Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
23.00 Koronastudio
Ajan­koh­tais­ta tie­toa ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­ses­ta yh­teis­kun­nas­sa ja per­heis­sä. Isän­tä­nä To­mi Lindb­lom. (Kaapeli-tv) .
23.00 Koronastudio
Ajan­koh­tais­ta tie­toa ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­ses­ta yh­teis­kun­nas­sa ja per­heis­sä. Isän­tä­nä To­mi Lindb­lom. (Kaapeli-tv) .
23.00 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja.
Ohjelmaa kaapeli-tv:ssä.
08.00 Koronastudio
08.00 Se­nioriseisake
Seniori kykenee,..
08.00 Kosketuskohta
08.30 Tans­sin täh­den tanssivartti
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
9
09.00 Koronalive
Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan päi­vit­täin pan­de­mian ete­ne­mis­tä ja et­si­tään rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten se­lät­tää yh­teis­kun­taa koh­dan­nut katastrofi.
ma: Koronalive kertoo kaiken koronasta.
09.00 Ki­ken kanssa kuntoon
09.00 Yh­tey­des­sä luontoon
Kalareissu Norjaan.
09.30 Pa­ra­tii­si takapihalla
09.30 i raportti
10.00 Vanhanen
Mitä tekee pieni kunta.
10.00 Uusi minä
10.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Soi­le Yli-Mäyry
Kuvataiteilija, valtiot. tri Soi­le Yli-Mäyry...
10.00 H.E.T.K.I. saaristossa
10.00 Yh­tey­des­sä luontoon
10.00 Bom apetite!
10.00 Astu tarinaan
10.30 Tans­sin täh­den tanssivartti
Vart­ti­tun­ti pa­ras­ta tans­si­nopetusta...
10.30 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Tanssin tähden
11.00 Hy­vän päivä
11.00 Dosentti
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
11.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
11.00 Koronalive
Koronalive kertoo kaiken koronasta.
11.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 17.00
Illan ohjelmatarjonta alkaa klo 17. 00 ja päät­tyy an­ten­ni­ver­kos­sa klo 22. 00.
11.15 Me­nes­tys­tä metsästä
11.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
11.30 For­mu­la E Street Racers
11.30 Kaasujalka
11.30 Filminurkka
12
12.00 La­val­la: Ar­ja Ko­ri­se­va- juhlakonsertti
Est­ra­dien ku­nin­ga­tar juh­lii 30-v juh­la­vuot­taan upean Guar­dia Nue­va-or­kes­te­rin säestämänä.
12.00 Ripen Grilli
12.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
12.00 TerveysSummit
12.00 Kaasujalka
12.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Frederik
Hän on mies, jo­ka on ju­lis­tau­tu­nut Junt­ti­dis­kon Ku­ninkaaksi...
12.30 Fil­la­ri­päiväkirja
12.30 Ultimate Rush
12.30 Tanssi kanssain
Johanna Debreczeni, Pasi Kivimäki ja Tuomas Kaikkonen. Ikaa­lis­ten kylpylä,
12.30 Lukutoukat
13.00 Lukutoukat
13.00 Huippunaiset
13.00 Ripen Grilli
13.00 Jus­sin kalajutut
13.30 Huippunaiset
13.30 Ultimate Rush
13.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
13.30 Soi­va postikortti
13.30 For­mu­la E Street Racers
13.30 Mayn keittiö
Grillipihvikutsut.
14.00 Koronastudio
Ajan­koh­tais­ta tie­toa ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­ses­ta yh­teis­kun­nas­sa ja per­heis­sä. Isän­tä­nä To­mi Lindblom.
14.00 PikeMasters
Täs­sä oh­jel­mas­sa seu­ra­taan vii­den ka­las­tus­tii­min suo­ri­tus­ta kol­mel­la ve­sia­lueel­la: Inkoossa,
15
15.00 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja
ma: Tiedotteita ja uusintoja.
15.00 Pir­ren olkkarissa
Millaista elo oli 50-luvulla?
15.30 Yh­tey­des­sä luontoon
Kultaa Lapista.
16.00 Koronalive
Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan päi­vit­täin pan­de­mian ete­ne­mis­tä ja et­si­tään rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten se­lät­tää yh­teis­kun­taa koh­dan­nut katastrofi.
ma: Koronalive kertoo kaiken koronasta.
16.00 Kolmas elämä
Su­ku­pol­vi, jo­ka kek­si ro­kin, nuo­ri­so­liik­keen, e-pillerin,..
16.45 Hy­vän päivä
16.55 Uutiset
17.00 Uusi minä
17.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Soi­le Yli-Mäyry
Kuvataiteilija, valtiot. tri Soi­le Yli-Mäyry...
