Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 14 15 16 17 18 Kanava Suora
19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4.
08.00 Kansan kesken
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 AlfaStudio
08.00 Kansan kesken
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Mestarien maa
09.00 Las­ten­sairaalan syke
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Rannikkomännyn kuoriuute - monipuolinen bioflavonoidi.
09.00 Toivesäveliä
09.00 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina. Ma­da­gas­ka­ril­la asus­te­lee maail­man pie­ni­ko­koi­sin ka­meleontti,..
09.00 Nyt lauletaan!
09.30 Ult­ra Trail World Tour 2020
09.30 Autohullut
09.30 Soi­va postikortti
09.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
09.45 Be­hind The Sce­nes: Kei­lai­luk­lu­bi: Vii­meinen Kaato
10.00 Mo­bil 1 The Grid
10.00 Ki­ken kanssa kuntoon
10.00 Huippunaiset
10.00 Het­ki hy­vinvoinnille
10.00 Las­ten­sairaalan syke
10.00 Ho­vin palveluksessa
Skotlanti. Pe­ne­lo­pe Keith suun­taa Ho­ly­roo­din pa­lat­siin ja pää­see ku­nin­kaal­li­sen hu­vi­jah­din kyytiin.
10.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Ki­ken kanssa kuntoon
11.00 Mök­ki ja potkuri
11.00 Kil­pai­li­ja numero 539
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
11.00 Do­sent­ti: Ant­ti Alakotila
11.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Erika Vikman
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Tan­go­ku­nin­ga­tar, tan­gop­rin­ses­sa, tan­gojuniori,..
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Kil­pai­li­ja numero 539
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Pogosta
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Lukutoukat
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Jus­si Virkkunen
12.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
12.00 Huippunaiset
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Sep­po selvittää,..
12.30 Autohullut
12.30 TerveysSummit
Rannikkomännyn kuoriuute - monipuolinen bioflavonoidi.
12.30 Mestarien maa
12.30 Tanssi kanssain
Aki Samuli ja Fantasia, Heidi Pakarinen ja Fantasia.
12.30 Mayn keittiö
Intialainen voikana.
13.00 Eläinten vaistot
13.00 Toivesäveliä
13.00 Ult­ra Trail World Tour 2020
13.00 Jus­sin kalajutut
Vedder -joen koiralohet.
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Lukutoukat
13.30 Mo­bil 1 The Grid
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Yhteisöviljelyn hyödyt.
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Het­ki hy­vinvoinnille
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Sielunrauha
15.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
15.00 Maail­maa pelastamassa
Toisen jakson aiheena ihmiskunnan arvot.
15.00 Somero
15.30 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
15.30 Se­nioriseisake
15.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
15.30 Ho­vin palveluksessa
Skotlanti.
15.30 Kil­pai­li­ja numero 539
16.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 Mayn keittiö
16.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Het­ki hy­vinvoinnille
Ke­väi­nen kat­taus pie­nis­tä asioista,..
17.00 Se­nioriseisake
17.00 Do­sent­ti: Ant­ti Alakotila
Vie­raa­na voi­ma­loi­den ra­ken­ta­ja ja huol­ta­ja Ant­ti Alakotila...
17.00 Ho­vin palveluksessa
Skotlanti. Pe­ne­lo­pe Keith suun­taa Ho­ly­roo­din pa­lat­siin ja pää­see ku­nin­kaal­li­sen hu­vi­jah­din kyytiin.
17.00 Somero
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Erika Vikman
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Tan­go­ku­nin­ga­tar, tan­gop­rin­ses­sa, tan­gojuniori,..
17.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Anneli Kanto
17.30 Mayn keittiö
Intialainen voikana.
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Mestarien maa
Samin ja Aminin suksi-isku Ruotsiin.
17.55 Uutiset
18
18.00 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina. Ma­da­gas­ka­ril­la asus­te­lee maail­man pie­ni­ko­koi­sin ka­meleontti,..
18.00 TerveysSummit
Rannikkomännyn kuoriuute - monipuolinen bioflavonoidi. Apua ruoan­su­la­tus­vaivoihin...
18.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Erika Vikman
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Tan­go­ku­nin­ga­tar, tan­gop­rin­ses­sa, tan­gojuniori,..
