi Rä­sä­nen - kan­sa­nedustaja,..
16.00 Ho­lo­kaus­tin muistopäivä
Oh­jel­mas­sa pohditaan,..
16.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 PikeMasters
Tänään rikotaan ennätyksiä.
16.00 Uutiset
16.05 Do­sent­ti: Päi­vi Räsänen
Päi­vi Rä­sä­nen - kan­sa­nedustaja,..
16.30 Mayn keittiö
16.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.30 Lämäri
16.55 Uutiset
17.00 Kansan kesken
Aiheena terveyskeskuslääkäritoiminta. Oh­jel­mas­sa vie­raa­na suo­men kuu­lui­sin maa­lais­lääkäri,..
17.00 TerveysSummit
Synnynnäinen ja hankittu immuniteetti. Mi­kä vah­vis­taa ja mi­kä hei­ken­tää vas­tus­tuskykyämme?
17.00 PikeMasters
Tänään rikotaan ennätyksiä.
17.00 Kaasujalka
17.00 Filminurkka
17.00 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2020: Kemijärvi
Moottorikelkan SM Enduro Kemijärvi. Se­los­ta­ja­na Ti­mo Pulkkinen,..
17.00 Sielunrauha
17.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Nautintoa yhteisistä kasvimaista.
17.30 Het­ki hy­vinvoinnille
Ni­nan ke­hon­huol­to etenee...
17.30 Ky­sy­myk­siä uskosta
Kärsimys.
17.45 Koh­ti au­tour­hei­lun uut­ta aikakautta
18
18.00 Yh­tey­des­sä luontoon
18.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
18.00 Kaasujalka
18.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
18.00 Lukutoukat
18.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Nautintoa yhteisistä kasvimaista.
18.00 TerveysSummit
Synnynnäinen ja hankittu immuniteetti. Mi­kä vah­vis­taa ja mi­kä hei­ken­tää vas­tus­tuskykyämme?
18.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
18.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
18.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
18.30 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
18.30 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
18.25 Jahtikuksa
Met­säs­tyk­sen eri­koisohjelma,..
18.55 Uutiset
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Yrttitarha hedelmäpuun oksille.
19.00 Tanssi kanssain
Tanssi kanssain -ohjelma palaa ruutuun uusilla jaksoilla.
19.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
19.15 Uutiset
19.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
19.30 Lukutoukat
19.30 Yh­tey­des­sä luontoon
19.30 Filminurkka
19.30 Las­ten­sairaalan syke
Jak­sos­sa Cor­ra­nil­le selviää,..
19.30 Kosketuskohta
20.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
20.00 Las­ten­sairaalan syke
Jak­sos­sa Cor­ra­nil­le selviää,..
20.00 Tanssi kanssain
Tanssi kanssain -ohjelma palaa ruutuun uusilla jaksoilla.
20.00 Toivesäveliä
20.00 Uu­si Silkkitie
Kii­nan mas­sii­vi­nen Vyö ja tie -han­ke ulot­tuu ym­pä­röi­viin ASEAN-maihin...
20.00 Soi­va pos­ti­kortti: Eini
Vieraana aina yhtä säkenöivä ja energinen Eini. Oh­jel­maa isän­nöi­vät Mi­kael Kont­ti­nen ja Milana Misic.
20.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
20.30 Somero
Rajoitukset alkavat vaikuttaa,
20.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
20.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
20.45 Be­hind The Sce­nes: Kei­lai­luk­lu­bi: Vii­meinen Kaato
21
21.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
21.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
21.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
21.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä.
21.00 Uutiskauha
21.00 Huippunaiset
21.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
21.25 Uutiset
21.30 Lukutoukat
21.30 Is­rael tu­tuksi: Atlit
21.30 Yh­tey­des­sä luontoon
21.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
22.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
22.00 Mayn keittiö
Lohikeittoa vuorilla.
22.00 Sielunrauha
22.00 Somero
Rajoitukset alkavat vaikuttaa,
22.00 My Dog - koirani
22.00 Aar­tee­net­si­jä Hellevaara
22.00 Astu tarinaan
Tapaamme ihmisiä erilaisten elämänpolkujen varrelta.
22.30 Uutiset
22.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
22.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
23.00 Se­nioriseisake
23.00 Do­sent­ti: Päi­vi Räsänen
Päi­vi Rä­sä­nen - kan­sa­nedustaja,..
23.00 Ho­lo­kaus­tin muistopäivä
Oh­jel­mas­sa pohditaan,..
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.00 PikeMasters
Tänään rikotaan ennätyksiä.
23.00 Lämäri
23.25 Uutiset
23.30 Mayn keittiö
23.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.30 Moot­to­ri­kelk­kai­lun Sleds­to­reSM 2021: Rovaniemi
0
00.00 Kansan kesken
00.00 TerveysSummit
00.00 PikeMasters
00.00 Kaasujalka
00.00 Filminurkka
00.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
00.30 Het­ki hy­vinvoinnille
00.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
01.00 Yh­tey­des­sä luontoon
01.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
01.00 Kaasujalka
01.00 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
01.00 Lukutoukat
00.55 Jahtikuksa
01.25 Uutiset
01.30 San­na Ukkola Live
01.30 360 Studio
01.30 San­na Ukkola Live
01.30 AlfaStudio
01.30 Uutiskauha
01.30 Tanssi kanssain
01.55 Uutiset
02.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
02.15 Uutiset
02.30 Ret­keil­len kan­sal­lispuistossa
02.30 Lukutoukat
02.30 Yh­tey­des­sä luontoon
02.30 Filminurkka
02.30 Las­ten­sairaalan syke
02.30 Soi­va pos­ti­kortti: Eini
3
03.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
03.00 Las­ten­sairaalan syke
03.00 Tanssi kanssain
03.00 Toivesäveliä
03.00 Uu­si Silkkitie
03.30 Somero
03.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
03.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
03.30 Huippunaiset