Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Kanava Suora
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
08.00 Kansan kesken
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 Jär­jen ää­ni - Liike Nyt
08.25 Uutiset
08.00 Kosketuskohta
08.30 Se­nioriseisake
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Ult­ra Trail World Tour 2020
09.00 Kaasujalka
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Sami Sundvik purkaa ja selittää ravintomyyttejä.
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Kansan kesken
Koronalta suojautuminen. Aut­taa­ko mas­ki ja jos aut­taa niin mil­lai­nen? Tar­vi­taan­ko käsidesiä?..
09.00 i raportti
09.30 Pi­ke­Masters Liiga
09.30 Jus­sin kalajutut
09.30 Jahtikuksa
09.30 Somero
09.30 Yh­tey­des­sä luontoon
Ka­la­ka­ve­rit Ville,..
10.00 Mo­bil 1 The Grid
10.00 Fol­ke Westin parhaat
10.00 Tam­mer­kos­ken rannalla
10.00 Het­ki hy­vinvoinnille
10.00 Kaasujalka
10.00 Maail­maa pelastamassa
Jak­son ai­hee­na tek­niik­ka ja ta­va­ra. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Mi­ka Anttonen,..
10.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Fol­ke Westin parhaat
11.00 Yh­tey­des­sä luontoon
11.00 Kil­pai­li­ja numero 539
11.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
11.00 Do­sent­ti: Mar­jo Väisänen
11.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Alina Tomnikov
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 My Dog - koirani
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Ki­ken kanssa kuntoon
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Lukutoukat
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
Va­sem­mis­to­lii­ton Jus­si Sa­ra­mo ei pel­kää velkaa,..
12.00 Filminurkka
12.00 Pa­si Kau­nis­to - Kos­kaan et muuttua saa
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
12.30 Jus­sin kalajutut
12.30 TerveysSummit
Sami Sundvik purkaa ja selittää ravintomyyttejä.
12.30 Ult­ra Trail World Tour 2020
12.30 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja In The Mood. Sil­ja Eu­ropa. (U) .
12.30 Mayn keittiö
Gluteenitonta leipää.
13.00 Uu­si Silkkitie
Venäjä ja Kiina liittolaisina.
13.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
13.00 Pi­ke­Masters Liiga
13.00 Jus­sin kalajutut
Fraserjoen koiralohet.
13.30 Toivesäveliä
13.30 Lukutoukat
13.30 Mo­bil 1 The Grid
13.30 Huippunaiset
13.30 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Het­ki hy­vinvoinnille
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Sielunrauha
15.00 Somero
15.00 My Dog - koirani
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.30 Ki­ken kanssa kuntoon
15.30 Se­nioriseisake
15.30 My Dog - koirani
15.30 Har­ras­terallisarja
Harrasterallisarja on suomen suosituin rallisarja.
15.30 Fol­ke Westin parhaat
15.30 Kil­pai­li­ja numero 539
16.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 Mayn keittiö
16.00 Somero
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Het­ki hy­vinvoinnille
17.00 Se­nioriseisake
Ikäystävällinen asuminen.
17.00 Do­sent­ti: Mar­jo Väisänen
Do­sen­tin vie­raa­na yrit­tä­jä Mar­jo Väi­sänen kertoo,
17.00 Maail­maa pelastamassa
Jak­son ai­hee­na tek­niik­ka ja ta­va­ra. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Mi­ka Anttonen,..
17.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Alina Tomnikov
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
17.00 Ki­ken kanssa kuntoon
Selkälihasten vahvistaminen.
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen - Pu­heen­johtajatentti
Kris­til­lis­de­mok­raat­tien Sa­ri Es­sayah ar­vos­te­lee hal­li­tus­ta kipakasti ?
17.30 Mayn keittiö
Gluteenitonta leipää.
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Ult­ra Trail World Tour 2020
17.55 Uutiset
18
18.00 Kansan kesken
Koronalta suojautuminen. Aut­taa­ko mas­ki ja jos aut­taa niin mil­lai­nen? Tar­vi­taan­ko käsidesiä?..
18.00 TerveysSummit
Sami Sundvik purkaa ja selittää ravintomyyttejä.