18.00 Las­ten­sairaalan syke
18.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Sep­po selvittää,..
18.00 Ult­ra Trail World Tour 2020
18.00 Sielunrauha
Erik Bruun on suo­ma­lai­nen graafikko,..
18.30 Autohullut
18.30 Het­ki hy­vinvoinnille
Ke­väi­nen kat­taus pie­nis­tä asioista,..
18.30 Mo­bil 1 The Grid
18.30 Ko­ko kansan kirja
Kuninkaiden aika Israelissa.
19.00 Mök­ki ja potkuri
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
19.00 Las­ten­sairaalan syke
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Lukutoukat
19.00 Autohullut
19.00 TerveysSummit
Rannikkomännyn kuoriuute - monipuolinen bioflavonoidi. Apua ruoan­su­la­tus­vai­voi­hin. Nuk­ku­mi­ser­go­no­mia ja suorituskyky.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
19.30 Kansan kesken
Jätteenkäsittely.
19.25 Soi­va postikortti
19.55 Uutiset
20.00 Tanssi kanssain
Aki Samuli ja Fantasia, Heidi Pakarinen ja Fantasia. Kal­lio­jär­ven viih­de­kes­kus, Iso­kyrö. (U) .
20.00 Be­hind The Sce­nes: Pal­lon viemää
20.15 Uutiset
20.15 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
20.30 Lukutoukat
20.30 Mök­ki ja potkuri
20.30 Sielunrauha
20.30 Huippunaiset
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Toivesäveliä
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Gravel-retki, osa 3.
21.00 Tanssi kanssain
Aki Samuli ja Fantasia, Heidi Pakarinen ja Fantasia. Kal­lio­jär­ven viih­de­kes­kus, Iso­kyrö. (U) .
21.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
21.00 Eläinten vaistot
Iguaanit vastaan basiliskit. Cos­ta Ri­can sa­de­met­sät ku­hi­se­vat elämää...
21.00 Ro­man­tii­kan jät­ti­läiset 2019
Lois­te­liaan kon­ser­tin so­lis­tei­na mm. Diand­ra, Mik­ko Lep­pi­lam­pi, Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la, Pent­ti Hie­ta­nen, Ele­na Pu­ti­na se­kä maail­man­kuu­lu sak­so­fo­nis­ti Igor Puttman. (U) .
21.15 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
21.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
21.30 Huippunaiset
21.30 Toivesäveliä
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Meil­lä on asiaa - Pe­russuomalaiset
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä.
22.00 Kansan kesken
Jätteenkäsittely.
22.00 Is­rael tu­tuksi: Jaffa
22.30 Be­hind The Sce­nes: Pal­lon viemää
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Gravel-retki, osa 3.
22.30 Nyt lauletaan!
Yh­teis­lau­luoh­jel­mas­sa lau­le­taan tu­tuim­pia hen­gel­li­siä lau­lu­ja ja kan­sanlauluja...
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
23.15 Be­hind The Sce­nes: Kei­lai­luk­lu­bi: Vii­meinen Kaato
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
23.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Ant­ti Alakotila
00.00 Ho­vin palveluksessa
00.00 Somero
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Erika Vikman
00.00 Mestarien maa
00.25 Uutiset
00.30 Mayn keittiö
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Ult­ra Trail World Tour 2020
01.00 Eläinten vaistot
01.00 TerveysSummit
01.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Erika Vikman
01.00 Las­ten­sairaalan syke
01.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
01.00 Mo­bil 1 The Grid
01.30 Autohullut
01.30 Het­ki hy­vinvoinnille
01.30 Autohullut
02.00 Mök­ki ja potkuri
02.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
02.00 Las­ten­sairaalan syke
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Lukutoukat
01.55 Soi­va postikortti
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 AlfaStudio
02.30 Kansan kesken
02.30 Tanssi kanssain
Aki Samuli ja Fantasia,..
3
03.15 Uutiset
03.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
03.30 Lukutoukat
03.30 Mök­ki ja potkuri
03.30 Sielunrauha
03.30 Huippunaiset
03.30 Ro­man­tii­kan jät­ti­läiset 2019
04.00 Toivesäveliä
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
04.00 Eläinten vaistot
04.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
04.30 Huippunaiset
04.30 Toivesäveliä