Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 26 27 28 29 30 Kanava Suora
8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.
6
23.30 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja.
Ohjelmaa kaapeli-tv:ssä.
08.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Mark­ku Veijalainen
Hän on ol­lut toi­mit­ta­ja­na lä­hes kuu­den vuo­si­kym­menen ajan...
08.00 Kosketuskohta
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
9
09.00 Mök­ki ja potkuri
09.00 Tanssi kanssain
09.00 For­mu­la E Street Racers
09.00 Ultimate Rush
09.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Tee­mu Keskisarja
09.00 Mök­ki ja potkuri
09.00 Jus­sin kalajutut
09.30 Huippunaiset
09.30 Fil­la­ri­päiväkirja
09.30 Ripen Grilli
09.30 Huippunaiset
09.30 Ih­meel­linen luonto
Lähi-idän monipuolista luontoa.
09.30 Mayn keittiö
Eväsretki Tyynenmeren rannalla.
10.00 MuuSuomi
10.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
Kausi 2. Jaksot 9-10.
10.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Tee­mu Keskisarja
Tee­mu Kes­ki­sar­ja vie lu­ki­jan­sa Alek­sis Ki­ven 1800-lu­vun Helsinkiin.
10.00 H.E.T.K.I. saaristossa
10.00 Sisu Diaries
10.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
10.00 Astu tarinaan
Vie­raa­na Al­lan Ar­mas Lindberg...
10.30 InnoSuomi
10.30 Soi­va postikortti
10.30 Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­nat: Fi­naa­lin karsinta 2019
Vuo­den 2019 Tan­go­fi­naa­lin kar­sin­ta Sei­nä­jo­ki Aree­nal­ta. Tan­go­lau­lu­kil­pai­lun 12 kil­pai­li­jas­ta sa­liy­lei­sö ää­nes­tää jat­koon 3 nais­ta ja 3 miestä.
10.30 Tan­go 35 v. juhlakonsertti
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin tan­go­kon­sert­ti Sei­nä­joel­la vuo­delta 2019...
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Fil­la­ri­päiväkirja
11.00 Hy­vän päivä
11.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
11.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 17.00
Illan ohjelmatarjonta alkaa klo 17. 00 ja päät­tyy an­ten­ni­ver­kos­sa klo 22. 00.
11.15 Me­nes­tys­tä metsästä
11.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
11.30 For­mu­la E Street Racers
11.30 Mök­ki ja potkuri
12
12.00 Kul­tai­nen ja ho­pei­nen har­monikka 2019
Nuo­ret har­mo­nik­ka­tai­tu­rit kil­pai­le­vat Sa­ta-Hä­me Soi -fes­ti­vaa­lil­la Ikaalisissa.
12.00 Ripen Grilli
12.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
12.00 TerveysSummit
12.00 Soi­va postikortti
12.30 Mayn keittiö
12.30 Ultimate Rush
12.30 Tan­go 35 v. juhlakonsertti
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin tan­go­kon­sert­ti Sei­nä­joel­la vuo­delta 2019...
12.30 Tanssi kanssain
12.45 Ä­ly­puu­tar­ho­jen suojissa
13.00 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
13.00 Tans­sin täh­den SM-kisat
Seuratanssin SM-kilpailu.
13.00 Ripen Grilli
13.00 Jus­sin kalajutut
Kalastusohjelma.
13.30 Ultimate Rush
13.30 For­mu­la E Street Racers
13.30 Mayn keittiö
Kylmäkeittoa luonnon helmassa.
14.00 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja
ma: Tiedotteita ja uusintoja.
14.00 Do­ku­mentti: Toivo
Is­rae­lin uu­des­ti­syn­ty­mi­nen-do­ku­ment­ti vie kat­so­jat mat­kal­le lä­pi 50 vuo­den, jot­ka joh­ti­vat ny­kyai­kai­sen Is­rae­lin val­tion pe­rustamiseen.
15
15.00 Tanssi kanssain
15.00 Tuk­ki­lais­pe­rin­tei­tä Evijärvellä
15.00 Huippunaiset
15.00 Tanssi kanssain
Neitoset, Weranta, Tiina Räsänen ja Petri Hervanto.
15.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
15.30 TerveysSummit
15.30 Lukutoukat
15.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
15.30 Lukutoukat
16.00 Pal­ta­mo­lai­nen Eino Leino
Eino Leino oli tuottelias runoilija.
16.00 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja
ti: Tiedotteita ja uusintoja.
16.00 Kolmas elämä
Uusi näkemys vanhojen päivistä.
16.45 Hy­vän päivä
16.55 Uutiset
17.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
Kausi 2. Jaksot 9-10.
17.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Tee­mu Keskisarja
Tee­mu Kes­ki­sar­ja vie lu­ki­jan­sa Alek­sis Ki­ven 1800-lu­vun Helsinkiin.