18.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Alina Tomnikov
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
18.00 Kaasujalka
18.00 Filminurkka
18.00 Har­ras­terallisarja
Harrasterallisarja on suomen suosituin rallisarja. Sar­jas­sa aje­taan kol­me osa­kil­pai­lua tal­vel­la ja kol­me kesällä...
18.00 Sielunrauha
18.30 Päi­vä tu­tun matkassa
18.30 Het­ki hy­vinvoinnille
18.30 i raportti
Kansainvälisen mediatalon IRR-TV:n tuottamaa ohjelmaa.
19.00 Yh­tey­des­sä luontoon
19.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
19.00 Kaasujalka
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Lukutoukat
19.00 Päi­vä tu­tun matkassa
19.00 TerveysSummit
Sami Sundvik purkaa ja selittää ravintomyyttejä. Yaz­ka Lo­ve avaa ra­vin­non vai­ku­tuk­sia ko­ko­nais­val­tai­sel­le hy­vinvoinnille.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 Jär­jen ää­ni - Liike Nyt
Miksi Suomeen perustettiin modernein puolue?
19.30 Uutiskauha
Uutis- ja ajankohtaisohjelma.
19.25 Jahtikuksa
Met­säs­tyk­sen eri­koisohjelma,..
19.55 Uutiset
20.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
20.00 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja In The Mood. Sil­ja Eu­ropa. (U) .
20.00 Nyt lauletaan!
20.15 Uutiset
20.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
20.30 Lukutoukat
20.30 Yh­tey­des­sä luontoon
Ka­la­ka­ve­rit Ville,..
20.30 Filminurkka
20.30 Pa­si Kau­nis­to - Kos­kaan et muuttua saa
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
21.00 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja In The Mood. Sil­ja Eu­ropa. (U) .
21.00 Toivesäveliä
21.00 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina. Ma­da­gas­ka­ril­la asus­te­lee maail­man pie­ni­ko­koi­sin ka­meleontti,..
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Maria Lund
Illan vieraana monilahjakas Maria Lund. Oh­jel­maa isän­nöi­vät Mi­kael Kont­ti­nen ja Mi­la­na Misic. (U) .
21.15 Jär­jen ää­ni - Liike Nyt
Miksi Suomeen perustettiin modernein puolue? Mi­tä uut­ta se tuo?..
21.30 Somero
21.30 Tam­mer­kos­ken rannalla
21.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Jär­jen ää­ni - Liike Nyt
22.00 Uutiskauha
22.00 Huippunaiset
22.00 Vil­lie­läin­ten hoi­ta­jien hoivissa
22.25 Uutiset
22.30 Lukutoukat
22.30 Is­rael tu­tuksi: En Gedi
22.30 Yh­tey­des­sä luontoon
Ville,..
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Somero
23.00 My Dog - koirani
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
23.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
23.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Mar­jo Väisänen
00.00 Maail­maa pelastamassa
00.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Alina Tomnikov
00.00 Ult­ra Trail World Tour 2020
00.25 Uutiset
00.30 Mayn keittiö
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Har­ras­terallisarja
Suomen suosituin rallisarja.
01.00 Kansan kesken
01.00 TerveysSummit
01.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Alina Tomnikov
01.00 Kaasujalka
01.00 Filminurkka
01.30 Päi­vä tu­tun matkassa
01.30 Het­ki hy­vinvoinnille
01.30 Päi­vä tu­tun matkassa
02.00 Yh­tey­des­sä luontoon
02.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
02.00 Kaasujalka
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Lukutoukat
01.55 Jahtikuksa
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Jär­jen ää­ni - Liike Nyt
02.30 Uutiskauha
02.30 Tanssi kanssain
Kyösti Mäkimattila ja In The Mood.
02.55 Uutiset
3
03.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
03.15 Uutiset
03.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
03.30 Lukutoukat
03.30 Yh­tey­des­sä luontoon
03.30 Filminurkka
03.30 Pa­si Kau­nis­to - Kos­kaan et muuttua saa
03.30 Soi­va pos­ti­kort­ti: Maria Lund
04.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Toivesäveliä
04.00 Eläinten vaistot
04.30 Somero
04.30 Tam­mer­kos­ken rannalla
04.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.30 Huippunaiset