17.00 H.E.T.K.I. saaristossa
Kaskinen,..
17.00 Yh­tey­des­sä luontoon
Kalareissu Norjaan.
17.00 Se­nioriseisake
Seniori kykenee,..
17.00 Uutiset
17.05 MuuSuomi
Istunmäki.
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Soi­le Yli-Mäyry
Kuvataiteilija, valtiot. tri Soi­le Yli-Mäyry...
17.30 Tans­sin täh­den tanssivartti
Vart­ti­tun­ti pa­ras­ta tans­si­nopetusta...
Jaksot 1-3.
17.30 InnoSuomi
Suomi elää keksinnöistä.
17.55 Uutiset
18
18.00 Hy­vän päivä
18.00 Dosentti
Ajan­koh­tais- ja kes­kus­te­luohjelma,..
18.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
18.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
18.00 Ki­ken kanssa kuntoon
18.00 Vanhanen
Suomalaisten identiteetit. Mat­ti Van­ha­sen vie­raa­na tut­ki­ja, val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Jus­si Westinen.
18.00 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
18.15 Me­nes­tys­tä metsästä
18.30 For­mu­la E Street Racers
18.30 Kaasujalka
18.30 Filminurkka
Ensi-ilta elokuvien leppoisa katsaus.
18.30 Bom apetite!
18.30 Koronalive
Koronalive kertoo kaiken koronasta. Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan päi­vit­täin pan­de­mian ete­ne­mis­tä ja et­si­tään rat­kai­suja siihen,
19.00 Ripen Grilli
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
19.00 TerveysSummit
Ruokaa ja lääkkeitä luonnosta.
19.00 Kaasujalka
19.00 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
19.00 Tanssin tähden
Tanssit firman piikkiin ?
19.30 Koronalive
Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan päi­vit­täin pan­de­mian ete­ne­mis­tä ja et­si­tään rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten se­lät­tää yh­teis­kun­taa koh­dan­nut katastrofi.
ma: Koronalive kertoo kaiken koronasta.
19.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
19.30 Bom apetite!
19.55 Uutiset
20.00 Kon­sert­ti: Vuo­si­sa­dan romanssi
Tähtipölyä kimaltava konsertti Finlandia-talolta. Suo­men ja Ve­nä­jän etu­ri­vin ar­tis­tit esit­tä­vät ro­mans­si­mu­sii­kin hel­miä. Mu­ka­na mm. Mik­ko Lep­pi­lam­pi, Diand­ra ja Ve­sa-Matti Loiri.
20.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.30 Fil­la­ri­päiväkirja
20.30 Ultimate Rush
Auringonpimennys napapiirillä.
20.30 Tanssi kanssain
Johanna Debreczeni, Pasi Kivimäki ja Tuomas Kaikkonen. Ikaa­lis­ten kyl­py­lä, Ikaalinen.
20.30 Lukutoukat
20.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Frederik
Hän on mies, jo­ka on ju­lis­tau­tu­nut Junt­ti­dis­kon Ku­ninkaaksi...
20.30 Kosketuskohta
21
21.00 Lukutoukat
Elina Hirvonen.
21.00 Huippunaiset
21.00 Ripen Grilli
21.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teis­kun­ta, po­li­tiik­ka ja elä­män eri alueet.
21.30 Ultimate Rush
Auringonpimennys napapiirillä.
21.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
21.30 Soi­va postikortti
21.30 For­mu­la E Street Racers
21.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
21.30 Huippunaiset
22.00 Koronalive
Oh­jel­mas­sa seu­ra­taan päi­vit­täin pan­de­mian ete­ne­mis­tä ja et­si­tään rat­kai­su­ja sii­hen, mi­ten se­lät­tää yh­teis­kun­taa koh­dan­nut ka­tast­ro­fi. (Kaapeli-tv) .
ma: Koronalive kertoo kaiken koronasta.
22.00 Tanssi kanssain
Johanna Debreczeni, Pasi Kivimäki ja Tuomas Kaikkonen. Ikaa­lis­ten kyl­py­lä, Ikaa­li­nen. (Kaapeli-tv) .
22.00 i raportti
Kansainvälisen mediatalon IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.
22.30 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja.
Ohjelmaa kaapeli-tv:ssä.
23.00 Koronastudio
Ajan­koh­tais­ta tie­toa ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­ses­ta yh­teis­kun­nas­sa ja per­heis­sä. Isän­tä­nä To­mi Lindb­lom. (Kaapeli-tv) .
23.00 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja.
Ohjelmaa kaapeli-tv:ssä.
0
3