17.00 H.E.T.K.I. saaristossa
17.00 Sisu Diaries
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Mark­ku Veijalainen
Hän on ol­lut toi­mit­ta­ja­na lä­hes kuu­den vuo­si­kym­menen ajan...
17.00 Uutiset
17.05 MuuSuomi
90 ki­lo­met­riä Hel­sin­gis­tä on toinen,..
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Tee­mu Keskisarja
Tee­mu Kes­ki­sar­ja vie lu­ki­jan­sa Alek­sis Ki­ven 1800-lu­vun Helsinkiin.
17.30 Soi­va postikortti
17.30 Lukutoukat
17.30 InnoSuomi
17.55 Uutiset
17.55 Uutiset
Päivän uutiset.
17.55 Uutiset
18
18.00 Hy­vän päivä
18.00 TerveysSummit
Krooninen väsymisoireyhtymä,
18.00 Ripen Grilli
Pizzapäivä!
18.00 Mök­ki ja potkuri
18.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Extra 2.
18.00 Annin uunissa
Syntymäpäiväkakku kinuskilla ja vadelmalla.
18.15 Me­nes­tys­tä metsästä
18.30 For­mu­la E Street Racers
18.30 Mök­ki ja potkuri
18.30 For­mu­la E Street Racers
18.30 Ih­meel­linen luonto
Lähi-idän monipuolista luontoa.
18.30 Tanssi kanssain
Tuttu Tanssi Kanssain -ohjelma palaa ruutuun.
18.30 Pai­men­po­jas­ta In­ke­rin piispaksi
19.00 Ripen Grilli
Pizzapäivä!
19.00 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
to: Mil­lais­ta on keik­kae­lä­män glamour?
pe: Kes­kus­te­luis­sa ai­hei­na lii­kunta ja uni.
19.00 Hau­ki­nie­men ts­ha­sovnan synty
19.30 Mayn keittiö
19.30 Tans­sin täh­den SM-kisat
Seuratanssin SM-kilpailu.
19.30 Tan­go 35 v. juhlakonsertti
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin tan­go­kon­sert­ti Sei­nä­joel­la vuo­delta 2019...
19.30 Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­nat: Fi­naa­lin karsinta 2019
Vuo­den 2019 Tan­go­fi­naa­lin kar­sin­ta Sei­nä­jo­ki Aree­nal­ta. Tan­go­lau­lu­kil­pai­lun 12 kil­pai­li­jas­ta sa­liy­lei­sö ää­nes­tää jat­koon 3 nais­ta ja 3 mies­tä. Juon­ta­ji­na Lo­la Odu­so­ga ja Is­mo Jokinen.
19.30 Tan­go 35 v. juhlakonsertti
Kaik­kien ai­ko­jen suu­rin tan­go­kon­sert­ti Sei­nä­joel­la vuo­delta 2019...
19.30 Sei­nä­joen Tan­go­mark­ki­nat: Ku­nin­kaal­li­nen finaali 2019
Vuo­den 2019 ku­nin­kaal­li­nen fi­naa­li Sei­nä­jo­ki Aree­nal­ta. Tan­go­lau­lu­kil­pai­lu hui­pen­tuu ku­nin­kaal­li­seen fi­naa­liin, jos­sa kruu­na­taan vuo­den 2019 tan­go­ku­nin­gas ja -kuningatar.
19.55 Uutiset
19.55 Uutiset
20.00 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
20.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.30 Tuk­ki­lais­pe­rin­tei­tä Evijärvellä
20.30 Ultimate Rush
Pois raiteilta.
20.30 Kosketuskohta
Toh­to­ri Char­les Stan­ley an­taa kes­tä­viä neu­vo­ja ar­kie­lä­mään Raa­ma­tun valossa.
21
21.00 Lukutoukat
21.00 Huippunaiset
21.00 Tanssi kanssain
Neitoset, Weranta, Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Isän­tä­nä Tuo­mas Sal­mi­nen. Au­ran Nuortentalo,
21.00 Soi­va postikortti
21.30 Ultimate Rush
Pois raiteilta.
21.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
21.30 Tanssi kanssain
21.30 Huippunaiset
21.45 Ä­ly­puu­tar­ho­jen suojissa
22.00 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja.
ma: Ohjelmaa kaapeli-tv:ssä.
22.00 Tanssi kanssain
Neitoset, Weranta, Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Isän­tä­nä Tuo­mas Sal­mi­nen. Au­ran Nuor­ten­ta­lo, Au­ra. (Kaapeli-tv) .
22.00 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja.
Ohjelmaa kaapeli-tv:ssä.
23.00 Is­rael tu­tuk­si: Beerseba
23.30 Tie­dot­tei­ta ja uusintoja.
Ohjelmaa kaapeli-tv:ssä.
0
3